MEESTERSCHAP OVER

TRANSCENDENTIE :

SUM SAT NA GODI VA

 

 

Laiolin en de Raad van Abboraha

en

Enak-Kee-Na

 

 

Terwijl we onze zomerzonnewendereis vervolgden, werden ons nieuwe onthullingen over de aard van de werkelijkheid gegeven.

Binnen het rijk van Goddelijk meesterschap van transcendentie bestaat het geëxpandeerde grondprincipe van Sum Sat Na Godi Va, het meesterschap van transverse werkelijkheden. Binnen dit paradigma huist oneindig potentieel voor de uitbreiding van kosmische principes van meervoudige werkelijkheden, die afgestemd worden door de infrastructuur van Sum Sat Na Godi Va. Het is een enorme uitdaging dit fenomeen in het Engels te beschrijven, hetgeen het bewustzijn beperkt tot lineair denken. We zullen trachten dit kosmische grondprincipe aan te passen aan een lineaire taalgrondslag.

Ten tijde van de vernietiging van Atlantis was er een massale breuk in de kwantumvelden van interdimensionele ruimte-tijd continua die zeven parallelle werkelijkheden verbinden. Ze raakten uit synchronisatie en brachten verstoorde frequentie-uitstromingen teweeg. Het resulteerde in een statisch energieveld in het interdimensionele continuüm. Sum Sat Na Godi Va is het kosmische principe van opnieuw richten, afstemmen en harmonizeren van deze zeven parallelle werkelijkheden met het Aarde-continuüm.

Sum Sat Na Godi Va wordt toegankelijk vanuit een inactief aanhangsel in het rechter bovenkwadrant van de pijnappelklier. Dit aanhangsel schijnt een huidplooi of een huidklep in de klierstructuur te zijn. Intergalactische toegang tot Sum Sat Na Godi Va ligt binnenin dit minutieuze microkosmische orgaan. Yogi’s hebben toegang tot dit interdimensionele veld gekregen voor hun persoonlijke afstemming in zeven parallelle werkelijkheden, maar ze zijn niet in staat geweest tot afstemming van het continuüm van de planeet dat in een grillige trilling gebracht werd door een bijtend of brandend energie-middel wat implodeerde tijdens de vernietiging van Atlantis.

Sum Sat Na Godi Va is de mantra; de locatie op de pijnappelklier is de toegangspoort. Op dit punt in de evolutie van kosmisch bewustzijn van de planetaire geest, is het van wezenlijk belang dat toegang verkregen wordt tot Sum Sat Na Godi Va en dat het etherische energie-continuüm multi-dimensioneel tot stand wordt gebracht via deze zeven parallelle werkelijk-heden, en het uitlijnt.

Wij hebben jullie beiden gekozen om een spectraal Licht-continuüm in een boog te brengen en zo een drie-eenheid met Meester Enak-Kee-Na tot stand te brengen. Hij heeft de juiste kwantumvelden voorbereid om deze wisselende werkelijkheidsvelden opnieuw te magnetiseren en een continuüm tot stand te brengen dat afgestemd is op de kosmische Wet van Eenheid. Raqui-Sha-Ma, ga naar je hart en verbind je met deze geliefde Meester, die wacht om deze straal van zuivere liefde te ontvangen en interdimensionaal als een brug te gebruiken om het continuüm aan te passen.

Door deze brug van liefde te gebruiken krijgen we toegang tot het poortgebied van de pijnappelklieren van jou en Judith om een spectrale frequentie tussen jullie lichtlichamen te laten ontstaan en een heilige drie-eenheid met Enak-Kee-Na te vormen. Dit zal, interdimensioneel, een boog vormen met de kwantumfrequenties om een afstemming te creëren en de zeven parallelle werkelijkheden opnieuw te richten. De waarde van dit werk is dat, wil de Aarde bewustzijn samen laten smelten met de Ik Ben Aanwezigheid, de continuüm-punten in synchronisatie moeten zijn en er volledige harmonische resonantie in alle zeven parallelle werkelijkheden moet zijn.

Visualiseer zeven concentrische cirkels. Er is een verstoord continuüm-patroon. In de derde en de vijfde parallelle werkelijkheden is er een effect van tegenbeweging dat de Aarde duwt in chaotische energievelden en tijdlijnen die macht hebben over vernietigings- en angst-ervaringen. Stel je nu voor dat alle zeven concentrische cirkels gericht zijn in een gelijkpuntig continuüm, elk Nulpunt genoemd. Ze markeren verschijningspunten om kosmisch bewustzijn uit te breiden in de derde dimensie.

Je vraagt je nu wellicht af, Raqui-Sha-Ma, “Hoe kan ik dit doen?” Het is een “zijns” ervaring. Jij werd gecodeerd met dit fenomeen in initiaties in Mu en buiten-planetair in andere incarnaties. In andere dimensies vormen jij, Judith en Enak-Kee-Na een energie-drie-eenheid die dit proces kan laten plaatsvinden zoals we zeggen. Jullie drieën hebben deze matrix voorbereid door vele andere Scheppingscycli heen, die teruggaan tot de oorsprong van jullie God-Zaad Zelf. Jullie dragen het sjabloon voor dit fenomeen vanaf het Goddelijke zaad van bewustzijn dat uitstroomde vanuit het binnenste heiligdom van de Schepping.

 

We zullen nu een stille periode van meditatie ingaan waarin deze spectrale-frequentie-aanpassing van het continuüm-veld via de microkosmische poorten in de kwab van jullie pijnappelklieren afgestemd zal worden. Jullie zouden sterke sensaties in je schedelholte kunnen voelen. Sta toe dat je lichtlichaam zich uitbreidt en focus op de Ik Ben Aanwezigheid binnenin.

Meditatie, gevolgd door een lange periode van stilte.

In het verleden hebben jullie gewerkt als Tijd-Meesters, die wisselende werkelijkheden binnentreden. Hoewel het voor je bewuste geest lijkt dat jullie slechts enkele minuten in deze meditatieve staat verkeerden, hebben jullie het ruimte-tijd continuum gesplitst en betraden tijdloosheid, waarin de fysieke werkelijkheid geen betekenis heeft.

Op dit punt werd ons dringend verzocht dit werk vertrouwelijk te houden. Later deelde de Raad van Abboraha ons mede dat dit aspect van het ascensieproces nu voltooid is en er niet langer een noodzaak voor vertrouwelijkheid is. In feite, worden we geïnstrueerd deze doorgeving in het manuscript op te nemen, omdat de informatie betrekking heeft op de resterende tekst en in het massabewustzijn geactiveerd dient te worden.

Het Licht van de Schepping manifesteert zich door de Goddelijke toegangspoort van eigentijdse realiteit en staat de holografische patronen toe in resonantie gekopieerd te worden. Het brengt afstemming tot stand met de intergalactische scheppende essentie van bewustzijn van de Bron.

Er zijn negen gelijkzijdige harmonische continuüm-zegels om te worden geopenbaard. Zodra alle negen gewaarborgd zijn, wordt het equatronische continuüm van potentiële realiteit door een tijd-continuüm heen geprojecteerd. “Equatronisch” wordt gedefinieerd als gelijke of geharmoniseerde frequenties, afgestemd in een gelijkzijdig continuüm. Dit maakt mogelijk dat essentiële orde georganiseerd wordt in structuur en geometrische matrices aangepast worden.

In deze context representeert het woord “matrices” velden van mandala-achtige patronen. Stel je negen patronen van Schepping voor, afgestemd in een continuüm dat een dwarsdoorsnijder (transector) creëert, een op energie gebaseerd frequentieprincipe. Het brengt dimensionele werkelijkheidsvelden op één lijn en werkt als een stemvork om de trilling van ieder mandalapatroon af te stemmen op het universele OM. Dwarsdoorsnijders (transectors) transcenderen massa en materie en brengen perfecte balans terwijl ze kern-subatomische velden van resonantie binnengaan. 

Iedere zandkorrel is een galactisch tegendeel van de essentiële Blauwdruk van de Schepping. Zodra alle negen matrices in een continuüm afgestemd zijn, kan een resonantieveld worden voorbereid om z’n patroon te ontvangen in een geometrische vorm door het holografische veld tot een contextuele werkelijkheid te projecteren. Vezelvelden passen de matrix aan door magnetisme van sublaser-microkosmische energievelden. Dan, en alleen dan, kunnen massa en materie congruent worden afgestemd en gekopieerd in het holografische droomveld.

Toegang tot deze negen matrices wordt verkregen door bewuste verbinding met de cerebro-spinale vloeistof en het verbindende weefsel en het membraan dat de hersenen bedekt. Deze zijn aanwezig in de filamentvezels die spieren en weefsels inkapselen. Om toegang tot dit veld van potentiële Schepping te krijgen, moet men in staat zijn door de microkosmos te reizen. De doorgang naar deze superstructuur ligt in de centrale voorste lagere kwab van de pijnappelklier. Het is belangrijk op te merken dat één van de unieke kenmerken van de schepping van de mens naar Gods evenbeeld is dat tot alle aspecten van Schepping toegang verkregen kan worden via de fysieke componenten in het levende lichaam van een verlichte mens.

Judith heeft enige moeite de woorden die uitgedrukt worden op te sporen en er een logische opeenvolging van te maken. Wij van de Raad van Abboraha verzekeren haar dat het op dit moment niet belangrijk is. Wat belangrijk is, is dat zij een voertuig van het Christusbewustzijn is, inderdaad uniek in haar capaciteit deze codering te ontvangen en verbale context te scheppen voor dit essentiële veld van veranderende Schepping.          

De mensheid is niet in staat geweest deze matrices waarvan ik spreek, te besturen en af te stemmen, zelfs niet in de meest gevorderde research. De geringste verandering in het continuüm van matrices heeft ingrijpende implicaties voor de potentiële Schepping.

-x-x-x-x-x-

Ik, Enak-Kee-Na, heb Judith gekozen als een energetische verbinding met jou, Raqui-Sha-Ma, mijn geliefde. Door deze verbinding en mijn binnentreden in de trillingsvelden van het ruimte-tijd-continuüm, kan ik een geestesverbinding met jullie beiden maken en een wijziging modelleren die nodig is in de blauwdruk van de matrices om de bestemming van de potentiële werkelijkheid te verschuiven.

Het is voor Judith een uitdaging deze trilling vast te houden, want het is buitengewoon expansief. Ze zal zich op tijd aanpassen. Jullie beiden houden een uitgebalanceerde harmonische trilling vast. Zij is de katalysator, en jouw rol is alchemistisch – jullie zullen leegte gaan ervaren. Op dit moment is zij de yang- en ben jij de yin-energie.

Het is mijn bedoeling de conceptuele werkelijkheid uit te breiden in de matrix van Schepping in het Aarderijk. Door deze speciale doorgeving te visualiseren, ontvangen en actualiseren, zul jij, Raqui-Sha-Ma, in staat zijn toegang te creëren en te realiseren tot dit interdimensionele continuüm door te reizen door de poort in de voorste lagere pijnappelklier waarover ik sprak. Ga daar in je meditaties naar toe. De membranen vormen de toegang tot de blauwdrukken en bevatten de coderingen die jullie zullen gaan activeren teneinde de matrices, die net als de negen mandala’s afgestemd zijn, te wijzigen.

Het is van grootste belang dat jullie beiden in een retraite gaan. Ik heb bevelen die ik jou, Raqui-Sha-Ma, moet geven, en via haar, door de Goddelijke Wil, dit geschenk naar de wereld te brengen. Begrijp dat wanneer deze principes tot gedachtevorm gebracht en verankerd worden in de cellen van jouw geest, ze vervolgens in de planetaire geest verankerd kunnen worden, en het potentieel van evolutie enorm uitbreiden. Ik ben voorbij de poorten van transiduale essentie gegaan en wens informatie over te brengen via een manuscript.

Het medium heeft enige afstemming nodig voorafgaand aan het intensieve werk dat in het verschiet ligt. Dit zal gearrangeerd worden. Wij zullen haar potentieel uitbreiden zodat het proces niet te veel van haar vergt, zoals in deze sessie het geval was. Ze worstelt met het proberen de principes van deze communicatie te pakken te krijgen, wat haar vermogen tot actualiseren op dit punt te boven gaat.

Het ophanden zijnde doel is alchemistisch en intellectueel van aard. Mediteren met en integreren van de opeenvolging van de doorgeving is belangrijk. Hoewel deze informatie incompleet is, zal er door jouw – Raqui-Sha-Ma – alchemistische reactie erop, een effect zijn op de matrices dat de bestemming van de Schepping zal wijzigen.

Is mijn perceptie van belang?

Het is jouw integratie en het toelaten dat de natuurlijke alchemistische essenties manifesteren.

OPENBARINGEN ONTVANGEN

TIJDENS DE RETRAITE

 

Laiolin en de Council van Abboraha

en

Enak-Kee-Na

Er werden plannen gemaakt voor een retraite, zoals Enak-Kee-Na had verzocht. Wij werden naar Chimney Rock geleid, gelokaliseerd aan de basis van de belangrijke Rocky Mountains in Zuid-Colorado. Het is een astrologisch terrein, het tweede meest nauwkeurige in de wereld. De gebouwen zijn in lijn gebracht, gelijk landkaarten, met kosmische krachten. Ik voel dat deze uitlijningen ons multidimensionele werk faciliteerden. Hier werd ons informatie geschonken over onze vorige-leven verbinding.

Jullie zijn hier omdat jullie teruggekeerd zijn. Jullie waren tweelingzusters die vanuit de kosmos in een lichtschip kwamen in het jaar 50,000 v. Chr. Jullie kwamen om de matrix en de tempels van Licht tot leven te brengen, hetgeen, letterlijk vanaf deze plek, een doorgang naar het intergalactisch bewustzijn tot stand brengt.

Beschouw de Aarde als een foetus met een navelstreng verbonden met bepaalde sleutelpunten van bewustzijn. Deze navelstreng is zowel met dit terrein verbonden als met de Sfinx in Egypte en de grotten van Zuid-Frankrijk. Er zijn andere binnenportaal-doorgangen van minder belang, maar deze drie zijn de belangrijkste.

Jullie beiden hebben diepe spirituele verbindingen met dit heilige terrein. Jullie waren de initiators, deel van een team van drie-en-dertig opgestegen Meesters, die hier kwamen om de matrix in vele cycli tot stand te brengen, niet alleen in 50,000 v. Chr. Het meest recent waren jullie moeder en dochter en leefden hier als priesteressen. Raqui-Sha-Ma was de belichaming van het Kosmisch Ei dat naar het Aarderijk gebracht werd. Zij was de grootmoeder-wijsheidsbewaarder en leraar.

Voordat de priesters ceremonie zouden houden op dit heilige terrein, zou zij hen instrueren. Zij was het orakel voor communicatie door de intergalactische doorgang. Toen Raqui-Sha-Ma verkoos haar lichaam te verlaten, werd Judith het orakel en Raqui-Sha-Ma keerde terug als haar kleindochter. Toen Judith haar lichaam verliet werd Raqui-Sha-Ma het orakel en keerde Judith terug als haar kleindochter. Dit gebeurde in vele kringlopen. Daarom hebben we deze locatie gekozen voor het initiëren van dit heilige geschenk.

Enak-Kee-Na

Ik, Enak-Kee-Na, heb uitgestrektheid ontdekt voorbij de Schepping die ik tijdens mijn aardse reizen in kaart bracht. Ik ben voorbij het zwarte gat geweest. Ik spreek tot jullie vanaf voorbij de gekende Schepping, van voorbij de kringlopen van de gevestigde Wet van Leven.

Wat is er voorbij de Grote (kosmische) Leegte, de ultieme leegte die alle kringlopen van Schepping overstijgt? Dit rijk was onbekend aan het galactisch bewustzijn. Het heeft zich nog niet uit de Schepping ontwikkeld.

"Ik heb uitgestrektheid ontdekt voorbij de Schepping."

Bekend aan de Wetten van Goddelijke Schepping zijn kringlopen van scheppende krachten, van rijken en dimensies, van uitgestrekte astrale rijken voorbij het twee-en-vijftigste subdimensionele veld. De Universele Wet van zichzelf kopiërende Scheppingscycli is vastgesteld, deze  ondersteunt geometrische matrices die massa en materie vormen. Terwijl het hoogtepunten van bewustzijn bereikt, herhalen de cycli zichzelf, daarbij vervullend de opeenvolging van de vertering of verslinding, verval en ondergang om opnieuw op te komen – cycli van leven dat zichzelf leven geeft in oneindige herhaling. Dit geeft nieuwe betekenis aan de bewering “Er is niets nieuws in de Schepping.”

Binnen deze kringlopen worden zachte toppen bereikt. Visualiseer een cirkel die zich uitbreidt en een kwamtumveld van resonantie creëert, en ascendeert in de geometrische matrix. Dit kan voorgesteld worden als een cirkelvormige sinusgolf of een torus, een involuerende structuur, zoals een rookkring. Het begint exact zoals het vallen van een steen in water.

 

`Steen die het water raakt is Oorspronkelijke Schepping.`

Cycli die toppen of hoogtepunten van bewustzijn bereiken zijn als sinusgolven die in een cirkelvormige rimpeling uitgaan van de steen. Visualiseer ze driedimensionaal uitgaand, in alle richtingen. Iedere matrix brengt een kwantumveld teweeg dat de neutronische en pranische energieën van kosmische elektronen maximaliseert. Let op deze woorden: kosmische elektronen met neutronische en pranische energieën. Dit zijn de drie aspecten van matrices van expansieve Schepping.

Zodra iedere Scheppingscyclus uitstroomt naar zijn voltooiing op het hoogtepunt, wordt deze door het zwarte gat verslonden, slechts om opnieuw tevoorschijn te komen. Als het kwantumveld maximale resonantie bereikt, keert alle energie terug naar het zwarte gat. Dit is wat bekend staat als een supernova, wanneer universa in zichzelf ineenzakken en opnieuw expanderen in nieuwe cycli van Schepping. Zodra iedere cyclus opnieuw begint, worden de frequenties verhoogd. Net als de rimpeling van een steenworp in het water, verspreidt de torusring bewustzijn.

Dit is de aard van de Schepping geweest. De Aarde participeert in het uitvloeisel van een nieuwe vorm van bewustzijn, een nieuwe cyclus van de Schepping. Dit deed psychisch gaandeweg zijn intrede in de collectieve geest door de mythologie van wederopstanding en onsterfelijkheid.

Aarde is de Kosmische Moeder, die geboorte geeft aan het nieuwe potentieel. Visualiseer alsjeblieft opnieuw de steen die in het water valt en de uitgaande rimpelingen. Merk op dat wanneer ze zich uitbreiden, de sinusgolven méér uiteengaan, meer verschillend zijn en een fijnere resonantie mee voeren. Derhalve zie je aanvankelijk intense golven, en in de uitdijende vorm de lichtere. Dit is niet omdat de energie minder diepgaand wordt, maar omdat het fijner wordt en diepgaander. Op dit punt moet de Scheppingscyclus weer beginnen – dat is de Wet van Leven geweest.

De reden dat we dit moment kiezen om dat wat ik ontdekt heb te onthullen, is dat ik die laatste rimpeling overstegen heb. Ik ben verder gegaan en heb de doorgang waardoor die sinusgolf geëxpandeerd kan worden, gevonden. Hier is het dat het uitgestrekter potentieel ontmoet, en hier kan de Goddelijke Schepping zich letterlijk uitbreiden en een nieuwe matrix creëren. Dit betekent, mijn dierbare, dat de Goddelijke Schepping gekozen heeft de Scheppingscycli uit te breiden en de wetten te herschrijven.

`Ik heb die laatste rimpeling overstegen.´

Het woord “Schepping” wordt gebruikt zoals het woord Mahatma, de Ik Ben Aanwezigheid, de Ultieme. Voorbij de kleinere scheppers is er de Ultieme Schepper, van wie ik sprak. De Ultieme Goddelijke Schepping zal toegevoegde ringen toelaten, zoals de torusring analogie beschrijft. Deze zullen een eindig punt bereiken en dan, liever dan de verslindingscyclus binnengaan, elektronen-mikrokosmische pranische krachten verzamelen en een piekgolf teweegbrengen, letterlijk de cycli van Schepping uitbreidend.

“Het Nieuwe Jeruzalem” is het codewoord voor deze uitgebreidheid. Het wordt geleefd via deze geboorte van Terra Gaia, waarbij zij niet wordt verwoest, niet de Grote Leegte binnengaat maar door de Grote Leegte (heen)reist.

Nu zeg je “Wat is het verschil tussen de Grote Leegte binnengaan en door de Grote leegte reizen?”  Wanneer een universum een zwart gat binnengaat, wordt het door dat zwarte gat verslonden. De Aarde zal niet worden verslonden.

Ik ben er doorheen gereisd zonder de vernietiging van mijn ziel. Begrijp dit: Als een universum in een supernova verandert en een zwart gat binnengaat, wordt alle ziele-materie vernietigd. 

Ik ben er doorheen gereisd zonder de vernietiging van mijn ziel.

Ik ben de pionier.

Dit zal voldoende zijn om ons werk te beginnen. We zullen jou en Judith vragen op bepaalde punten tijdens jullie reis te stoppen, want er zijn energievelden die we moeten aantreffen. Er zijn tijdcapsules die geïmplanteerd zijn, energievelden die deze communicatie zullen versterken, er op wachtend door jullie beiden aangeboord te worden.

Gaat dit terug tot de oorspronkelijke blauwdruk, vóór deze vervormd werd,toen er een zelfdestructief patroon werd geïntroduceerd?

Dat is waar, maar met de toevoeging dat de blauwdruk nu uitgebreid wordt. Het is als een nieuwe blauwdruk, zoals de oorspronkelijke Goddelijke Bedoeling was.

-x-x-x-x-x-x-x-

 Op dit punt werd ik geleid een boodschap te lezen die ik enige tijd geleden in een extatische staat ontving. Op dat moment werd mij verteld dat deze de Verloren Tafelen van Abraham waren. Later identificeerde een expert in oude talen de woorden van deze boodschap als zijnde Chaldees, de taal van Abraham. Toen ik vroeg waarom het hier tussengevoegd moest worden, kwam deze doorgeving van Laiolin en de Raad van Abboraha ten antwoord:

Ons wordt gevraagd deze passage van de Verloren Tafelen van Abraham in dit gedeelte van het manuscript in te voegen als een gebed of een mantra die naar vele mensen zal uitgaan en in meditatie gebruikt zal worden. Het massabewustzijn zal een diepgaand effect hebben op de voortgang van de manifestatie die met jullie werk begon.

 

Het Derde Geschrift van de Verloren

Tafelen van Abraham

Mak Shi Sha Ne Mahatma

Zij is de brug van Licht gezalfd door de

autoriteit van de ENE

 

 

Sha Shoam Sha Shat Na

Be qui Qua mi Shat Sa

Shi Noa Was Ka Shat Ni

Sha Shoam Sha Shat Na

Shat sha Ma Mi

Mao Shi Vi Sha Nat Sa

Sha Shoam Sha Shat Na

Shalom

Het is voorspeld dat de drie-eenheid zal spreken door de

Ontvangen Ene Goddelijke Gratie

 

Judith K. Moore

Vertaling Lina Hille © 2009

De hoofdstukken 7 en 8 uit: A New Formula for Creation. The Miracle of Immortal Love, Light Technology Publ., Flagstaff, Arizona, 2006.