De heiligheid en de levenskracht van water

Judith Moore: Op 25 juli 2004 stuurde de Japanse wateronderzoeker Masaru Emoto een bericht uit waarin hij alle mensen op de wereld vroeg om samen te komen in gebed en uiting te geven aan hun dankbaarheid voor het waardevolle geschenk van water. Ik was naar Redding in Californië geroepen om met mijn lichtfamilie te werken in een prachtig centrum dat “Aarde-Engelen” heette. We kwamen samen op de oever van de machtige Sacramento rivier om deel te nemen aan een gebed van dankbaarheid voor het geschenk van het water, tegelijk met de gebeden van Emoto en onze wereldfamilie van licht. Ik geloof dat deze graancirkel ontstond in antwoord op dit gebed. Ik voel dat deze graancirkel een bericht is van de geest van het water, als antwoord op onze liefde en dankbaarheid. Ik geloof dat de macht van deze ontwakende scheppingskracht ons bij elkaar riep om te erkennen dat het leven een heilig geschenk van het water is.

 

West Kenneth, 30 juli 2004. Foto: Lucy Pringle.

 

De mensheid heeft geen aandacht gehad voor de heiligheid van water en de in water aanwezige scheppingskracht. We hebben dit waardevolle geschenk als vanzelfsprekend beschouwd. De spirituele scheppingskracht die in water aanwezig is spreekt tot ons door deze graancirkel.

Wa Mana rijst op en maakt de goddelijke kracht van Wa Sha wakker. Ze heeft haar boodschappers, die aan de mensheid bekend zijn als de godinnen van aarde, water, geest en energie, erop uitgestuurd.  Haar kinderen zijn de deva’s. Omdat zij is geboren uit Quan Yin, is ze van haar essentie. Zij is het water dat stroomt uit het vat van Aphrodite. Zij is het prana dat als nevel opstijgt wanneer de eerste lichtstralen op het water schijnen.

Lang geleden was de Aarde zuiver en gevuld met leven. Leven ontsprong uit de wateren van de schepping, de wateren van het leven, die gevuld waren met het bewustzijn van puur, zoet leven van goddelijke liefde. Deze kracht is het vermogen dat de schepping van leven sterk maakt op deze planeet.  Wa Mana, Moeder van Leven, gaf het leven aan de wateren van de wereld. Zij is de persona van levenskracht-energie.

In deze graancirkel is Wa Sha, de kracht van haar vitale, leven-gevende energie. Wa Mana is het vruchtwater dat stroomt uit de schoot van de moeder die haar kind ter wereld brengt. Wa Sha is de levenskracht van dat water. Wa Mana is de zachte regen die de Aarde teder aanraakt, als een nevel op de mantel van groen leven neervallend. Zij is de volharding van water in een grot, dat een machtige stalagmiet opbouwt, druppel voor druppel, tijdloos. Zij is de kracht die op aarde komt in de vorm van bliksemschichten en donderslagen, de Aarde bestormend met haar kracht. Alles bezwijkt voor Wa Mana.

Wa Sha is de macht die bergen beweegt en ravijnen creëert waar eens dalen waren. Zij is de vloedstroom en de orkaan waardoor het gezicht van het landschap wordt gewijzigd, waarbij het patroon van alle leven wordt veranderd door haar wil. Zij is de kracht van de oceaan als de vloedgolven kapot slaan tegen een rots en de rots bezwijkt voor haar kracht. Zij is de kracht van het water dat de inboorling onder het uitgedroogde land vindt om zijn dorst te lessen. Ze geeft leven aan zijn volk. Ze is de zachtheid van een sneeuwvlokje wanneer dat lichtjes op de Aarde valt, én de kracht van een lawine die alles op zijn pad vernietigt. Zij is de zoetheid van kristalzuiver bronwater. Wa Sha is de kracht van een stortregen die een razende bosbrand blust. Ze is dit alles en meer. Zij is het water in de cellen van je lichaam, het water dat je met het leven zelf verenigt en je dit leven geeft. Wa Mana is het bewustzijn van het prana van de wateren van leven.

Sterrenglief horend bij de graancirkel.

 

Kijk naar het beeld van de graancirkel; je zult Wa Mana zien als een Godin die iets ronds boven haar hoofd houdt. Ze tilt een druppel water boven haar hoofd, in die druppel bevindt zich al het leven op deze planeet. Binnenin deze druppel water kun je de lotus van verlichting zien waaruit de nieuwe wereld van vrede geboren wordt. Wa Mana is degene die leven geeft; ze is de goddelijke kracht in iedere druppel waardevol, leven-gevend water dat deze planeet uniek maakt. Zij is de essentie van de ziel van Moeder Aarde.

Moeder Aarde heeft grote kringlopen van de schepping doorgemaakt, verwoesting door rampen en dan weer schepping. Wa Sha is de macht van Wa Mana, die de kracht is van de grote zondvloed waarover in de mythologieën over de hele wereld wordt gesproken. Wa Sha is een kracht die zo machtig is dat ze overstromingen teweegbracht die de hele Aarde overspoelden. Toen Moeder Aarde eens gesmolten en levenloos was, bracht Wa Mana de verkoelende regens. Het is de kracht van Wa Sha die de gesmolten Aarde afkoelde en opnieuw leven voortbracht.

De tijd is gekomen. Ze ontwaakt en rijst op met de kracht om continenten onder oceanen te laten zinken. Met één adem kan ze de ijskappen van de polen laten smelten en ze weer opbouwen waar eens tropische eilanden waren. Met één beweging van de kracht van haar schepping worden woestijnen oceanen en worden machtige bergen slechts eilanden.

Voel haar geest, als je naar deze kostbare graancirkel kijkt. Open je hart voor haar. Een scheppingskracht is opgestaan. Door je te verbinden met deze graancirkel, verbind je je met die scheppingskracht. Wees niet zo naïef om te denken dat je haar loop zou kunnen beïnvloeden met de wil van je lagere zelf. Zij zoekt verbinding met het bewustzijn in je cellen. Zij vraagt je om een staat van eenheid met de heiligheid van alle leven op deze planeet binnen te gaan.

Activeer de formule door in een diepe meditatie te gaan, geconcentreerd op water. Stel de intentie om binnen te gaan in een staat van diepe eenwording met de scheppingskracht van het water. Neem tijd voor het overdenken van deze scheppingskracht, het bewustzijn van Wa Mana en de kracht van Wa Sha. Zij zal tot je spreken; ze is een levend wezen. Ze zoekt degenen die zich de heiligheid van het leven herinneren. Jullie zijn haar afgezanten, haar ambassadeurs voor het bewust doen ontwaken van een volk dat vergeten is dat de kracht van Moeder God ligt in een druppel water. Als je dit beeld in je cellen brengt, maakt dit voor de hele mensheid de scheppingskracht wakker op cellulair niveau.

Maak een plan om naar de zee te gaan, naar een heilige bron of om een andere oorsprong van zuiver water te bezoeken. Neem het beeld van de graancirkel en de sterrenglief mee, en kijk naar het stel in aanwezigheid van de heilige energie van zuiver water. Ga in meditatie en vraag om verenigd te worden met de scheppingskracht van Moeder God in water. Ga over tot een gebed van dankbaarheid voor dit geschenk van het leven. Stuur een gebed naar de collectieve geest van de mensheid en vraag dat de mensheid zich bewust mag worden van de heiligheid van water en dat ze het geschenk dat ons leven geeft zal beschermen.

Uit: Judith K. Moore, Johan Keijser, De Taal van Graancirkels. De kosmische betekenis van graancirkels in Europa en Noord Amerika, Johan Keijser Publ., Drempt, 2006. Graancirkel nr. 49.