De graancirkels van 2010 vielen in de periode dat de vierde en vijfde kosmische golf actief waren. Judith was in die tijd bezig aan een queeste om via een talisman die zij van haar oom Tony Shearer ontvangen had negen verschillende sleutels van profetie om te draaien. Daartoe moesten eerst de Zeven Schijven van Profetie vernieuwd zijn en de zogeheten Triniteitssleutel op Malta, Abydos en Qumran geactiveerd worden. Deze Triniteitssleutel opende de macht van nieuwe profetie. De inhoud ervan moest vervolgens verankerd worden op heilige plekken in Frankrijk, Nederland, Engeland, de Verenigde Staten, Canada en het Hopi-gebied Four Corners. In totaal werden negen sleutels van profetie omgedraaid die op 22 oktober 2010 tijdens een ceremonie in Four Corners één werden. In feite ging het om een queeste van elf jaar die voor Judith in de lente van 1999 begonnen was tijdens een pelgrimage naar de Maya stad Chitzen Itza in Mexico.

Op 8 augustus 2010 verbleef Judith met Randy in Chimayo. Ze was teruggekeerd van haar reis naar Zuid-Engeland waar zij de graancirkels van Wiltshire en het plaatsje Glastonbury had bezocht dat nauw met Jozef van Arimathea verbonden is. Judith vernam die dag dat er een groot plan voor de mensheid bestond waarin de Graal een sleutelrol vormt. Dit plan is erop gericht dat de wereld waarin we leven weer pure schepping, pure Genesis wordt: ‘De Graal is de kosmische sleutel gecodeerd in de Aarde door de God Kracht. Deze codering is geïnstrueerd voor Genesis. De Graal is het hart van bewustzijn van Eén. Vanwege de aard van de schepping van de mensheid is de Graal essentieel het Goddeeltje in de kosmische dynamica van menselijk DNA. De Graal is fysiek en niet-fysiek… De sleutel is het Goddeeltje dat die essentiële trilling is die in het collectief bewustzijn de vereniging met de Geliefde, met de Weg ontsluit.’

Er is een zielengroep die op Aarde de formules heeft gezaaid om de kracht van de Graal te doen ontwaken. Deze zielen droegen de sleutels tot ascensie die met bepaalde triggerpunten op aarde werden verbonden. Zij werden geleid door de Omni Geest van universele Eenheid. Dit proces nam millennia in beslag. Geen enkel deel van de mensheid had de volle blauwdruk. Een collectieve groep van zielen kende geen random incarnaties maar volgde specifieke blauwdrukken om op verschillende energiecentra op aarde beschavingen te ontwikkelen, bloedlijnen te genereren en collectieve gedachtepatronen te scheppen. Deze energiecentra vormen een onderdeel van de planetaire blauwdruk voor deze tijd. Op die plekken heeft Judith via de talisman en de Graalcode in haar DNA de negen sleutels van profetie omgedraaid. Door van oost naar west te reizen zou de overgang naar de nieuwe wereld van vrede volgens een profetie van de Hopi-Indianen mild verlopen. Bij de steencirkel van Avebury werd de vierde sleutel van profetie omgedraaid. Judith was dus nog midden in haar queeste toen zij terug was in Chimayo en verder vernam:

‘De Graal is ontwaakt. De Graal heeft de sleutels van profetie doen ontwaken en via de Graalcode kunnen die sleutels omgedraaid worden. Er is een patroon en de reis die jij hebt ondernomen was in tijd afgestemd op ceremonies en gebeurtenissen van een actieve collectieve zielengroep… Voorbij jullie menselijk begripsvermogen is er een plan werkzaam, het Grote Plan van Profetie. Toen een significant kritische groep van zielen zich in geloof op perfecte innerlijke leiding afstemde, kregen zij het vermogen om bij het Grote Plan van Profetie betrokken te raken en de energiesystemen op het planetaire raster voor een collectieve ervaring te synchroniseren. Het was niet mogelijk om dit vanuit de logische linkerhersenhelft te doen. Het kon alleen intuïtief via de Kosmische Geest. Deze collectieve ervaring heeft zich via deze jaren van profetie verder ontwikkeld.

Gedurende eeuwen was er een zoektocht naar de Heilige Graal en die zoektocht was feitelijk een aandachtspunt van individuen die betrokken waren bij het belang van deze wijsheid. Zij zochten de macht van de alchemie die nu geopenbaard is via de Graal. De Graal is het hart van het Christusbewustzijn. De Graal is de sleutel tot de kosmische geest, hart en ziel. De Graal wordt gevonden in de fysieke overblijfselen van de dertien bekers. De Graal is het kostbare bloed van de Christus. De Graal is een bloedlijn die met Jezus en Maria Magdalena is gestart. Maar de Graal is veel meer dan deze vitale zaken. De Graal is een almachtige kracht van het Godbewustzijn die de sleutels van ascensie activeert en deze doet ontwaken en ontbranden voor de expansie van Genesis, voor Gouden Genesis…

De Adelaar en de Leeuw zijn specifieke licht-, ziels- en kosmische geslachten, genetische geslachten die de Graal doen ontbranden, de Graal voltooien en de Graal openen zodat die volledig belichaamd was op 27 juli 2010 (toen Judith toevallig jarig was) met de Graalceremonies in Glastonbury. Iedere graancirkel die verscheen droeg in zich specifieke kosmische formules, laag op laag. Deze graancirkels vormen een opeenhoping van kosmische formules. Want toen de planeet Aarde zich opende [naar kosmisch bewustzijn], ontwikkelden de formules zich vanaf de vereenvoudigde vormen tot de complexe geomantie van de Aarde, de meetkundige formules voor ascensie. De graancirkels zijn formules voor ascensie en zich ophopende factoren aangezien graancirkels daar verschijnen waar andere formules in de energetica en de dynamica van de Aarde zijn geïntegreerd. Er is een accumulatief patroon en het vormt allemaal een onderdeel van het Ene Hologram. En iedere graancirkel apart is onderdeel van dat hologram.

 

Om zelfs maar een begin van begrip te ontwikkelen voor de totaliteit van de Profetie van de Profetie is het nodig om van logica af te zien en een toestand van vereniging met de intelligentie van Creatie binnen te treden. Deze intelligentie is het mechanisme dat de Profetie van de Profetie in beweging heeft gezet en nu menselijke aangelegenheden, attitudes en percepties in beweging brengt. En dit is het Grote Ontwaken…

De sleutel tot het ontwaken van het Goddeeltje is de menselijke ervaring van een specifiek kwantumgetal aan individuen die gehoor geven aan de harmonische trillingen van Genesis. Gouden Genesis is de harmonie van de Harmonie van Eén en het intelligente Licht van Creatie, de intelligente harmonische trillingen van Creatie. Dit is een overzicht van die reis van profetie die fysiek betrokken dient te zijn bij bepaalde energiecentra op de planeet en dit is de richtlijn die gevolgd moet worden want de formule nadert zijn voltooiing. Zij bereikte een hoogtepunt toen de Leeuw en de Adelaar samenkwamen in de Christuscode… In alle elementen van Creatie moet er harmonische polariteit zijn. Dat is een factor in Creatie.

Deze transmissie roept iedereen op die zich hiervan bewust is om aandacht te schenken aan het bredere perspectief. Want ieder mens die deel genomen heeft aan deze profetie is in de gelegenheid via deze transmissie om de horizon van het eigen perspectief te verbreden. In dit grote weeftapijt richt ieder individu zich op een specifiek weefpatroon. Het hele tapijt wordt geweven door de Meester. Denk eraan dat je een deel van een weefpatroon bent en dat via jou de Handen van God het Meestertapijt weven dat Gouden Genesis wordt genoemd.’

 

Herbert van Erkelens © 2010

 

Vertaling van: Judith K. Moore, ‘The Power of the Living Grail and the Cumulative Keys of the Prophecy of the Prophecy’, August 8, 2010.