Kwantumverschuivingen & 21 juni 2009 –  De 13:13:13 zielengroep

Transmissie van 6 juni 2009

Vandaag is het 6 juni 2008. Dit zijn Judith, Randle, Sean and Susan.

We openen ons brein, lichaam, geest en ziel om te communiceren met de Goddelijke meesters van wijsheid aan de andere kant van de sluier, opdat door deze doorgevingen de hoogste wil zal worden gediend voor hen die ontwaken.

“We communiceren als Meesters van het Universum. Er is een energetische verbinding nu van de holografische lens van de 13:13:13 naar de meester-rijken. Ieder van jullie participeert in multidimensionale zin als unieke uitvoerders van Goddelijk Licht en Goddelijk Doel. Tezamen heeft de alchemie van de lens van de 13:13:13 een verfijnde toestand van harmonische gemeenschap bereikt via de transformatie van het hologram van Gaia. 

Het proces van het Genesis Project is er een geweest van het maken van verbindingen naar de universele geest, het openen van sensors in het DNA van de 13:13:13 zielengroep, en het uitbreiden van het vermogen voor de 13:13:13 zielengroep om samen te werken via jullie hoge staat van zijn, jullie bovenbewuste geest en multidimensionale tegenwoordigheid, opdat jullie samen kunnen werken als een fijn afgestemde uitvinding in harmonische energie. De naaf van het wiel wordt gevormd door de Kronieken van Ibis. Ieder individu dat een reading heeft ontvangen waarin een aanwijzing stond dat zij een onderdeel waren van de 13:13:13 zielengroep stemde ermee in te participeren in een dynamisch energetisch continuüm dat de grenzen van lineaire werkelijkheid overschrijdt en de kwantum-energie optimaliseert via het Christus/Boeddha-bewustzijn van deze zielengroep. 

De lens breidt zich steeds meer uit. Op dit punt heeft het een kwantummatrix bereikt. Recente toevoegingen van DNA-codes met het verzamelen van nieuwe mensen is van betekenis, omdat de individuen die de laatste zes maanden in de groep zijn gebracht op zielsniveau al in andere dimensies werkzaam waren. Hun fysieke verbinding via deze doorgevingen heeft de macht van eenheid vergroot omdat er zo’n machtige psychische band in deze groep is. De schoonheid van de 13:13:13 zielengroep is dat zij als ruimte van liefde en mededogen ieders individuele potentieel vergroot voor co-creatie met het Goddelijk Doel en Plan dat hun levens stimuleert. Zo vergemakkelijkt participatie in deze zielengroep jullie Goddelijke missie en jullie psychische kracht als een groep.

De kwantum-energie van deze lens is nu heilieon licht [uit de Graal] en de 13:13:13 holografische lens wordt doorstroomd met de nieuwe klank van creatie, het gouden octaaf. Deze vorm van licht en geluid stemt jullie energie-lichaam af in een constant proces van interactie tussen jullie DNA en de holografische krachten van de universele scheppingsmatrix. Daarbij gaan doorgangen van licht open naar de Bron wat jullie toegang tot Bron-energie vergemakkelijkt. De sjabloon is voorbereid en een kwantumveld is bereikt. Ieder van jullie heeft een specifieke missie en jullie zijn al betrokken bij zeer hoge niveaus van bewustzijn voor de ascensie.

Het doel van deze doorgeving is om jullie te helpen je bewust te zijn van de dynamica van deze zielengroep, van de wijze waarop jullie worden beïnvloed door en invloed uitoefenen op de collectieve ascensie. 

Op 21 juni (2008) zal de 13:13:13 lens op zijn plaats zitten in het centrum van Ibis, uitgelijnd met de 2012/2013 solaire kalenders. De straal van Bron-energie via de galactische zonnepoorten zal magnetiseren tot aan het centrum van deze lens. Deze magnetische kracht zal een onmiddellijke toename in het aantal ampères van jullie energieveld bewerkstelligen. De toename in ampères in jullie energieveld zal snelle verschuivingen bekrachtigen in jullie gewaarzijn, jullie waarnemingsveld en jullie vermogen om effectief te zijn in jullie missies rond de ascensie. Maar als deze machtige straal van ascensie-energie het aardse vlak binnenkomt, zal de holografische lens van de 13:13:13 uit de Pilaar van Ibis als een vergrootglas en een lens van versnelling werken die, via de macht van de nieuwe klank van vrede en het heilion licht, lineaire werkelijkheid zal overschrijden en tot een primair effect aanzet dat de nieuwe scheppingscodes in het Aarde/Gaia hologram opent. 

Bedenk dat de Kronieken van Ibis opgeslagen liggen in de Binnenaarde en dat deze straal, via de Magdala code, in de schoot zelf van Gaia ontvangen zal worden, zoals Maria Magdalena de straal via haar schoot en via de schoot van Gaia zal ontvangen. De kosmische straal zal onmiddellijk via Ibis, de kronieken van goddelijke openbaring, gestimuleerd worden en nieuwe energievelden beginnen te produceren die holografisch in de geest van veel mensen vertaald zullen worden en daarbij visionaire toestanden vermeerderen, waarnemingsvelden uitbreiden en een nieuwe staat van zijn vergemakkelijken. De nieuwe archieven zijn in Ibis geopend, archieven die voorbereid zijn om de heilige doorgevingen te bewaren voor de leiding van de mensheid door deze nieuwe eeuw van zijn, door het Tijdperk van de Waterman heen, op weg naar een nieuwe toestand van feitelijke dynamische interactie tussen de mensheid, de schepping en de Schepper. Zo gaat feitelijke dynamische interactie met de Goddelijke Bron in de innerlijke vlakken open, aangezien de Archieven van Ibis de vruchtbare bodem vormen voor de openbaringen uit de Bron die van de klerken van Ibis aan de zieners gegeven zullen worden, openbaringen die wiskundige formules dragen in de context van vele verschillende talen die gepubliceerd of onderwezen, uitgedrukt en ervaren zullen worden… openbaringen waaruit bij ontvangst door deze boodschappers van het Levende Verbond, nieuwe spirituele systemen zich zullen ontwikkelen die niet langer door oude leerstellingen en dogmatische religieuze structuren gecontroleerd worden.

Dit betekent letterlijk spirituele vrijheid voor de mensheid. 

En de lens van de 13:13:13 is de holografische lens van Ibis die deze Goddelijke openbaringen ontvangt en hen holografisch projecteert in de Archieven van Ibis, opdat de Meesters van Ibis, via de betrokkenheid van mensen bij dit Goddelijk doel, de Akasha-kronieken mogen stimuleren met deze nieuwe openbaringen en nieuwe spirituele systemen, soevereine en vreedzame concepten die net zoals bij Mohammed, Lao Tze en Johannes de geliefde Discipel door boodschappers ontvangen zullen worden via visionaire toestanden uit vereniging met de boodschappers van de Bron. En uit die verbinding zal een vloed van nieuwe literatuur ontstaan in iedere taal op deze planeet, in ieder land. Deze literatuur zal vereniging met de boodschappers van de Bron, soevereiniteit en vreedzame, duurzame gemeenschappen aanmoedigen.

Het culminatiepunt is 21 juni, omdat dan de solaire codes te voorschijn zullen komen in een straling van heilieon licht om de vibratie van de nieuwe klank van creatie via deze Goddelijke Lens te manifesteren. En jullie DNA, de plaats waar jullie je bevinden en de projecten waaraan jullie meewerken zijn cruciaal, aangezien elk van deze unieke geschenken onderdeel zijn van een grotere alchemie voor de lens van 13:13:13 om een nieuw potentieel op aarde te manifesteren. Dit is het Goddelijk Plan aan het werk in een zielengroep in de meest pure zin. Jullie bereidheid nu om met elkaar samen te werken en een liefhebbende gemeenschap te scheppen ondersteunt dit doel en ondersteunt de transformatie van jullie bewustzijn. Zo worden de zegeningen ontvangen en geschonken, manifest als Goddelijk. Gezegend.”

Afbeelding Lens van Manifestatie van Ines Ligthart Schenk, Atelier ‘De Roos van Jericho’ www.rose-of-jericho.nl