Het Genesis project – Inleiding, Herbert van Erkelens  
 
Proloog  
In A New Formula for Creation beschrijft Judith Moore de overgang naar een nieuwe scheppingscyclus. Het gaat om de negende Schepping. De centrale gedachte van het boek is dat de achtste Schepping, d.w.z. de werkelijkheid waarin we leven, het gevolg is van een verdraaiing of vervorming die doelbewust door bepaalde machten in de scheppingsmatrix van onze planeet, Terra Gaia, is aangebracht. Ten gevolge  daarvan onderging de Aarde acht verschillende scheppingscycli. Tussen twee cycli in werd ze vernietigd, maar haar ziel bleef intact. 

Dit is moeilijk te plaatsen binnen het huidige wereldbeeld waarin we leven. Maar het is een archetypisch beeld dat het nieuwe alleen maar kan ontstaan als het oude ten gronde gaat. Het hele idee van de negende Schepping is afkomstig van Enak-Kee-Na, een wezen aan de andere kant van de sluier, die tijdens zijn laatste leven op aarde een pionier in bewustzijn was die een holografisch beeld van de werkelijkheid koesterde. 

Van belang voor ons hier en nu is dat Judith met hulp van Enak-Kee-Na en Raqui-Sha-Ma, zijn geliefde hier op aarde, erin is geslaagd om de vervorming uit de scheppingsmatrix van Terra Gaia weg te nemen. Dat was tijdens de zomerzonnewende van 2001. De vervorming zag eruit als iets van technische aard, als een microchip. Nu die microchip onschadelijk is gemaakt, gaan we dan ongehinderd naar de negende cyclus, het negende octaaf van Schepping toe zonder dat de Aarde eerst door een zwart gat wordt opgeslokt. En wat gaat er dan binnenkort allemaal gebeuren? Judith zag het jaar 2008 als het jaar van het getal acht, van balans. Als je het cijfer 8 op zijn zij legt, krijg je de lemniscaat, het symbool voor oneindigheid: 

‘2008 is het jaar van de alchemie. Het getal van de oneindigheid. De grote spiegel van alchemie. 2009 is het jaar van voleinding wanneer de verschuiving zal plaatsvinden. Het zal gebeuren. 2009 tot 2013 zijn de jaren van verschuiving en verandering. Er zijn machtige archetypische energieën werkzaam in het fundament van de samenleving en ons bewustzijn. 2009 tot 2013 zal de archetypische verschuiving te zien geven. Maar de alchemie zit op zijn plek en zal in het jaar 2008 voltooid zijn. Dus iedere afzonderlijke actie in het jaar 2008 vormt een alchemistische kracht in de Foenix, de mythologische vogel die uit zijn as verrijst.’ (Uit de boodschap van 29 mei 2008) 

 
 

 

De zeven dagen

In juni 2001 begon de Aarde aan een reis van 12 jaar die ertoe moet leiden dat onze planeet in 2013 naar een nieuw niveau van bewustzijn is geëvolueerd. In 2008 kwam deze reis in een beslissende fase. De negende Schepping werd geboren, terwijl de achtste bleef bestaan. Bij de werkzaamheden rond deze geboorte werd Judith gesteund door een groep van rond de 60 mensen die de 13:13:13 zielengroep heet. Het gaat hier om een code. Op 25 februari 2008 vernam Judith over deze zielengroep: ‘We proberen uitgestrekte kosmische principes onder te brengen in een lineaire taal die niet werkelijk een wetenschappelijk begrip heeft van wat er gebeurt. Daarom is het zelfs bij het channelen moeilijk om dit allemaal in het Engels uit te leggen binnen een context die voor de mensen bruikbaar is. Het gaat er [trouwens] niet om of we het begrijpen of niet. Het gaat erom de informatie in het DNA [van de betrokkenen] te krijgen en daarin te verankeren. Vandaag wordt mij gezegd dat de 13:13:13 lens de kern van de 144.000 vormt. Ik zie het voor mij, 13:13:13 in het centrum als een driehoek van drie keer 13, drie sjablonen van 13. Verder zie ik een grotere lens van de vesica piscis [een meetkundig symbool dat naar Maria Magdalena verwijst] van de 52:52 en dan zie ik de 144.000 eromheen. Dat is dus de holografische lens voor het ontwaken van het Christusbewustzijn.’ 

Het getal 144.000 is een code die volgens A New Formula for Creation ook in ons DNA verborgen zit: ‘De kracht van het goddelijk plan is dat wanneer de 144.000 DNA-code eenmaal in een paar mensen is geactiveerd, deze code ook in alle zes miljard, d.w.z. in iedere ziel op aarde zal ontwaken. Deze activering is voorbestemd plaats te vinden wanneer een kritische massa aan individuen in hogere bewustzijnstoestanden is ontwaakt. Dat zal de hologram van het collectieve bewustzijn veranderen en vandaar het hologram dat de aard van onze werkelijkheid bepaalt.’ (p. 17)

Op 18 maart 2008, de eerste scheppingsdag, zag Judith voor haar geestesoog dat de Aarde een tunnel van licht binnenging in een energieveld dat met Osiris, de oud-Egyptische god van de wederopstanding verbonden was. Daarbij ontving de blauwdruk van de Aarde nieuwe coderingen. Op de derde scheppingsdag, tevens het begin van de lente, bereikte de Aarde het midden van de tunnel. De Nieuwe Aarde werd geboren en haar ziel kwam te voorschijn uit de grote baarmoeder van eenheid die mede door SaRa als goddelijk kind van Licht geschapen was. De naam SaRa verwijst naar de dochter van Jezus en Maria Magdalena. 

Op Eerste Paasdag, de zesde scheppingsdag, zag Judith hoe SaRa, de dochter van het heelal, zich in het hart van een gouden levensboom bevond die uit het hart van Moeder Aarde voortkwam. De takken van deze levensboom reikten door de hele kosmos, spreidden zich als een web van licht en liefde rond het Kosmische Ei en doordrongen het. Iedere tak van de gouden levensboom was een geometrische code voor Eden, voor het te voorschijn treden van de negende Schepping, voor de uitbreiding van de schepping. Er was in de hele schepping geen plaats meer waar het web van licht en liefde niet was gearriveerd. Het was compleet en het had de oneindige snelheid van de vibratie van de goddelijke Bron: ‘Vanaf deze dag is er niets wat niet heilig is, want het wordt allemaal gezien met de ogen van Eenheid, het wordt allemaal gekend vanuit het hart van de Moeder en het wordt allemaal gehoord als harmonische sferen van de tonen van de schepping. En zo zal dit geschenk uit alle bronnen geboren worden en de geboorte van dit geschenk zal bekend staan als de duizend jaar van vrede.’ 

December 2008

The Seven Days of Creation. Door Mark Elder (DePaul University).