Ontwaken van de Belofte van het Nieuwe Verbond

Transmissie van 8 maart 2011

Judith: Dit is mijn laatste dag op Hawaï. Deze transmissie is van de Raden van de Kosmische Christus

Vissen zwemmen rond in een rif bij de kust van Hawaï. Bron: NOAA.

De Aarde is een vat van licht. Het harmonische hart van de Aarde is altijd een hart van zuiver Christuslicht geweest. De onderbreking van energie op de planeet bracht de trillingen tot minder dan een authentiek principe gedurende de Duistere Eeuwen waaruit jullie te voorschijn zijn gekomen. Jullie mogen nu waarlijk [het nieuwe licht] vieren. De tijd van de Verlichting van de Weg is nabij. De voorbije maanden hebben intens geloof in en toewijding aan de principes van vrede, versterking van geloof en hart van eenheid vereist. De zesde kosmische golf is waarlijk een golf van verlossing geweest, aangezien zij de frequentie van de planeet heeft veranderd. Jullie moeten begrijpen dat de zesde kosmische golf machtig is als de Ster van David in het verenigen van de vrouwelijke en de mannelijke principes van kosmische orde.

Wanneer de vrouwelijke en mannelijke principes van kosmische orde de schepping vasthouden in een samenwerking van respect en harmonie, maakt die het veld schoon van oude magnetische verstoringen, van de IJzeren Planeet en de stagnatie van de hartenergie. De cocreatie van deze kosmische krachten vormt het principe dat ook aan de cocreatie van de energieën van de Geliefde in het Goddelijk Huwelijk [ten grondslag liggen], wanneer het hart zich volledig opent naar liefde. En waarlijk, waarlijk heeft het hart van de wereld zich geopend op een nieuwe manier. Alle zakken vol wanklank en lijden werden opengescheurd door de zesde kosmische golf. Het openen van het manna van het Gouden Lemurië is een Christusgolf die een genezende energie is die Meester Jezus gebruikte in zijn focus tijdens de  wonderen die hij in zijn tijd verrichtte.

Deze kosmische kracht is losgelaten op de planeet met de formules van de macht van het Ark van het Verbond. De rastersystemen waren geplaatst om als aquaducten te fungeren voor dit machtige genezende manna en wel om de droge plaatsen en de plaatsen van ontaarding en de plaatsen van lijden op te vullen met de illuminatie van het manna uit de vibratie van het oorspronkelijke Lemurië op bewust niveau.

Er is een synchronisatie van gebeurtenissen over de hele wereld, een focus van individuen in hun inspanning om het nieuwe lichtraster te ondersteunen. Jullie zijn niet geïsoleerd bezig of een eiland in jullie zelf. Iedere walvis heeft deelgenomen aan de tonen en boventonen om de luister van het Gouden Lemurië te herstellen. De Ark van het Verbond is nu tot een nieuw niveau van trilling gestimuleerd en genereert energie in ieder deel van deze planeet en verandert de biochemische aard zelf van de energiestructuren die [voorheen] gastvrijheid boden aan ziekte en kwaadaardigheid.

Het gouden manna van de Lemurische Ark van het Verbond is een zoete alchemie, een zuivere, zuivere alchemie vanuit de Bron. Aldus is de planeet voorbereid als een Ster van David met de zesde kosmische golf om het heilige hart van het Christusbewustzijn te ontvangen met de zevende kosmische golf. De golven van deze kosmische krachten beïnvloeden reeds ieder niveau van communicatie en ieder niveau van bewustzijn op jullie planeet. Rimpelingen van Christus-alchemie, Yeshua Jahwe, liefde, de Geliefde vereniging, worden al gevoeld door diegenen van jullie die gevoelig zijn voor de oneindige Liefde van Creatie.

Leven begint nu. Dit is een proclamatie uit de Poorten van de Hemelse rijken. Dit is een proclamatie uit de tempels van licht van de sterrenbroeders. Dit is een proclamatie van de Bron van alle bewustzijn, de oneindige Eenheid. Leven begint nu. Jullie zijn de nieuwe cyclus van schepping binnengegaan. De testen in de afgelopen wintertijd waren de testen van de visioenen die door Johannes de geliefde discipel ontvangen waren, de apocalyptische testen die ertoe dienden het oude paradigma te ontwrichten… Jullie bevinden je nu in de velden van de opstanding, en de energieën zijn gemakkelijk toegankelijk voor genezing voor jullie die de test van geloof in en overgave aan de kosmische bron van Eenheid doorstaan hebben, de bron die door jullie denken, lichaam, geest en ziel stroomt.

Dit is een tijd waarin jullie je meer bekrachtigd en gesteund voelen terwijl jullie naar een hogere harmonische relatie met de kosmische Christus beweegt. Jullie doen het werk waarnaar Meester Jezus verwees toen hij zei dat jullie nog grotere werken zouden verrichten. Weet dat het raster van de Ark van het Verbond dat Metatron op 7 maart 2011 in de wateren van Lemurië met energie laadde waarlijk het leven van de oceanen voedt en waarlijk energie genereert in alle biosystemen die leven op aarde ondersteunen. De eerste opstanding is de opstanding van de essentiële basisenergieën van jullie oceanen. Daarom focuste Henoch in aanwezigheid van Chandra de Ark, toen die eenmaal op een hogere en nieuwere frequentie was gebracht, op de oceanen om het manna te voeden, om de biosystemen te voeden en de soorten die het leven op aarde ondersteunen. Het begint daar. Het begint met de oceanen en daarmee verschuift de apocalyptische energie van de olieramp in de Golf van Mexico naar het hologram van verjonging van de oceanen.

Het is essentieel dat iedereen die meedoet aan deze meditatie dat doet door het Christusachtige lichaam te focussen op de frequenties van de Nieuwe Ark van het Verbond en via de velden van Metatron. Focus licht in de oceanen opdat het leven hersteld mag worden en verjongd, omdat al het leven uit de oceanen komt.

Het mooie deel van het evoluerend bewustzijn is dat er een doel voor existentie is. Wanneer deze kennis aan de geest wordt gegeven dat er een doel voor existentie is, dat de Aarde voor menselijke existentie niet een plaats vormt die enkel onsterfelijk lijden en wanhoop kent, dan zal er hoop zijn geput uit deze waarheid. Leven begint nu.

Dit is een profetische verkondiging omdat zij de gedachtegolven en het gedachtepatroon van alle bewustzijn dat evolueert beïnvloedt. En dat evoluerend bewustzijn beïnvloedt op zijn beurt datgene wat nog getransformeerd dient te worden. Dit is het uur van macht. De eenheid is manifest in de Heilige Harmonie en het ontwaakte Gouden Lemurië.

Weest gezegend. Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens  © 2011