Focus op de bron van jouw licht en de kracht van je ziel. Open jezelf naar de directe openbaringen van licht die vanuit de Bron stromen om ons nu te begeleiden vanuit de innerlijke niveaus terwijl we het heilige der heiligen binnentreden, de lotus van compassie in ons hart.

Open je naar de spiegel van Maria Magdalena, de eeuwige spiegel van de ziel en roep de Magdala-kracht op voor de transformatie van alle dissonante energie-trillingen in elk vlak van bewustzijn die een negatieve invloed hebben gehad op je denken, lichaam, geest en ziel.
We openen de verbinding met je ziel, voel op dit moment die verbinding.

Jij bent nu in de gelegenheid om de patronen in de werkelijkheid te verschuiven van dissonante dualiteit naar Eenheid. De macht van de alchemistische kracht in jou heeft een groter effect op de dissonante energieën dan je kunt begrijpen.
We zijn blootgesteld aan belangrijke systemen van energie die de kracht van anti-leven in zich hebben. Het is deze kracht van anti-leven die de levenskrachtenergie verteert en door de cycli van tijd lijden creëert.
De energie van anti-leven manifesteert zich in het fysieke en cellulaire lichaam als een kwetsbaarheid tegenover indringers. Zij probeert de levenskrachtenergie te vernietigen op een cellulair niveau en een energetisch vlak.

Focus je nu op de T-cellen. De T-cellen zijn meer dan antilichamen en chemie van het immuunsysteem. Ze zijn werkelijk de instrumenten van licht die de levenskrachtenergie en de levensvatbaarheid van elke cel beschermen. De T-cellen brengen alle indringers die invloed hebben op het immuunsysteem op een cellulair niveau in balans en harmonie.
Zet nu de intentie om de genetica te verlichten die in aanleg een kwetsbaarheid draagt en het immuunsysteem verzwakt. [Stuur licht naar] de schilden van licht waar die verzwakt zijn op een cellulair niveau en vernietiging van T-cellen wordt toegestaan.
Verlicht, met de God-code van jouw DNA, de trauma-patronen in je DNA die zich manifesteren als een genetische kwetsbaarheid die het immuunsysteem verzwakt.

Zet de intentie om de levensvatbaarheid van de T-cellen met manna te verbeteren. Vul elke T-cel met het goddelijke licht. Het licht versterkt de auto-immuun biochemie en vormt antilichamen van de genetische code van het bestaande virus.
Verbind je nu met elke cellulaire component van iedere indringer, ieder destructief virus en iedere bacteriële stam. Maak ook verbinding met de energetische, biochemische kwetsbaarheid tegenover deze indringers. In de cel van elke virusstam zit een lichtdeeltje. Wanneer de bio-energetica van mensen verenigbaar is met de vonk van licht in het virus, de bacterie of parasiet, wordt het oorspronkelijke doel van de indringer hersteld. Het kan opnieuw de oorspronkelijke virale en bacteriële cellen ontgiften en zuiveren. Ze werken dan in harmonie met de biochemie van je lichaam, je bio-organismen en je immuunsysteem.
De oorsprong van de bio-energetica van bacteriën en virussen was oorspronkelijk ten behoeve van het ontgiften op energetische en fysieke vlakken.

Verbind je nu met het zaad van licht in het molecuul van iedere virus, bacterie of parasiet die zich ophoudt in je lichaam. We programmeren nu het DNA van de stam met zijn originele blauwdruk. We versterken nu menselijke levensvatbaarheid door het ontgiften van indringers en het reinigen van de cellen van de gastheer (of -vrouw).
Via het bewustzijn van Creatie openen we nu de weg naar alle verstoringen in de synthese van energie. Dit zijn de negatieve agenda’s die giftige energieën creëren in de bio-energetica van bewustzijn in de dimensies van tijdruimte.

Zet de intentie, met behulp van goddelijke alchemie, om het evenwicht van licht en donker actief te herstellen, en vastberadenheid en harmonie alsmede genezing te herstellen. Sta de reinigende catharsis toe, en maak ruimte voor een verjonging van de levenskrachtenergie in je cellen, in je energielichaam en in je bewustzijn. Accepteer dat elke ervaring die jij ooit hebt gehad ten bate is geweest van je bewustzijn, en sterkte en vastberadenheid in je levenskrachtenergie heeft geschapen in plaats van verzwakking.
Verbind je met de bio-genese van de Aarde en de bio-genese van elk lichtdeeltje in je levend lichaam. Verbind je met de bio-genese van alle levensvormen die in jouw levend lichaam vertoeven in de vorm van parasieten, bacteriën en virussen. Laat de God-code NU oplichten in elk deeltje van licht, elk deeltje van duisternis, elk biologisch instrument, elke cel en elke energetische component. Sta de zuivering toe, zoals het doorspoelen van je cellen. Het licht reinigt, spoelt, verlost, transmuteert en transformeert op energetisch en biologisch niveau. Het licht ontgift onopgeloste residuen van donkere veldenergie, de materie van anti-leven, en het herstelt de lichtdeeltjes van de levenskrachtenergie binnen de materie van anti-leven.

En nu gaan we naar de essentie van het collectief in het morfogenetische veld. We instrueren ons DNA om deze essentie in te stellen in een patroon van voltooiing binnen het planetaire DNA en de genetica van de mensheid.
Activeer nu de alchemistische kracht in de multidimensionale vlakken om de vervormingen van de Antichrist op te lossen met de verlichting van de Christus en het God-deeltje. Activeer de levenskrachtenergie en de levensvatbaarheid van planetaire genetica alsmede de menselijke component.
Dit is het meesterwerk, gesteund en bijgestaan door de Goddelijke Eenheid. We worden gesteund en we worden geholpen bij het herstel van de planetaire harmonieën van de galactische krachten.
En nu, terwijl dit manifest is, zal het zo zijn in alle dimensies van de werkelijkheid.

Zo boven, zo beneden, zo de geest, zo de ziel, zo buiten, zo binnen. Gezegend is het, het zij zo en zo is het.

Judith K. Moore © 24 april 2020