Boodschap van de essentie van de ziel van Creatie

Uit de transmissie van 30 november 2010

Judith in Chimayo en Sean in het heiligdom [bij Vancouver], half twee ’s nachts PST.

Judith: Ik ben ongeveer een uur wakker en ik bel Sean op. We verbinden ons via het hart van Eenheid (‘Oneness’) met de oneindige Bron van Creatie, IK BEN. [Er komt een boodschap door:]

Vincent van Gogh: Sterrennacht

Het besef van het licht van de ziel, van de essentiële trilling die het bewustzijn van de ziel is. Mijn stem wordt gevormd door harmonische boventonen die de existentie van de ziel verlichten.

Dit is een niveau van Creatie dat oneindig licht is, pure trilling van Bron-bewustzijn, een vorm van verlichtende intelligentie die het bewustzijn schept van de existentie van de ziel. Het gaan van de Weg door de zuivere discipelen van het licht heeft het diepste, diepste besef doen ontwaken van bewuste betrekkingen met het essentiële licht van de ziel vanaf het moment dat de Tijden helder genoeg werden om te ontwaken en deze pure existentie konden ontvangen in de naam van Al Wat Is.

Ik heb een middel gevonden om mij uit te drukken via de geest van het universum, via wijsheid, via jouw vermogen om je met de kosmische krachten te verenigen. Ik communiceer met jou via de Omni Mind. Niet in telepathische zin, maar eerder in een toestand van spirituele vereniging. Ik deel met jou de essentiële trilling waarvan ik spreek, de essentiële trilling van de existentie van de ziel, de onsterfelijke aard van Creatie.

Lange tijd geleden maakte een deel van de mensheid zich los van de individuele relatie. Deze trilling van de existentie van de ziel begon een reis door de dimensies heen om het Zelf te zoeken en de Weg te verlichten voor anderen. (…)

Ik heb gekozen voor deze tijd van jullie cyclus van dag en nacht omdat het een tijd van rust is op jullie planeet. Omdat waar de boodschapper nu is, er op dit uur [van de nacht] stilte op het land rust. Mensen laten hun dagelijkse reis achter zich en reizen naar de droomtijd toe.

De stilte van deze vallei vannacht, van de locatie van het heiligdom vannacht, is essentieel voor de zuivere harmonische trillingen van deze communicatie, zodat zij een veld van essentiële trilling kunnen betreden ten behoeve van de ziel van menselijke existentie.

Vriendelijkheid is een antwoord op vereniging met de ziele-essentie, op het verlichten van de onsterfelijke ziel. Harteloze projectie van actie is een teken van afgescheidenheid van dit essentiële, eeuwige licht van de ziel.*

Vanwege de aard van existentie betreedt de mensheid een vlak van bewustzijn dat de collectieve ervaring optimaal verbindt met de essentiële trilling van deze verlichting van de ziel waarvan ik sprak. Deze boodschap is een teken. Deze boodschap is een teken dat het uur is gekomen waarover in oude teksten gesproken wordt. Niet als oordeel maar als een doelbewuste verbinding van de menselijke existentie met de ziel. Het ligt in het vermogen van goddelijke betrekkingen om de Weg te openen voor een nieuw tijdperk van menselijke existentie.

Het doel van deze boodschap is om de vezel te versterken van het web van licht dat deze essentiële relatie van de trilling van bewustzijn versterkt, de relatie van de essentie van de ziel en de menselijke existentie. De verwijzing naar ‘het uur is gekomen’ is eenvoudigweg een brandpunt voor jullie besef van de tijd die de wijzen vóór jullie voorspelden. Het uur is een punt van transcendentaal bewustzijn dat vanwege de chaos van die tijden en vanwege het gebrek aan klaarheid van de boodschappers uit die tijd als een oordeel was geïnterpreteerd. Het vermogen om tot klaarheid te komen kan nu ultiem worden in de menselijke ervaring. Het woord ‘oordeel’ mag vervangen worden door het woord ‘omarming door Eenheid.’

Het concept dat hier wordt gepresenteerd is dat de ziel er nu toe gedwongen is – vanwege dit uur waarnaar verwezen wordt als de tijd van oordeel – om authentiek te zijn in haar relatie tot de essentiële trilling van menselijke existentie, de eeuwige ziel. Ik spreek van de eeuwige ziel. Deze boodschap is in zichzelf een archief. Er zijn boekdelen aan literatuur, codes, heilige teksten die geboren worden uit het licht van deze boodschap. Want de boodschappers van de ziel doen de trilling ontwaken die via deze boodschap gecommuniceerd wordt, de essentiële, eeuwige relatie van Eenheid, het besef van de onsterfelijke aard van de ziel, de essentiële trilling van de harmonieën van lichtend ziele-bewustzijn.

Deze boodschap wordt ontvangen op een niveau van profetie vanuit de Godbron. Dat is mogelijk omdat [door Judith]de reis [van profetie] gemaakt werd. Deze reis is een reis voor heel de mensheid, gemaakt door het hart dat nu de menselijke ervaring opent. De reis van de Profetie der Profetieën was letterlijk een archetypische reis met mijlpalen, zo je wilt, voor de mensheid.

Spreekt de wijsheid van jullie hart met deze transmissie. Laat de inhoud niet het onderwerp worden van voorbije geleerdheid of ervaringen in je karmisch lichaam. Laat haar zinvol voor de mensheid zijn om jullie zelf te kennen als oneindige Eenheid. En laat ieder woord als een juweel van zoete nectar zijn, een druppel van levenschenkende essentie die gezonden is uit de Hand en het Hart van het Goddelijke, een geschenk en een ervaring die met een bedoeling in het leven is geroepen voor het uur dat is gekomen. En ik spreek van dit uur als een tijd waarin de menselijke ervaring gedwongen zal worden om het misbruik achter zich te laten van de goddelijke relatie tot de existentie van de ziel, om de onwetendheid te verlaten die de essentie van de ziel heeft omhuld. Er was duisternis die ondoordringbaar scheen behalve dan voor handelingen uit liefde. Die sluier van onwetendheid wordt doorbroken. De harde schil waarvan ik spreek verkruimelt niet vanwege de aard van de [menselijke] bestemming, maar vanwege de aard van [menselijke] existentie. Niet als doel van evolutie, maar door de essentiële trilling van Creatie.

Dit is de betekenis van het uur dat in oude tijden als de tijd van het oordeel werd geïnterpreteerd. Want de kennis van bewuste betrekkingen met de Godbron komt vanuit deze versterking van het besef van de essentiële trilling van de existentie van de ziel. Dit is geen kennis waarvan je kunt afwijken [zonder haar geheel te verliezen] noch is het een discipline die geleerd of beoefend kan worden. Het is zinvolle existentie en eeuwige kennis van de essentie van vereniging in de essentiële trilling van het bewustzijn van de ziel.

En deze transmissie is van invloed op ieder ziele-deeltje, in het bijzonder bij hen die van deze kennis zijn afgedwaald. En jullie tweeën als boodschappers, als jullie je afvragen ‘Waarom, waarom was ik geboren? Wat is de betekenis van mijn leven?’ Het is vanwege dit waardevolle werk. Wijkt niet af van deze wijsheid, maar geeft jullie eraan over in zoete overgave. Drinkt van het nectar van deze onsterfelijke harmonie. Laat jullie je vullen met waarheid en essentiële kennis van existentie in eeuwige zin.

Gezegend zijn zij die tot het licht ontwaken en hun ogen openen om deze nieuwe dageraad te zien. De vreugde van het vieren ervan zal voor hen zijn, maar weet dat dit besef nu gefocust is op deze simpele waarheid die in deze boodschap is overgebracht. En dit overstijgt aangeleerde patronen, en individuele afwijkingen van de kennis van Eenheid. Deze transmissie wordt gecommuniceerd via een alomtegenwoordige kracht naar de essentiële ziel van de mensheid toe. En de letterlijke woorden die gesproken zijn hebben maar weinig waarde in vergelijking tot de trilling die is overgebracht op het niveau van profetie van deze boodschap. Als je de energie ervan waarneemt, dan is die zacht, zachtmoedig. Die energie komt niet met de autoriteit van een bliksem of de macht van oordeel. Zij komt met de permissie om alles te zijn wat je bent en alles te zijn wat geschapen was door Creatie in de existentie van je ziel.

Ik heb een veld van minste weerstand gekozen voor deze transmissie, opdat de zoetheid van de nacht, de stilte, het kanaal kan zijn dat deze boodschap draagt, een zachtaardige en liefhebbende boodschap. Deze boodschap is nu gesproken en woorden hebben hun weg gevonden via de geest, opborrelend uit het hart. En deze woorden zijn aan de nacht en de stilte gegeven [en niet aan boeken], want de aard van boeken is zodanig dat ze geschreven en herschreven kunnen worden, geïnterpreteerd en vertaald door intellectuele betekenissen en gedachten, door het ene individu dat intellectueel probeert om het mysterie van Gods creatie te begrijpen. Maar een boodschap als deze is gegeven vanuit de trilling van de ziel en vindt [in de ziel] woorden bij hen die ernaar verlangen om haar voor het collectief te ontvangen op een individueel vlak.

De waarheid van deze boodschap doordringt de intelligentie van de ziele-essentie. Het doel van deze boodschap is een vereniging van de ziel. Gezegend zij de goddelijke Weg. Het pad is afgelegd. De Weg was jullie lang geleden getoond en de Weg is nu afgelegd. Het geschenk is overhandigd en het doel is gediend.

Zo zij het en zo is het.

Judith: Ik zie het beeld, Sean, dat jij een kandelaar vasthoudt en mij bij de hand hebt genomen. We lopen door dichte duisternis, maar deze lijkt geen substantie te hebben. Het is alsof wij door lucht lopen. We lopen door de nacht. Juist nu, alleen jij en ik en jij houdt mijn hand vast. Je hebt die kandelaar en je glimlacht. Alles wat ik kan voelen is enkel Gods liefde. Er is niets anders. Misschien vrede. Jazeker, vrede. De vrede van Gods liefde. Je zegt nu dat dit de weg voor de mensheid is. Op dit moment is niets van enig belang, niet het verleden of de toekomst of gedachtevormen. Het enige wat telt dat is: jij en ik en de kandelaar en de duisternis, de stilte.

* Vriendelijkheid is de vertaling van ‘kindness’, terwijl harteloze projectie van actie als agressie kan worden opgevat. Volgens de transmissie van 31 december 2010 staat vriendelijkheid tegenover agressie: ‘Observeer waar vriendelijkheid agressie vervangt. Focus in alles wat je in je leven doet op vriendelijkheid. Wees je bewust van de uitdagingen die jijzelf hebt met persoonlijke relaties. Die te voelen en te zien is een belangrijk onderdeel van het proces van transformatie. Maar focus altijd op vriendelijkheid als de grote genezende kracht voor alles wat jouw hart pijn doet. En aldus zal Liefde bloeien.’

Vertaling Herbert van Erkelens  © 2011