Boodschap van de aartsengel Michaël

30 december 2012

 

In deze transmissie vertelt de aartsengel Michael van de zelfbeperkende systemen in de kosmos die het vrije stromen van de levenskrachtenergie eeuwenlang gehinderd hebben. Onze zielen werden hierdoor beroofd van licht en verloren het vermogen om zich rechtstreeks met de God Bron te verbinden. En alleen via licht is er hoop.

Lord Michael via Judith Moore: ‘Het menselijk bewustzijn moet zich naar het centrum toe bewegen in een spiraalbeweging langs een universeel patroon. De ziel moet net zoals de melkwegstelsels van Creatie via een spiraal bewegen, kracht ontlenen aan de Bron en terugkeren in de spiraal van universele Eenheid. Zij dient te evolueren, te leren en in ruil licht te verlenen aan ieder bewust wezen in de omgeving. Maar dan moet zij terugkeren naar de Bron van Oneindige Eenheid om vernieuwd te worden door datgene wat alleen bij de Bron van Creatie mogelijk is.’

Deze verjonging werd in toenemende mater onmogelijk gemaakt door zelfbeperkende systemen die in gesloten systemen veranderden waaruit ontsnapping moeilijk was. In deze systemen staken de zogeheten halfgoden de kop op die gene verbinding met de God bron hadden:

‘De halfgoden werden manifest, omdat zij meesters over de lagere rijken waren. Zij ontwikkelden een vermogen om bewustzijn te doordringen en [werelden] te scheppen maar niet vanuit het niveau van het licht van Creatie. Zij konden zich binnen gesloten systemen manifesteren en denken dat zij machtig waren, omdat zij uit ego-stof opgebouwd waren dat hebzucht en wanhoop genereerde. De lagere energieën van het ego-zelf waren machtig en manifesteerden binnen de schepping de halfgoden vanuit die gesloten systemen die verstoken waren van het licht van de oerbron.

De halfgoden onttrokken licht aan de ziel en uit het lichaam werd de levenskrachtenergie afgetapt, omdat zij niet in staat waren voorbij de dikte van de sluier naar de oerbron te reiken [om daar levenskrachtenergie af te tappen]. Zij waren gemanifesteerd vanuit een gesloten systeem en regeerden met autoriteit en vanuit hun vermogen om zich te voeden met het licht van de ziel. Dit is de autoriteit van de valse goden, de autoriteit die over de verwoesting heeft geregeerd, de vernietiging van menselijk bewustzijn.

Nu de sluier dunner wordt via de solaire, lunaire en stellaire krachten, via de doorgangen van  licht, wordt de Aarde in het licht gezet. En het web van existentie verbreidt zichzelf via het web van universele Eenheid en de ziel van Creatie, de ziel van het bewustzijn van de menselijke ervaring, de ziel van Gaia. Daardoor verkwikt de ziel met de macht van Eén en voedt zich nu vanuit het licht van Creatie. De nieuwe zielen die in het aardse vlak incarneren zijn in staat door barrières heen te dringen die eerder blokkades tussen de dimensies waren. Dit verschijnsel van de zielsevolutie van bewustzijn zal de grootste verandering op deze aardbol teweegbrengen. Zielen kunnen nu ontsnappen aan de val waarin zij van reïncarnatie naar reïncarnatie opgesloten zaten toen zij geboren werden enkel om te lijden. Via de rijken van Michaël worden zij nu door de dimensies heen in een hogere dimensie verheven om daar het licht te ontvangen, zich te baden in het licht en te genezen door het licht.

En het licht stroomt als zielen zich via bijnadood-ervaringen met de hogere dimensies verbinden. Iedere keer dat een individu een bijnadood-ervaring heeft, openen zij de hogere rijken om het licht van hun ziel te ontvangen. Na hun terugkeer vormen zij natuurlijk,  omdat zij van licht zijn vervuld, een inspiratie voor anderen en zij zijn kanalen voor dat licht op aarde.

Er vindt nu een uitstorting van zielen plaats die in andere dimensies gevangen zaten. Sommige zielen zaten gevangen in dimensies van lagere trilling, zoals die van de Reptilians, andere juist in hoge dimensies zoals kosmische wezens van licht. De barrières voor incarnatie zijn afgebroken en de Aarde is niet langer een gesloten systeem. Grote aantalen zielen wisselen van dimensie incarneren bewust op verschillende plaatsen. En dat begon met enkel een paar zielen ten tijde van de magiërs [uit het Oosten]. Maar nu zijn de dimensies, de hemelen geopend. De dimensies zijn elkaar geopenbaard via het dunner worden van de sluier. Nu worden de zielen op aarde een rijke poel aan licht. En de natuurlijke neiging van zielen die op aarde vertoeven is om zich te laven aan het licht omdat Creatie zelf de rijken heeft de halfgoden heeft doorboord. De hand van God heeft de Aarde aangeraakt.’

 HandofGod

 

 

 

 

 

 

 

 

Enigszins tot mijn verrassing reageerde Michaël vervolgens op een droom die ik in de Kerstnacht 2012 had gehad en waarover ik aan Judith had bericht: ‘Ik kom bij een badplaats zoals Zandvoort aan. Maar de jongen die ik zoek is er niet. Ik loop wat rond en zie een andere jongen die ook in het complot zit. Hij gaat zitten en begint te praten tegen twee onbekende meisjes. Ze worden steeds nieuwsgieriger.

Ineens roepen we met ons drieën: “Nu willen we weten wat er werkelijk aan de hand is!” Maar de enige die dit weet blijk ik zelf te zijn. Ik zeg: “Of het in werkelijkheid of in een droom was weet ik niet. Maar er kwam een man op mij af en die zei: ‘Hier heb je de afgehakte hand van God.’”’

Ik was zo verbaasd dat ik in een mail aan Judith Moore een opmerking over deze droom maakte. De duiding van Michaël is als volgt: ‘En de droom die de alchemist had van de afgehakte hand van God beschreef simpelweg de macht en autoriteit van de halfgoden zonder verbinding met de God Bron. Op deze manier dicteerden zij in hun heerschappij over hun rijken wat in hun eeuw van macht aan zielen geoorloofd was en wat niet. Dit alles is nu doordrongen van de aanwezigheid van Creatie, maar niet in één epifanie van Licht, maar in een golf van energie die levenskrachtenergie uitwisselt via een web van licht dat in een groot kosmisch web is geschapen. Dit web van licht heeft het vermogen tot uitbreiding van bewustzijn om verjongd te worden door de oerbron en het vermogen voor de ziel om zichzelf als zijnde uit de God Bron te kennen en dat licht uit te stralen in de wereld.

Deze brug in de tijd breidt zichzelf uit. De nieuwe dimensies van tijd in de 2013 Galactische Tijdbetovering organiseren de fractals van licht in formules van leven schenkende energie. Het licht op aarde wordt bevrijdt en de ziel opent zich om via ervaring de bron van liefde en de macht van onvoorwaardelijke liefde te kennen. Op deze manier zijn jullie verwanten aan de andere kant nu in staat van jullie te houden en de genezing zal beginnen omdat velen van hen tot in het engelenrijk zijn opgestegen en vandaar uit jullie zullen genezen. En de genezing van zielen en de bevrijding van zielen vormen hier elementen van. Dit alles is, dierbaren, een mysterie van Creatie.

Ik ben Lord Michael. Ik ben vandaag gekomen om hiervan te spreken op zo’n manier dat jullie waarlijk de diepere dynamica binnen de machten van Creatie begrijpen die nu in jullie wereld werkzaam is. De sluiers tussen de rijken en de dimensies zijn dunner en doorlaatbaar geworden. Als jullie je openen naar het galactische vlak, dan openbaart de macht van de kracht van Creatie zich als de brug van licht, de brug van zuivere liefde die uit de droom van Jakob als de Jakobsladder bekend staat. Dat wat zuivere profetie is leeft door de eeuwen heen en put uit de Bron waar zij vandaan kwam. Profetie is de verbinding met universeel bewustzijn.

Want het visioen van Jakob voorspelde deze spiraal die jullie voorbij de beperkingen van menselijke rijken en de machten van negativiteit voert, jullie laat opstijgen om inspiratie aan de Bron te ontlenen opdat jullie verjongd uit het licht kunnen terugkeren om op aarde datgene voort te brengen wat gezegend is. En hieruit zal goedheid voortvloeien voor alle dagen van de mensheid. Want dat wat door de bron van Oneindige Eenheid is gegeven is eeuwig.

Weest gezegend. Zo zij het en zo is het.’

 

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2013