De macht van Magdala

Uit de transmissie van 26 augustus 2008:

De gesluierde Isis

‘En je zou Maria Magdalena kunnen kennen als een figuur in de geschiedenis die het minst begrepen is, maar dat is ook omdat het mysterie en de macht van Magdala voorbij het begripsvermogen ligt en het geheel van het bestaan doordringt. En nu is de tijd van de Grote Omwenteling. Datgene wat hier op aarde gezaaid was door haar alomtegenwoordigheid komt tot rijpheid en er zijn mensen die de mystieke wegen en de macht van dat mysterie zoeken en zij zullen haar vinden terwijl zij op hen wacht en hen roept en wenkt om zich aan haar geloof en haar aanwezigheid over te geven terwijl zij de diepere mysteriën van de mystieke rijken openbaart. En zij die nooit het pad van de mysticus zullen opzoeken zullen toch simpelweg weten dat zij tegenwoordig is en hen in hun geloof bemoedigt.

En dat wat de liefde niet dient zal buigen voor de macht van de Heilige Graal en dit geschenk, deze beker van vereniging en dit oude Grote Plan. Want binnen de tempels in Egypte beschermden de Broeders van het Licht zorgvuldig het mysterie van Isis, en bedekten haar met een sluier voorbij enig vermogen van de Bovenmeesters van macht om toegang tot haar te krijgen. Zij probeerden de sluier van Isis te doorboren en die macht voor zich op te eisen en in het gareel te krijgen. Maar die macht is wild en weerspannig. Die is als de stormen op zee die alleen door de kracht van de Almachtige bewegen.

Deze schedel van Maria Magdalena, deze schedel van Isis is de kosmische verbinding die de geheime machten van dit vrouwelijke aspect van creatie ontsluiten. En diegenen die denken dat zij goden zijn zullen beven en zichzelf overgeven aan de ultieme waarheid dat er één universele wet is waarvan Magdala de hoedster is en dat is de wet van compassie en geloof. Want het is via haar hart dat de sleutels naar de diepere mysteriën aan de mensheid geopenbaard zullen worden, en de halfgoden die zichzelf in alle opzichten als de eigenaars van deze wereld zien en hun machten de baas over elkaar laten spelen via oorlogen van lijden en gebrek van de menselijke ziel zullen zichzelf hulpeloos vinden.’

Giovanni Bellini: Maria Magdalena

Uit de transmissie van 5 januari 2011:

‘Ik zag het Levende Lichaam van Magdala. Het onsterfelijke bewustzijn van Maria Magdalena is een alomtegenwoordige toestand van zijn die zij via ons ervaart als een innerlijk verbonden werkelijkheid. Deze innerlijk verbonden werkelijkheid is een weefsel van verlichting dat de aard van bewustzijn en het patroon van betrekkingen voor de menselijke existentie uitbreidt.

Maria Magdalena heeft gewacht op de macht om ons DNA van binnenuit te verlichten. Zij heeft geduldig gewacht totdat de macht van de Graal op de planeet volledig in werking gesteld kon worden. Via de Levende Graal is zij in vele vormen tegelijkertijd tegenwoordig en actief in de wereld. Dus als zij via mij ademt, wordt haar adem via anderen gevoeld en haar adem is de levenschenkende adem die zij aan de Christus gaf toen zij haarzelf [in de graftombe] opende en God haar instrueerde haar adem in de kruinchakra van de Christus te zenden om hem te doen ontwaken. Dit is de adem die zij nu door ons heen ademt.

We zijn in een simultane werkelijkheid vanwege de macht van de Graal. Waar een van ons aanwezig is, zijn we allemaal aanwezig via de Graal, via de Magdala Code. Dus wij zijn met elkaar vele handelingen met één bewustzijn. We handhaven onze individuele soevereiniteit en dienen tegelijkertijd de doelstellingen van God. Dit is de macht van de Graal en die wordt nu gedemonstreerd door het oplichten van de sluier bij de vrouwen die de Magdala vertegenwoordigen en bij hun werk in de wereld.’

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2011