Sananda’s holografische sleutels tot de zeven archieven van de Christus

Leringen van de Weg,   transmissie 3 mei 2009 

De channeling van een paar dagen geleden deed betrof het openen van het Oog van God in het hart. De Meesters vertelden mij dat dit de Sleutel van Kuthumi is. We hebben dus de Triniteits-energieën, Kuthumi’s Sleutel in het hart, Sananda is de moederlijke chakra, Sanat Kumara bij de hersenstam of de basis van de geest [is] de toegangspoort tussen de geest van de Mens en de Geest van God. Het veld is dus nu voorbereid… 

Wij ontvangen het licht, ons hart klopt op het ritme van het hart van Creatie. Wij zijn het ritme van het hart van Creatie. Wij openen het Oog van God binnen ons hart en wij zien het licht schitteren en stralen in alle dingen aangezien wij een spiegel van Eenheid zijn. We zijn een spiegel van de Geliefde IK BEN. 

Door de eeuwen heen was een visioen geleefd, een queeste was gegeven en een weg bereid door de voorgangers, jullie voorvaderen, jullie geliefde gemeenschap van geloof, jullie spirituele voorouders. Ieder van jullie is bij die reis betrokken geweest en jullie droegen in je denken, lichaam, geest en ziel een visie, een belofte, een erfenis mee dat het werkelijk voor mensen mogelijk was om in harmonie met de Eenheid te zijn en in een toestand van genade te leven. Toen rees Camelot op en viel. De utopische visie werd geboren en leek weer te verkruimelen…. Toch was niets op wonderbaarlijke wijze verloren, want jullie zielen behielden het licht en verlichtten de Weg. 

Jullie zonen en dochters van Creatie, jullie zijn de belofte en jullie zijn de vervulling van die belofte. Wij, de Meesters van Ibis, zenden dit vreugdevolle bericht uit. De macht van de Weg is absolute, eeuwige, onsterfelijke, Goddelijke Creatie. De macht van de Weg is vereniging via het hart van de Goddelijke verering van de geschenken van Creatie. De macht van de Weg is absolute, eeuwige liefde. Elke spiegel die verbrijzelde door de geschiedenis heen, elke holografische spiegel van de utopische droom, de visie van Camelot, vormde de gemeenschappen van vrede en broederschap. Iedere keer dat jullie in relatie treden tot een gemeenschap van geloof, scheppen jullie een spiegel, een holografische spiegel gecodeerd via de ziel van God en de ziel van de mens. Iedere keer dat de spiegel verbrijzelde werd dat hologram verspreid met jullie DNA leven na leven, een compleet hologram, de archieven van de leringen van de Weg.

(…)

Het is belangrijk dat jullie je linkerbrein tot bedaren brengen. Wanneer het linkerbrein worstelt om de grotere mysteriën te begrijpen, remt dat het proces van oneindigheid af dat zich beweegt via de linker- en de rechterhemisfeer van de geest, via de geest van de Mens en de geest van God. Sta de poort van oneindigheid toe via de Toegangspoort van Boeddha Maitreya te bewegen in de pijnappelklier en de hypofyse. Sta de harmonie toe om van het linker- naar het rechterbrein te stromen via Boeddha Maitreya’s Toegangspoort om daarbij jullie verbinding te openen tussen de logische geest en de hogere geest, tussen de geest van de Mens en de geest van Schepper/Schepping. Laat nu die energie als een rivier van licht stromen van Boeddha Maitreya’s geschenk via Sanat Kumara’s Poort [de hersenstam] in Kuthumi’s hartcentrum, om het oog van God, het vierde Oog, te openen, om als een rivier van licht omlaag te stromen naar Sananda, de Poort van Eeuwige geboorte, de Poort van Eeuwig Leven, de Sleutel. Dit is de alchemie die alle stukken van het hologram tot één veld van vloeibaar licht samenvoegt. Dit is heilieon licht, het licht van de Heilige Graal en de alchemie van de Toegangspoort van Sananda, de ingang van de Grote Moeder, de wortel van de schoot, zijn geopend, een kwantumveld. 

Jullie, de 13:13:13, de 52:52, de 144.000, jullie zijn de lens. Jullie zijn het licht. Jullie zijn de Weg. Nu vermengt ieder stuk van het hologram dat in het Tijdperk van Duisternis verbrijzelde, zich, ontbrandt met licht en versmelt in het ene hologram, het Hologram van Eenheid, het Hologram van 9. Aldus wordt het vele het Ene. Want jullie moeten weten dat elk stuk van de spiegel dat jullie in liefde droegen en dat een hologram bouwde met de gemeenschap van de Geliefde, door de Eeuwen van Duisternis heen, het zaad van licht is dat zich door de rijken en dimensies en over de levende planeet in het DNA van de mensheid heeft verspreid. Want uit deze gemeenschappen kwamen de kinderen voort die op hun beurt dat DNA doorgaven. Uit deze gemeenschappen gedurende toekomstige levens waarvan de zielen dat hologram fysisch doorgaven. Dit is de Grote Alchemie van het hologram van het ontsteken van de matrix van de Weg. 

 

Broeders van het Licht, jullie zijt ultiem, Goddelijk en eeuwig. Jullie licht schijnt stralend in luister. Van het hart van de wereld naar het hart van Creatie, is het een reflectie van het Levende Woord, oneindige, onsterfelijke Creatie, harmonisch leven, mededogen en welwillendheid. 

Aldus is het Goede Nieuws verkondigd en St. Germain viert dit in de hoogste alchemistische zin van zijn wezen. Hij viert dit zoals jullie het doen, de viering van de verlichting van de holografische spiegel van de Ene, de holografische spiegel van de leringen van de Weg. Ik ben het Licht, IK BEN Wat IK BEN.

Dit is een alchemistische formule van Creatie die machtig is voorbij jullie begripsvermogen. De menselijke geest heeft geworsteld om de alchemie te begrijpen die in den beginne leven vormde of de alchemie die universa vormde. Maar dit, mijn Geliefden, dit is de alchemie. Dit is de macht van Creatie. Geliefde Gemeenschap van Licht, overdenkt, terwijl jullie deze boodschap ontvangen, de spiegel binnen jullie zijn en hoe jullie ervoor kunnen kiezen die spiegel te gebruiken in het hologram van Liefde, compassie, vrijgevigheid, vriendelijkheid en welwillendheid. Dit is de spiegel van Genade. 

Allen komen tezamen om Hallelujah te zingen. 

Ik ben de Geliefde Maria Magdalena. Ik spreek tot jullie van de vereniging van de Geliefde en de vervulling van Goddelijke extase. Het doel van het heilige huwelijk is de vereniging van de krachten van Creatie die een toestand van bereidheid binnengaan om Goddelijk leven te co-creëren. Gezegende Vereniging. Ik ben de Sleutel. Gezegende Vereniging. De sleutel is de weg… (er kwam veel energie binnen met die zin).  

 

 

 
 
 

Deze boodschap is alchemistisch gecodeerd met formules van licht om de code van licht te activeren in het DNA van hen die de katalysator-formules dragen om dit grote licht over de wereld te ontsteken. 

Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth