Kristallen tempel ontvangt het zaad van Gouden Genesis

Judith, 30 januari 2010: ‘Ik ontwaakte in een erg veranderde toestand van bewustzijn vol gezoem en gegons. Ik zag een kristal. Het was erg duidelijk… het was een kristal, als je die kon visualiseren, driezijdig, zoals de piramide van Gizeh. Maar is het wel een piramide? Want het is niet vierzijdig, zoals in Gizeh. Het was erg smal en uitgerekt, aan de top was een symbool, een sleutel tot de lichtcodes. Het was een kristal, zoals kristallen muren. Net zoals de deksteen van Gizeh was er een lichtcode. Wat ik vannacht zag was de sleutel tot de universele taal van licht. Het ene symbool dat de sleutel is tot de universele taal van licht. En dat symbool was in een kristallen deksteen op de top van een driezijdig kristal.’

Meditatie rond het Licht van Creatie, 8 maart 2010 (Cynthia)

Visualiseer een tetraëder met drie zijden van pure vlakken van kristallicht. De trilling ervan is de essentie van energie die kristallen vormde. Je treedt deze kristallen tempel binnen en in het centrum zie je een witte bol van licht. Dit is een vorm van kristalbewustzijn, een trilling die de kristallijne codes in je DNA vormde. Visualiseer de ontmoeting van deze drie vlakken en dat alle essentie van de kristallijne codes in je kosmische DNA nu synergetisch samenkomt in een tetraëder.  Stap de tetraëder binnen en raak de bol van licht aan. In de deksteen aan de top van de piramide bevindt zich het gezicht van Enak-Kee-Na. Hij vertegenwoordigt de essentie van Creatie. Uit de deksteen komt een straal diamanten licht naar beneden in de bol van licht. Dit is de diamanten straal van Henoch die te voorschijn komt uit het hartcentrum van Jeshua ben Josef, ben Jahwe. Dit is de kosmische Christus, de Messiascode van Henoch. De Messiascode kon niet volledig verwezenlijkt worden op het aardse vlak ten tijde van Jeshua Yahwe/Magdala 2000 jaar geleden.

De trilling van het nieuwe paradigma, de nieuwe holografische Aarde, is in een staat van mitose, van cellulaire deling en deling van DNA. Voel nu een binding met de essentie van de kristallijne structuur van het kristallichaam van de Aarde en met de meetkundige codes van licht in kristallijne structuur. De tetraëder is een intelligente meetkundige vorm. Je hebt een tempel betreden waarvan de kristalvlakken als drie spiegels zijn die een holografische kamer van kristallijn licht vormen. Dit licht is van de kristallijne essentie waaruit kristallen zijn gevormd. Deze essentie is de meest zuivere vorm van synergetische trilling, de meest zuivere vorm van het heldere kristallijne veld van het vrouwelijke harmonische principe. De drie zijden van de tetraëder staan voor de drie vrouwelijke principes uit de Keltische traditie: de oude vrouw, het meisje en de moeder.

Scène van Amsterdams marionettentheater

Uit: Mozarts Toverfluit (Amsterdams Marionetten Theater)

Jeshua ben Jozef die zich specifiek tot drie vrouwen (onder wie Judith) richt die met elkaar het vrouwelijke principe van harmonie belichamen:

‘Ik ben alomtegenwoordig. Ik ben de onsterfelijke staat van bewustzijn die schepping veroorlooft zich te ontwikkelen. En wel via eenvoudige meetkundige vorm die bewustzijn in zuivere kristallijne vorm en kristallijne energievlakken schept, Dit  veroorlooft de ontvouwing van een zich ontwikkelende schepping die niet langer door gedachte, agenda of doelgerichtheid wordt gedicteerd. Als een vorm is geschapen door denken (‘mind’), dan bereikt het een piekcapaciteit voor manifeste schepping om zijn vorm van bewustzijn vast te houden, maar in een synergetisch vlak van bewuste involutie en evolutie pulseren de harmonische trillingen met de bron van bewustzijn die evolueert en involueert in een synergetisch vlak van trilling die zelfvoorzienend en zelf genererend is. Dit is als het magma in het centrum van de Aarde, en het magma in het centrum van de Zon en het magma in de Zon der Zonnen. Het is een oneindige vorm van evolutie en involutie dat in een vitaal ritme pulseert dat de harmonische trilling van creatie is. Een gedachteloze vorm.

Toen denken zich met schepping bezighield was er een onvermijdelijke zwakte voor vervormde continua om door gedachtevormen geprojecteerd te worden. Voor de [Gouden] Genesis van schepping moet er een eenvoudige harmonische [toon] zijn die tegelijkertijd evolueert en involueert… één harmonische vorm voor niet-differentiatie, weg van enige intellectuele gehechtheid aan de schepping of de vorm die trilling aanneemt. Toen schepping bovenmatig gehecht werd aan zijn eigen creatieve macht via het denken, begon schepping bepaalde gedachtevormen te scheppen, gedachtevormen die beperkte bio-ecogene vormen waren, wiskundige principes die uiteindelijk de aard van materie dicteerden. Deze beperkte gedachtevormen dicteerden de relatie van massa tot biogenese en het vermogen voor materie om principe, omtrek en vorm te definiëren. Aldus was vanuit de staat van oermaterie de eindige aard van schepping geformeerd. De eindige aard van schepping was manifest, omdat het denken de voorschriften beperkte van meetkundige vormen van bewustzijn die de biogenese van massa in materie formuleerden.

Ik ben zuiver harmonische vereniging als een manifest punt van licht [in een] continuüm, ik ben essentiële trilling van de Gouden Genesis. De Gouden Genesis is de harmonische [samenwerking] van oneindig potentieel, een verwezenlijking van oorspronkelijk bewustzijn dat de meest zuivere niet-gehechtheid aan zijn creatie heeft. De beperkte gedachtevormen van creatie ontwikkelden zich vanuit essentie via denken, omdat op het moment dat Schepper denken werd denken vorm definieerde, vorm BEOORDEELDE en macht over vorm voelde.

Het vrouwelijke principe is de embryonale schoot voor de evoluerende/involuerende essentie van het thema en de vorm van bewustzijn die “Eenheid zijn” (“being Oneness”) is. Dit is de onbevlekte ontvangenis (‘divination’) van het Sofia principe in een drie-eenheid van goddelijke harmonische trillingen van de Grote Moeder.

Jullie drieën zijn als zielen voorbereid op deze ervaring en het besef van jullie eigen kracht van verenigd bewustzijn. Jullie hebben goddelijke vorm, zuivere trilling en zuivere harmonische afstammingslijnen gekozen die het verenigd principe van het vrouwelijk element zijn waarin deze Gouden Genesis zich moet zaaien. Want dit is de onbevlekte trilling van de Harmonie van Eén en moet manifest worden vanuit oneindig bewustzijn in het holografische DNA als materie op dit vlak van existentie die fysieke manifestatie is. Het woord “manifestatie” zou “door denken gemanifesteerd” kunnen aanduiden, maar wat er gebeurt onder jullie drieën is pure hartsynergie.

Deze essentiële essentie, deze essentiële trilling van de Gouden Genesis moet manifest worden als een Harmonie van Eén, voor de bevruchting van de Schoot Bron, het Gouden Jeruzalem. Er is een navel van de wereld, een schoot van Sofia aanwezig bij de Rotskoepel [in Jeruzalem]. (…) Alles wat de letters in het Hebreeuws betekenen is in een vorm van bewustzijn via deze transmissie aanwezig. De Hebreeuwse sleutels tot de Gouden Alef ontsluiten de Thora, de poorten van de Thora, om de elfde sefira te laten evolueren tot een harmonisch continuüm, tot het bewustzijn van de kabbalistische formules van de Gouden Thora. Moge de Gouden Alef aldus vanuit deze zaad bron [het zaad van Gouden Genesis] te voorschijn komen. Het doel van deze initiatie is om deze essentie via de Graal in een trilling te brengen binnen de harmonie van jullie cellen, het levende lichaam, het vleesgeworden Woord van God. Ik ben Jeshua ben Josef. Ik vormde mijzelf tot het zijn, niet door manifestatie vanuit denken, maar via de essentie van essentiële trilling.’ (8 maart 2010)

Het nieuwe holografische licht voor de ascensie van de Aarde

11 maart 2010

Judith: ‘Het essentiële wat is gebeurd is dat we nu een veld van holografisch licht hebben met een drievoudige samenvloeiing. In feite had ik contact met hoger via de film Avatar en het licht in de Levensboom in deze film. Ik besefte dat voordat ik de film ging zien samen met mijn uitgever en mijn co-auteur in Flagstaff op zondag. Ik had een relevant contact en ik wist van te voren dat de film werd gebruikt om met de mensheid contact te leggen. Aan het eind van de film had ik een extreme activering en contact vanuit de Bron van Licht van de verlichting van de boom die hetzelfde is als het licht van de zoemende ceders bij Anastasia. Het is hetzelfde licht wat op de planeet kwam in het conceptiepunt voor de conceptie van leven. Het is de vonk van licht die de Lens verlicht waar de Scheppingskrachten samenkomen. Het is de vonk van licht die een katalysator vormt voor de Scheppingskrachten…

Enak-Kee-Na is het wezen van Creatie die de macht van de denkgeest (‘mind’) van God overstijgt die een vorm van Creatie manifesteerde die beoordeeld en geïnterpreteerd dient te worden. Maar [de nieuwe vorm van Creatie] is de synergie zou je kunnen zeggen, of het bewustzijn van de evolutie en involutie van harmonisch continuüm zonder onderbreking of enig interferentie-patroon. Het is enkel een pure harmonie die via het bewustzijn van het Ene in de uitdrukking van Creatie vloeit, via het Hart eerder dan via de Denkgeest van God. Het is de coöperatieve energie waar de Aarde zich in beweegt waar alles van de Schepping het onuitgesproken zijn van deze Goddelijke Harmonie is.

Er zijn 3 holografische velden die voor dit Goddelijk hologram wezenlijk zijn om door de mensheid te worden waargenomen. Het ene [veld] ontsluit de Sleutels van de Levende Graal. Dit is het openen van het Heilieon Licht. Het opent werkelijk het Licht van de Graal via ons DNA waarmee de Graal wordt geactiveerd. Het tweede [veld] maakt het mogelijk om het Lumineuze Licht van de Omni-geest van Creatie te integreren en ermee samen te werken. Je zou die drie velden misschien kunnen identificeren met drie vlakken van licht waarbij het derde vlak het Licht van Creatie is dat door de levenskracht van de zoemende ceders bewaard is. Als je hierbij iets zou willen denken, dan is het de vonk van licht in het hart van de Levensboom. Ik geloof dat er in de transmissies een referentie was naar het licht van de 11e sefira.

De drie-eenheidsvorm van holografisch licht is dus het Heilieon Licht dat het Licht van de Graal is, het Lumineuze Licht van de Omni-geest van Creatie en de 3e vorm van holografisch licht is het Licht van conceptie van leven en dat is die vorm waarnaar ik verwijs als zijnde in het hart van de Levensboom, in de 11e sefira. Het is de vonk van Genesis. Het is het Licht dat de vereniging van het zaad en de eicel bijstaat die de katalysator is van het ontstaan van leven. Het triggert in feite het hologram van leven, zou je kunnen zeggen. Deze drie vormen van holografisch licht vormden een kristallijne tempel en daarin zit een holografisch zaadje van bewustzijn dat in het Heiligste der Heiligen in Jeruzalem gedeponeerd dient te worden.’

Judith Moore © 2010