Het Levende Woord van het Nieuwe Jeruzalem

Transmissie over de graancirkel gevonden te Fosbury Camp, bij Vernham Dean, Wiltshire, 17 juli 2010

Maria Magdalena via Judith:

We ontvangen de boeken aangezien de bibliotheken om de Boeken van Kennis te bevatten geopend zijn via dit graanveld. Via de vruchtbare grond van menselijke zielen was deze graancirkel gegeven door de Elohim van Vrede via het sterrenbeeld dat jullie de Grote Beer noemen (Arcturis). Deze graancirkel is een sleutel van profetie die de verzegelde archieven opende van de Evangeliën van het Levende Woord. Wij, Joshua Yahweh en Magdala, ontvingen deze profetie via onze levende lichamen en via tijd en ruimte omdat wij onsterfelijken zijn. Wij bieden dit geschenk nu aan de mensheid aan omdat het de tijd is van de opstanding van de aarde. De oude profetieën zijn in vervulling gegaan, de mensheid heeft nieuwe profetieën nodig om haar te leiden naar een nieuwe tijdperk van vrede en heilige relatie met de IK BEN Eenheid. De frequenties van deze graancirkel vormen een bibliotheek van licht die 13 Boeken van het Gouden verbond van het Nieuwe Jeruzalem bevat.

Fosbury Camp, 17 juli 2010

Deze graancirkel is een Graal, een meester-Graalformule. Zij bevat de Graalcodes van de Heilige Grael, het heilige bloed van onsterfelijk leven. Er zijn wat betreft het mysterie van de Graal diepere lagen van begrip die voorbij de capaciteit van mensen gaat om de bloedlijn, de kosmische krachten, en de locaties van bepaalde nautische kaarten van de grote astrologie te begrijpen. De reden voor het gebruik van dit woord ‘nautisch’ is dat het kaarten zijn om de kosmos te bevaren. In deze graancirkel zijn er nautische kaarten die contactpunten bevatten voor de astrologische uitlijningen die machtige veranderingen naar de wereld brengen. Het is een formule voor transcendentie en opent de Poorten van Oneindige Schepping, Eeuwige Eenheid en Onsterfelijk Leven.

De machtige trillingen van de formules in deze graancirkel bekrachtigen wijsheid, waarheid en de macht van profetie. De Magiërs (uit het Oosten) lazen de formules en het grotere kosmische veld voor de kennis van de geboorte van de Christus. Zij wisten dat machtige kosmische krachten op één lijn kwamen om een machtige kracht van transformatie toe te staan op aarde ontvangen te worden. Deze kracht van transformatie is de sleutel voor de oplossing van dualiteit en de genezing van het lijden van de wereld. De alchemie in deze formule ligt diep besloten in de mysteriën van Osiris en Isis. Het Egyptische Dodenboek openbaarde de heilige formules van de Onsterfelijken voor het herstel van Osiris. Deze graancirkel is een Osirische formule voor de transcendentie van de eindtijd.

De macht van het Levende Woord van het Nieuwe Jeruzalem herstelt de integriteit van de goddelijke relatie van de geliefde vereniging van mens en Schepper. De geest van de mensheid voelt deze vereniging en wordt opgetild door het licht van God en hersteld tot heelheid. Dit is de onsterfelijke vereniging waarvan in de mysteriën van Osiris en Isis sprake is. Dit is de geliefde vereniging van kosmische krachten die datgene geneest en tot heelheid brengt wat gefragmenteerd was.

Het Levensbloed was op de grond verspild door de geest van conflict, macht en overheersing. Het Levensbloed stroomt nu vrij door deze Graal van Licht, en brengt daarbij gezegende heling naar de wereld. De Heilige Graal van Leven en het graan van leven geven wat is gegeven en het is gezegend als dat wat is ontvangen via de Onsterfelijke Vereniging van de Geliefde IK BEN.

Deze Graal brengt op aarde de macht van het Bloed, de Levenskracht, van het Levende Verbond waarvan geen ziel de ontkenning kan beamen of het gezicht kan afwenden. Zij zal de zaden van leven openen, de ogen van waarheid en de oren die de profetie van de Ene Levende God horen en ontvangen. De Profetie van Eén is een levende profetie die in de harten van de mensheid ontvangen zal worden. De profetie is de mensheid tot gids om het pad van de Onsterfelijke Weg te volgen. Deze graancirkel draagt de graalcodes voor het onsterfelijke leven van de aarde en de opstanding van de menselijke ziel.

Jullie zijn uitgenodigd om diep in de rijken van de Graalmysteriën te reizen met nieuwe betekenis en een nieuw doel. Velen hebben de mysteriën van de Graal gezocht; het is nu een levende kracht, niet langer een verloren gegaan geheim. De macht van de Levende Graal is geopenbaard. Het is de Goddelijke Kracht van Vereniging met het God-Zelf die liefde de wereld in doet stromen. Er is geen kracht op aarde die in staat is tot genezen van wat gefragmenteerd is zoals de Levende Graal.

Jullie zijn Isis en jullie zijn Osiris. Jullie zijn Jezus en jullie zijn diens geliefde Magdala. De macht van deze Graal doet jullie ontwaken om de verborgen mysteriën te ontsluiten die eens verboden waren. De tijd is gekomen dat deze mysteriën tot leven komen en worden gebruikt voor de opstanding van de wereld en de heelheid van de menselijke ziel. Jullie zijn niet langer verloren zielen, de Levende Graal is jullie tot gids naar huis, naar vrede. Dit is de kracht en de macht van het geschenk van deze heilige cirkel.  

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2011