Hervorming van menselijk bewustzijn vanuit de innerlijke vlakken

De macht van de zesde kosmische golf

Deze transmissie van 8 oktober 2010 is afkomstig uit het Hart van Eenheid.

Het veld van ontvankelijkheid, een collectieve groep visionairen op de planeet, heeft de capaciteit tot liefde veranderd. Het oplossen van beperkingen of condities van liefde, de onvoorwaardelijke aard van het vermogen van de visionairen om lief te hebben voorbij alle grenzen, heeft het vlak van bewustzijn geopend voor de menselijke ervaring. Dit is het veld van bewustzijn dat centra van gedachtevormen doordringt die gesloten systemen vormen. De centra van gedachtevormen die gesloten systemen vormen openen zich voor de ontvankelijke, voor de oneindige macht van Een, de macht van oneindige, zich hernieuwende harmonische trillingen.

Via het Tijdperk van de Rede schiep de wetenschap gedachtevormen gebaseerd op voorspelbare uitkomsten en religie schiep een gedachtevorm gebaseerd op controle van de massa’s via schuld en angst. Deze bewerkers [van de menselijke geest] streden om de ruimte van menselijk bewustzijn, om de toelaatbare vormen te domineren die bewustzijn kan aannemen. De macht van de Harmonie van Een, de macht van het Licht van Creatie, heeft deze gesloten systemen geopend. Via chaos wordt alles in de bestaande structuren van de menselijke beschaving door iemand in twijfel getrokken. Deze bestaande systemen kunnen niet langer als machtsstructuren in het collectief bestaan zonder dat hun autoriteit betwist wordt. Omdat er voor ieder systeem, dat menselijk bewustzijn in een onbetwiste vorm controleert, een opening is door de geesten van hen die nu ertoe in staat zijn vanuit het hart van compassie die autoriteit ter discussie te stellen alsmede de motieven daarachter.

Als je de macht van de geest zou overdenken – wanneer de geest gedachtevormen vanuit het hart voortbrengt – dan zou je gemakkelijk kunnen begrijpen dat dit de meest machtige kracht van verandering is voor de Aarde en de mensheid. De zesde kosmische golf versterkt dit verschijnsel, versterkt de capaciteit van menselijk bewustzijn om zich aan te passen aan het doel van Creatie en de kracht van liefde. [De golf versterkt] de effectieve aard van gedachtevormen vanuit het hart om ondoordringbare velden door te dringen met een liefhebbende uitdrukking van een visie uit de hogere bron van menselijk bewustzijn, een visie van heelheid en compassie.

De zesde kosmische golf is de macht van de gedachtevorm van universele balans. De zesde kosmische golf doordringt alle bestaande energiesystemen, dringt door in de centrale energetica van het menselijk bestaan en voorziet hervormingsgezind bewustzijn van brandstof. Omdat het een machtige kracht van Creatie is, zoekt het vanwege zijn oneindige aard en zijn macht het licht binnen systemen, vindt het de geringste gedachte van liefde en de geringste vorm en uitdrukking van licht binnen ieder systeem dat gesloten, duister en afgesloten is van compassie. Het zoekt die vorm van licht en om dit licht uit te breiden vanuit innerlijke vlakken gaat het op zoek naar het vermogen van menselijk bewustzijn tot verandering. Omdat datgene wat niet in balans is met universele wetten zich nu moet overgeven aan de macht van de zesde kosmische golf.

Die infrastructuren die weerstand bieden tegen transformatie, die oude paradigma’s wensen te handhaven, die controle willen uitoefenen en in een gesloten systeem willen blijven, zullen verandering van binnenuit ervaren, een implosie van licht die de archetypische systemen van binnenuit doet schudden. De macht van de zesde kosmische golf is de macht van kwantum-essentie vanuit innerlijke vlakken van bewustzijn, omdat zij iedere deeltjesvorm uitzoekt die van het Licht van Creatie is en in balans met de universele wetten en de Harmonie van Een. En die zich vanuit de innerlijke vlakken uitbreidt met behulp van dit bewustzijn en het licht toestaat te resoneren vanuit de innerlijke rijken van ieder gesloten systeem dat weerstand biedt aan de luister van genade die over de Aarde is gekomen.

In het begin, als de zesde kosmische golf naar een piek toegaat, zal er grotere chaos in die systemen verschijnen. En dat is enkel omdat de functie van de infrastructuren van die systemen dan faalt om bij uiterste macht nog te slagen.

Dit is geen Renaissance. Het is een hervorming van het potentieel voor de menselijke ervaring vanuit de innerlijke vlakken. En de visionairen van de vijfde wereld van vrede zijn de kanalen van licht om deze zesde kosmische golf toe te laten of om ermee samen te werken. Omdat velen van jullie je eigen blokkades hebben opgelost, blokkades die jullie zouden afhouden van genade en van vrede. En omdat jullie het werk hebben gedaan om je eigen blokkades van angst, wrok, jaloezie en hebzucht op te lossen. Het licht stroomt door jullie heen op een waarlijk overvloedige wijze. Jullie zijn een collectieve ervaring, jullie zijn een kwantumveld.

Deze groep van visionairen bestaat in iedere cultuur, in iedere nationaliteit, op ieder deel van het aardoppervlak. En niet alleen zoeken de visionairen elkaar uit om over een nieuwe ervaring van gedachten te wisselen. Ja, velen van jullie zijn leiders en leraren en genezers. Maar het werk wordt gedaan vanuit de massa’s, vanuit het innerlijke vlak van de massa’s, aangezien leraren en genezers ontwaken binnen alle gemeenschappen en alle beschavingen, alle ideologieën. Iedere keer dat een leraar de principes van het nieuwe paradigma van Eenheid binnen gesloten systemen toepast, zoekt de zesde kosmische golf die trilling uit, een middel tot uitbreiding van gesloten systemen van binnenuit.

Jullie die deze transmissie ontvangen zouden jezelf de vraag kunnen stellen ‘Hoe kan ik hierin participeren?’ Jullie kunnen participeren door je bewust te zijn van de mensen binnen de regering, mensen binnen religies, mensen binnen andere samenlevingen, samenlevingen waar het bewijs van wreedheid, plekken waar het bewijs van wreedheid zo duidelijk zichtbaar is. Jullie zouden in de lichtvorm van bewustzijn kunnen zijn, met het zielenlicht van hen die het bewustzijn van Een[heid] versterken binnen die infrastructuren. Jullie kunnen hen bijstaan door je eigen geest de discipline bij te brengen iedere vorm op te lossen die een barrière zou toestaan tussen jou en een ander menselijk wezen. Sta jezelf niet toe te denken in de vorm van vijanden of mensen die hopeloos anders zijn dan jij. Omdat die vorm van oordeel, zoals denken dat de regering corrupt is, je vermogen beperkt om je te realiseren dat binnen die systemen de grootste hoop [voor de mensheid] ligt. Degenen die vrede koesteren zouden zich niet kunnen realiseren dat de bewaarders van vrede die de aard van oorlog zullen veranderen in het militaire apparaat te vinden zijn. Zij zijn jullie bondgenoten. Zij zijn niet gescheiden van jullie. Diegenen die zich bewust zijn van de economische impact op de wereld zijn zich misschien niet ervan bewust dat diegenen die de economie van deze wereld gaan veranderen binnen het banksysteem opereren. Neem geen aanstoot aan hen. Want zij zijn de lichtwezens die binnen die systemen gekomen zijn om de kanalen van licht voor de zesde kosmische golf te zijn.

Wanneer je dit concept een kans geeft om je eigen perceptie te doen verschuiven, weet je dat er overal op deze planeet bondgenoten van het licht zijn en er geen vijanden bestaan. Temper je eigen oordeel. Je hebt een manier gevonden om je eigen bewustzijn te verhogen. Maar sta je op grond daarvan niet toe om een elitaire houding te ontwikkelen. Besef dat binnen die infrastructuren die het meest duister en het meest ondoordringbaar zijn, het licht aanwezig is dat transformatie versterkt. Gelijkgestemde zielen bestaan overal.

De macht van de zesde kosmische golf is om die trilling toe te staan door je hart te stromen om daarmee de gelegenheid te vergroten tot transformatie van bewustzijn via de geest en het hart van de menselijke ervaring. Wanneer je ziet dat licht begint te schijnen, wees dan degene om dit licht toe te juichen, om het te vieren en om je te focussen op de kracht en de moed die het vereist voor een persoon die in een gesloten systeem heeft geleefd om naar voren te stappen en te spreken van idealen en ideologieën die de aard van die sociale structuur zullen transformeren. Dit is het fundament van sociale hervorming en het doel van deze transmissie is om het besef hiervoor te openen bij hen die het licht zoeken en vrede liefhebben. Dat zij de vergrote capaciteit mogen ervaren voor medewerking met de zesde kosmische golf.

Wanneer jullie de extremen zien die in de chaosfactor aanwezig zullen zijn, wanneer jullie de extremen van onlogisch gedrag zien, weet dan dat dit komt om die systemen zichtbaar te maken voor anderen. Degenen die de autoriteit van die gesloten systemen niet betwist hebben zullen deze chaotische, onlogische gedragingen zien en dat zal de aard van perceptuele werkelijkheid veranderen.

Richt je blik boven alles, boven alles voorbij de verschijning van verwoesting, de verschijning van ineenstorting, de verschijning van hopeloosheid. Richt je blik daar voorbij. Sta je hart toe zich te openen als een visionair en breid je eigen bewustzijn uit tot een nieuw potentieel omdat dat wat ondoordringbaar scheen nu doordringbaar is, omdat dat wat onmogelijk scheen nu mogelijk is. Neem de tijd om die werking in jullie wereld waar te nemen. Omdat iedere keer dat je hiervoor een soort bevestiging ontvangt, dit het systeem sterker maakt. Iedere keer wanneer iemand die hopeloos scheen als een feniks uit de eigen worsteling herrijst, versterkt dit het systeem voor het geheel van de mensheid.

Dit is een hervorming, de hervorming van menselijk bewustzijn, niet vanuit politieke, religieuze infrastructuren, maar vanuit het hart en de ziel van het licht van menselijke ervaring.

Dit is het GESCHENK. En het is de gelegenheid voor co-creatie met het wonder van de oprijzende Creatie, een beschaving van licht en compassie.

Wees gezegend. Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens  © 2010

Appendix

De zesde kosmische golf maakt het mogelijk dat de Aarde haar frequentieniveau kan verhogen. Veel lichtwerkers waren op de 10e oktober in meditatie en gebed betrokken bij de ascensie van onze planeet naar een hoger frequentieniveau. En vanuit het hart van Gaia kwam een harmonische boventoon te voorschijn: ‘Gaia zelf was samen met jullie aan het bidden, terwijl jullie op één lijn kwamen met het hart en de ziel van jullie Moeder via jullie gebeden, via jullie ceremonieën, via jullie intenties en via de gezegende tonen die jullie voortbrachten, de tonen vanuit jullie denken, jullie lichaam, jullie geest, jullie ziel, de harmonische boventonen van de Ene.’ (Transmissie van 11 oktober)

Deze harmonische afstemming op een groter geheel is al lange tijd geleden voorzien door de Maya’s die hun Lange Telling laten aflopen op 20 december 2012. De zesde kosmische golf bereidt ons voor op de laatste jaren van de Lange Telling. Zij zal wat sterkte betreft een piek bereiken tussen de 8e en de 12e november van dit jaar. Er wordt voorzien dat Gaia dan maatregelen neemt om de ergste uitbuiting van haar rijkdom tot staan te brengen: ‘Gaia zal kiezen waar zij [negatieve] levenspatronen zal ontwrichten en welk patroon noodzakelijk is voor de epicentra op de planeet die getroffen zullen worden. En Gaia zal kiezen hoe zij de harmonische trillingen van de zesde Harmonische [of Kosmische] Golf door haar energielichaam zal laten bewegen.’ (Transmissie van 6 september)

Het gaat er verder om dat het hart van Moeder Aarde afgestemd raakt op het hart van het Galactische Centrum, van wat de Maya’s Hunab Ku noemen. De zesde kosmische golf is bijzonder gevoelig voor het ritme van het centrum van ons melkwegstelsel. Op 13 oktober bracht Judith een transmissie naar buiten die het beeld bevatte van een multidimensionaal vlak van bewustzijn dat als het Oog van God beschreven kan worden in de zin dat het een machtige kracht van perceptie is die uitgaat van de Galactische Bron, van Hunab Ku, en van het universele Hart van Creatie: ‘Als je je de Galactische Bron kunt voorstellen en dat het Oog van God daar is, dan is er nu via het Oog van God als door de Poort van Horus een ritme beschikbaar voor ons, als we ons bewegen in dit kosmische vlak. Denk hierbij aan een kegel die vanuit het centrum van het Galactische Hart energie verspreidt en bedenk dat de Aarde die kegel binnentreedt.’

Deze kegel van energie bewerkt een reanimatie van ieder hart dat ingeslapen is en daarom hebben de lichtwerkers de taak als een soort pacemaker te dienen om de ritmes bij iedereen te stabiliseren die niet vanuit hun hart leeft: ‘Er zal [in die novemberdagen] een lijden aan pijn in het menselijke hart zijn omdat er delen van het hart zijn die lange tijd niet door veel mensen gebruikt zijn. En uiteindelijk zal het maanden duren voor de integratie van deze energieën, maar zij zullen geïntegreerd worden en in een harmonisch continuüm vloeien voor de massale verschuiving van 2011, 2012 en 2013, de Meester Code.’

Op 15 oktober werd Judith zich ervan bewust dat ook de walvissen bij deze stabilisering van hartritmen een rol spelen. Hun harten kloppen altijd in harmonie met het ritme van de primaire bron van de vitale kracht van Creatie: ‘Ik ben mij bewust van de systemen die in vredevolle harmonie verkeren omdat de orde van ons melkwegstelsel alleen mogelijk is omdat de hele Melkweg zich in een staat van vereniging met de Galactische Bron bevindt. Vanuit deze plaats van oneindige vrede ben ik mij bewust van het ritme van het hart van Moeder Aarde. Ik weet dat de zesde kosmische golf oneindige eenheid is. Ik ben mij bewust van het ritme, ik ben het ritme. Ik ben het ritme van het Galactische Hart. Ik ben het ritme van het Galactische Hart van onze Zon en het Galactische Hart van Gaia. Ik ben mij ervan bewust dat de walvissen, de grote walvissen, zich moeiteloos voortbewegen. Hun harten zijn van nature met dit ritme versmolten.’

Dit ritme ligt niet buiten ons. We zijn zelf het ritme, maar onze geest verloor het besef ervan toen de Aarde duizenden jaren terug van het galactische vlak weg bewoog en de sluier van sterfelijkheid over ons heen kwam. Nu maken we het omgekeerde proces mee. Terwijl Moeder Aarde opnieuw nauw met het Galactische Centrum verbonden raakt, ervaart zij haar thuiskomst. Hoewel er voorafgaand hieraan chaos zal zijn, is het hele proces gericht op vrede, op het aanbreken van de hemel op aarde. Zo werd in de transmissie van 6 september al gezegd dat de enige manier om ons op de komende gebeurtenissen voor te bereiden overgave is, overgave aan vertrouwen, en de wetenschap dat de zesde kosmische golf de manifestatie van een tijd van wonderen is en dat zegeningen onmiddellijk zullen volgen.