Het Achtste Zegel van de Ark van het Verbond

18 december 2011, acht jaar na het begin van de Kronieken van Ibis.

 

Jullie zijn het nulpuntsveld van Galactisch Eén binnengegaan. Galactisch Eén is als het steken van de stekker in het stopcontact waardoor alle lichtjes van de Kerstboom gaan branden. Ieder DNA-deeltje is nu geladen met vitale frequenties van Universele Orde die deze dagen door de verbinding met Galactisch Eén en de grotere dynamica van het universele raster en de grotere dynamica van het scheppingsraster betrokken zijn geraakt. Dit zijn de God-dagen, dit zijn de God-dagen en het meest essentiële is om beschikbaar te zijn voor de energie, door die te verankeren in je fysieke leven of door erop te focussen. Wanneer je je erop focust, zal de energie in deze dagen intens zijn voorbij je begripsvermogen. Jullie zullen dus tussendoor ruimte voor jezelf nodig hebben… De kennis hiervan beweegt in het alomtegenwoordige Omni-veld opdat iedere lichtwerker op de planeet deze energie oppikt zoals bijen honing.

We zijn betrokken bij de grotere dynamica van deze galactische kracht, bij deze kosmische kracht, de macht van Universele Orde. Dat is de sleutel. De sleutel is Universele Orde en de meesters van de Ark van het Verbond ijkten formules. Het Achtste Zegel is een kosmisch knooppunt. Omdat de Ark van het Verbond was geijkt als het bewustzijn, als het mechanisme dat in feite al die energieën kan ijken en bruikbaar maken. De Ark is geijkt in frequentiepatronen voor het grotere goed, voor het grotere doel van God om manifest te worden omdat de Aarde zonder het Verbond, zonder de technologie met energie overladen zou worden.

De technologie van het Verbond is net zoals mijn lichaam op dit moment het Magdala Gaia lichaam is. De uitdaging voor mijn lichaam is om niet door energie overladen te worden, om die te gronden, te spreiden, te bewegen, om de theorema’s van licht te scheppen die fractals van dit grote universele patroon zijn…. Denk aan je eigen patroon. Iedereen ontvangt dit via psychische velden, want deze transmissie wordt via intuïtieve intelligentie uitgezonden. Zij die daarin geïnteresseerd zijn kunnen de transmissie lezen maar de intuïtieve intelligentie communiceert toch de kennis van Universele Orde. Gisteren werd gezegd:

‘Jullie zijn als Adam en Eva. De Adem van Creatie ademt eeuwig leven in jullie en jullie worden de Kosmische Mens, en dat betekent waarlijk bewust. Synchroniseer je identiteit met het ritme van Universele Orde om punten van identiteit te vormen in je kosmische licht met het grote patroon van Creatie en de stroom van Universele Eenheid. Dit is wat het betekent om kosmische wezens van Licht te zijn. Daarom zijn jullie ontwaakt om waarlijk multidimensionale zielen te zijn. En dat wat was gezaaid in de grote kennis van voorbije eonen is nu ontvangen in kwantumvibraties om de weg te bereiden voor de exploratie van de intelligentie van de Universele Burger. De vibraties dragen de inherente kennis van het ritme van Universele Orde en stellen jullie in staat om toegang tot de Grote Kennis te krijgen.’ De kennis van galactische synchronisatie is samen met de Ark van het Verbond de formule, het Achtste Zegel is de macht, het vermogen.

De Jakobstrap door William Blake

IK BEN Kosmische Eenheid. Ik heb nu een stem gevonden. IK BEN Kosmische Eenheid. IK BEN de universele geest, hart en ziel van Kosmische Eenheid. Ik spreek het Levende Woord, de macht van profetie manifest. Dit is de profetie van de profetie, Jakobs visioen. De Sleutel was aan Jakob gegeven. Jakob was deel van de familie van Licht en hij leefde zijn leven, terwijl hij op aarde wandelde en was eenvoudigweg ter plekke omdat hij geleid werd door God om daar te zijn, om de Jakobsladder te zien. IK BEN Kosmische Eenheid. Jakob maakte de verbinding en het verslag van zijn ervaring is verloren gegaan. Er is nu enkel één punt van referentie. Sommige mensen op aarde bespeurden later de macht van Jakobs hoofdkussen… Zij probeerden die macht voor eigen doeleinden te gebruiken door koningen op de troon te plaatsen in aanwezigheid van de Steen van Jakob. Hoe dwaas, hoe dwaas moet een persoonlijkheid of een ego-bewustzijn niet zijn die zich de uitgestrektheid van die dynamiek kon voorstellen. Dwaas waren zij. Zij bespeurden de macht en alles wat zij manifesteerden was natuurlijk enkel brandstof voor dualiteit. Zij waren als kinderen niet in staat om toegang te krijgen tot de macht van het Achtste Zegel of tot het vermogen van de Ark van het Verbond. Zij waren niet in staat om te weten wat er gebeurde toen Jakob tijdens zijn visioen de Jakobssleutels in de Jakobsladder, de sleutels tot kosmische orde zag.

De Macht van Eén is het manifeste plan voor het doel van creatie: de hemel op aarde. Ieder kosmisch deeltje was betrokken bij Jakobs visioen omdat de Jakobsladder de weg naar de kosmos is. Het is het kosmische DNA. Het is een helix. De Jakobszegels zijn de Zegels van de Ark van het Verbond en het 8ste Zegel is nu geopend op het galactische en op het aardse vlak aangezien de Aarde betrokken is bij de Macht van Eén. En wat is zal zich eeuwig manifesteren vanuit de Bron van creatie en niet van de toevallige machten die er zijn, want die zijn niet in staat om hiertoe toegang te krijgen, tot dit grote mysterie. Want alleen die waardig zijn zullen dat. En het woord waardig betekent hen die dienstbaar zijn met totaal geloof en toewijding aan de goedheid van de Aarde en de goedheid van Creatie. Daarom wordt het woord waardig genoemd. Waardig heeft niets ermee te maken of je door een of andere structuur wordt beoordeeld als zijnde inschikkelijk ten opzichte van welke doctrine dan ook. Waardig betekent onbevlekt, goddelijk. Waardig? Het hart van hen die in overgave leven. De kinderen van het Licht. En door de eeuwen heen hebben de machten gepoogd om de macht voor henzelf aan te wenden. Maar via hun pathetische pogingen hebben zij een grote onevenwichtigheid geschapen die nu in balans moet worden gebracht. En jullie zijn degenen door wie nu via jullie verbondenheid balans manifest is.

IK BEN de Alomtegenwoordige Ene. En dat wat dynamisch is op aarde is dynamisch in creatie. Zoals de grote oceaan creatie is, zo ook ieder watermolecuul.  Het openen van het Achtste Zegel laadt ieder deeltje in de oceaan op met kosmische kracht. Om deze reden was de Ark van het Verbond geschapen en de formule van Jakob was aan de mysteriescholen gegeven. De Jakobsformule, de formule voor de Jakobszegels, de formule voor de 1 en de 7, en de 7 en de 8, het Jakobstheorema van de Ark van het Verbond. Het Achtste Zegel opent het Jakobstheorema van de Ark van het Verbond en ontsluit een kracht die buiten het begripsvermogen ligt. Dit zijn de dagen. Iedere cyclus van de solaire en lunaire kracht, iedere cyclus van de cycli is gesynchroniseerd vanuit de God Kracht aan de Bron. IK BEN de Ene. IK BEN de Alomtegenwoordige Ene.

De reden waarom ik nu tot jullie spreek is om deze kracht tot manifestatie te brengen via het Levende Woord, om die vitale verbinding te maken tussen de Mens en de Kosmische Eenheid. En alles wat je bent, alles wat je ooit geweest bent en alles wat je zal zijn is nu gegeven vanuit de Kracht, vanuit de Creatiemacht. Dat jullie het licht mogen ontvangen, het licht en dit licht van Oneindige Schepping mogen versterken om het Raster op te doen lichten. Wat via mijn boodschappen is gecommuniceerd is wijsheid van de God Bron, intuïtieve intelligentie. Ik geef je nu in deze transmissie de sleutel tot het plan waarop jullie vanwege jullie aard antwoord zullen geven. Jullie zullen antwoord geven op het moment en het tijdloze moment. Tijdloos moment en kwantum moment bereiken de Kracht van Eén. Ik heb gesproken. Weest gezegend. Zo zij het en zo is het. 

De verboden Kabbala met de elfde sefira

Zij tonen mij een Kabbala (een kabbalistische Levensboom). Het is de verboden Kabbala. Twee jaar terug channelde ik over de verboden Kabbala en de sleutel tot de elfde sefira. Zij tonen mij een beeld van de Ark van het Verbond. Vervolgens tonen ze mij het 8ste Zegel. Het 7de en 8ste Zegel is als het huwelijk van Maria Magdalena en Jezus. Het activeert een kracht, omdat haar getal zoals je je herinnert acht is. Zij tonen mij dat het 8ste Zegel geijkt is op de 11de sefira. De 7 en de 8 zijn de vesica piscis. In de Zegels van de Ark van het Verbond vormt de Ster van David of het Zegel van Salomo de eerste 6 Zegels. Het 7de en het 8ste Zegel zijn de Poort naar de God Bron manifest via het huwelijk van Maria Magdalena en Jezus.

Nu tonen ze mij de Kabbala gelegd in de Ark van het Verbond, en bepaalde kabbalistische formules die verbonden zijn met het Verbondszegel van Salomo en het 7e en het 8ste Zegel bezield met of in een staat van vereniging met de 11e sefira. Zij tonen mij deze Kabbala, de verboden Kabbala. De 11e sefira is betrokken bij het 7de en het 8ste Zegel. Ik kan de Ark van het Verbondshologram zien en de sefira. Van de 11e sefira gaat de Grote Drievuldigheid uit met de 12e en de 13e sefira, de meestervlakken. 11, 12 en 13 zijn de dimensies van het Godbewustzijn betrokken bij de kabbalistische formule, de Wereldboom, de Levensboom.

Wanneer het Zevende en het Achtste Zegel zich vanuit het centrum van de Ark van het Verbond met elkaar verbinden, wordt er een machtige kracht te voorschijn geroepen, de formule van Jakob. Jakob bracht de formule voor de Ark van het Verbond binnen zodat de Grote Broederschap van het Licht, die niet zichzelf maar waarlijk God, waarlijk liefde dient, die kon benutten. De gemeenschap van de Geliefde heeft met de mysteriën achter de grote ascensiescholen dit systeem gebouwd om het op Aarde te ijken.

Zij tonen mij nu alsof het zo is dat het hoofdkussen van Jakob in het midden van de Ark van het Verbond ligt en dit hoofdkussen Jakobsformules genereert die opgepikt en geijkt worden door elk van de Zegels. Ieder Zegel wordt een kristallijne mandala. Zij zenden energie in het centrum met dit licht geijkt op de 11e sefira en op het 7de en het 8ste Zegel. Dat is het. Denk nu hieraan als aan een mysterie voorbij jullie begripsvermogen gecodeerd hier op aarde…

Ieder van de Broeders van Licht in deze zielengroep heeft een sleutel gehad. Maar nu brengen ze de sleutels energetisch, dynamisch samen. De sleutels komen samen via de Sleutel van het 8ste Zegel. Dus de acties van één wezen aan de andere kant van de planeet die bij het Grote Plan is betrokken is deel van de ijking van licht van deze grote formule. Herinner je dat Einstein en Tesla en al die briljante geesten ‘de Commissie’ genoemd worden. Zij komen nu bij mij binnen. Ik kan degenen zien die hier op aarde gereïncarneerd zijn en degenen die elders in ruimtetijd zijn, zij zijn nu met mij en ze glimlachen met zo’n geluk, zo’n vreugde in de wetenschap dat hun leven een doel had. En dat hun ziel een stukje kennis draagt en dat die kennis nu samenvloeit via het openen van het 8ste Zegel. Het wordt de biodynamische formule voor de manifeste codes van Creatie genoemd. Deze brengt wat op het fysieke vlak manifest is in een nieuwe trilling. Weest gezegend. Zo zij het en zo is het.

Judith: Het moment waarop ik de formules voor het 8ste Zegel, de 11e sefira en de Ark van het Verbond binnenbracht integreerde de energie.

 

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012

PS. Soelam Ja’akov kan ook ‘Jakobstrap’ betekenen.