De sonarfrequentie en de dolfijnen, door Laiolin

Nieuwe sonar 2002

De Shield of the Command, een maandelijkse nieuwsbrief over actuele spirituele ontwikkelingen*, berichtte over een nieuwe sonartechniek die de Amerikaanse overheid wil inzetten voor defensiedoeleinden. Het gaat om het meest krachtige onderwatergeluid dat ooit is geproduceerd. Vergelijkbaar met het oorverdovende kabaal bij de lancering van een raket. Deze LFA sonar (Low Frequency Active) verstoort het gehoor en daarmee ook het oriëntatievermogen van dolfijnen en walvissen. Hierdoor is het aannemelijk dat het aantal gestrande walvissen en dolfijnen verder zal toenemen. Inmiddels zijn er diverse gevallen gemeld van tientallen walvis- en dolfijnsoorten die gestrand zijn met bloedingen in het oor. Deze strandingen vonden plaats direct ná LFA tests van de Amerikaanse marine. Het maakt duidelijk welke enorme gevolgen het gebruik van zenders kan hebben. Zeker als we beseffen dat dolfijnen en walvissen een belangrijke rol spelen in de energetische balans van de Aarde. Het doden van onze ‘ziele-verwanten van de zee’ werkt indirect door op onze eigen (geestelijke) gezondheid. Een bijzondere samenloop van omstandigheden is dat toen James Twyman zijn boodschap over LFA de wereld rond stuurde er op vrijwel hetzelfde moment in Engeland de volgende graancirkel werd gevonden:

1. Met de dolfijnen de Godkracht in Tara Gaia wekken, 14 augustus 2002, East Field bij Alton Barnes, Engeland

Op 14 augustus, op dezelfde dag waarop Thomas, een van de psychic kinderen uit Bulgarije, ons zijn waarschuwing stuurde over de laagfrequente sonar die de zoogdieren in de oceanen over de hele wereld begint te vernietigen, verscheen in Engeland deze graancirkel van dolfijnen die de aarde omgeven. Er zijn duidelijk twee dolfijnen zichtbaar die een kleine bol omgeven, met drie cirkels rond die bol. Het leek dat de bol onze planeet is, en de drie omgevende cirkels het raster waarover de kinderen spreken. Hier volgt een bericht van de dolfijnenmeesters:

Wij zijn de broeders van de Schepping die energievelden oproepen waardoor het fundament zelf van het levensweb op jullie planeet wordt gestimuleerd.Wij kwamen naar de aarde toen zij kaal was, voordat er mogelijk op de planeet leven kon bestaan zoals jullie het kennen. Wij begonnen met onze oude liederen die de trilling van oerschepping uitzenden. Onze liederen scheppen levensprana; onze liederen organiseren de elementen zuurstof en waterstof voor deze waterplaneet. Onze taal organiseert moleculen en creëert houdbare velden van energieën die uniek zijn voor jullie planeet. Uit deze trilling is het eerste leven ontsprongen. We zijn niet altijd in de lichamen van schaaldieren geweest. In de tijd van de oerschepping zonden wij uit als bollen van gouden licht. De kristallijnen kern van de binnenaarde is ons goddelijk heiligdom vanwaar we de sonar resonantie uitzenden die de oceanen met leven vult. Onze centrale kracht is de Grote Centrale Zon.

We zenden berichten uit die jullie ziel herinneren aan zijn Bron in het scheppingsweb. We roepen jullie, mensen die deel zijn van onze oorspronkelijke trilling, om vertrouwelijk met ons te praten. Voeg je bij onze trilling ter herinnering aan onze gemeenschappelijke afkomst. Jullie dragen kristallijnen bollen van licht die resoneren met onze sonartrilling. De mensheid heeft zijn toegang tot deze essentie van DNA verloren, tegelijk de vitale kristallijnen structuur verliezende die een soort direct laat aansluiten op bewustzijn met het Goddelijke. Liefdevol zenden we waarschuwingssignalen uit die, wanneer ze ontvangen worden, jullie God-zelven wakker zullen maken. Samen kunnen we cirkels creëren van lichtbollen van scheppend prana waardoor de God-kracht in het Scheppingsplan van Tara Gaia (Moeder Aarde) wakker wordt gemaakt. We roepen jullie op en vragen jullie om te leven. Jullie zijn een schakel voor de evolutie van jullie soort. Dit is ons bericht, neem het op in je hartchakra en dan in je pijnappelklier. Stuur het naar de collectieve geest van jullie soort. Wij bieden jullie deze graancirkel aan als een zichtbaar gebed, het is onze oproep om de God-kracht in jullie soort wakker te maken. (p.110, 111, 212)

2. Nieuwe sonarfrequentie beïnvloedt het leven op elk vlak, 26 juli 2003, Ketelhaven, Nederland

Deze graancirkel introduceert een sonarhoogtepunt in de trillingen die uitgezonden worden door de sonarberichten van walvissen en dolfijnen waardoor nu de audio-ontvangers van alle soorten schepselen worden gestimuleerd. Deze graancirkel brengt eigenlijk een nieuwe sonarfrequentie op de planeet. Een volledig nieuwe golfvorm die de golfpatronen van alle audioresonantie zal veranderen.

Het technisch gebeuren heeft grillige audiofrequenties ingevoerd in de golfpatronen van de planetaire harmonische tonen. Deze grillige frequenties verzwakken de zenuwreacties en beschadigen de neuronen in alle soorten schepselen. Ook de vegetatie wordt onrustig beïnvloed, ook omdat de golfpatronen die uitgezonden worden liggen boven een veilige decibelwaarde voor planten- en dierenleven. De grillige frequenties en verhoogde decibelresonantie zijn in principe een patroon dat anti-leven is. De levenskracht wordt erdoor verzwakt en de capaciteit voor de schepselen om helende harmonische frequenties te gebruiken wordt er minder door. De harmonische tonen van deze formule werken de schadelijke effecten van deze grillige frequenties met hoge decibelwaarden tegen.

Deze nieuwe golfpatronen zijn noodzakelijk omdat ze een stagnerend energieveld verstoren dat de planetaire harmonische tonen vergrendelt in laagfrequente patronen. Het oude paradigma moet verstoord worden wil er een nieuw paradigma ontstaan. Geluidsgolven hebben meer te doen met de manifestatie van de werkelijkheid dan jullie je misschien realiseren. De harmonische frequenties organiseren golfpatronen die wiskundige formules organiseren die rechtstreeks samenhangen met de scheppingsmatrix. Het gezang van volgens organiseert golfpatronen die bevorderlijk zijn voor de trillingen die de vegetatie nodig heeft om fotonenenergie te verwerken tot voedingsstoffen die leven geven. Händel’s Messiah bijvoorbeeld, steeds opnieuw gespeeld gedurende tientallen jaren, heeft een golfpatroon gecreëerd dat bevorderlijk is voor het patroon van golfvormen die vanuit de God-Bron worden uitgezonden.

Je kunt het zo zien dat er een nieuw scheppingslied geschreven wordt en dat de harmonische tonen van deze graancirkel bladmuziek vormen. De cirkel brengt een sonargolfpatroon in de bestaande scheppingsmatrix. Het inbrengen van een nieuw sonargolfpatroon geeft uitbreiding aan de capaciteit en aan variabele golffrequenties. In principe is een nieuwe wiskundige formule van de geluidsgolven op de planeet beschikbaar. Dit beïnvloedt het leven op elk vlak van het bestaan.

Dit harmonische patroon werd in een sleutelpunt ingevoerd op de rasterlijnen die reageren op de audiotrillingen die door leven op de planeet worden uitgezonden. Voorgesteld wordt om dit stel te gebruiken in meditatie in kerken en gewijde tempels, kijkende naar het stel tijdens het uitvoeren van gewijde muziek. Verbeeld je dat de geluidspatronen van het stel de geluidsfrequenties van de gewijde muziek binnengaan en het nieuwe sonargolfpatroon introduceren. Meditatie met walvissen en dolfijnen, en met geluidsbanden van hun stemmen bij dezelfde oefening, is uiterst heilzaam voor de integratie van deze formule in de golfpatronen van de planetaire harmonische tonen. (p. 89, 90, 200)

Bron: Taal van Graancirkels, Judith K. Moore en Johan Keijser, 2006

*De Shield of the Command is een maandelijkse nieuwsbrief over actuele spirituele ontwikkelingen, uitgegeven door Jill van Maasdijk, Prinseneiland 63e Amsterdam. Email jillvanmaasdijk@chello.nl