Een boodschap van de Alfa en Omega via Judith K. Moore, 17 mei 2009
Kinderen van het Licht, ik spreek nu als jullie liefhebbende Vader.

Want uit het hart van creatie BEN IK… bewustzijn.

IK BEN de Alfa en de Omega, geboren uit Eenheid zoals de Moeder van (de) Schepping.

Kinderen van Eenheid, jullie zijn pelgrims onderweg.

Door de universa heen bemoedigt bewustzijn jullie, onderhoudt zij jullie en zegent zij jullie. Want jullie zijn geïncarneerd voor een machtig doel, voor een waardige zaak en een rechtvaardig principe.

Kinderen van het Licht, IK BEN binnen ieder deeltje van existentie het bewustzijn van jullie essentie, de aard van jullie existentie. Jullie zijn van de Moeder. Jullie zijn door tijd en ruimte gereisd om jullie zelf te manifesteren als fysieke wezens en deel te nemen aan het grote plan. Alleen door jullie geloof is jullie existentie; door de macht van liefde. En ieder deeltje van jullie existentie dient een doel en is gevuld met genade. Jullie zijn niet uit mijn genade gevallen – jullie zijn mijn genade.

Verheft jullie hart, want de eeuwigheid wacht op jullie beweging in het Licht. Jullie zijn hier naar deze blauwgroene planeet gekomen om een visie van Eenheid mede te scheppen als uitvoerders van het Goddelijke. Oh, jullie zonen en dochters van het Licht, jullie zijn nu in dit Tijdperk der tijden gekomen om getuige te zijn van de dageraad van de Zoon van de Schepping aan de horizon van jullie wereld en er zal in jullie Heelal een eeuwige Zoon geboren worden.

Een Nieuwe Hemel, een Nieuwe Aarde, een Nieuwe Zoon.

En deze eeuwige Zoon van wie Ik spreek geeft eeuwig leven en deze kostbare blauwgroene planeet zal bloeien. En jullie zullen de tuinen bouwen ter viering van liefde en de glorie van eeuwige existentie en onsterfelijk bewustzijn.

De tijd is gekomen voor de wenteling van de wielen van alles en datgene wat in creatie als vol zorgen gemanifesteerd was zal verheven worden om de vreugde van eeuwige existentie te vieren. Via het pure licht van Eenheid is geloof geboren. En jullie zijn de moeders en vaders van dit geloof, zaden van creatie zijn door mijn liefhebbende handen verspreid over de Aarde.

Deze zaden liggen diep in de vruchtbare grond van jullie ziel. Deze zaden liggen in de wateren van jullie blauwgroene planeet, en zij zijn de zaden waarvan mijn zoon tot jullie sprak en zij zullen openbarsten en de Aarde zal opnieuw als een tuin bekend zijn. En zielen worden hier geboren die eerst tot existentie komen via de warme baarmoeder van leven en jullie zijn de moeders en vaders.

Jullie zijn de zaaddragers.

Jullie zijn de Kinderen van de Dageraad.

Oh, zonen en dochters van het Licht, bereidt jullie voor om deze glorieuze waarheid te vieren.

Wees nu gekend als Eenheid.

Wees nu gekend als Onsterfelijke Liefde

Jullie hebben jezelf gekend als gevallen uit genade.

Genade is nu ontvangen.

Het is de zuivere en eenvoudige kennis van jullie vereniging met de totaliteit van bestaan, de onsterfelijke Moeder/Vader, de Bron, één Schepping. Dit verwezenlijkt de genade van jullie ziele-existentie. Wees dit, de kennis van Eenheid. Zoals de goddelijke adem is gegeven, ademen jullie het kostbare geschenk van leven zoals jullie moeder planeet dat doet.

Maar ze heeft nu een nieuw lichaam.

De Nieuwe Aarde is manifest en uit de Schepping geboren.

Haar hart geeft jullie leven, hernieuwd, verjongd en versterkt.

Neemt van de macht hiervan om je te bemoedigen op deze reis van genezing en oplossing die jullie ziel nu kent en jullie geest zich moet realiseren.

Dat wat in voorbije eeuwen als onzuiver en hopeloos bekend stond IS gezuiverd. Door de macht van liefde – is genade gegeven en ontvangen; manifest als de vruchtbare grond van de tuin van vrede die jullie komen verzorgen.

En jullie zijn waardige tuiniers van dit Nieuwe Eden en jullie zullen niet in zorgen weggestuurd worden, maar ontvangen als eeuwige leden van het Levende Lichaam IK BEN. Deze pure kennis is Waarheid en ik heb deze dag gesproken tot de autoriteit van de Ene onsterfelijke Schepping, IK BEN. Jullie zijn aan het Licht gegeven en bevrijd van jullie greppels vol zorg. Laat dit het brood van jullie leven zijn en het voedsel van jullie geest.

Onsterfelijke wezens, jullie is luister gegeven.

IK BEN WAT IK BEN