2009 – Manifesteer je potentieel  

Laiolin en de Raad van Abboraha via Judith Moore 

Het jaar 2009 zal door alle tijden heen herinnerd worden als het jaar van Transformatie. Die transformatie zal jullie op alle niveaus beïnvloeden. Adem de verandering diep in, ontspan je en wees het licht, geef de controle over en open jezelf voor het potentieel van deze nieuwe tijdsfrequenties.

Geliefde legioenen van licht, jullie zijn beter voorbereid dan je wel weet op de reis door de spiegel van de Schepping. Jullie zijn toegerust met de instrumenten van Spirit die jullie uit de mystieke rijken tevoorschijn hebben geroepen. Roep ze nu aan, want dit is waarlijk de tijd dat het getij keert. “De tijd van de grote omwenteling” refereert aan een oergolf van scheppingsenergieën, die alle bestaan doorstroomt met trillingen die de wezenlijke aard van de gehele werkelijkheid in alle rijken verandert. Gehele werkelijkheid verwijst zowel naar het fysieke als het niet-fysieke universum. Het bestaande paradigma is aan het verschuiven tijdens deze tijd van grote transformatie, en alles waarop je in de traditionele zin vertrouwde, loopt het risico gigantisch te veranderen. Jullie vertrouwen leidt je nu, net als de stem van je intuïtieve wijsheid die uit het hart van je ziel komt. Jullie zullen instinctief leiding vinden – het zal er simpelweg voor je zijn wanneer de logica het laat afweten. 

De tijd is versneld en jullie psyche is zich aan het aanpassen aan de frequenties van de nieuwe tijd. Dit kan een gevoel van desoriëntatie veroorzaken, wat het noodzakelijk maakt je energie diep te (ver)ankeren in het hart, de kern, van de Aarde. Jullie ervaren het omhoog komen van een nieuwe tijdslijn, een volledig nieuw systeem van tijdsfrequenties, die jullie bestaan verandert. Dit komt omdat jullie leven tijdens de genesis van een nieuwe Scheppingsmatrix.

De tijd van de grote omwenteling biedt verbazingwekkende mogelijkheden om creatieve potentiëlen tot manifestatie te brengen. Jullie zullen leren de beperkingen van de logische geest te overstijgen en zullen ervan verzekerd zijn dat je vertrouwen je zal leiden naar keuzes die je levensdoel en goddelijke missie ondersteunen. Jullie moeten echter je gehechtheden – aan hoe je denkt dat de wereld zou behoren te zijn – loslaten, want deze gehechtheden zijn vaak geworteld in oude paradigma-overtuigingssystemen, op een manier die je niet kunt waarnemen. Laat ALLE gehechtheid aan vorm en uitkomst los. Ga eenvoudigweg mee op de stroming van verandering en open jezelf om zegeningen te ontvangen op manieren waarvan jullie je op dit moment nog geen voorstelling kunnen maken. 

Mededogen in het komende jaar

Wanneer je deze oude restricties en onzekerheden lsolaat, zul je bemerken dat je op een magische reis bent. Nieuwe relaties zullen naar je toe getrokken worden, relaties die je nieuwe staat van heelheid ondersteunen. Jullie zielefamilies zullen samenkomen in gemeenschappen van vertrouwen en zullen vermogens en gaven delen die het onmogelijke mogelijk maken. Het universum ondersteunt je op alle mogelijke wijzen met de uitdagingen van het jaar dat vóór je ligt. Je zult openbloeien om die ondersteuning te ontvangen, op wijzen die jullie je nog niet kunnen voorstellen. 

Je zult het licht zien schijnen vanuit hoeken van de samenleving waarvan je dacht dat ze onveranderlijk waren. Want het is juist vanuit het bestaande paradigma dat je dit komende jaar een nieuw bewustzijn tevoorschijn zult zien komen. Dit jaar, 2009, wordt een tijd waarin veroordelende inzichten die het potentieel van nieuwe groei beknotten, ineen zullen storten. Jullie vermogen om de hoogste intentie en visie voor sociale structuren vast te houden zal zich manifesteren, ter ondersteuning van diegenen die zullen opstaan om systemen te transformeren, die niet langer kunnen voortgaan met de oude overtuigingssystemen van hebzucht en manipulatie.

Mededogen zal de kracht van verandering zijn voor deze komende cyclus. Jullie zullen getuige zijn van grootse daden van mededogen, die de matrix van het menselijk hart openen om het nieuwe licht van het universum te ontvangen. Dit licht verlicht eenheid, het is transformerend en is pure liefde. Je zult dit licht aan het werk voelen in de wereld, en de wezenlijke aard van het hologram van de Schepping – wat de wereld is die jullie zien – zien transformeren. De komende cyclus zal jullie perceptie van de wereldverandering herdefiniëren, want de transformatie van jullie wereld zal razendsnel en gigantisch zijn. Alles dat tevoorschijn komt, komt voort uit de wortels van transformerende energieën. Het jaar 2009 zal door alle tijden heen worden herinnerd als het jaar van Transformatie. Die transformatie zal jullie op alle niveaus beïnvloeden. Adem de verandering diep in, ontspan je en wees het licht, geef de controle over en open jezelf voor de nieuwe mogelijkheden.

Gepubliceerd in de Shield of the Command, februari 2009.Vertaling Jill van Maasdijk. Redactie Lina Hille.  De Shield of the Command is een maandelijkse nieuwsbrief over actuele spirituele ontwikkelingen, uitgegeven door Jill van Maasdijk, Prinseneiland 63e Amsterdam. Email jillvanmaasdijk@chello.nl