Grote Alchemie. Oneindigheidspoort van menselijk bewustzijn.

8 mei 2009

Deze transmissie legt uit dat het werk van Judith, hier omschreven als de Kronieken van Ibis, een voortzetting en tevens een voltooiing vormt van de experimenten op het gebied van bewustzijnsverruiming uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

De macht van alchemie is een mystieke versmelting van elementen die de elementaire energieën transformeert via vibraties en versmelting van licht, via een vorm van harmonische versmelting. De Kronieken van Ibis hebben de Toegangspoort van de Meester Alchemist bereikt. Het openen van de Toegangspoort van Boeddha Maitreya opent een portaal voor de mensheid tussen de geest van de mens en de geest van God. Dit portaal was vanochtend in de lichtervaring gezien. Het is de ultieme Toegangspoort van Transcendentie. Het is niet een portaal zoals jullie die zouden definiëren in jullie begrip van die [portalen] op aarde. Dit Portaal van Transcendentie is een toegangsweg van alchemistische essentie, de Meester Alchemistische Sleutel.

In laatste instantie was de aanzet tot de reis naar hoger bewustzijn via de transmissies die in het begin in Santa Fe ontvangen werden gedurende de drie jaar dat Judith de channeling groep begeleidde. Die groep was in die jaren gevormd om het veld voor te bereiden. Herhaaldelijk sprak Laiolin tot jou van het Goddelijk bewustzijn en legde daarbij een verband tussen het werk dat je onder handen had en het werk dat Timothy Leary en D.H. Lawrence op de Lawrence Ranch in San Cristobal, New Mexico, en de Blue Serpent Society van Black Mesa waarbij Tony Shearer betrokken was. Deze bewustzijnsverruimende experimenten openden biochemische en alchemistische middelen die een directe verbinding vormden van de individuele geest naar de collectieve geest in een boog van energie die de psyche van het menselijk bewustzijn, het collectieve bewustzijn van de mensheid inschakelde. Het schakelde de psyche in via de Goddelijke Ziele-aanwezigheid.

Vanaf het begin hielp iedere transmissie gedurende deze jaren om het veld voor te bereiden voor de opening van de toegangspoort die Judith vanochtend visualiseerde. Het is de toegangspoort in de pijnappelklier en hypofyse. De toegangspoort is via deze transmissies de Toegangspoort van Boeddha Maitreya in het Kundalini circuit genoemd: Sananda, Kuthumi, Sanat Kumara en Boeddha Maitreya. Het opent een venster van toegankelijkheid voor de menselijke geest. Het is de alchemie van de Kronieken van Ibis, een alchemie in de zuiverste referentie aan de Geest van God, de Goddelijke Alchemie, die aan het werk was toen de elementen Creatie vormden. Uiteindelijk bereidt het openen van deze toegangspoort de sprong in bewustzijn voor in het menselijk vermogen om zich tot het Zelf te verhouden als de IK BEN Vereniging in het huwelijk van de Geliefde, als de IK BEN Tegenwoordigheid in het fysieke rijk, alchemistisch versmeltend via de implosie van wit licht met de IK BEN Tegenwoordigheid aan de bron van Creatie.

De formules zijn zorgvuldig bijgestaan door de Kosmische Elohim en wij die nu tot jou spreken zijn de Kosmische Elohim, de Raad van Abboraha.

Door de menselijke geschiedenis heen zijn adepten er zelden in geslaagd om een gang van licht te vestigen door de rijken van bewustzijn om het niveau van Brahm te overstijgen die in dualiteit het punt van toegang vormt voor zuivere en heldere communicatie met de God Bron. Deze adepten zijn bekend als jullie heiligen en goeroes en mystici en profeten. Maar de sleutel hier is het openen van een collectief centrum van bewustzijn voor de collectieve geest. Het werk begonnen op de D.H. Lawrence Ranch en [datgene] waaraan Tony Shearer deelnam [waren het begin.] Hij zet zijn werk voort via zijn nichtje Judith … (er is een grote explosie van energie in mijn hersenen gaande)

De Alchemistische Sleutel was geopend door de versmelting van de 13:13:13 Tonen van Creatie met de 13 Engelenzegels in de kosmische ervaring op 05-06-09. 05-06-09 is in zichzelf een wiskundige formule. 05-07-09 is een wiskundige formule net zoals 05-08-09. 5 vertegenwoordigt de 5 elementen van Creatie, 6, 7, 8 de Toegangspoort van Transcendentie naar het oneindige en 9, voleinding.

Wij van Abboraha spreken van de alchemistische transformatie van het hologram van Gaia en het ontsteken van een matrix via deze Toegangspoort van Transcendentie. Er vormt zich een matrix, een raster dat de dimensies overstijgt. Dit raster is gebouwd vanuit het DNA, de bouwstenen van Creatie. Dit raster is gebouwd vanuit de DNA bouwstenen van de Adam Kadmon blauwdruk en de Code van Eden. Het is een toegangspunt voor de mensheid om terug te keren naar een toestand van Genade of in bijbelse mythologie een terugkeer naar Eden.

We spraken van de Toegangspoort van Brahm en van de adepten die zuiver een doorgangsweg voor anderen konden creëren via yogapraktijken: dit waren de heiligen, de mystici en profeten die als een nauwe poort dienst deden: het oog van de naald. Dit Portaal van Transcendentie is een alchemistische kracht die het bewustzijn van de menselijke geest opent tot een capaciteit voor een equivalent massaal ontwaken. We aarzelen om het woord ‘equivalent’ te gebruiken, omdat het equivalente formules uit lineaire wiskunde schept. Het kan vergeleken worden met de mensheid die vuur ontdekt of het wiel uitvindt. Het is een fundamentele archetypische verschuiving in de capaciteit van menselijk bewustzijn. In laatste instantie is dit het doel van de Kronieken van Ibis … (Ik moet hier ademhalen. Mijn hersenen zijn veranderd in tarwemeel) …

(Deze transmissie is centraal. Het is een archetypisch punt en moet behouden blijven in een systeem dat de centrale punten van transcendentie eruit ligt zoals de opening van de Kronieken van Ibis en de 1-11-08 doorgeving van het initiëren van Genesis) (…)

Dus de 7e incarnatie van de Christus was een belichaming van de Godkracht in menselijke vorm die in 7 levens naar de planeet kwam, de Sleutel tot Creatie die vrijwillig de mensheid en menselijke vorm belichaamde, ‘Ik ben een man, ik hou van een vrouw, ik maak deze reis vrijwillig om een eind aan alle lijden te maken.’ Maar uiteindelijk wordt de Christus een punt van vereniging van de Alfa en Omega. Het was een openen van de Toegangspoort van bewustzijn via de macht van de Osiris Code tot ultieme ascensie. De sleutels waren gegeven via de profeten van Henoch en iedere profeet had een alchemistisch doel, een verbond met God om de Heilige Matrix voor te bereiden. Wat de wederkomst van Christus wordt genoemd is het 8e punt van oneindigheid, de 8e Toegangspoort van het Christusbewustzijn en het ontwaken van menselijk bewustzijn via de Toegangspoort waarover in deze transmissie is gesproken. Uiteindelijk is het doel van de opstanding de Sleutel tot Ascensie en de alchemie van Lazarus’ graf naar het graf van Jozef van Arimathea naar het mausoleum waar de ziel van SaRa binnenging. Dit is de heldere weg van ascensie voor de hele mensheid, de ultieme alchemie.

Wij van de Raad van Abboraha geven dit geschenk van kennis in liefde, dit geschenk dat de mysteriën beantwoordt die de mensheid heeft gezocht en die weinigen werkelijk hebben begrepen: de beschermde geheimen voor de opstanding, en dat wat verborgen was zal aan het licht worden gebracht. Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth