Boodschap over de Heilige Graal vanuit het Hart van Maria Magdalena

 

Ik spreek nu als de Onsterfelijke Magdala. Ik roep jullie vanuit het hart en de bron van de Vereniging van de Christus Jahwe. Ik leefde op aarde zoals jullie nu en ik kende verdriet en vreugde, inspiratie en ook rampspoed vanwege die tijden wanneer mijn hart zo zwaarmoedig werd dat ik het gevoel had dat ik nergens heen kon gaan en niemand mij kon ontvangen. Op die momenten van uiterste wanhoop draaide ik mij om en keek op naar mijn Geliefde en hij omarmde mij door tijd en ruimte heen, omdat ik wist dat hij waarlijk ziele-essentie met mij deelde aangezien onze vereniging een bron van pure extase en liefde was voorbij de grenzen van menselijke ervaring. De vreugde van de omarming te kennen brengt ons het dichtst bij onze eigen vereniging met het zuivere licht van Creatie.

Ik spreek nu tot jullie omdat dit niet iets is dat jullie geweigerd kan worden. Het is niet iets dat jullie kunnen verliezen. Jullie werden uit liefde geboren en daar zullen jullie in alle eeuwigheid zijn. Ik spreek nu tot jullie vanuit de pure extase die ik ervoer toen ik voor het eerst als vrouw in zijn ogen keek als man en diep in het blauwe, blauwe licht van zijn ziel viel. Onze ogen ontmoetten en omarmden elkaar. Wij hadden als kinderen de vreugde van kameraadschap gekend en daarna kwamen jaren van scheiding om mij voor te bereiden op het vrouw zijn. Het was de bedoeling dat ik hem opnieuw als vrouw zou ontmoeten en hij mij als man. Belichaamden wij in die dagen de Ene Levende God? Vast en zeker, omdat wij door deze vereniging, die volmaakt en goddelijk was, de weg plaveiden voor de mensheid om liefde zonder grenzen te ervaren. Jullie zijn waarlijk als kinderen van God in staat om te leven en lief te hebben zonder elkaar schade te berokkenen. En dat is genade.

De wiite roos symboliseert een liefde die in het teken van zuiverheid en waarheid staat.

Ik sta hier nu als jullie getuige. Ik zie jullie harten schreeuwen om een dergelijke liefde en ik zie jullie verstand schaduwen van twijfel opwerpen. Is dit een illusie, deze goddelijke liefde tussen mensen die niet kwetst, maar iedereen verheft tot sieraad en Geliefde? Ik zeg jullie nu, Geliefden, siert jullie zelf zoals ik deed als bruid en hij als bruidegom, bereidt jullie je voor om jullie God Zelf via deze vereniging te ontmoeten. Jullie harten zullen overstromen van liefde die geen einde kent. Wij leefden die liefde in die dagen, ieder moment dat ik aan zijn voeten zat wanneer hij sprak, ieder moment dat hij mij vanuit mijn missie omhoog hief. Mijn van God gegeven opdracht was een gedeelde vreugde voor ons en er was nooit een moment dat ons verbitterde in onze liefde. Geliefden, het samen delen was voor ons een bron van genade als wij elkaar van hart tot hart in de spiegel van onze zielen ontmoetten.

Opent jullie nu, opent jullie nu voor deze belofte van vereniging en ontmoet jullie zelf in de spiegel van jullie zielen. Ontmoet de ander opdat jullie waarlijk de extase van eeuwige vereniging mogen kennen, opdat ieder moment dat jullie ademen een moment van liefde is en een doel heeft voor jullie bestaan. Ziet de liefde in de wereld en luistert naar elkaar vanuit een plaats van diepe compassie en genade voor alle levende dingen en alle levende wezens. Beseft diep in jullie zelf dat jullie in staat zijn om het licht van anderen te omarmen en de schaduw binnen het menselijk hart te beminnen die de illusies van angst en scheiding voortbrengt. Aldus leeft deze Graal nu op deze planeet. Zij is ontwaakt. De Heilige Graal is geen plaats waarop jullie niet zouden kunnen rekenen of een mystieke kracht die jullie niet voor jezelf kunnen opeisen. De Graal wordt gevonden in jullie hart, Geliefden, en in jullie pelgrimsreis van liefde. Weest als IK BEN. IK BEN Magdala Jahwe.

Gezegend. Het zij zo en zo is het.

 

Judith K. Moore

16 januari 2013

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2013