Het zevende zintuig, 13 januari 2008

Metaphysical

Metaphysical

Judith: Toen [de mysticus] Rumi Shans ontmoette, viel hij van zijn paard en kreeg hij een flauwte. In dit boek [dat ik in mijn handen hou] is een afbeelding van Rumi waarin hij door de kegel in het heelal valt. Enak-Kee-Na zegt dat deze formule van de Duistere Kabbala in de eerste plaats voor het angstraster verantwoordelijk is. Deze formule wordt gebruikt wanneer de illusie van het reptielenras – een holografische vervorming – de energie van levenskracht aan een planeet onttrekt. Eerst wordt de planeet verstoken van mededogen, dan viert wreedheid hoogtij en vervolgens schept dit gedrag van zelfvernietiging wapens voor vernietiging en wapens voor annihilatie. En dan krijg je het “Atlantische Topje” zoals hij het noemt en massale verwoesting op de planeet. We overstijgen het Atlantische Topje dat als het topje van een ijsberg is. Het is als de Titanic die tegen de top van een ijsberg botste. Maar nu gaat het om een of andere breuk in de tijdlijnen. Toen Enak-Kee-Na de kabbalistische formule ontdekte die gebruikt werd om de linkerkant van de Kabbala in angst te veranderen, ontdekte hij vanuit de Geest van God, vanuit het Oog van God, dat deze Kabbala de formule is die betrekking heeft op sectoren van tijd-ruimte die in quarantaine verkeren en verslindende universa zijn. Dit is het begin van de breuk in de tijd-ruimte. Deze breuk in tijd-ruimte kan enorme secties, die zich over miljoenen lichtjaren uitstrekken, in anti-leven trekken. Maar het is geen anti-leven. Alles wordt verstoken van het vermogen om de frequentie van de Bron-energie vast te houden. (Hier krijg ik hartkloppingen van, even ademhalen). Hij gebruikt het woord quarantaine om een gebied te definiëren dat voor het zesde zintuig ondoordringbaar is. Het kan in evenwicht gebracht worden met alom-intelligentie in het zevende zintuig. Dus het gebruik van de Manifeste Schepping kan een effect hebben als het om liefde en vereniging in het omni-universum gaat.

Sean: Lachen is de sleutel tot dit alles.

Overbrugging van het fysieke en niet-fysieke, 18 januari 2008.

Enak-Kee-Na: Het sleutelwoord voor de bestaande schepping is “Harmonisch Evenwicht.” Toen jij in staat was om je lineaire gedachtevormen te overstijgen en geestelijk samen te smelten in deze zin met de existentie van dit grote planetaire systeem, gaf jij aan de vibraties van cohesie van energiedeeltjes van Schepping gelegenheid om evenwicht aan te brengen in de wanluidende energieën van verslindende delen van Schepping die verstoken zijn van mededogen en liefde. Het is de brug van transcendentie voorbij leven voorbij leven. Deze ervaring is microscopisch en macroscopisch in het fysieke en het niet-fysieke tegelijkertijd en harmonieus en wijzigt de aard van de werkelijkheid in het gebied van de Aarde.

De sleutel tot het leven, de sleutel tot de dood, de sleutel tot onsterfelijkheid is adem. De laatste adem van het lichaam van de vertrekkende ziel en de geest wordt het punt van versmelting met de eeuwige adem, de Adem van God, en de uit- en inademing zijn tegelijkertijd wanneer er geen angst in de dood ervaren wordt. Maar wanneer wel angst ervaren wordt tijdens de dood, dan raakt de ziel opgesloten in een dimensie tussen de Adem van God en de adem van het fysieke lichaam, tussen de Goddelijke Adem en de fysieke adem. Wanneer de ziel de dood ervaart op een bewuste manier, (…) dan voelt heel de Schepping de simultane adem en dat is de macht van de dood van de goeroe. Dat is de macht van de dood van een heilige. En dat is de aard van bewustzijn in de ontluikende werkelijkheid.

Aangezien de aard van de werkelijkheid is veranderd, is er een gelegenheid om de levende adem in harmonie te brengen met de adem van het Goddelijke. En op die manier kan heel de Schepping tegelijkertijd één adem halen, zoals dat sterrenstelsel [dat door het Zwarte Gat ging en] door de poort te voorschijn kwam, door de nauwe poort naar de negende Schepping.* En dat is het begin van dit proces. De verenigde adem, fysiek en niet-fysiek. En door deze verkenning van de rijken, heb je een [nieuw] rijk ontdekt en je hebt geen idee, intellectueel, wat voor mogelijke uitgestrekte gevolgen die ervaring heeft. Net zoals een pionier een nieuw continent kan ontdekken maar onmogelijk kan overzien wat de verkenning van dat continent voor het bestaan van de planeet zal betekenen. Zo’n ontdekking is deze week gemaakt. Door de vereniging van bewustzijn kiest de niet-fysieke wereld zijn moment van transcendentie in één adem en betreedt eeuwige existentie. Eeuwige existentie is bewustzijn van de ziel die dan geheel intact kan blijven. Gewoonlijk gaat gewaarzijn verloren wanneer de geest en de ziel opnieuw geboren worden en zo’n heftige schok ervaren. Het individu wordt dan getroffen door een vergeten wie het is. Als de sluier dunner wordt, opent gewaarzijn zich en meer individuen beginnen een begrip te ervaren van wat jullie vorige levens noemen. Gewaarzijn zorgt voor bewustzijn en verhoogt harmonie en balans van trillingen.

Sean: Het punt van balans is het Eeuwige Nu. Judith: Het absolute Nu. Sean: Je kunt denken aan het symbool voor oneindigheid; verleden en toekomst, dag en nacht, zomer en winter gezien vanuit dat centrale punt in het oneindigheidssymbool dat het Eeuwige Nu is. (…)

Judith: Ik ervaar een visualisatie van het Ei van Schepping en harmonische vloeibaarheid. Finassalisme stromend en Alom-essentie. Daarop zie ik de Kabbala van Schepping en de aanknopingspunten naar de Duistere Kabbala en een proces dat de Kabbala van het Leven in evenwicht brengt met de Kabbala van Vernietiging (Ik gebruik niet het woord “dood”. Ik gebruik het woord “vernietiging,” omdat het niet om anti-leven gaat, het is haat. Haat is het beste woord dat ik kan gebruiken.) Dat vermogen van de kabbalistische formule waarvan hij spreekt brengt de aard van Kosmische Wetmatigheid in evenwicht en stemt de vibratie van eeuwige existentie af op Een-zijn met het ultieme Nu, met nulpuntsenergie. In laatste instantie is nulpuntsenergie de grote waarzegger, de grote afstemmer. Het grote punt van één adem is bij nulpuntsenergie. Daar gaat het allemaal om. (…) De formule die Enak-Kee-Na heeft ontdekt hecht zich aan deze [Duistere] Kabbala. Ik kan dat duidelijk zien. Ik kan het Kosmische Ei en aanhechtpunten op de ballen van de Kabbala zien. (…) Dit in evenwicht brengen van bewustzijn [danken we aan] het feit dat het niet-fysiek deel van het sterrenstelsel zo ver voor het bestaan van de Aarde ervoor koos om ieder levend ding te ademen. Dat sterrenstelsel kwam tot bewuste vereniging, tot één adem, één moment in meditatie en totale overgave, en werd niet-fysiek terwijl het door het Zwarte Gat ging. We spreken nu over miljarden zielen. Het was geen klein sterrenstelsel, maar een uitgestrekt en hoog ontwikkeld sterrenstelsel. Toen zij dat deden, vereeuwigden zij de adem van bewustzijn die het mogelijk maakt om met de Adem van God te ademen en toch in het fysieke bestaan te verkeren. Maar zij deden dat voor het universum zodat Schepping de achtste cyclus zou kunnen overstijgen, een ademteug nemen en die energie in evenwicht brengen die vernietigend zou zijn en de oorzaak zou zijn dat we bij de neergang in de vernietigende cyclus van de hologram van Schepping terecht zouden komen. Nu word ik mij door deze doorgeving ervan bewust dat er meer is dan het fysieke hologram. De fysiek holografische Aarde is alleen een klein deel, minder dan 5%, van het bestaan van Schepping. Het niet-fysieke universum is ver uitgestrekt voorbij fysiek bestaan. (…) Ik voel nu die instroming van Een-zijn die zich er niet om bekommert of het fysiek of niet-fysiek is. Er is geen shock of trauma bij het fysiek of niet-fysiek worden.


De eerste dag van de negende Schepping, 19 januari 2008

De 11e januari startte een reeks van doorgevingen die in één document dienen te komen. Iets kwam zojuist onze atmosfeer binnen. Ik kon het horen binnenkomen. Het was erg intens gedurende een paar minuten. Ik weet dat deze toon tijd en ruimte overstijgt. De toon werd gevolgd door een heleboel elektromagnetische energie. Ik zie een gouden Tora, de rollen, een gouden rol zoals het joodse volk heeft. De Handen van de Meester zijn geopend en er vormen zich gouden letters op deze rol. Ik denk dat het Sanskriet is en dat de Hand van de Meester bezig is te schrijven. Alles wat ik kan zien is de Gouden Tora, de Hand van de Meester en deze Sanskriet letters in goud. De Tora is van wit-goud en de letters zijn van hoog karaats goud. De Hand van de Meester schrijft een nieuwe Wet*, een nieuwe openbaring, een openbaring die in dit rijk [= de Aarde] nooit door de profeten is ontvangen. De Taal van de Schepping. Op het moment dat ik de letters zag begon ik elektromagnetische energie in mijn lichaam te voelen. (…)

Zij tonen mij een beeld van de Troon van God en ik zie de Hand van God op de Gouden Tora. Ik zie de nieuwe taal van schepping. Dit raakt werkelijk mijn hart. Oké, het wordt al gemakkelijker. Oh, de Hand van God heeft een prachtige gouden olief en reikt naar beneden door de schepping. De Hand brengt deze olief naar het centrum van de Aarde. De letter is van het eerste Boek van de Negende Schepping. In de kern [van de Aarde] wordt zij een letter van vuur. De toon is tot een vorm geworden en toen ik dat extreme geluid hoorde was het als het eerste geluid vanuit de Bron. Dit is de eerste letter, de eerste olief. (Ik teken de olief met een goudstift.) Ik denk niet dat het Sanskriet is, maar de universele taal van licht. Ik tekende de letter om haar in symbolische vorm te brengen. (…) Toen de Hand van God de letter naar de Aarde bracht, kon ik haar zien in haar meest pure vorm. Maar toen ik haar tekende nam zij de vorm aan van de universele taal van licht zoals toen ik de [sterren]gliefen* deed voor ons boek A New Formula for Creation. De vorm is eenvoudig, maar mooi. Ik werd verondersteld de letter tussen de Koran en de Bijbel te leggen. Toen ik dat deed, werd de energie gemakkelijker [te hanteren] voor mij.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2008

– Normaal gesproken zou de achtste Schepping ten onder gaan voordat de negende te voorschijn zou komen. Maar blijkbaar is door de actie van dat genoemde sterrenstelsel de mogelijkheid geschapen dat de overgang tussen de achtste en de negende Schepping zonder massale vernietiging plaatsvindt.

– ‘Wet’ is een vaak gebruikte vertaling van Tora.

– ‘Olief’ is een nieuw woord. Het verwijst hier naar een nieuwe letter van de Nieuwe Schepping.

– Sterrengliefen. Universele taal van licht vanuit de Archieven van Creatie.