Judith: Ik voel het binnenstromen van de essentie van de Wijsheid van Sophia. Ik voel mezelf opengaan voor haar bewustzijn en haar intelligentie als een actieve scheppingskracht die zich vanuit de Bron manifesteert.

Sophia van Wijsheid via Judith K. Moore en Sean Sands:

IK BEN de Sophia van Wijsheid.

Goddelijke wezens, jullie zijn veel ongelofelijker dan wat jullie begrijpen. Jullie maken deel uit van een scheppingsplan om Eenheid te herstellen. In jullie DNA bevindt zich de ascensie-code voor het ontstaan ​​van Creatie. Het is oorspronkelijk van aard in het menselijke DNA en planetaire DNA. De Aarde wordt doordrenkt met krachtige trillingen van Creatie, waardoor de kostbare parel van wijsheid in de menselijke ziel ontwaakt en de hartresonantie wordt geopend voor de evolutie van bewustzijn uit dualiteit naar de eenheid van liefde.

Maak je gereed voor plan B

Door de eeuwen heen is de mensheid geobserveerd door zeer intelligente soorten die beseffen dat de evolutie van het bewustzijn van de Aarde de energiezones van het bewustzijn in vele andere rijken, realiteiten en planetaire systemen beïnvloedt, omdat de Aarde een genetische sleutel is tot het materiële bestaan. Omdat dat wat een staat van weten, van eeuwige wijsheid in de menselijke psyche bereikt in feite het potentieel voor andere vergelijkbare energieën vergroot om zich te ontwikkelen in het bewustzijn van andere soorten.

De Aarde is niet de enige planeet die wordt bewoond door verschillende soorten, niet alleen in het dierenrijk, maar ook door diverse soorten mensachtige wezens. De Aarde is niet de enige planeet die nadelig is beïnvloed door de chaos van dissonante realiteit en de blokkades in de psyche die oordeel en verwachtingen creëren.

Sommige van de zeer intelligente soorten zijn erg gehecht geraakt aan wat zij beschouwen als hun superieure intelligentie ten opzichte van de mensheid. Door de geschiedenis heen hebben deze zeer intelligente wezens geprobeerd het menselijk DNA te manipuleren door de twaalf strengen te beperken tot een tweestrengen DNA. De bedoeling was om een ​​ras van inferieure wezens te creëren dat kon worden gemanipuleerd en gebruikt voor hun doeleinden. Ze presenteerden zich als goden en eisten offers.

Deze soorten hebben het vermogen om met de menselijke geest te communiceren en ego-vervormingen te creëren. Ze implanteren oordelende ideologieën en verzwakken de menselijke intelligentie met afhankelijkheid van hogere orden van kastenstelsels binnen de archetypische structuur van de menselijke sociologische ontwikkeling en met het beperken van menselijke evolutie. Ze worden verteerd door de behoefte aan macht op aarde en door de archetypische structuur van heerschappij van deze soorten naar andere kwadranten van de melkwegstelsels.

Controle en heerschappij zijn een hoofddoel geweest van enkele van de hoogst intellectuele soorten van buiten de planeet die de kunstmatige intelligentie creëerden die de grenzen van de rede in de menselijke geest bewaakt en beheerst, wat de grenzen van de rede zijn die worden afgebakend door een lineair systeem van logica (en geloof) in oorzaak en gevolg. De schepping heeft een ander plan: Het is Eenheid. Het DNA van de mensheid en Moeder Aarde is essentieel voor dit plan.

Universele wijsheid ligt binnen jullie bereik

De Aarde is een enorme genenpoel van het oorspronkelijke menselijke gen (de oorsprong van de mensheid) en de enorme genenpoel van de opeenstapeling van diversiteit aan soorten – flora / fauna, diersoorten en andere soorten uit andere werelden. Elke keer dat een deeltje van een komeet met de Aarde botst, plant dit het planetaire DNA in de diversiteit van het intelligente leven op de planeet. De Aarde is uniek vanwege de aard van het energiecontinuüm van de planetaire synthese, het is verweven met het weefsel van de werkelijkheid. Het DNA van de mensheid en de Aarde is uniek en houdt zichzelf in stand.

Jullie hebben het vermogen om toegang te krijgen tot de hogere orde van universele wijsheid, voorbij de grenzen van de controle van de kunstmatige intelligentie die is opgezet om de controle over de mensheid te bestendigen door zeer intelligente soorten die de mensheid observeren gedurende de menselijke evolutie. Ze geloven dat ze de sleutel tot het menselijk bestaan ​​hebben, maar inderdaad hebben ze die niet.

Ze creëerden vanuit de lagere manifestatie van de doelstellingen van middelen versus het vermogen tot levensonderhoud van de levensvatbare gemeenschap. Het middel rechtvaardigt de doeleinden, en elk middel dat wordt gebruikt om de intelligentie van de menselijke geest vast te leggen en te beheersen, is voor hen rationeel. Terwijl er in feite een bio-organisch middel in jullie bewustzijn bestaat dat niet kan worden gecontroleerd en oorspronkelijk is. Dit is niet zo omdat hier mensen van andere planeten zijn geïmplanteerd. Er was kolonisatie door soorten buiten de planeet, maar er bestaat een origineel menselijk DNA van een oer-soort.

Menselijk en planetair DNA draagt ​​de oorsprong en vele, vele soorten die hun oorsprong, hun oorspronkelijke DNA hebben verloren. Dit zijn verloren schakels in de scheppingsketen en het DNA van de vele werelden buiten dit universum. Deze soorten dragen niet de herinnering in hun DNA van waar ze zijn gemaakt of hoe ze zijn gemaakt. Het DNA van hun gen-code ging verloren, omdat hun planeten werden vernietigd en het DNA werd beschadigd door het trauma. Toen ze de DNA-code van oorsprong verloren, verloren ze de vitale schakel met de parel van wijsheid – de essentie van mededogen – gevonden in de resonantie van het hart.

 

De vitale schakel

Jullie hebben deze essentiële schakel. Het is de pure aard van de menselijke ziel. Andere soorten die de scheppingscode voor de hartresonantie waren kwijtgeraakt kwamen naar de Aarde en ze gingen het geïncarneerde vlak van jullie planeet binnen. Ze hadden in hun ziel geen menselijke oorsprong. Maar toen ze hier kwamen, werden ze een deel van de God-code van de planeet. Ze gingen de cyclus van reïncarnatie op aarde binnen. Volgens de wet van Creatie moest een ziel kwaliteiten uit het planetaire DNA ontwikkelen om het incarnatieniveau van deze planeet binnen te gaan. Hun zielen begonnen zich van nature de oorsprong van Creatie te herinneren die gevonden werd in het unieke DNA van de Aarde. De vitale schakel in Creatie is liefde, mededogen en eenheid. Hun zielen begonnen deze kwaliteiten van nature te ervaren en namen de kwaliteiten van het unieke DNA van de mensheid en de Aarde over.

Ze veranderden om op het oppervlak van de planeet te leven en trouwden met mensen. Hun zielen waren niet langer puur reptielachtig, afkomstig van een Zeta-planeet of zagen eruit als de bidsprinkhaan. Ze moesten evolueren naar een bewustzijnsstaat op een hoger niveau die aan hen menselijke zielen gaf. De enige manier waarop ze konden bestaan ​​in het incarnatiepatroon op deze planeet was via het menselijk bewustzijn en de menselijke ziel. Ongeacht hun agenda moesten ze zich aanpassen en hun bewustzijn in het levensweb ontwikkelen om de menselijke ziel uit het oorspronkelijke bestaan ​​te ontvangen.

Elke ziel maakt deel uit van de totaliteit, zelfs als ze van een Zeta-planeet zijn geïncarneerd. Om op aarde te incarneren moesten zielen tevoorschijn komen uit de oorspronkelijke bron van Creatie via de schoot van Creatie, omdat het vitale DNA uit de schoot van leven in het planetaire DNA en in het menselijke DNA bestaat. De Aarde en de mensheid hebben de ontbrekende schakel in de schepping, het DNA dat alles verbindt met de Oneindige Eenheid, de Bron van de liefde van Creatie.

Terwijl andere soorten het zielsniveau van de mensheid betreden, krijgen hun zielen van nature toegang tot de zielsvibratie van mensen. Door dit te doen zijn ze voorbestemd om naar een hogere bewustzijnsstaat te evolueren, omdat de menselijke ziel het evolutionaire continuüm heeft van ondersoort tot geascendeerde wezens. Dit is vervat in de oorspronkelijke zielscode van de mens. Zodoende ben jij als mens uniek. Je bent uniek omdat je, om in het lichaam geboren te worden, een menselijke ziel en componenten van andere zielsverbindingen met andere planetaire systemen moet hebben.

De ziel is enorm uitgestrekt voorbij het begripsvermogen. Om het incarnatieplan op aarde binnen te gaan, moet een wezen de belichaming ervaren, de manifestatie vanuit de oorspronkelijke bron van de schoot van Creatie die de Genesiscode draagt ​​voor ascensie en expansie van de werkelijkheid vanuit de essentie van eenheid ofwel liefde. Ze hebben de zielsessentie van de menselijke ziel nodig om op de planeet te reïncarneren.

 

De God-code

Zeker, veel soorten zijn naar de Aarde gekomen omdat de planeet klaar is voor ascensie. De gelegenheden zijn er om via de belichaamde aanwezigheid van de menselijke ziel op een zeer krachtige manier het continuüm van Creatie binnen te gaan. Als een ziel eenmaal een leven of levens hier op deze planeet heeft ervaren, gaan ze dat continuüm binnen dat een evolutionair continuüm is voor de ascensie van bewustzijn naar de hogere orde van de universele eenheid. Dit is een van de voornaamste codes van de mensheid.

Het is belachelijk om te denken dat elke soort echt zou kunnen geloven dat ze de menselijke gen-code zouden kunnen beheersen door menselijk DNA te manipuleren. Het is niet mogelijk. Waarom? Het is het Goddeeltje. Mensen zijn niet dichter bij God, en het zijn ook geen wezens van God. Mensen zijn een verscheidenheid aan vele, vele, vele dingen. Maar toen mensen werden geschapen, was er een oorspronkelijke factor in het menselijke DNA, namelijk de God-code. De God-code is de verbinding van alles met de eenheid. Het is de creatiecode die andere soorten hebben verloren. De God-code is oorspronkelijk aanwezig in het DNA van Moeder Aarde omdat ze een moeder van Creatie is. De oorsprong van de mensheid op deze planeet heeft de God-code in het DNA van de mens bewaard. Mensen maken deel uit van haar zielsessentie en dragen haar DNA.

Andere soorten over het hele universum hebben het God-principe met de God-code. Het zijn hoogontwikkelde wezens en ze helpen de mensheid bij het oplossen van de vervormingen van dualiteit voor de volledige activering van de oorspronkelijke blauwdruk van de mensheid. Het zijn mensen, familieleden van de sterren en hun DNA is hier door de eeuwen heen gezaaid. Jullie zijn ook hun nakomelingen.

Jullie zijn niet de enigen met de God-code, maar jullie zijn uniek omdat deze planeet de code van Creatie heeft en deze compleet is. Hoewel de ontbrekende schakel niet alleen wordt geactiveerd in het menselijk DNA, is de ontbrekende schakel er. De schakel tussen elke soort en totaliteit is oorspronkelijk. Het is een sleutelfactor voor uw DNA. Waarom? Omdat jullie superieur zijn? Zeker niet. Omdat de dieren een superieure soort zijn? Nee, de planten zijn ook niet superieur. Het is omdat de Aarde een bio-organisme is met intelligent bewustzijn en zij, de planeet, de code van Creatie draagt ​​omdat ze een moederplaneet is. Daarom moet je, om een ​​mens te zijn en op deze planeet te leven, het DNA van de moederplaneet hebben en deel uitmaken van haar zielsessentie.

De soorten van buiten de planeet die geen mededogen hebben hebben de oorspronkelijke verbinding met de God-code in hun DNA verloren. Het is er wel, maar in een sluimerende toestand. Hun bewustzijn heeft geen toegang tot de hogere principes van eenheid die liefde is. Toen ze de Aarde binnenvielen met de bedoeling de mensheid voor hun eigen middelen te manipuleren, stelden ze zichzelf bloot aan de vibratie en de essentie van de God-code die actief is in het planetaire DNA en de vibratie van de Aarde. Uiteindelijk bezegelden ze hun bestemming om in dualiteit te zijn en gingen ze het evolutionaire continuüm van ascensie binnen.

Dit is een vereenvoudigd begrip van waarom onderdrukking van de mensheid nooit succesvol is geweest. Heb jullie je ooit afgevraagd waarom mensen zijn blijven opstaan ​​en zich verzetten tegen slavernij? Door de aard van het menselijk bestaan ​​zoekt het menselijk bewustzijn een creatieve kracht die de co-creatie is van de bio-energetische synthese van de schepping en niet van mindere systemen die gemaakt zijn – niet gecreëerd – of gemanipuleerd en niet op natuurlijke wijze evolueren vanuit de Bron van eenheid. Door de aard van het menselijk bewustzijn zal de mensheid uiteindelijk voor liefde kiezen omdat de menselijke ziel de parel van wijsheid in zich draagt, het mededogen dat door liefde is geschapen. Mededogen is een scheppingskracht. Het is de aard van de oorsprong van de menselijke ziel en de oerkracht van het menselijk bestaan.

De bedoeling van deze communicatie is om een ​​katalysator te zijn voor de collectieve hereniging en vereniging met de zuiverste principes van de bio-energetica van de menselijke ziel en schepping. Weest gezegend, zo zij het en zo is het. IK BEN Sophia van Wijsheid.

 

Salmon Arm, Brits-Columbia (Canada)

24 juli 2019

Nederlandse vertaling: Herbert van Erkelens© maart 2021

(De Engelse versie van deze transmissie verscheen in: Sedona Journal of Emergence, January 2020)