De Geschiedenis van het Huis van David,
Laiolin spreekt over het Huis van David

Deze tekst is essentieel voor het volledige begrip van het ontwaken van de Hemel op Aarde en de vervulling van de profetieën. Het verduidelijkt de Kernbegrippen: Raad van Abboraha; Huis van David; de 144.000-code; Archieven van Ra; DNA als kristallijnen geometrie; kosmische blauwdruk; 13 dimensionele aspecten van ons ziels-DNA; Hart Graal; tweede komst van Christus; de Lichtende Morgenster; White Buffelo Calf Pipe Woman en Maria Magdalena; het Levende Lichaam, of: de Grote Ik Ben [veelal aangeduid als God], of: Eenheid van de Schepping.

Gegroet, geliefden. Ik ben bijzonder blij om met jullie aanwezig te zijn bij deze grote gebeurtenis in de geschiedenis van de aarde. Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat ik geen entiteit ben die wordt gechanneld door of gescheiden is van Judith. Ik ben haar dertiende-dimensionele hogere zelf. Ik was in staat mij met haar te verbinden in het derde-dimensionele hologram in april 1992. Het was noodzakelijk dat zij haar vaardigheden in bewust-versmolten channeling ontwikkelde om communicatie te vergemakkelijken; ze is een orakel. Ik ben multidimensioneel. Ik ben manifest als ambassadeur van de Raad van Abboraha en heb een adviesfunctie binnen de Galactische Federatie. Ik word bij alle werkzaamheden geholpen door het Arcturiaanse sterrenschip van de Raad van Abboraha. Mijn voornaamste missie is om het Huis van David of de aanwezigheid van de Kosmische Christus te doen ontwaken.

Ontwaak nu, mijn geliefden. We hebben zo lang gewacht, hoewel in kosmisch-dimensionale tijd slechts momenten. Jullie zijn allemaal ledematen van het levende lichaam van de Kosmische Schepper. De lange slaap is voorbij; het raster van angst dat zo lang het geheugen van Moeder Aarde afgesloten heeft gehouden, bestaat niet meer. De kritische massa is bereikt met de activering van genoeg ontwaakte sterrenwezens die de donkere mantels van angst hebben afgeworpen om hun lichtlichamen te ontsluiten. Er is veel informatie over DNA en de mutatie van de menselijke soort beschikbaar. Het is nu essentieel dat jullie je bewust worden van het ziels-DNA, het goddelijke plan waarin jullie behulpzaam waren bij het scheppen van de dolfijnensteden in de schoot van de Kosmische Moeder. Elke incarnatie werd zorgvuldig gepland om de ervaringen te verzamelen die nodig waren voor de voltooiing van de missie van jullie zielen. Toen jullie incarneerden in jullie genetische familie, kozen jullie een DNA-patroon dat aangepast was aan jullie ziels-DNA. Toen die beiden versmolten tot een levend wezen, werd de alchemische manifestatie van jullie goddelijke plan geïnitieerd. Dit is jullie kosmische blauwdruk.Jullie zijn White Buffalo Calf Pipe Woman. Jullie zijn de heilige tweelingen die overeen kwamen de afgescheidenheid binnen te gaan. Door je donkere tweelingbroeder lief te hebben, krijgt hij de vrijheid om terug te keren naar eenheid. Hij heeft een staat van goddelijke genade ontvangen; zijn misdrijven zijn vergeven. Jullie zijn de boodschapper die terugkeert naar het volk om het goede nieuws van haar aankomst te brengen. Jullie zijn de bewaarders van de oude tradities. Dit te weten zal jullie helpen op jullie reis.

De wijsheid van de eeuwen is ontsproten aan de lange donkere nacht van de ziel om nu door jullie, mijn geliefden, te worden omhelsd. Onze Vader heeft zijn Zoon naar jullie gezonden om jullie te onderwijzen en te doen ontwaken. Zijn leringen zijn juwelen van bewustzijn. Christus Jezus leerde dat je, als je het geloof hebt van een mosterdzaadje, bergen kunt verzetten. Hij heeft jullie ook verteld dat wat hij gedaan heeft, jullie ook zullen doen, alleen groter. Hij vertelde jullie dat hij Davids spruit was, en de lichtende Morgenster (Openbaring 22:16). Hij sprak van Zijn terugkeer. De tweede komst van Christus vindt plaats in de harten van de mensheid. Omhels zijn leringen. Hij leerde jullie om te vergeven. Vergeving is vrijheid; vergeving is genade; vergeving is bevrijding uit slavernij.

Ja, jullie zijn gewond. Jullie waren allemaal slachtoffer van de grote angst. Ja, jullie hebben geleden. Zoek de bron van lijden niet onder jullie medemensen. Weet dat jullie verschillende incarnaties hebben aangenomen als slachtoffers en als mensen die slachtoffers maken. In het oude paradigma hebben de goeden geprobeerd het kwaad te vinden en te vernietigen. Het nieuwe paradigma is om de diepte van onze eigen schaduw op te zoeken en deze onvoorwaardelijk lief te hebben tot heling.

Onze Vader heeft zijn dochter, White Buffalo Calf Pipe Woman, gezonden. Zij kwam om jullie te leren en te helen. Zij beloofde terug te keren. Toen ze op de aarden berg verscheen, naderden de twee jonge mannen haar. De één begeerde haar en probeerde haar macht af te nemen. Deze heilige drie-eenheid bevindt zich binnen elk van jullie.

De macht van de grote angst is voorbij. Het werk is nu om te helen, te vergeven en over te gaan naar een nieuwe staat van genade en vreugde. De tijd van spirituele renaissance staat voor de deur. Jullie hebben een grote keuze aan tradities en spirituele leringen tot je beschikking. De collectieve ziel hongert naar deze geschenken. Span je niet in bij een poging om de uitsluitende waarheid te vinden, want waarheid is evident in al deze waardevolle geschenken en leringen. Elk daarvan is als een gekleurde band in een prachtige regenboog. Jullie moeten, naast jullie broeders en zusters, in je eigen waarheid staan in onvoorwaardelijke liefde, om de regenboogfamilie te vormen.

De schaduwen moeten zich veilig en bemind voelen om te voorschijn te komen, zowel die in jullie zelf als in jullie buren. Vrees de schaduwen niet wanneer ze naar boven komen. Het is een noodzakelijk deel van de heling. Wanneer jullie horen van daden van terrorisme op jullie medemensen, zendt dan grote bundels helend en liefhebbend licht uit vanuit jullie hartchakra. Jullie engelen zijn met je. De energieën zijn beschikbaar zoals nooit tevoren. Wetenschappers hebben de megahertz waarden gemeten van vrees en liefde. Liefde heeft een hogere trillingsfrequentie; vrees is lager en dichter. Liefde is een intense elektromagnetische kracht die oneindig krachtig is. Jullie neuronsynapsen zijn uitgebreid om meer elektromagnetische energie te hanteren dan vroeger voor jullie soort beschikbaar was. Jullie worden uitgerust met de alchemistische krachten om alle schaduw te transmuteren.

Geloof is jullie paspoort naar de nieuwe wereld van vrede. In de komende tijden zal jullie geloof voortdurend op de proef gesteld worden. Er zal jullie gevraagd worden de sprong van geloof te maken. Jullie lagere geest, of logische geest, mag het uitschreeuwen in ongeloof, maar de wonderen zullen zich blijven manifesteren. Stel je voor dat jullie zijn zoals zaden in vruchtbare leemgrond. Stel je de afmeting van dat zaad voor, en vergelijk daarmee de hoeveelheid leem. Het ziet eruit als tonnen grond – inderdaad een groot gewicht. Jullie ontwaken is de alchemistische uitbarsting van die spruit. Jullie zoeken je bestemmingsweg, binnendringend in de duisternis en uitgroeiende naar een nieuwe wereld van licht. De leem is geen barrière voor jullie onvermijdelijke uitgroei. Hij zal meegeven en alles leveren wat jullie nodig hebben om jullie reis te voltooien. Zo zal ook de schaduw meegeven, jullie noodzakelijke voeding biedend en plaats makend voor een nieuwe wereld van vrede en welvaart.

Leven na leven zijn jullie geconditioneerd om je onwaardig te voelen. Jullie hebben het verschil niet geleerd tussen ego en vertrouwen. Enkele van de programmerende zinsneden zijn: ‘Ik ben niet goed genoeg’, of: ‘Ik verdien geen goede dingen’. Jullie best is goed genoeg. Er zullen zich gelegenheden voordoen om jullie te helpen helen van alle mentale valstrikken die verhinderen dat jullie kracht ontvangen, terwijl dat toch onvermijdelijk is. Jullie zijn een wezen van oneindig potentieel; jullie missie wacht op je. De ene missie is niet belangrijker dan de andere. Ieder van jullie zal zijn waardevolle stuk bijdragen aan deze kosmische mandala. Sommigen zijn zich meer bewust van hun missie dan anderen. Bewust of niet, jullie bestemming is om jullie deel te voltooien, jullie goddelijke gave. Veel van jullie wandelen nog in beide werelden. Jullie zijn vrijgemaakt uit de dienst van de donkere. Het kan zijn dat jullie deze waarheid nog niet geïntegreerd hebben; doe dat nu. Als dit het geval is, vat moed. Er wordt niet verwacht dat jullie op alle manieren volmaakt zijn. Volmaaktheid ligt in de voortgaande intentie om te streven naar integriteit, respect, waarheid, ontvangen van kracht, en vrijheid.

Jullie bijdrage is uniek; hij is waardevol; hij is de kosmische jij. Jij bent de enige die jouw missie kan vervullen. Als je struikelt zal er iemand zijn om je te helpen,om te helpen jouw last te delen. Je beste is goed genoeg. Jullie kunnen niet falen als je geloof hebt. Je bent niet alleen. De tijd van isolatie is voorbij. Stel je in liefde open voor elkaar. Geef elkaar de hand bij de vorming van de levende brug naar de hemel op aarde.

De geschiedenis van het Huis van David ontsloten
 
De barrière van verdoving is snel aan het oplossen. Er is veel belangrijke informatie die niet voor het collectief ontsloten wordt tot het de juiste tijd is. Het is een paradox dat tijd zoals die in de derde dimensie bekend is, een illusie is in galactisch bewustzijn, maar toch is hier, in de derde dimensie, tijd alles. De geschiedenis van het Huis van David is uit de annalen van de aarde verwijderd toen het angstraster op jullie planeet geplaatst werd. De afstammingslijn van het Huis van David is in het collectief bewaard door middel van de bijbelse uitdrukking van Koning David en de afstammingslijn van Christus Jezus. Hij is niet beperkt tot de mensen van Joodse afkomst, maar is in tegendeel een afstammingslijn die met sterrenzaden in alle bewoners van Moeder aarde doorgedrongen is.

De herinneringen van het Huis van David zitten in jullie botten, perfect gecodeerd in jullie genetische en ziels-DNA. Er is weinig bekend over de ware capaciteit van DNA. Er bestaat op deze planeet geen computer die ook maar enigszins vergelijkbaar is met jullie DNA. Weldra zullen degenen die zich wetenschappers noemen beginnen hun multidimensionale realiteiten uit te breiden en beginnen met het ontdekken van de geweldig grote geheimen die in deze waardevolle levensspiraal opgesloten zijn.

Het DNA is een kristallijnen geometrie, alchemistisch tijdgecodeerd om te activeren met bepaalde kosmische verschijnselen. Sommige zijn bekend als de Harmonische Convergentie en het Grote Kruis. In principe is jullie DNA een tijdcapsule, ingesteld om een voorgeprogrammeerde sequentie vrij te geven die ingecodeerd is bij het begin van de schepping. Alles was door jullie kosmische bewustzijn in perfectie gepland.

Het ziels-DNA is als het ware jullie multidimensionale kosmische planner. Jullie lichtlichaam is omgord met jullie menselijke vorm, of plantaardig lichaam. Dit ziels-DNA heeft dertien dimensionale aspecten. Het dertiende-dimensionale aspect is gecodeerd in de Archieven van Ra, of de Zaal van de Archieven van de Grote Centrale zon. Tot nu toe hadden mensen beperkte toegang, die zich slechts uitstrekken tot in het vijfde-dimensionale aspect van het DNA. Deze activering was aanwezig in die wezens die jullie kennen als de verlichten. Wezens zoals jullie geliefde Gandhi waren voldoende kosmisch ontwikkeld om toegang te hebben tot het vijfde-dimensionale DNA.

Het is belangrijk je te herinneren dat, in Atlantis, mutaties in jullie soort werden geplaatst die evolutie en uitbreiding van bewustzijn beperkten. Zo begon de lange donkere nacht van de menselijke ziel, en de ultieme beproeving van het menselijk hart. Het is per ongeluk dat de ware aard en het ware karakter van essentiële grondbeginselen zoals de Hart Graal naar boven komen. Velen van jullie zijn zich van dit feit bewust. Gaia of Moeder Aarde is een DNA tijdcapsule, voorbereid om te activeren volgens het kosmische plan. Deze activering is het Eden beginsel, of Hemel op Aarde. Alles is perfect in orde.

Overweeg het concept van het Levende Lichaam, de grote Ik Ben, door velen aangeduid als God, de alziende, alwetende eenheid van de Schepping. Ieder van jullie is een cel van dat Levende Lichaam. Ieder van jullie draagt het goddelijke plan in je DNA. De illusie van afgescheidenheid was een vitaal onderdeel van het goddelijke plan. Er is geen afgescheidenheid; alles is Een.

Mediteer op het beeld van een grote rivier. Stel je dan voor dat hij bij een eiland komt en zich splitst. Is het nog steeds één rivier? Zonder enige twijfel is dat zo, omdat alles ontsprong uit een gemeenschappelijke bron. Zoiets is het paradigma van de geschiedenis van jullie geliefde blauwgroene Moeder planeet.
 
 
 

 

Alles waarover ik spreek is bekend in jullie kosmische geheugen. Mijn missie is om jullie te helpen het te herinneren. Het Huis van David is het Huis van Onze Heer. De Grote Centrale Zon is de grote Vader; het zwarte gat is de grote Kosmische Moeder. Het is door vereniging van deze twee enorme krachten dat alles geschapen werd. Sta jezelf toe je de schoot van de Kosmische Moeder te herinneren, in de Archieven van Ra bekend als de dolfijnsteden. Misschien wil je wel enkele momenten nemen en jezelf toestaan terug te keren naar de dolfijnsteden, onvoorwaardelijke liefde te voelen en de vrede van deze wortel, de oorsprong van alle Schepping. Dit hele kosmische script werd geschapen in de schoot van de Kosmische Moeder bij de aanvang – of was het einde – van de schepping.

Het Huis van David wordt gevormd door de twaalf zonnetempels die de Centrale Zon omgeven. Ik ben een ambassadeur van de dertiende tempel, wat het kristallijnen middelpunt van de Centrale Zon is. In de tijd vóór de geschreven geschiedenis koloniseerden wij van het Huis van David, de Aarde. Het was noodzakelijk dat wij menselijke vormen aannamen om in de derde dimensie te functioneren. In onze wereld zijn we zuiver licht. We paarden met bestaande Aardse wezens om het kosmische DNA te laten versmelten met de bestaande soorten.

Wij vestigden dertien tempelgebieden. Deze kunnen in kaart gebracht worden door een dubbel regelmatig zesvlak binnen de aardbol te plaatsen. Het dertiende gebied is de kristallen kern van jullie planeet. Moeder Aarde is een levend lichaam. Toen de geografie van deze planeet is verschoven, zijn ook de tempelgebieden verschoven. Deze tempelgebieden vormen de kern van plaatsen van heilige geometrie op Aarde.

Het DNA van de leden van het Huis van David is gekoppeld met de oude tempelgebieden die ze bezetten tijdens het bestaan van de etherische tempels van het Huis van David. De oorspronkelijke groep is samengesteld uit de 144.000 wezens met Christusbewustzijn die de missie hebben geaccepteerd om Eden te activeren en zes miljard mensen met Christusbewustzijn wakker te maken. Raak niet vast in het beperkende aspect van het getal 144.000: dit is een alchemistische vergelijking die de oorspronkelijke groep identificeert. Deze oorspronkelijke groep bevat vitale DNA pulsar codes die gekoppeld zijn met de oorsprong van de tempels van het Huis van David. Als je voelt dat je iemand bent van de oorspronkelijke groep, is dat zo. Je weet diep in je ziel wie je bent.

Tijdens de gouden eeuw van het Huis van David leefden wij in geascendeerde tempelsteden in deze gebieden. Velen van jullie hebben dromen of herinneringen gehad aan dit glorieuze en liefhebbende bestaan. We verbleven in kosmische liefde, vrede, vertrouwen, ons bewust van onze mogelijkheden. Het woord ‘vrijheid’ bestond niet, omdat het tegendeel van dit woord geen realiteit was. Er wordt in de mythologieën van verschillende culturele en religieuze tradities dikwijls naar deze verlichte periode verwezen; het woord dat ik zal gebruiken is Eden. Deze mythologieën zijn nuttig geweest om de matrix in het collectieve bewustzijn actief te houden.

In de gouden eeuw was er geen scheiding tussen het seculiere en het sacrale. Elk lid was bewaarder van sacrale leringen, van helingen, wetenschappen, wiskunde, tempelentiteiten, voorwerpen (zoals kristallen, geometrische activators en gewijde urnen) en machtsaspecten van hun tempel. Er zijn pogingen gedaan om opnieuw replica’s te scheppen van die prachtige oude tempels, zoals de Taj Mahal en de grote Egyptische piramiden. De muren van die tempels straalden licht uit; de muurschilderingen waren overladen met alle soorten edelstenen en halfedelstenen. De pleinen waren vol met tuinen, bloemen en fonteinen. Soms vulde hemelse muziek er de lucht; op andere was er de zoetheid van stilte.

Wij waren degenen die kosmisch evenwicht en mede-schepping manifesteerden, en we zijn dat nog steeds. Tijdens het bewind van het Huis van David bestond er vrijheid tot intergalactisch reizen en uitwisseling. De Raad van Abboraha had vertegenwoordigers uit elk tempelgebied en de bijbehorende galactische en universele lichamen.

Elk deel van deze kostbare planeet komt overeen met locaties in andere universa en melkwegstelsels. Dit is een belangrijke gedachte, want als de planeet lijdt, doen haar overeenkomstige universele tegenhangers dat ook. Op dezelfde manier: wanneer zij heelt en terugkeert naar vrede en evenwicht, doen haar overeenkomstige galactische tegenhangers dat ook. Het is geen wonder dat deze kostbare planeet zoveel universele aandacht heeft getrokken.

Wij hebben onze missie voltooid. Alle matrices waren voorbereid voor de volgende fase in de evolutie. Wij wisten dat Gaia, door goddelijke overeenkomst, de afgescheidenheid of de dualiteit zou binnengaan. De heilige tweelingen zouden heersen over het collectieve bewustzijn van alle wezens op Moeder Aarde. De effecten van het kwaad op de planeet waren onvermijdelijk. Het Engelse woord evil – het kwaad – is een omkering van live – het woord voor leven; de omkering van uitstraling van levenskracht – of prana – is het kwaad. De dreigende invasie van de angststokers was een onvermijdelijke voortgang van de evolutie. Het aanvankelijke angstraster werd op Moeder Aarde geplaatst, en alle opgestegen meesters die incarneerden moesten instemmen met geheugenverlies op bevel van de grote Galactische Raad van Andonië, de verenigde kracht van kosmische angst. Het plan dat de Raad had voor de Aarde was om een ijzeren planeet te creëren, verstoken van liefde en geregeerd in verschrikking. Deze wezens voedden zich met de door angst gecreëerde energie. De aarde moest een angstmijn zijn, omdat dit de enige energie was die hun beperkte bewustzijn kon gebruiken.

De Hart Graal is uiteindelijk de meest ontzagwekkende kracht in het universum. Het is de mysterieuze kracht waarvan de legende spreekt binnen de Ark van het Verbond. De matrix van deze machtige kracht van liefde is de essentie van het DNA waarvan wij gesproken hebben. Natuurlijk wisten we dat volledige vernietiging van deze sterke kracht nooit mogelijk zou zijn – het hologram moest uitgevoerd worden.

Wij hebben ons voorbereid op het einde van de gouden eeuw van het Huis van David. Ieder van ons nam in zijn DNA sacrale helingen op, leringen, kennis, entiteiten en voorwerpen om voor alle tijden de grote wijsheid te bewaren. Toen de invasie kwam, werd Gaia letterlijk aangevallen met kernbommen. Door de kracht van tienduizend neutronenbommen raakte de aarde gesmolten. Velen van ons trokken zich terug in de kristallen steden in de kern van de planeet. Anderen werden DNA en gingen het magma binnen, de Archieven van Ra met ons mee dragend.

De Archieven van Ra werden gemanifesteerd in de mystieke geschiedenis van de Aarde en in de Egyptische kronieken. Zij zijn gecodeerd met alle kennis, van verleden, heden en toekomst. De Archieven van Ra zijn een levend lichaam van de matrices van het Huis van David. Gedurende deze lange jaren van de donkere eeuwen van verlichting, wachtte deze edelsteen van kosmisch bewustzijn op het goddelijke moment waarop al deze krachtige en belangrijke informatie en energie volledig gemanifesteerd zal worden in de derde dimensie. Dit is het ontwaken van het Huis van David. De activering van de pulsar code is alchemistisch manifest in jullie DNA, jullie heilige geometrie. Het ontwaken van het Huis van David is de activering van de tijdcapsule van Gaia.

Leven na leven incarneeerden de leden van het Huis van David in genetische afstammingslijnen die slachtoffers werden van genocide. Elk verlicht wezen dat incarneeerde moest het contract onderschrijven van volledig geheugenverlies omtrent het goddelijke plan. Dit verschijnsel verklaart leiders die beheerst werden door het kosmische angstraster, waarbij ze verklaringen schiepen om alle eerstgeborenen te doden, of hele familielijnen te vernietigen, zoals in Egypte in de tijd van Mozes, in Bethlehem ten tijde van de geboorte van Christus Jezus, in Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog en in de Verenigde Staten in de verklaring van genocide tegen de inheemse Amerikanen. Dit was het doel van de Spaanse Inquisitie, de Kruistochten, de overheersing van het Romeinse Rijk, Djengis Khan, Mao Tse-Tung en de invasie van de Keltische volkeren in Groot-Brittannië. Wat de angststokers probeerden was om de wijnstok, of de goddelijke afstamming van het Huis van David, uit te roeien.

In incarnatie na incarnatie werd de menselijke Hart Graal beproefd en versterkt. De verhalen van jullie levens van heldendom en daden van heldhaftige liefde zijn eindeloos. De wijnstok breidde zich uit en werd sterker, tot ver buiten de oorspronkelijke groep.

Tweeduizend jaar geleden incarneeerde Christus Jezus om de aanvankelijke pulsar code van het Huis van David te activeren door zijn goddelijke emanatie en vereniging met zijn geliefde Maria Magdalena. Hun afstammelingen droegen een krachtige alchemistische formule voor de activering van het Huis van David met zich mee. Zij verschenen, geprojecteerd door het goddelijke hologram, op vele plaatsen op jullie geliefde planeet. De kruisiging en verrijzenis van Christus werden gedurende de volgende tweeduizend jaar opnieuw opgevoerd in de kruisiging van het goddelijk vrouwelijke. Moeder Aarde werd op alle denkbare manieren gekruisigd en verkracht.

De Hart Graal heeft volhard. Jullie zielsgeheugens dragen de littekens en wonden van de reis van de ziel van angst naar vrijheid. De meest geliefde lichtwezens incarneerden en vonden zichzelf terug in de rollen van slachtoffers en mensen die slachtoffers maken. Karma en dichte angstblokkades hoopten zich op in de zielsmatrix van het collectieve bewustzijn. De cycli herhaalden zich steeds opnieuw. Angstprogrammering speelde zich af om te proberen het collectieve bewustzijn te conditioneren tot volledige onderwerping. Het bericht was: “Waarom proberen me te verzetten? De laatste keer dat ik dit deed, kwam ik op de brandstapel”. Toch stonden jullie met elke incarnatie opnieuw voor de uitdaging van vrijheid, onvoorwaardelijke liefde en jullie goddelijke missie.

Al jullie profetieën voorspellen de eindtijden – het einde van de heerschappij van de heren van angst en de tijd van het grote ontwaken van het Huis van David. De geschiedenis hoeft niet langer herhaald te worden. Universeel bewustzijn levert energie zoals nooit tevoren om de littekens en wonden van angsten uit het verleden schoon te maken en te helen, en implantaten van angst te deactiveren, zodat jullie tevoorschijn komen als volledig ontwaakte wezens van liefde en licht, volledig afgestemd op het goddelijke plan van het verschijnen van Eden.

Voetnoot: Laiolin spreekt over het ‘Huis van David is oorspronkelijk verschenen in 2001 in Crop Circles Revealed, Judith K. Moore en Barbara Lamb, pg 241-246. Daarna als Aanhangsel in: Taal van Graancirkel“, Judith K. Moore en Johan Keijser, 2006. Uitgave Johan Keijser Publishing. (vertaling Johan Keijser met toestemming van Light Technology Publishing) en in A New Formula for Creation, Judith K. Moore, 2006. Uitgave Light Technology Publishing, ‘History of the House of David’ (nederlandse vertaling beschikbaar gesteld door Johan Keijser, 2008). Afbeelding: www.recordsofcreation.com