‘Een Nieuwe Formule voor Schepping, Het wonder van onsterfelijke liefde’

Enak-Kee-Na en Laiolin door Judith K. Moore

Een “Nieuwe Formule voor Schepping: Het Wonder van Onsterfelijke Liefde,” gaat over hoe het Goddelijk Plan de transformaties die momenteel op planeet Aarde plaatsvinden manifesteert. Judith schetst een beeld van de uitbreiding van de aard van de gehele Schepping zoals dit in de huidige tijd in de geschiedenis van de Aarde wordt onthuld. Het gaat echter ver voorbij de externe manifestaties die als Aarde-verschuivingen waargenomen kunnen worden. De huidige veranderingen weerspiegelen een omvangrijke metamorfose van de totaliteit van de Schepping, van Alles Wat Is. Bedoeling van dit holografische manuscript is het kosmische bewustzijn van de lezer te doen ontwaken, om de transcendentie van de Schepping zoals die gekend wordt mogelijk te maken. Jij, lezer, behoort tot de pioniers van het nieuwe bewustzijn dat komende is, het ontwaken van het tijdperk van Vrede op Aarde. Het lezen van het manuscript biedt een geestverruimende ervaring, waarbij je je, al lezend, op een kosmische reis begeeft. De taal van de gliefen spreekt tot een ander niveau van het bewustzijn dan de woorden.

Inhoudsopgave :

 • Voorwoord
 • Introductie
 1. Enak-Kee-Na Spreekt
 2. Heilige Geometrie en de Aard van Schepping
 3. Uitgebreid Begrip van DNA
 4. Raqui-Sha-Ma luistert naar Haar Verhaal
 5. Zonnewende 2001 : De Tijdpoort Opent Zich
 6. Opening van het Zevende Zegel
 7. Meesterschap over Transcendentie: Sum Sat Na Godi
 8. Openbaringen Ontvangen tijdens de Retraite
 9. De Verloren Tafelen van Abraham
 10. Het Mysterie van Abraham
 11. De Etherische Tempel van Schepping en de Vervorming
 12. Het Saturnische Rijk
 13. De Omhulling van Isha
 14. Isha, Het Verenigde Veld
 15. Halfgoden, Meesters van Dimensie
 16. Meesters van Dimensies Projekteren Vervorming
 17. Opnieuw Verschijnen van het Huis van David
 18. Cycli van Schepping Kompleet
 19. Overgangsfase
 20. Welk een Schepping zonder Disharmonische Polariteiten?
 21. Dromen van Utopia: Het Nieuwe Paradigma
 22. Belofte van Onsterfelijkheid
 23. Terra Gaia en de Nieuwe Schepping
 24. IK BEN ENAK-KEE-NA
 25. Appendix A Geschiedenis van het Huis van David
 26. Appendix B De Grot van Oorsprong: Een Visioen
 27. Appendix C Zonnendans-visioenen van Wereldheling

Ons plan is om de Nederlandse vertaling van A New Formula for Creation, The Miracle of Immortal Love de komende tijd te  publiceren op de site, als een service aan alle belangstellenden van Judith Moore haar werk, m.n. de mensen die de oorspronkelijke engelstalige versie toch iets te lastig vinden om te lezen.  Wij menen dat dit werk een belangrijke basis vormt om vele van Judiths gepubliceerde transmissies beter te doorgronden.

De vertaling is bedoeld als een vrijwillige service aan, en uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik binnen de Nederlandse kring van belangstellenden van het werk van Judith. En beslist niet bedoeld voor verspreiding of commerciële doeleinden.