2008 – Vijf graancirkels met sterrengliefen om mee te werken,

Doorgevingen van Laiolin

Het transformatieproces van Moeder Aarde is nauw verbonden met de verschijning van graancirkels. Hieronder vijf sets om mee te werken ten behoeve van je persoonlijke en de planetaire ontwikkeling. Deze vijf maken deel uit van de serie graancirkels 2008 in Engeland, Wiltshire.

Iedereen die deze interpretaties leest en op de sterrengliefen en graancirkels mediteert, zal helpen bij het evolutionaire proces van de collectieve geest en het collectieve hart. Sta jezelf toe deze informatie op celniveau in je op te nemen. Verwacht niet van je zelf dat je alle aspecten en mysteries die deze doorgevingen bevatten zult begrijpen. Ervaar hen, straal hen uit, tril mee en neem hen in je op – door dit te doen zul je de mensheid een onmetelijke dienst bewijzen.

  1. Het verenigen van de logische en expansieve creatieve intelligentie, Avebury Stone Avenue, Wiltshire, 8 mei 2008
  2. De vereniging van de Godkracht met Aardse elementen, Furze Knoll bij Beckhampton, Wiltshire, 20 juni 2008
  3. Manifestatie van het Levende Hologram van de Nieuwe Wereld van Vrede, South Field, Alton Prior, Wiltshire, 22 juli 2008
  4. Doen ontwaken van bewustzijn door middel van de Boeddha Christus Geest, Milk Hill bij Alton Barnes, Wiltshire, 8 augustus 2008
  5. Bevordering van communicatie met de Geest van God, East Field, Alton Barnes, Eiltshire, 25 augustus 2008

Door de combinatie van de graancirkel met de sterrenglief worden alchemistische formules geactiveerd. Als je het beeld opneemt, ontvangt je pijnappelklier dat en zendt de trilling door naar je DNA. Elke sterrenglief draagt een trilling die door het DNA wordt herkend. Het kristallijnen DNA is de levende bibliotheek van licht.

De graancirkels zijn formules voor ascensie en het ontwaken van de Hemel op Aarde. Het zijn holografische projecties, en uitzendingen van licht- en geluids-frequenties die in de energetica van de aarde worden uitgezonden op belangrijke punten in het aarderaster en op leylijnen, om bewustzijn te versnellen en de aarde te helpen bij de transformatie die nodig is voor de wisseling van tijdperk. Al deze graancirkels bevatten formules om de energiebalans van de wereld in evenwicht te brengen, planetaire levenssystemen staande te houden en bewustzijn te transformeren. Het alchemistisch effect van de formule wordt versterkt door de sterrengliefen en door jullie algemene interactie met de gliefs en de doorgevingen.

1. Het verenigen van de logische en expansieve creatieve intelligentie, Avebury Stone Avenue, Wiltshire, Engeland, 8 mei 2008

Over linker- en rechterhersenhelft
 
 
 

 

 

Judith: “Inheemse volkeren leven in het ritme van de bewegingen en de stroming van de natuurlijke orde en zijn er minder voor vatbaar om situaties en individuen waar te nemen in een vorm van analyse die kleinere en grotere waarden aan elkaar gelijkstelt. Dit waardesysteem is een structuur van de linkerhersenhelft en beperkt in zichzelf het vermogen van de menselijke geest om de frequenties en velden van waarneming van de rechter- en de linkerhersenhelft in een synergetische toestand te brengen. Inheemse volkeren zijn in staat om een natuurlijk ritme te handhaven dat hen toestaat in harmonie met de linker- en rechterhersenhelft te zijn en zich even op hun gemak te voelen in de niet-fysieke werkelijkheid als in de fysieke”.

De lineaire structuur [ontwikkeld door de linkerhersenhelft] schept barrières in het vermogen van individuen om de sluier te doorboren en toch was zij van nut voor de menselijke evolutie, omdat zij structuur verschafte. De structuur van de mentale capaciteit heeft het voordeel van productiviteit en het vermogen om te analyseren, dingen op touw te zetten en systemen te creëren. Maar in zichzelf dicteert het de holografische werkelijkheid aangezien de geest aan gewenning en zelfbeperking begint te lijden. Dat is het geval met verslavende patronen en die zijn een direct resultaat van de lineaire vorm van analyse, omdat die lineaire vorm puur op doelen is gericht. Het behalen van het doel wordt belangrijker dan het proces en de geest is constant bezig iedere situatie te analyseren op voorspelbare uitkomsten die ingesleten zijn in het neurologische systeem en de perceptuele velden. (zie: TriYinYang symbool,)

Laiolin’s doorgeving bij deze set: Het fractallijne veld in deze graancirkel introduceert een nieuwe wiskundige formule voor het ontmoetingspunt van de lineaire en niet-lineaire velden. De aard van de rechter- en linker hersenhelft maakt een onderscheid tussen de logische en de expansieve creatieve intelligentie. Dus werd de natuur van de menselijke perceptie beperkt, doordat de hersenhelften niet bij machte waren zich te verbinden, binnen het individuele perceptievermogen en dat van het collectief.

De betekenis van deze gewascirkel heeft direct betrekking op de relatie tussen de linker- en de hersenhelft

Deze graancirkel is een harmonisch holografisch veld dat de linker- en rechter hersenhelft stimuleert met een harmonische resonantie die de hersenactiviteit in evenwicht brengt. Deze formule stimuleert centra binnen de hersenhelften om te reageren op impulsen die gegenereerd worden door de perceptuele velden, ter verbetering van het vermogen om de signalen van de lineaire en niet-lineaire aard der realiteit te interpreteren.

De bedoeling van deze graancirkel is een patroon van energetische frequenties tot stand te brengen, die het eenheidsbewustzijn versterken en binnen de menselijke geest een potentieel creëren dat veelomvattend is. Deze formule is geen vorm van manipulatie van de mensheid.

Wij, de Arcturianen, interfereren niet met de vrije wil. De formule introduceert een frequentie die het vermogen bekrachtigt voor het hogere bewustzijn om te functioneren op zijn oorspronkelijke capaciteit. De centra voor uitgebreide menselijke perceptie zijn al aanwezig in het brein én mentaal beschikbaar, maar zijn bij de meeste mensen nog sluimerend. Golven van kosmische energie hebben de menselijke perceptievelden reeds diepgaand beïnvloed. Dit kosmische fenomeen maakt deel uit van de blauwdruk van de menselijke evolutie naar een hogere staat van bewustzijn. De fractallijne harmonische formules in deze graancirkel vergroten het vermogen van het menselijke brein om de waargenomen werkelijkheid te transformeren van een staat van dualiteit naar een staat van eenheid.

Het Yin en Yang symbool dat te zien is in de graancirkel, heeft een derde referentiepunt ontwikkeld, waarbij duidelijk de boodschap wordt uitgezonden dat het traditionele symbool van tegengestelden nu een nieuw drie-eenheidspunt als referentie heeft. De diepgaande natuur van het Yin-Yang symbool introduceerde het principe voor de collectieve perceptievelden dat er binnen het licht duisternis is en binnen de duisternis licht bestaat. Deze graancirkel overbrugt de oude wereld van de dualiteit en introduceert een ontmoetingspunt voor tegenpolen, waardoor een stroom tussen de hersenhelften tot stand gebracht wordt die de nieuwe staat van uitgebreide perceptie bekrachtigt.

De locatie nabij Avebury is betekenisvol, aangezien elke steen ervan een magnetische generator is die krachtige frequenties genereert die het aarderaster binnendringen. De trillingsformule van deze graancirkel is ingestraald in de Avebury stenen en in de Maria- en Michaëllijnen die elkaar in Avebury kruisen, binnendringend in het wereldraster. Degenen die deze megalitische steencirkel gecreëerd hebben kenden de exacte uitlijning met kosmische patronen en de aard van creatie en plaatsten de cirkel volgens deze principes. Wij, de Arcturianen, maakten deel uit van het hoger bewustzijn dat de scheppers van de Avebury Steencirkel gidst door middel van kennis met betrekking tot de naderende tijd van transcendente realiteit.

Dit stel van cirkel en glief kan gebruikt worden in combinatie met harmonisch tonen om het vermogen van de mens te vergroten gelijktijdig in de linker en rechter hersenhelft te zijn en eenheidsbewustzijn te versterken. Het menselijke brein is veelal neurologisch getraind door te reageren op triggers die een emotionele respons oproepen, wat resulteert in reactief gedrag. Deze glief en graancirkel helpen de neuronen te herschikken. Evenwel, wanneer gewoontegetrouwe responsen de gedragspatronen overheersen, kan bewustzijn van afgescheidenheid overweldigend aanvoelen gedurende de overgangsperiode. Er wordt geadviseerd dat de mens zich gedurende deze periode concentreert op liefde en positieve gedachten, waarbij je jouw bewustzijn toestemming geeft gedachtenpatronen te hervormen. Mensen die bewust met deze set werken hebben een alchemistisch effect op het ontwaken van het collectief, vanwege de harmonische golffrequenties die gegenereerd worden door uitgebalanceerde hersenactiviteit van de linker en rechter helft van de hersenen.

2. De vereniging van de Godkracht met Aardse elementen, Furze Knoll bij Beckhampton, Wiltshire, Engeland, 20 juni 2008

Hennie Aleida Hendriks, mandala 20 juni 2008, Furze Knoll, Wiltshire, Engeland

Deze graancirkel wordt de kosmische dans van de Vereniging van de Geliefde genoemd. De elementen van creatie stromen door de Aarde middels dit beeld. Dit zijn de elementen van de bron van kosmische vereniging. De energieformules in deze graancirkel zijn trillingen die de aarde binnendrongen ter voorbereiding voor het opengaan van de Solaire Toegangspoorten voor de Aarde om de Solaire Codes te ontvangen voor de nieuwe Scheppingskrachten om de “God Code” te activeren in het planetaire DNA.

De Tumulus of grafheuvel nabij de graancirkel is het graf van een visionair, een ziel die een brug was voor kosmische kennis voor het bevruchten van de mensheid met de concepten van de onmetelijke aard van Creatie. Deze spirituele leider was geliefd bij het volk en was een avatar.

De bron van Creatie is Liefde; de kracht van Creatie is Vereniging. Dit is een vereniging van bewustzijn en een versmelting van elementen van Creatie, welke het Oneindige Leven creëerden. De kosmische krachten hebben intelligentie, welke in evenwicht is met de Wetten van de Schepping. Deze kosmische krachten vormen precies de essentie van het materiaal van de Schepping van het fysische universum. Het niet-fysische universum omvat slechts een klein deel van de Schepping. Deze kosmische geesten uiten zichzelf als ideologieën welke het fysische universum kan vormen tot identiteitspunten voor de aard van de schepping om als holografische aarde manifest te worden. Het concept van de Vereniging van Kosmische krachten met Aardse elementen wordt geuit middels de mythologie van Shiva en de goddelijke consorten van Shiva, en middels het huwelijk van Jezus Yashua en Magdalena; evenals andere goddelijke koppels.

Het huwelijk van de Godkracht met de aardse elementen is een dans van co-creatie die geboorte geeft aan nieuwe universa door de kracht van de Baarmoeder van Creatie, veelal de Baarmoeder van Sophia genoemd. De Solaire Toegangspoort naar de Grote Centrale Zon opende een corridor van licht met de zomerzonnewende 2008. Aarde ontving de nieuwe Solaire codes voor de verschijning van de elementen van de nieuwe fysisch vorm die de Aarde zal aannemen als een vijfde-dimensionele ascensieplaneet. Deze kosmische codes activeren de kracht van de passie van creatie ofwel de vlam van de onsterfelijke ziel, wat een sterke kracht is die de aard van de fysische Aarde op kernniveau transformeert.

Deze graancirkel geeft vorm aan een kosmisch fenomeen, in de vorm van een symbool van vereniging, evenwicht, liefde en creatie in harmonie. Meditatie met dit stel stemt je energielichaam af op de creatiekrachten door het innerlijke huwelijk van de geliefde; de omhelzing van de multidimensionele elementen van het bestaan van elke ziel in de fysische en niet-fysische universa. In uitgebreide zin is elke ziel één met Al Dat Is, je brein kan zich er misschien niet van bewust zijn en zo reageer je op de energieën die niet in harmonie zijn met eenheid. Dit stel van graancirkel en sterrenglief harmoniseert de elementen van creatie binnenin je energielichaam, aangezien het betrekking heeft op de onmetelijke aard van jouw multidimensionele bestaan, waarbij het de individuele capaciteit vergroot om te participeren met de krachten van creatie als agenten van de Goddelijke Bron van Creatie. Deze uitgebreide bewustzijnstoestand heeft invloed op alle aspecten van je perceptieveld, aangezien hij de trilling in je fysieke lichaam verankert die het eenheidsbewustzijn en co-creatie met de elementen van Creatie ondersteunt.

De mensheid zal zich ontwikkelen tot een staat van hoger bewustzijn, waarbij de meerderheid van de mensen hun plaats zal weten in het Universum en in harmonie zal leven met de Universele Wetten. Dit is het uiteindelijke doel van de creatie der mensen door de Godkracht. Dit is het innerlijke huwelijk van het individu en het God Zelf. Deze Graancirkel is het symbool van dit huwelijk. Wanneer ze bij meditatie gebruikt worden versterken deze graancirkel en sterrenglief de kracht van deze elementen van creatie door jouw multidimensionele bestaan. Dit is een hele stap voor de mensheid, één waarnaar reeds lang werd uitgezien door de hogere rijken die de hogere geest gidsen.

3. Manifestatie van het Levende Hologram van de Nieuwe Wereld van Vrede, South Field, Alton Priors, Wiltshire, Engeland, 22 juli 2008

Deze graancirkel wordt de Nederdaling van de Vredesduif genoemd. Het is de vereniging, verbeeld in de Ster van David, genaamd het Heilig Huwelijk. De verschijning van dit symbool markeert de tijd van het ontwaken van de kracht van de Heilige Graal en de komst van de Christus van Vrede voor de Aarde. De Christus van de Vrede is de volledige verwezenlijking van het Vrouwelijke en het Mannelijke principe van de Christustrilling in de Goddelijke Harmonieën van de Aarde. Het is het Heilig Huwelijk van de Geliefde dat uiteindelijk vrede op Aarde brengt. Dit is het verschijnsel van het openen van het Hart van de Christus binnen elk mens op de planeet. Dit gaat niet om religie of de vervormingen die samengingen met Religieuze indoctrinatie door kerken en machtsstructuren. Dit is waar Meester Jezus over sprak, toen hij zei: “De Waarheid zal jullie bevrijden”. De waarheid is Het Levende Woord van God zonder vervormingen, het is Eeuwige LIEFDE.

De Heilige Graal is geopenbaard, waardoor het licht van de Graal wordt geopend voor de manifestatie van het Holografische Hart van het Christusbewustzijn in de planetaire matrix. Het DNA van het Huis van David bracht bloedlijnen samen voor de manifestatie van een krachtige DNA-code welke uiteindelijk geactiveerd werd door het huwelijk van Maria Magdalena en Yashua.

Deze graancirkel bevat 12 formules van licht- en geluidsfrequenties die stralende spectrale velden van puur Heilionlicht zijn. Heilionlicht is puur licht van de Bron van Creatie, het licht van de Heilige Graal. Heilion licht kan zich alleen manifesteren als zuivere liefde. Creatie is manifest middels de trillingen van licht en geluid. De heilige Tonen van Creatie vormen de trillingen die manifest worden als het levende hologram. Het licht van Creatie wordt ‘het Licht dat de Wereld Verlicht’ genoemd omdat dit het licht is dat het hologram van de fysieke werkelijkheid vormt. Het heilionlicht is manifest vanuit het hart van Creatie, het is pure Scheppingsenergie.

De vervorming van licht in dit hologram van Creatie resulteert in bewustzijn van afgescheidenheid en misbruik van macht. Het is noodzakelijk dat de holografische velden van de Aarde terugkeren naar een pure bron van licht en geluid zodat de planeet zichzelf niet vernietigt. Het vervormde hologram is niet houdbaar; het is zelfvernietigend. Het Hologram van wat in aloude tijden het ‘Nieuwe Jeruzalem’ werd genoemd is het Gouden Octaaf van Creatie, manifest geworden middels de lens van Creatie gebruikmakend van Bronlicht, wat het Christuslicht is.

Dit stel van graancirkel en glief activeert wat de Christus Code van de Vereniging van de Geliefde in het holografisch DNA wordt genoemd. Het holografisch DNA omvat de lichtcodes voor de manifestatie van Creatie middels de Adam Kadmon Blauwdruk, ofwel de God-code. Aan dit DNA-veld wordt gerefereerd in de Bijbelse tekst als het aspect van mensen welke gevormd zijn naar het evenbeeld van God. Wetenschappelijk gezien betekent dit dat alle onderdelen van de Creatie gecodeerd zijn in het holografische DNA. De krachten van Creatie werken door dit stel, waardoor deze kracht in het DNA wordt geopend voor de manifestatie van het Levende Hologram van de Nieuwe Wereld van Vrede. Wanneer je mediteert met dit stel sta je toe dat elk aspect van je bewustzijn, je cellen en je DNA worden bezield met de gezegende frequenties, met de intentie de God-code in je DNA te activeren en in het collectieve DNA van de mensheid.

4. Doen ontwaken van bewustzijn door middel van de Boeddha Christus Geest, Milk Hill bij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland, 8 augustus 2008 08-08-08
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Deze graancirkel is een Arcturiaanse frequentie-inrichting welke de collectieve trilling is, afkomstig uit het bewustzijn van lichtwezens. Zij bevinden zich in veel dimensies welke de oneindige Creatie concentreerde middels het oneindigheids-symbool dat getriggerd wordt door de numerologie van deze dag. De specifieke aard van de alchemie van deze unieke datum opende een golf van gedachtenvormen voortvloeiend uit het collectieve van wat bekend staat als de 144.000. De 144.000 is een DNA-code van op de planeet geïncarneerde lichtwerkers welke overeengekomen zijn menselijk bewustzijn te doen ontwaken en de planeet te helen door middel van de Boeddha Christus Geest.

Grote aantallen mensen verenigden zich om op deze dag het hogere bewustzijn te vieren. Al deze trillingen zijn collectief geïntegreerd in deze graancirkel. Elke trilling die resoneert vanuit een vredevolle meditatie vormt een myoplastisch veld (een term die een volledige trilling aanduidt van telekinese of paranormale energie) dat bestaat uit een complete gedachtenvorm en een stabiel holografisch veld. Deze graancirkel is een energieformule die een energetisch archief is van al deze frequentievelden.

Er is een opeenhoping van energie van alle energievelden van ontwaakte mensen. Sinds de Harmonische Convergentie in 1987 bereikte deze trilling de kritieke massa op deze datum, 8 Augustus 2008. Gedachtenvormen creëren energie, deze energie wordt vrijgegeven in de psychotronische trilling van de planeet. De trillingen van de gedachtenvormen van de collectieve groep van ontwaakte mensen zamelen zich op en vormen wat myoplastische velden wordt genoemd. De kracht van bewustzijn en van het collectieve bewustzijn is puur alchemistisch en staat bekend als kwantummechanica. Wanneer de kritieke massa eenmaal is bereikt treden trillingen een kwantumveld binnen, een veld van oneindige expansie.

De formule van dit stel van graancirkel en glief benut de collectieve trillingen die ontstaan zijn uit de 8-8-8 meditaties. Deze dienden om een kwantummechanica te katalyseren en een nieuw niveau van telekinese te openen, zodat het uit de meditaties ontstane vermogen kan worden gebruikt ten bate van de planetaire ascensietrilling. Wij, de Arcturiaanse Raden van Licht, controleerden de frequenties welke door de 8-8-8 meditaties en ceremonieën werden gegenereerd. We formuleerden dit frequentie-archief dat deze frequenties kanaliseert tot in het wereldraster, wat de kracht van de door de 8-8-8 gebeurtenissen gegenereerde collectieve trilling versterkt.

De aard van het ontwerp van deze formule geeft een visuele vingerwijzing naar de linker- en rechterhelft van de hersenen waarvan het ontmoetingspunt de pijnappelklier is. Dit beeld is bestemd om synchrone frequenties te stimuleren tussen de linker- en rechterhelft van de hersenen, en om de pijnappelklier en hypofyse te activeren. Deze formule vergroot het vermogen van de mens om paranormale energie te gebruiken, gegenereerd vanuit de planetaire 144.000 Christuscode voor de manifestatie van de Nieuwe Wereld van Vrede door middel van de levensmissie.

De combinatie van graancirkel en sterrenglief verschaft toegang tot deze krachtige energieformule. Mediteren met dit stel optimaliseert kwantumbewustzijn en vergroot het bewustzijn in het algemeen. Het is een werktuig voor ascensie. Het gebruik van dit stel bevordert telepathische koppelingen met de gemeenschap van licht en het collectief van de 144.000.

5. Bevordering van communicatie met de Geest van God, East Field, Alton Barnes, Wiltshire, Engeland, 25 augustus 2008

Deze graancirkel is een frequentie-formule voor de harmonische activering van de Nieuwe Heilige Tonen van Creatie. Een nieuwe goddelijke harmonie is het vlak van de aarde binnengedrongen; dit dynamische kwantumveld resoneert in een fractaalpatroon van harmonie met de zeven elementen van Creatie. Deze creatie elementen zijn de basisharmonieën van de creatie-sjablonen van Aarde. De creatie-sjablonen zijn de blauwdrukken die manifest worden vanuit de originele trilling van de Aardse creatiecodes. Deze graancirkel wordt de Gaia Sterrencode genoemd.

Het universum en elk planetair lichaam heeft nieuwe Tonen van Creatie ontvangen vanuit de Bron van Goddelijke Creatie. Deze tonen manifesteren zich als trillingen die het nieuwe holografische potentieel in het hologram van de Aarde creëren. De zevende punt van de Gaia Sterrencode is het punt van resonantie waarin de harmonie van het Universum zich in het Aarde-hologram manifesteert als een nieuw creatiepotentieel.

Wij, de Arcturiaanse wetenschappers, hebben de holografische techniek om uit deze goddelijke harmonieën een frequentieformule te creëren en deze te versterken door deze graancirkelformule tot in de energielijnen van de planeet. Deze graancirkel is het ontmoetingspunt van de spirituele intelligentie van Creatie en kwantum-wetenschap. Wij beïnvloeden niet het natuurlijke creatieproces. We creëren een frequentieformule die de goddelijke trillingen in het wereldraster zendt. Deze frequentieformule kan een Symfonie van Creatie genoemd worden. De tonen binnen dit frequentiepatroon zijn georganiseerd in een Fibonaccispiraal.

Elke geascendeerde toon completeert acht octaven van creatie, wat een harmonische trilling van de zeven elementen van creatie completeert. Wanneer het element manifest is treedt het een kwantumveld binnen en repliceert het patroon in de boventoon van de volgende trilling die ontstaat uit de creatiecodes. De bedoeling van deze formule is om de mensheid te helpen bij aanpassing en integratie van de Nieuwe Heilige Tonen van Creatie, de creatiecodes en de frequentiepatronen van deze specifieke zeven elementen van creatie.

De techniek van dit stel van graancirkel en sterrenglief versterkt de formules naar de trillingen van het lichtlichaam van de mens wanneer dit stel gebruikt wordt in meditatie. Het activeert de creatiecodes in het holografische DNA en codeert de lichtvelden met de Nieuwe Heilige Tonen van Creatie.

Het gebruik van dit stel is alchemistisch; de bedoeling is om een kritieke massa van trillingen te bereiken welke voortkomen uit de mensen die bewust gebruik maken van dit stel met de intentie de creatiecodes en de goddelijke harmonieën van de Nieuwe Heilige Tonen van Creatie te downloaden. Dit kwantumeffect zal de aanpassing aan en de integratie van de nieuwe elementen van Creatie in het menselijke DNA versnellen gedurende het op Aarde verschijnen van het Hologram van Creatie van de Nieuwe Hemel Nieuwe Aarde.

Het gebruik van dit stel vergroot eveneens de ontvankelijkheid voor goddelijke synchroniciteit. Goddelijke synchroniciteit ontstaat uit het vermogen van het bewustzijn van een mens om de signalen, uitgezonden vanuit de patronen van goddelijke harmonieën, te interpreteren en te integreren in de stroom van Universele intelligentie die het menselijke bestaan begeleiden vanuit de Hogere Geest van Creatie. Werken met dit stel bevordert de communicatie met de Geest van God.

  • Bron: www.taalvangraancirkels.nl Johan Keijser.
  • Afbeelding geplaatst met toestemming van Hennie Aleida Hendriks, www.helende-mandalas.nl