De alchemie van transformatie:

de 5e kosmische golf

De 5e kosmische golf is volgens onderstaande transmissie een element van alchemie dat individueel en collectief verandering ondersteunt. Meer dan bij de 4e kosmische golf is er nu sprake van toenemende chaos omdat de Macht van Eén de dominante kracht op aarde is geworden. Die chaos openbaart zich in maatschappelijke structuren die zich tot nu toe met de macht van angst hebben gevoed. Vandaar dat dit een tijd is om te vieren. Het gaat om de geboorte van het Gouden Licht.  

De transmissie van 28 juni 2010

Ik ontwaakte met de sensatie van een bel die in mijn hoofd afging en niet in mijn oren. Er stroomde een heleboel energie. Wanneer ik erg zorgvuldig luister, kan ik dat gezoem horen dat ik heb geïdentificeerd als wat ik het geluid van het universum noem omdat het komt wanneer er betekenisvolle transmissies vanuit de geest van het universum zijn. Ik open mij naar het hart van Eenheid en breid mijn bewustzijn uit om te communiceren met de universele krachten van Creatie en universele levenskrachtenergie via wat we de Meesters van het universum noemen, het bewustzijn van het universum.

De 5e kosmische golf is de harmonie van galactisch bewustzijn en universele orde. De Aarde heeft de 5e kosmische golf ontvangen. De energie van Gaia heeft zich geopend naar een nieuw harmonisch potentieel. Dit kwantumharmonisch potentieel is een vibratie die alle vormen van bewustzijn doordringt. Het kwantumharmonische spectrum van de planetaire vibratie is aldus veranderd en staat open voor een nieuw potentieel. Dit is individueel en collectief een gelegenheid tot synergie van moleculaire frequenties van fysiek bestaan met een harmonische vibratie die in balans is met universele orde.

Geboorte van het Licht

Er zal toenemend een tijd van chaos op de planeet zijn aangezien [ook] disharmonische pre-existente geluidsvibraties de vibraties en boventonen van universele Eenheid ervaren. Dit is een moleculaire transcendentie die voor bewustzijn een transcendentale aard opent. Er doet zich een gelegenheid voor om collectief met universele levenskrachtenergie samen te werken in een machtige cocreatie [en wel] voor die elementen van bewustzijn die gereed zijn om de kwantumsprong te maken. In het begin zal dit als effect lijken te resulteren in een verwijding van de kloof tussen die elementen van bewustzijn die tot vrede in staat zijn en die elementen van bewustzijn die weerstand bieden tegen de transformatie van bewustzijn die op deze planeet ultiem en onvermijdelijk is.

Het globale harmonisch spectrum van de planeet is in gevaar gebracht door de vibratie van hebzucht en jaloezie uit de angstmatrix. Deze frequenties voerden de heerschappij over dissonante spectra die dimensies vanuit de ruimte van diepe tweedracht controleerden. Deze dimensies saboteerden het licht van vrede. Kwaad leek machtiger op de planeet dan de ziel van liefde, de macht van goedheid, edelmoedigheid, hoop en compassie. Maar het licht doofde niet. Het licht dat het eeuwige licht van vrede is doofde niet, maar het was niet de dominerende factor van bewustzijn aangezien de meerderheid van de regerende factoren de dynamica [ondersteunde] van oorlogszuchtige, dissonante patronen, disharmonische velden [via] vibratie gegenereerd vanuit bewustzijn.

Dit is de wegkruising, de plaats waar deze vruchtbare grond van de nieuwe aarde en de zaden van vrede voeding ontvangen vanuit kosmische krachten om daden van compassie te steunen en te onderhouden. (…) De ultieme kracht van creatie is de Macht van Eén en de Harmonie van Eenheid van de Macht van Eén is een oervibratie die leven onderhoudt en onsterfelijk is via oneindige verjonging van levenskrachtenenergie die in balans en duurzaam is met het harmonisch spectrum van de galactische Bron.

De Macht van Eén is nu de dominante kracht op de planeet. Die kracht initieert een steun voor heelheid. Die individuen die afgestemd zijn op het goddelijke zielsbewustzijn zullen door de aard van de transformatie van jullie planeet toenemende genade ervaren, maar niet zonder de effecten van aftakelende energiesystemen die niet langer houdbaar zijn op jullie planeet. Jullie zullen beïnvloed worden door de verwarring en angst, de ontketende woede die geworteld is in een sediment van bewustzijn dat erg diep [verborgen] ligt in de psyche van mensen, in de menselijke geest. Jullie zullen de effecten van onderdrukte haat voelen die naar de oppervlakte komt om als afval verbrand en getransformeerd te worden tot universele levenskracht door het vuur van creatie. Want datgene wat niet eeuwige levenskrachtenergie in balans met de universele krachten van creatie dient, is uit balans met het harmonisch spectrum van de Gouden Eeuw van Vrede en zal een snelle aftakeling ervaren, aangezien deze gedachtevormen gevoed werden vanuit illusies, illusies dat oorlog gerechtvaardigd was, illusies dat het doel de middelen rechtvaardigde en illusies dat er geen consequenties verbonden waren aan destructief gedrag. 

Aldus zullen de velden van dominante machtsstructuren die zichzelf vanuit de macht van angst voedden versnelde en geïntensifieerde consequenties ervaren en het lijden zal acuut lijken, zichtbaar en bij tijden overweldigend. In diepste essentie leidt deze tijd van chaos tot transformatie en die individuen die zich aan geloof hebben overgegeven en 5-dimensionaal bewustzijn zijn binnengegaan, die zullen in toenemende mate genade ervaren aangezien ieder individu nu op een kernniveau de eigen disharmonie kan transmuteren.

Dit is een tijd van geboorte, de geboorte van het Gouden Licht en het universum ondersteunt de verandering van de manier waarop mensen de bestemming van hun ziel waarnemen en [steunt] de bereidheid om aan cocreatie te doen vanuit relaties gebaseerd op liefde. Ieder individu dat nu voor liefde kiest [zal merken dat] de vibraties die uitgaan van het eigen veld nu kwantumvibraties zijn. De versnelde energiedeeltjes vanuit jullie cellulaire geest vergroten het harmonisch spectrum van universele levenskrachtenergie en vrede in megavibraties. Dus eerder dan een klein licht in een wereld van duisternis te zijn wordt de gemeenschap van geloof, de geliefde gemeenschap van de Weg, het licht dat het toezicht heeft over het planetaire lichtcontinuüm en het kwantumharmonisch spectrum van bewustzijn. Met toenemend vertrouwen weten jullie dat er niets is te vrezen en [dat jullie] een duurzaam hologram van vrede hebben gecreëerd via bewuste keuzen van cocreatie vanuit het hart.

En de 5e kosmische golf is het element van alchemie dat deze verandering ondersteunt. Jullie planeet heeft zichzelf recent verankerd in de nieuwe Gaia matrix en ging de ascensie tijdslijn binnen. Zoals al is gezegd is het een tijd die de parallelle werkelijkheden die nu op aarde aanwezig zijn lijkt te splitsen. De kloof wordt wijder tussen [enerzijds] de Armageddon tijdslijn en diegenen die ervoor hebben gekozen om die tijdslijn te vervullen totdat zij niet langer bestaat, en [anderzijds] diegenen die vanwege de aard van hun toestand heel snel naar de ascensie tijdslijn bewegen, aangezien er een gelegenheid voor een uitgebreid aantal mensen is om zich te openen, in beweging te komen en te verschuiven van de Armageddon tijdslijn naar de ascensie tijdslijn. Dit is [voor de betrokkenen] een kwestie van veranderde perceptie.

De uitdaging in deze tijd is om van één hart en vol mededogen te blijven, om alle energieën toe te staan die gegenereerd worden vanuit dissonante gedachtesystemen om via het bewustzijn van jullie hart [verder] te worden verzonden. De zielen die reeds voor de ascensie tijdslijn hebben gekozen vergemakkelijken de transmutatie van de Armageddon tijdslijn, aangezien het in toenemende mate macht en snelheid zal verliezen en uiteindelijk ineen zal storten. Dit is de dood van een oude wereld en de geboorte van een nieuwe wereld in een gelijktijdige werkelijkheid in parallelle dimensies. Er bestaan van die misleidende paradigma’s die zullen voelen dat zij de macht verliezen om de dynamica van de planeet te domineren en de energie van bewustzijn te manipuleren via angst. Deze oude systemen zullen heftig, maar vruchteloos weerstand bieden. Futiel, hun inspanningen zullen onvermijdelijk futiel blijken, omdat zij hun eigen chaos terug in hun eigen systeem trekken en ontdekken dat zij niet langer in staat zijn om op aarde gedragen te worden. De parasitaire sociale structuren die levensenergie nemen, maar niet teruggeven aan de Aarde zijn in een toestand van onvermijdelijke ineenstorting.

Het doel van deze transmissie is om het besef te helpen vergemakkelijken dat er gelegenheid is om ferm naar het bewustzijn van de harmonie van liefde over te steken en ferm, ferm jullie bewustzijn te verankeren in de waarheid en realiteit dat jullie op het pad van de ascensie tijdslijn zijn en niet langer op de driedimensionale aarde leven. Een collectieve groep in de mensheid is door de nauwe poort gegaan en is voorbereid op het vruchtbare bewustzijn van ascensie. Dit zal ervaren worden door individuen en door zielengroepen, aangezien jullie je tot elkaar verhouden met een nieuw vermogen tot bewuste gemeenschap, onderhouden door de harmonie van de planeet, eerder dan dat jullie gesaboteerd worden door de disharmonische gedachtevormen van het alter ego en de dominante krachten van chaos.

Dit is een tijd om te vieren. Jullie zijn ijverig en toegewijd geweest en jullie volgden de innerlijke stem met ware engagement aan de visie die jullie van een vredige wereld koesteren. En wat jullie door de eeuwen heen hebben geplant zal nu tot rijpheid komen en dat wat jullie als droom en visioen hebben gevolgd zal zijn plaats in de maatschappelijke orde vinden en de reizen van heelheid en cocreatie ondersteunen.

Wees gezegend.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens  © 2010

Toelichting: Er is in de transmissies van Judith sporadisch sprake van de eerdere vier kosmische golven. Op 28 januari 2010 werd gezegd dat de Aarde zich in een beginnende cyclus begaf van het Lumineuze Intelligente Licht van de Omni Geest van de Schepping dat via de vierde kosmische golf was ontvangen: ‘Deze vorm van lichtbewustzijn is intelligent en drukt zich alleen uit via individuen die compassie bereikt hebben. De intelligentie van deze vorm van licht krijgt stem via eenheid en zoekt die individuen die met hun ziel vanuit zielsniveau een verplichting zijn aangegaan om het Licht en de Luister van Eenheid te dienen. Zij zijn de kanalen die de Lumineuze Ene uitkiest om de wereld vanuit het hart van compassie te verlichten.’