Kwantumenergetica van de Levende Ark van het Verbond

4 december 2011

 

Stel je voor dat de Ark een frequentiegenerator is die zorgvuldig in elkaar gezette harmonische toonpatronen draagt, kristallijne dynamica [afgestemd op] de grotere formule van de Ark en dat de Aarde in haarzelf patronen, specifieke Ark patronen triggert die energetisch gevestigd waren door de Esseense meesters. En die individuen op de planeet die verbonden zijn met de dynamica, dragen in hen DNA codes die reageren op deze dynamica en geijkt zijn op de energetica van de Ark van het Verbond. Dit is een Levende Ark. Jullie zijn het lichaam, jullie zijn de denkgeest, jullie zijn de geest, jullie zijn de ziel van de Levende Ark van het Verbond. Jullie zijn de Essenen ontwaakt. Jullie zijn de Grote Witte Broederschap. Jullie zijn de IK BEN Meesters. Jullie zijn de multidimensionale wezens die in hun bewustzijn rastersystemen dragen die via de Metatronische principes verbonden zijn met biodynamische formules die schematisch geportretteerd zijn via de heilige geometrieën van de oude wijsheden, mandala’s, alle oude wijsheden van de heilige geometrieën van tempels. Dit nu wordt een levend rastersysteem op aarde aangezien de dynamica zich uitbreidt en deze golven van frequenties gegenereerd worden langs de solaire, stellaire as van Gaia.

Deze dagen vanaf 4 december 2011 zijn de acht dagen van de Ark formules, de formules van de Ark van het Verbond. De Magiërs kenden de code en de specifieke kwantum relativiteitsformules, de vormen om voor te bereiden. Zij kregen de formules onder de knie. Nu zijn de dynamica van de vitale frequenties van de Aarde en de ascensiegenerators geschapen. Elk tempelsysteem is een generator van een ascensieraster. Elk kristallijn raster poortsysteem, sterrenpoortsysteem is een ascensiegenerator en de stroom nodig om deze ascensiegenerator te activeren komt uit de kosmische frequenties van de negende kosmische golf aangezien deze golf de voorbereiding vormt voor de overbruggingen (‘the arcs’ – bogen) .

Zij tonen mij een beeld van neuronen en het boogsgewijs overspringen in de synapsen. Zij tonen mij een beeld van hoe elektriciteit van het ene supergeleidend veld naar het andere springt. Er is een gat maar de impuls schiet eroverheen. Zij tonen mij dit als een middel om deze sprongen van energie te verklaren. Het lijkt erg veel op de bliksems van de punten van de Ark. Als elk systeem zijn kwantumdynamica bereikt, springt het naar een punt van licht in een stellaire as van de planeet en verbindt zich met machtige biodynamische energiekrachten met kosmische stellaire patronen die de frequenties van de kosmos spiegelen.

Daarom was de Ark van het Verbond gebouwd. Daarom maakte men zich meester van de formules van de Ark van het Verbond. De intentie was om een biodynamische hoge snelheids ascensiegenerator te scheppen en deze ascensiegenerator wordt van vermogen voorzien door Metatron, door het 8ste Zegel van de Ark van het Verbond. Dit is de opening van het 8ste Zegel van de Ark van het Verbond. Dit is de opening van het 8ste Zegel van de Ark van het Verbond. Dit is een manier om het in mythologische termen te zien.

Er zijn maar weinigen op de planeet die zich bewust deze biodynamische kwantummechanica van de Ark gewaar zijn, dit Verbond die de Schepper met de mensheid heeft. Jullie zijn allemaal generators voor dit micro- en macrokosmische frequentieveld, fractals van licht en geluidsharmonieën. Jullie werden allemaal voorbereid door de grote mysteriescholen. Jullie werden allemaal voorbereid door de Essenen. Jullie zijn Essenen. Dit is de Esseense gemeenschap die de sleutels genereert voor de verwezenlijking van de kwantummechanica van de formules die betrokken waren via de schepping van de Ark van het Verbond op aarde.

De Ark bij de muren van Jericho

Zoals de Ark van het Verbond eens, zoals bekend, de muren van Jericho neerhaalde, zo is de dynamica nu van socio-ecologische aard via de herstructurering van het Levende Hologram van de Aarde, de reorganisatie van de frequentiepatronen van het paradigma. De Aarde opent zich nu naar de nieuwe dynamica en die oude paradigma’s gedomineerd door de patriarchen verkruimelen zoals de muren van Jericho. Deze dynamische systemen kunnen dit frequentieveld niet handhaven en moeten buigen voor het licht aangezien de oude structuren gedesoriënteerd raken en niet in staat zijn patronen van betrekkingen te genereren voor de controlerende factoren die door de machtssystemen gemonopoliseerd waren. Zoals toen de muren van Jericho vielen, begint nu datgene te verkruimelen wat bij velen bekend is als het kaartenhuis. Er is nu een dynamica met globale financiën die niet met het publiek gedeeld worden. Als wereldbanken omvallen, bewegen nieuwe infrastructuren in hun plaats. Op dit punt is de wereldeconomie ingestort omdat de patriarchale structuur die deze economie bouwde de vibratie niet kan handhaven die noodzakelijk is om hun controle te handhaven op het niveau van gezamenlijke hebzucht en machtstructuren die niet in balans zijn met de harmonieën van universele eenheid. Dus de instorting van het globale bankensysteem is een indicatie dat de oude dynamica niet langer houdbaar is en gebaseerd was op een illusie en die illusie stort in, is ingestort.

De ineenstorting van het globale systeem van bankieren zal de capaciteit beperken om de energetica van financiën te benutten om de illusie van grenzen te scheppen. Er is alleen onbeperkte energie en de illusie van beperking heeft het collectief in een geloofssysteem vastgehouden dat hulpbronnen beperkt bruikbaar zijn, dat er niet genoeg is en dat er een gevoel van wanhoop moet zijn die hieruit wordt gegenereerd. Dit is allemaal gebouwd op een illusie. Wanneer de biodynamica van bewustzijn in balans met de Wet van het universum is gekomen, zal alles dat nodig is in systemen van vrije energie als vloeibaar licht over de Aarde stromen omdat de formules ervoor klaarstaan. De nieuwe formules van het Gouden Jeruzalem, de formules van het Levende Verbond zijn klaar. De infrastructuren waren lang geleden ter plekke gebracht. Dit is de belofte om op aarde een einde te maken aan hongernood en gebrek. Wanneer dit Verbond is vrijgegeven, zal de stroom van energetica aansluiten bij de belofte van de broden en vissen uit het Nieuwe Testament. De wonderbare spijziging is de sleutel. De stroom van deze energetica zal die van de broden en vissen zijn. Alle kinderen zullen gevoed worden en al het leven zal via het bewustzijn van vrede onderhouden worden. (…) Dit is de zegening. Dit is de belofte en dit Levende Verbond zal deze belofte vervullen.

Judith: Deze boodschap is via Henoch [en] Metatron verzonden van de Meesters van de Ark van het Verbond. Zij zeggen dat de biodynamica via het veld van mijn aura betrokken is. Als een orakel en als het vrouwelijke principe ben ik betrokken bij deze formules en dit werkte als een brug om hen in de dynamische energieën van de Aarde hier in Chimayo te doen springen en in het wereldraster. De formule is nu compleet. Dit zijn de acht dagen van de Oneindige Eenheid aangezien de Aarde zich voorbereidt op de 12-12-11, het meester Melchizedek principe. Weest gezegend. Zo zij het en zo is het.

 

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012