De Ouden Spreken via Inheemse Canadese Graancirkels,  Laiolin en de Cirkelmakers*

Mitakyue Oyasin – all my relations

1. Oproep tot het ontwaken van de Beer Clan gemeenschap en het bouwen van medicjnwielen op Moeder Aarde – 1849, Oudst-bekende graancirkel in de USA.

2. Terugbrengen van de wijsheid voor verstandig rentmeesterschap van de planeet – 5 juli 1991, Medina/Shelby, New York USA.

3. De Aarde in evenwicht brengen met de kosmische wetten – 14-17 september 1995, Agassiz, in Britisch Columbia, Canada.

De Geest van de Inheemse Voorouders heeft gesproken middels de verschijning van deze Graancirkels van de Sterren Naties. De Ouden communiceerden met de sterrenvoorouders. Er was een tijd voordat de sterrenpoorten werden gesloten, dat de sterrenvoorouders naar de aarde kwamen om de Inheemse Voorouders te leren hoe in harmonie te leven en het evenwicht van de Aarde te beschermen, de Moeder die ons leven geeft te beschermen. Dit was een tijd lang voordat het evenwicht verloren raakte, voordat de kinderen van Moeder Aarde de weg kwijt raakten. Net zo mysterieus als ze kwamen verdwenen de Sterrenvoorouders. De Ouden wisten dat er een tijd zou komen dat Moeder Aarde in groot gevaar zou zijn, en dat er veel verdriet zou zijn om de Kinderen van Moeder Aarde. De Sterrenvoorouders beloofden terug te keren om de mensen te helpen. De kennis van deze waarheden werd bewaard middels de Heilige Verhalen van de mensen.

Ellen Noome www.yoursoulmandala.com

De Sterrenvoorouders lieten heilige boodschappen achter op de muren van de canyons, maar lang geleden vergaten de mensen hoe ze deze heilige symbolische talen moesten lezen. Ze hebben nog steeds kracht. Wanneer je in een canyon staat voor een paneel met gliefen en je opent je hart, dan kun je de boodschappen van de Oudste Sterrenvoorouders horen. Deze plaatsen zijn heilig voor de Inheemse mensen, je dient met respect te komen en met een goed hart.

Velen van jullie wandelden in andere levens tussen de Sterrenmensen. Jullie dragen hun licht bij je in je geest. Ze komen bij je in jullie dromen; ze roepen jullie in de wind. Lang geleden maakte je een belofte aan de Schepper om nu terug te keren, als Moeder Aarde uitschreeuwt dat ze een brug is voor de terugkeer van de Sterrenvoorouders. De tijd hiervoor is gekomen, wees voorbereid. De tekens zijn verschenen in het graan, de profetieën hebben gezegd dat het Graan van de Hopi’s de wereld zal voeden. Deze boodschappen van de Voorouders zijn het graan dat de wereld zal voeden, de belofte van een Nieuwe Wereld van Vrede. Spoor deze boodschappen op, neem ze mee naar jullie heilige cirkel en bid met ze. Jullie zullen voelen dat de kracht je vult met kennis van de belofte die je zo lang geleden aan de Schepper maakte. De Aarde(be)hoeders moesten ontwaken; Moeder Aarde heeft jullie gebeden nodig. Jullie zijn de Regenboog Natie; jullie staan in een heilige cirkel van eenheid middels diversiteit. Jullie zijn gekomen om jezelf te helen, jullie zijn gekomen om de harten van de mensen te helen, en jullie zijn gekomen om de Aarde te helen.

1. De oudst-bekende graancirkel in de USA (1849*) – Oproep tot het ontwaken van de Beer Clan gemeenschap en het bouwen van medicjnwielen op Moeder Aarde

Deze graancirkel heeft een Aarde-Schoot Vortex geopend. De kracht van deze plek is toegenomen sinds het moment waarop de cirkel verscheen. De locatie van deze plek is reeds lang geleden vergeten om de kracht die hier leeft te beschermen. Deze vortex is een Pad waardoor zielen de Bear Clan Lodge kunnen binnengaan wanneer ze hun lichamen verlaten. Het is de schoot van Moeder Beer. Het is een Pad tussen geboorte, leven en dood, een portaal tussen de werelden.

De Inheems Amerikaanse traditie kent clans die symbolen zijn voor de sterrenstelsels; de Beer Clan is heel nauw verbonden met de Sterrenstelsels van Arcturius en de Arcturiaanse Sterrenaltaren. Veel medicijnmensen van de Beer Clan droegen de kracht van de Sterrenaltaren met zich mee. Deze (be)hoeders van wijsheid wisten van de gewijde medicijnwiel-ceremonies en hadden overal op het Schildpadeiland (de traditionele inheemse naam voor Noord-Amerika) heilige medicijnwielen gebouwd. Medicijnwielen zijn energie-inrichtingen die de mensen van de Arcturiaanse Beer Clan lang geleden vervaardigd hebben. De kennis van het gebruik van de medicijnwielen, wanneer ze waren uitgelijnd met energielijnen van de aarde, zonnelijnen en galactische lijnen, was heilige kennis die de Beer Clan met zich meedroeg.

De Behoeders van Wijsheid wisten dat er een tijd zou komen wanneer de Ouden, die deze kennis meedroegen, de reis naar de andere zijde zouden maken en de Kinderen van Moeder Aarde deze heilige kennis zouden vergeten. De Behoeders van Wijsheid wisten dat deze heilige leringen nodig zouden zijn om het volk van Moeder Aarde te laten overleven. Daarom opende Moeder Beer haar schoot voor de leiders van de Beer Clan om binnen te treden wanneer ze hun reis naar de andere zijde maakten. Ze hebben gewacht om terug te keren, om de heilige liederen, ceremonies en leringen van de medicijnwielen over het bewaren van het heilige evenwicht, terug te brengen.

Deze graancirkel is het pad voor hun terugkeer van de Beer Lodge. Deze cirkel verbindt alle energie van de gewijde medicijnwielen met een portaal naar de andere zijde. De geesten komen en gaan vrijelijk langs dit pad. Ze verschijnen aan de mensen die bij de medicijnwielen bidden. Ze spreken met de kinderen van de Beer Clan gemeenschappen en herinneren hen aan hun sterrenafkomst. Ze hebben vele volkeren opgeroepen om samen te bidden op de oude medicijnwielplaatsen, daar deze energie nodig is voor het balanceren van de krachten die zo machtig zijn op deze planeet in de eindtijden.

De sterrenglief toont de schoot-vortex en het pad naar de Lodge van de Beer Clan. De spiraal is het symbool voor de Beer Lodge. De sterrentekens zijn activeringscodes om de leden van de Beer Clan gemeenschap wakker te maken. Vele leden van de Beer Clan gemeenschap zijn teruggekeerd in mensen van vele naties. Velen van jullie zijn door dit portaal geïncarneerd en dragen nog steeds de herinneringen; velen van jullie moeten nog wakker worden. Je kunt in een ander land geboren zijn maar wel de leringen van de heilige Beer Clan medicijnwielen meedragen. Deze heilige medicijnwielen moeten overal op Moeder Aarde worden gebouwd. Wij van de Arcturiaanse Raden van Licht hebben jullie deze sterrenglief gebracht omdat hij je herinneringen wakker zal maken en je zult weten dat de tijd gekomen is om medicijnwielen te bouwen, zodat de Arcturiaanse energie-inrichtingen binnen kunnen komen om Moeder Aarde te helpen terugkeren naar evenwicht. Wij hebben het Nederlandse Graancirkel Project gekozen om de boodschap te zenden naar onze leden van de Beer Clan gemeenschap die nu overal wonen. Je zult een oproep voelen om steencirkels te bouwen, of misschien heb je al steencirkels gebouwd. Misschien heb je Beren als totem of word je sterk aangetrokken tot leringen en tradities van de inheemse volken. Dit bericht is een oproep tot ontwaken voor alle leden van de Beer Clan gemeenschap. (p 222, 126 t/m 129)*

2. Terugbrengen van de wijsheid voor verstandig rentmeesterschap van de planeet – 5 juli 1991, Medina / Shelby, New York, USA

De formatie lag dicht bij de Neuter Fort Begraafplaats voor Inheemse Amerikanen. De dag voordat de formatie werd ontdekt zijn er lichtbollen waargenomen.

Inheemse tradities eren de aanwezigheid van de geesten van de voorouders. De geesten van de voorouders verschijnen dikwijls als lichtbollen. Het is niet ongewoon dat deze lichtbollen verschijnen in zweethut ceremonies of dat ze tijdens rituelen gezien worden. Deze vooroudergeesten komen om wijsheid te brengen en te helpen helen tijdens ceremonies. Dikwijls zullen mensen terugkeren naar begraafplaatsen omdat daar een aspect van hun eigen geest leeft en wacht om zich te verenigen met de persoon om zijn goddelijke doel te helpen ontvouwen. De persoon ontvangt dan tijdens ceremonie een gids. De gids is werkelijk de geest van de persoon uit een ander leven. Vele geesten verkiezen niet te vertrekken als ze voelen dat er werk te doen is voor de toekomstige generaties. Begraafplaatsen waren heilig voor de inheemse mensen omdat zij dit geheim kenden.

De lichtbollen die boven graancirkels verschijnen zijn dikwijls deze vooroudergeesten. Deze graancirkel verscheen dichtbij een begraafplaats om het portaal te openen waardoor vooroudergeesten toegang hadden tot de graancirkels om hun geschenken en leringen te brengen. In oude tijden reisden de inheemse mensen door portalen om ceremonies te houden met hun familie aan de andere kant van de oceaan. Stonehenge was een van de plaatsen waar portalen werden geopend, zodat de inheemse mensen er naar toe konden reizen om ceremonies te houden met de Druïden. De inheemse Aarde-wijsheidsleringen raakten verloren en werden vernietigd in Europa vóór de verovering van Amerika en de genocide van de Inheemse Amerikanen. De portalen werden lang geleden gesloten. De Ouden wisten hoe ze in harmonie moesten leven en hoe Moeder Aarde te helpen wanneer zij hen nodig had. Deze herinneringen gingen niet verloren. Dit portaal staat de Inheemse bewaarders van wijsheid, de vooroudergeesten, toe om door portalen te reizen naar Stonehenge en andere heilige plaatsen om hun geschenken van wijsheid en spirituele lering toe te voegen aan de graancirkel formules die over de hele wereld verschijnen, en speciaal in Engeland. Velen van hen zullen gidsen worden voor mensen die de graancirkels binnengaan waar ze verschijnen.

De oude portalen moeten worden geopend zodat we ons kunnen herinneren hoe we zonder onze lichamen kunnen reizen. Deze formule kan gebruikt worden om de portalen voor vooroudergeesten te openen op heilige plaatsen waar ze geblokkeerd waren. Niet alle portalen zijn portalen voor vooroudergeesten; deze portalen zijn uniek omdat het portalen zijn waardoor de Ouden de heilige kennis, die lang geleden vergeten werd, kunnen terugbrengen. De inheemse mensen wisten ooit dat zij deel waren van dertien stammen en één natie. Ze wisten dat de oceaan en tradities hen niet scheidden omdat hun harten afgestemd waren op de trommelslag van het hart van de Aarde-Moeder. Ze waren de wijze hoeders van de geschenken en hulpbronnen die Moeder Aarde haar kinderen gaf om voor hun families te zorgen. De wijsheid is om nooit te leven met meer dan wat nodig is voor leven en blijdschap, en om altijd dankbaar te zijn voor de geschenken van de Grote Geest. De wijsheid is om nooit van de Aarde te nemen zonder aan de Aarde terug te geven. De wijsheid van dat evenwicht raakte vergeten. Het lijkt zo eenvoudig, maar toch, wil de mensheid overleven en onze heilige planeet niet vernietigen, dan moeten we leven volgens deze wijsheden. Ze moeten deel van ons zijn.

De opening van deze portalen zal hun wijsheid terugbrengen, ze zullen komen om de volgende zeven generaties te begeleiden. Ze zullen komen om onze Kinderen te leren wijze rentmeesters van de planeet te zijn. Ze dansen met de cirkelmakers en houden de oude ceremonies om de leringen van de sterren te doen ontwaken, ze komen door deze portalen.

Als je een portaalbewaker bent of als je portalen moet openen met deze set van graancirkel en glief, zul je geleid worden om te reizen naar plaatsen waar misschien oude begraafplaatsen dichtbij zijn. Je zult geleid worden om je de ceremonies te herinneren die de portalen van de Ouden openen. (p.226, 133, 134)*

3. De Aarde in evenwicht brengen met de kosmische wetten, 14-17 september 1995 – Agassiz, Brits-Columbia, Canada

Ellen Noome www.yoursoulmandala.com

De Voorouders van de Inheemse volkeren van Amerika wisten van de komst van de Sterrenvoorouders. Ze verwachtten hun terugkeer. Ze wisten dat de Sterrenvoorouders al eerder waren gekomen om hun volk te onderwijzen hoe in evenwicht te leven met de kosmische wet. Lang vóór de komst van de mensen uit Europa was deze locatie de plaats van een landingspoort voor sterrenschepen vanuit de Acht Pleiadische Raden. De meeste mensen kenden de legende van de Zeven Zusters die de Pleiaden waren. Voorbij de zeven Pleiaden is er een hogerdimensionaal gebied van zuivere liefde dat de Acht Pleiaden wordt genoemd. Deze sterrenschepen kwamen van die dimensie en zonden ambassadeurs naar de aarde uit elk van de zeven Pleiadische planeten.

Het volk was onwetend van de kosmische wetten en de ceremonies die het evenwicht tussen naties in stand houden. Ze leefden een natuurlijk leven als vrije en onschuldige wezens, maar ze bestudeerden niet de wetten van het universum en wisten niet hoe energiecirkels te bouwen die in lijn waren met de kosmische krachten. De prachtige wezens kwamen vanuit deze schepen om de mensen de heilige Sterrenleringen te onderwijzen. Ze huwden in de verschillende naties en zaaiden hun afkomsten en lichtcodes uit onder de inheemse volkeren. De herinnering aan deze waarheid ligt in het land waar deze graancirkel verscheen.

Hier werd een Lodge gebouwd om op hun terugkeer te wachten. Deze Lodge werd vele generaties geleden gebouwd. Mensen van het hele Schildpadeiland (de traditionele inheemse naam voor Noord-Amerika) kwamen hier bijeen om te bidden en de heilige ceremonies uit te voeren die de Sterrenvoorouders hen geleerd hadden. Deze plaats was een plaats waar de mensen naar toe gingen om te bidden en boodschappen uit te sturen naar de Sterrenvoorouders die op hun terugkeer wachtten. De tradities die vanuit de leringen van de Sterrenvoorouders werden meegedragen, werden meegedragen in afstammingslijnen van wat de Inheemse Volken de Bundelbewaarders noemen. De Bundelbewaarders onderhielden de Sterrenaltaren. Deze plaats was de plaats waar de Bundelbewaarders samenkwamen om ceremonies uit te wisselen en liederen om de sterren aan te roepen.

De Ouden wisten dat er een tijd van groot lijden zou komen voor Moeder Aarde, ze hadden profetieën die zeiden dat wanneer de langharigen uit het oosten kwamen, de vrijheid die ze genoten voor altijd verloren zou zijn. De Ouden wisten dat het leven van Moeder Aarde in groot gevaar zou zijn en dat de hulp van de Sterrenvoorouders nodig zou zijn. Daarom hebben ze deze gewijde plek gereedgemaakt voor de terugkeer van de Sterrenvoorouders.

Toen de Hoepel van de Naties werd gebroken, werd de geest van het volk gewond. Over heel Schildpadeiland kwamen bij de Genocide van de Inheemse Volkeren van Amerika vele naties om. Vele Bunderbewaarders waren verdwenen en de heilige ceremonies vergeten. De inheemse mensen beloofden Moeder Aarde dat ze de heilige ceremonies die de Aarde helen zouden blijven herinneren en de Sterrenvoorouders zouden aanroepen om Moeder Aarde en haar kinderen te helpen. De herinnering aan dit alles wordt meegedragen in dit gewijde land. Ze beloofden de Schepper de heilige Scheppingsliederen te zingen die de Sterrenvoorouders hen hadden geleerd en de heilige Medicijnwiel-ceremonies te houden om het evenwicht van de Aarde met de Kosmische Wet terug te brengen. Maar er werd zoveel vergeten en verloren toen de Hoepel van de Naties gebroken was. De herinnering is er nog steeds, meegedragen in de DNA codes van licht die de Sterrenvoorouders (uit)zaaiden onder de Volken van de Eerste (Oorspronkelijke) Natie. Deze graancirkel en sterrenglief dragen DNA trillingscodes om deze oude herinneringen wakker te maken.

De graancirkel opende eveneens een sterrenpoort voor de terugkeer van de Sterrenvoorouders. De sterrenportalen en sterrenpoorten werden gesloten toen de Aarde in quarantaine geplaatst werd. De Donkere Annunaki en ET Reptielwezens die verloren broeders waren, leverden hevige veldslagen, zoals die welke momenteel plaatsvinden in het Midden-Oosten, waarbij de menselijke angst om de controle over de sterrenpoorten te behouden, gemanipuleerd werd. De toegang tot de Aarde werd beperkt en gecontroleerd gedurende de tijd die in de Maya Profetieën bekend is als de ‘Negen Hellen.’ Welwillende wezens waren niet in staat binnen te gaan door deze geblokkeerde sterrenpoorten. De Aarde is weer tevoorschijn gekomen in de tijd van de 13 Hemelen, 1995 markeerde de tijd van deze transitie. Het Angstraster verzwakt; het Lichtraster is op z’n plaats.

Deze sterrenpoort is eveneens een lichtcorridor voor de Welwillende wezens om binnen te treden (walk in*) in mensen die erin toestemden multidimensionaal gastvrijheid te verlenen aan hun aanwezigheid. Sommige mensen verlaten hun lichaam en geven het aan welwillende ET‘s die belangrijk werk te doen hebben op Aarde, maar dit is niet altijd het geval. Sommige mensen bieden gastvrijheid aan multidimensionale aspecten van hun eigen bewustzijn die in parallelle werkelijkheden leven.

De formules in deze set bevorderen de co-creatie inspanningen van mensen en welwillende ET‘s. Veel van deze wezens dragen de herinneringen mee van de oude ceremonies die werden vergeten en zijn teruggekeerd om de Kinderen van Moeder Aarde opnieuw te leren in evenwicht met de Kosmische Wet te leven, de Wet van De Ene. De reden dat deze set van graancirkel en sterrenglief werd opgenomen in het Nederlandse Graancirkel Project is omdat er wezens zijn die klaar staan met deze oude leringen. Veel mensen dragen de lichtcodes die wereldwijd door de Sterrenvoorouders werden (uit)gezaaid.

Dit stel zal ultradimensionele communicatie en co-creatie met de welwillende Sterrenvoorouders bevorderen. Wanneer je een van de zielen bent die ingestemd hebben gastvrijheid te bieden aan een multidimensionele walk-in*, zul je geleid worden, deze set activeert jouw Sterrenvoorouder codes. (p. 228, 136, 138)*

Noot:

*) Oorspronkelijke tekst van deze drie graancirkels: The Ancient Ones speak through United States and Canadian Cropcircles, Laiolin and the Circle Makers through Judith K. Moore, March 2005, Sedona Journal of Emergence. De tekst werd opgenomen in het Nederlandse Graancirkel Project Taal van Graancirkels, Judith K. Moore & Johan Keijser, zie de betreffende pagina’s. Uitgave Johan Keijser Publishing 2006. Mandala’s geplaatst met toestemming van Ellen Noome www.yoursoulmandala.com

**Walk-in: een multidimensioneel aspect van iemands ziel dat niet in staat was belichaming in de derde dimensie te ervaren. Er zijn twee soorten walk in’s: de ene wanneer het zielscontract afgelopen is en die ziel een andere ziel het lichaam laat binnen gegaan en gebruiken. voor werk dat op aarde gedaan moet worden en niet kan wachten op het proces van geboorte en volwassen worden. Hij gebruikt dan ook het geheugen van die mens. De andere vorm van een walk-in is multidimensionale versmelting met een ander aspect van zichzelf in een parallelle werkelijkheid.