Visioenen van Wijsheid, Boodschappen van de Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders.
“Wanneer de Grootmoeders spreken zal de Aarde helen.”

De Spirituele Raad van de Dertien Grootmoeders is werkzaam in de wereld. Ze zijn hier met ons, en ze zijn hier om de mensheid te helpen. Bereid jezelf voor om aan een reis te beginnen. Het is een ware reis die jullie geest en ziel opent voor een grotere visie voor deze tijd van transformatie op Aarde.

Wij, de Kinderen van Moeder Aarde, worden opgeroepen deel te nemen aan een nieuw niveau als co-creators van een Nieuwe Wereld van Vrede. Ieder van ons heeft ermee ingestemd op dit unieke moment in de geschiedenis van de planeet te incarneren. Kosmische krachten die ver voorbij ons menselijke vermogen tot begrijpen zijn bewegen ieder van ons. De tijd van grote veranderingen van de Aarde is nabij gekomen. Moeder Aarde schreeuwt erom dat haar Kinderen werktuigen voor Spirit worden om haar te helpen terugkeren naar evenwicht en heling. De Grootmoeders hebben contact gezocht met boodschappers; zij roepen ons op hun “vat” (voertuig voor het goddelijke, a hollow bone) te zijn. De Hopi Oudsten hebben gezegd “Wanneer de Grootmoeders spreken zal de Aarde helen.”

De boodschappen van de Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders zijn visioenen van wijsheid. Ze komen binnen in de bewuste geest door de kracht van de mythe. De verhalen creëren een voertuig voor iemand’s persoonlijke relatie met een krachtige niet-fysieke bron van heling, wijsheid en spirituele expressie. Mythologieën van het heilige brengen een heilige ruimte tot stand in het ‘zijn’, een ruimte die spiritueel begrip en zingeving, en de bedoeling van het bestaan versterkt. Dit is de kracht van het Woord.

Jaren geleden kwamen er op vele plaatsen Grootmoeder Raden tevoorschijn. Oudere vrouwen begonnen gezamenlijk de kracht van het ‘ouder’-schap te verkennen door praatcirkels en bijeenkomsten. Dit was niet afkomstig van één menselijke bron, het kwam uit het ontspruiten van een collectief fenomeen. Dit was vooralsnog een andere manier van expressie van het niet-fysieke bestaan van deze Geestelijke Raad. De raden gaven de geestelijke raden middelen om het geschenk van de wijsheid-(be)hoeders in de wereld te bekrachtigen.

Nu zijn 13 heilige vrouwen bijeengekomen  als een fysieke raad van inheemse vrouwen van over de hele wereld. Ze zijn toegewijd aan het principe van eenheid, heling en vrede, herstellen van het evenwicht en oplossingen vinden voor humanitaire ecologische en spirituele crises. Ze zijn als een middelpunt op een groot wiel van spirituele kracht, een centrale bron voor de expressie van deze machtige spirituele kracht om veranderingen in de wereld tot stand te brengen. Zij zijn de wakker schudders, zij doen een appèl op de gehele mensheid om de aanwijzingen te volgen. Ze roepen op tot daden. Deze oproep tot daden werkt diep in op de psyche van de mensheid, want ieder die hen ziet of van hen hoort ontvangt het signaal. Zowaar gaat de oproep zelfs uit naar diegenen die nooit bewust van deze raad wisten. Het wordt gehoord door de zielen van het menselijk bewustzijn; in de taal die de ziel het best verstaat en dat is: eeuwige liefde.

Zo verrijst een nieuwe staat van ‘zijn’ en wordt de mensheid een kans geboden verder te gaan dan de begrenzingen van een stervende wereld en het onmetelijke potentiëel van Goddelijke Schepping te omarmen zoals dat op tienduizenden manieren uitgedrukt wordt. Judith heeft een diepe spirituele verbinding met de Aarde-heling en was altijd dicht bij Inheemse Ceremonies en tradities. De Spirituele Grootmoeders riepen Judith in 1996 toen zij deel werd van de Grootmoeders Raad in Tuscon, Arizona. Sinds zij in 1999 tijdens de Zonnendans in Zuidelijk Utah een visioen kreeg, geeft Judith boodschappen door over de terugkeer van de verloren (geraakte) medicijnbundels.

De eerste visionaire reis naar de lodge van de Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders vond plaats in 2003 tijdens een sessie met een Cree vrouw, genaamd Nellie Bearskin – die woont in het noorden van Quebec, in Ft. George, Canada. Aan Nellie was een “medicijn bundel”-boodschap doorgegeven over de terugkeer van de medicijn manieren van de Caribou Woman’s Society. (De term medicijn bundel verwijst naar de inheems-amerikaanse traditie om een bundel te dragen die een spiritueel altaar is voor een medicijnpersoon).

Over het boek

In 2005 begon Judith samen met een bekende inheems-amerikaanse beeldhouwer een project om de beelden en de berichten van de Dertien Grootmoeders binnen te brengen. Deze gebundelde visionaire reizen bevatten boodschappen die rechtstreeks afkomstig zijn van een Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders en een Schepper-wezen genaamd De Ene. Het scheppingsproces van dit boek vereiste herhaaldelijke visionaire sessies in Judith’s huis in Chimayo, New Mexico. Aan deze sessies werd op afstand via de telefoon deelgenomen door Judith’s co-medium Sean Sands vanuit BC. Canada. Judith ging een visionaire trance staat binnen, reisde naar de Lodge van de Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders en legde vast wat ze zag en hoorde. De sessies vonden plaats tussen november 2005 en februari 2007. Uiteindelijk duurde het tot 2010 alvorens het manuscript gereed was en gepubliceerd kon worden.*

Weet, dat schrijven niet de manier van de Grootmoeders is, het is de weg van wijsheid en de weg van de mondelinge traditie. De boodschappen worden gecommuniceerd middels de spirituele taal van de ziel.

Door de hele geschiedenis heen is heilige kunst een middel geweest voor de geest om te focusseren op de kracht van het goddelijke. De creatieve vorm maakt het de menselijke geest mogelijk de beperkingen van het fysieke bestaan te overstijgen. Christel Hoppenbrouwers werd geinspireerd tot het schilderen van de grootmoeders.

Dit is méér dan een boek. Het is een ware reis die je geest en ziel zal openen voor een grotere visie voor deze tijd van transformatie van de Aarde. Dit manuscript in zichzelf  is een medicijnbundel. We vragen ieder die dit boek opent dit met eerbied te doen. We vragen ieder die deelneemt aan deze boodschappen dit doet vanuit de intentie je te verbinden met je hart. Dit boek is een geschenk aan jullie, aan diegenen die ervoor hebben gekozen zijn/haar hart te openen voor de boodschappen. We vragen je rustig tijd ervoor te nemen en te bidden; te bidden voor de zoetheid van het leven op deze Aarde. Bid voor de ongeborenen, de toekomstige generaties, en bid voor de tijd dat evenwicht opnieuw door de harten en zielen van de mensen wordt gekend. Op deze manier zullen deze boodschappen wanneer je ze ontvangt, bij jullie binnenkomen op een ‘medicijn’manier, op een spirituele manier.

De eerste Grootmoeder, Ishnatae, Christel Hoppenbrouwrs

Ishnatae, Ancient Stone Grootmoeder

“Ik zag haar gezicht al net na de workshop, een paar dagen vóór ik dit schilderij maakte. Ik had het gevoeld dat het de eerste grootmoeder zou zijn. Ik begin bijna nooit op een wit cancas. Eerst schilderde ik het hele canvas bruin omdat ik wist dat het donkere kleuren zouden zijn. Terwijl ik wachtte tot het canvas droog zou zijn keek ik ernaar en daar was reeds dit gezicht dat naar mij staarde! Het was vreemd. Ik zag waar haar ogen, neus en mond zouden zijn, ik hoefde het alleen nog te schilderen. Als ik naar het schilderij kijk kan ik alleen nog maar denken aan AARDE, rotsen en zware donkere grond. Ze heeft dit zware bijna rotsachtige gezicht, maar er is zo’n tederheid in haar ogen. Soms kijkt ze zelfs een beetje verlegen. Als ik naar haar gezicht staar lijkt het alsof dit voortdurend verandert. Ze kijkt je niet echt recht in de ogen, maar dan ineens weer wel! De donkere kleuren geven (mij) een gevoel van veiligheid en comfort, maar dat kan persoonlijk zijn.” Christel Hoppenbrouwers.

Grootmoeder Spin weeft het Web dat alle leven op Aarde en alles in de Schepping met elkaar verbindt. Zij weeft vanuit het middelpunt van onze lodge.”

Uit de inleiding

“De Kinderen van Moeder Aarde lijden aan ziekten van haat, geweld en wraak. Vele mensen hebben niet voldoende te eten iedere dag, terwijl anderen te veel hebben. Sommige delen van de Aarde zijn zo vergiftigd dat er geen hoop voor leven meer lijkt te zijn. Het evenwicht is verloren geraakt en onze wereld staat op het randje van een catastrofe. De schade aan het ecosysteem is extreem; we kunnen het ons niet langer veroorloven Moeder Aarde te misbruiken, zij is degene die ons leven geeft. Dit zijn de donkere tijden die de profetieën voorspelden. Toch rijst er hoop want een nieuw licht wordt op de aarde geboren. De profetieën voorspellen een tijd van grote duisternis en de geboorte van een nieuw licht. De mensheid is aan het wakker worden. De tijd van deze geboorte is nabij.

De vijfde Grootmoeder, Wawashawe, Christel Hoppenbrouwers

De wijsheid van de Dertien Grootmoeders is gekomen om ons naar een pad van heling en evenwicht te leiden. De Inheems-amerikaanse Hopi Profetie verklaart: “Wanneer de Grootmoeders spreken zal de wereld helen”, dit is het visioen dat aan de basis ligt van dit boek.

Dit boek bevat boodschappen die rechtstreeks afkomstig zijn van een Geestelijke Raad van de Dertien Inheemse Grootmoeders en een Schepper-wezen genaamd De Ene. De schrijvers worden meegenomen op een spirituele reis in de niet-fysieke wereld. De Visioenen leiden hen naar de Lodge van de Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders. De Grootmoeders hebben deze manier verkozen om de Mensheid te benaderen om hun wijsheid te bekrachtigen. Ze hebben deze manier gekozen om hun aanwezigheid in de wereld te bekrachtigen. De boodschappen nodigen je uit hun lodge binnen te treden en hun zegeningen te ontvangen.

De boodschap van De Ene is een Scheppingsmythe. De boodschap van de Ene gaat over de heiligheid van onze Moeder Aarde en haar oorsprong. De Ene staat in het centrum van de Heilige Cirkel van de Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders.”

De achtste Grootmoeder, Ohm-ma, Christel Hoppenbrouwers.

Boodschap van de dertiende Grootmoeder, Shankashea Awanie, Heartbeat Grandmother [copyright Judith K. Moore]

“Ik ben de dertiende Grootmoeder. Mijn naam is Shankashea Awanie. Mijn stem is de stem van ons allen. Hoor me als ik deze woorden van waarheid spreek vanuit het middelpunt van Alles. Ik spreek alle talen. Ik begrijp alle manieren en mijn pad is het pad van eren wat ons leven geeft. Onze raad staat in het centrum van Al Dat Is. Wat jullie nu voelen is onze aanwezigheid, ons leven, wat jullie inademen is onze wijsheid. Wat jullie nu voelen is onze hartslag. Wat jullie nu ontvangen is goede ‘medicijn’. Wij zijn hier. We sturen onze stemmen uit die de mensen oproepen de wijsheid van onze leringen te herinneren. Luister vanuit je hart. We roepen jullie naar huis. Aho.

Wij hebben heilige lodges gebouwd. Plaatsen van wijsheid en heling voor de mensen. Nu staat onze lodge in het centrum. De tijd voor het pad van wijsheid is gekomen; de deur naar onze lodge is open. Binnen in het hart van Moeder Aarde is de plaats van evenwicht, het wordt de plaats van de Heilige Vrede genoemd. We hebben onze lodge in het centrum van deze vrede gebouwd. We hebben de Heilige Raad opgeroepen. We hebben onze boodschappers door de droomtijd naar onze lodge geroepen. We hebben hier in dit centrum gesproken tot onze boodschappers.

Door de eeuwen hen als onze raad bijeen kwam hielden de jongere vrouwen de ruimte voor ons vast in de droomtijd. ‘s Morgens vergaten zij hun grootmoederdromen, ze vergaten dat ze naar onze lodge waren gekomen. Sommige van hen zochten een manier om terug te komen naar onze wijsheid.

Nu groeit het Grootmoederhart van deze Heilige Aarde sterk. De mensen bereiden zich voor op het eren van de wegen van wijsheid. De Hoeders van Wijsheid vergaten hun weg terug naar onze lodge, maar nu zullen ze die zich herinneren.

We sturen nu een oproeplied uit naar de vier (wind-) richtingen terwijl we de Raad oproepen. We vragen om een tijd van herinnering dat de wegen van wijsheid (weer) net zo natuurlijk worden als ademhalen, een manier van ‘zijn’ en niet slechts een plek om naar toe te komen. Ieder moment gevuld met gebeden van dankbaarheid voor de eer om op deze Heilige Aarde te wandelen.

Onze boodschappers, degenen die zich hun weg terug naar de lodge herinneren, sturen onze stem uit. Zij zijn onze stem. Zij spreken woorden van wijsheid vanuit deze raad. Dit is een begin, het begin van een medicijn weg die deze Heilige Aarde en het hart van de mensen zal helen. Dit is de komst van een tijd dat de ‘medicijn’ in de lodge krachtiger wordt; een tijd waarin de mensen zich herinneren wie zij zijn. De mensen herinneren zich hun weg terug naar onze lodge. Als we tot ze spreken zullen ze zich de heilige dromen beginnen te herinneren. Ze zullen beginnen te weten hoe ‘in schoonheid te wandelen’ op deze heilige Aarde.

Ieder van ons zijn Sterrenleraren. Ieder van ons spreekt de taal van de Oudsten. Ieder van ons kent onze weg, de aloude paden van het Sterrenvolk. We kennen deze wegen. Vele Sterrenleraren van de Sterren Naties zullen naar de Aarde komen via onze lodge. Wanneer zij door onze lodge in het middelpunt van alles komen, zullen we hier op deze gewijde Aarde zijn en de beloften kennen; de heilige wet van respect kennen. Wetend dat leven wordt gegeven en ontvangen en de geloften geëerd moeten worden.

De aanwezigheid van deze raad zal gevoeld worden. We zullen onze boodschappers uitsturen om te spreken in het grote gebouw waar de Vele Volkeren samenkomen. Wanneer een van onze boodschappers reist, wanneer een van onze boodschappers de waarheid van deze raad spreekt, zal de wijsheid van deze raad worden gehoord, ontvangen en geëerd.

De cirkel is compleet nu onze lodge sterk is in het middelpunt van de Schepping.’

De dertiende grootmoeder, Shanka Shea Awanie, voor Lya Jorissen geschilderd door Christel Hoppenbrouwers.

Een Grootmoeder Lodge in Nederland

In het centrum van Schildpadeiland werd in februari 2008 een Grootmoeders Medicijnwiel geopend, de Morgenster Lodge. De eerste van de vijf Morgenster Lodges op Schildpadeiland. Maar ook hier in Nederland vragen de Groot-moeders ons opnieuw onze plaats in het grotere geheel in te nemen. Ze hebben Lya uitgenodigd haar plaats in te nemen en de eerste (etherische) lodge te openen in Nederland in het bos. De eerste van vijf in Europa. Lya is de Hoedster van de Lodge die in 2006 werd ingewijd. Het is een Lodge van Venus (Morgenster), een Huis voor Heling. Judith hield hier de eerste  Grootmoeder Lodge op 7 april 2007. De Grootmoeders verzochten Lya vóór 2012 vijf ceremonies te houden ter ondersteuning van de Aarde.

Wambasa, de derde Grootmoeder is de Clan Grandmother. Zij is van de Clan van het  Hert en haar lodge is een Lodge van Heling. “Alle clans op Moeder Aarde komen bijeen in mijn lodge. De mensen kenden de clan ceremonies die Moeder Aarde hielpen de energie van ‘boven’ te ontvangen om haar een levende groene planeet te maken. Grootmoeder Spin weeft het web dat alle leven op Aarde en alles van de Schepping met elkaar verbindt. Zij weeft vanuit het centrum van onze lodge. Wij weten wanneer de clans bijeen moeten komen om voor het leven te bidden. Mensen van de moderne tijden voelen zich dikwijls verloren omdat zij hun clan afstammingen zijn vergeten”. Voor meer informatie, zie www.grandmotherlodge.nl

Mitakyue Oyasin – all my relations

Workshops

Sinds 2007 biedt Judith haar workshops Visions of Wisdom met de rijkdom van de wijsheid van de Dertien Grootmoeders. De workshop nodigt je uit te reizen naar de Lodge van de Dertien Grootmoeders. De bedoeling van de workshop is een spiritueel voertuig te creëren zodat de Grootmoeders hun spirituele werk voor de ontwaking en de heling van de Aarde kunnen verrichten. Ieder van de Dertien Grootmoeders heeft een boodschap. Met ceremonie en gebeden, en oude inheems-amerikaanse liederen.

Onderstaande stukje tekst uit Judith’s dankbetuiging beschrijft het best hoe Judith haar relatie met de 13 Grootmoeders ervaart:

“Ik voel dat de kracht van de reis naar de Lodge van de Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders mijn geest wakker maakte om het heilige op een nieuwe manier te ervaren. Spiritueel ben ik getransformeerd door de bezoeken aan de Lodge van de Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders. Iedere keer als ze mij meenemen naar hun lodge word ik vereerd met een visioen. Ik voel zo’n dankbaarheid. Dikwijls vraag ik me af ‘waarom werd ik uitgekozen om deze heilige boodschappen te ontvangen?’ Veel tijd bracht ik door in gebed om de Goddelijke Schepper te danken voor deze zegening.

Mijn liefde voor de Aarde gaat terug zover ik mij kan herinneren. Ze heeft onze gebeden nu meer dan ooit nodig en wij hebben een diepe en intieme verbinding met haar. De samenleving lijdt aan de gevolgen van het verlies van spirituele verbinding met de natuurlijke wereld. We zijn een eeuw van technologie binnengetreden en verloren de kracht van de heilige ruimte. Veel mensen schreeuwen om een antwoord, om inspiratie voor de zin van hun leven, levens die leeg lijken. De omgeving is vervuild en oorlogen woeden omdat wij als volk de weg zijn kwijtgeraakt. We hebben de wijsheid van deze Dertien Grootmoeders nodig wil de Aarde leven.

Vreugde vervult mijn hart omdat ik voel dat door deze boodschappen de Geestelijke Grootmoeders naar ons toe kunnen komen en helpen nu er zo’n nood is. Ze zijn hier. Ik kan ze nu zo nabij voelen. Ze roepen ons en vragen ons een “vat” (hollow bone) voor hen te zijn, de voertuigen voor spirit voor hun werk in de wereld. Ik voel dat zij hoop brengen voor de heling van onze dierbare Moeder Aarde. Ik voel me zeer nederig dat ik als één van hun boodschappers uitgekozen ben. Diep dankbaar ben ik voor de geschenken die de Geestelijke Raad van de Dertien Grootmoeders zo liefdevol middels deze boodschappen aan ons hebben gegeven.

Dank je wel, Groot Mysterie; jullie hebben mij een prachtige pad gegeven om te Bewandelen,” Judith.

Grootmoederworkshop Voorjaar 2010 Nederland

Georganiseerd door www.grandmotherlodge.nl  Lya Jorissen, in samenwerking met Judith Moore en Christel Hoppenbrouwers.

De Grootmoederworkshop met Judith, voorjaar 2010, stond in het teken van de onthulling van alle 13 Grootmoederschilderijen van Christel Hoppenbrouwers. Alle 13 Grootmoederschilderijen waren bijeen geplaatst en vormden een krachtig energieveld. Er werd gedrumd, Bart Peeters speelde zijn fluit waarbij we ons temidden van de Grootmoeder Lodge waanden.

Christel Hoppenbrouwers, de schilderes

Bart Peeters, fluit, Mystical Music

Overzicht Grootmoederschilderijen

Noot: Het boek zal (in het engels en nederlands) gepubliceerd worden door Dophins & Whales Publishing in Nederland en verschijnt eind 2010. Afbeeldingen van de Grootmoeders zijn geplaatst met toestemming van Christel Hoppenbrouwers en Lya Jorissen [13e].

Foto’s Grandmother workshop Lina Hille