Judith K. Moore: ‘De Reptilian Mind Matrix in ons DNA kan genezen door channeling van de zevende kosmische golf.’

Judith in Chimayo en Sean in het heiligdom in de bossen bij Vancouver, 19 januari 2011

We hebben een reeks sessies besproken die ik gisterochtend had. Eén persoon was een 58-jarige man die had gezworen om de cyclus van soldaat en krijger te veranderen door in dit leven vrede lief te hebben en nimmer een mens kwaad te doen. Toen ik in zijn archieven terechtkwam, ontwikkelde zich een verbazingwekkend verhaal van een Poolse soldaat die door enige nonnen in Polen was gered. Hij had een dodelijke wond aan zijn schouder gekregen. Het is een lang verhaal, maar ik wil het niet allemaal vertellen. Belangrijk is het volgende. Terwijl de nonnen hem achter de Duitse linies in Polen in dit kleine klooster verborgen hielden, had hij tijdens zijn koortshallucinaties machtige visioenen en herinneringen dat hij getuige was van de kruisiging. Toen hij in die waantoestand was, herinnerde hij zich Jezus aan het kruis te zien. Terwijl Jezus zijn ogen opende en hem aankeek, hoorde hij hem zeggen: ‘Ik zal leven, denk aan mijn leven.’ Deze man overleefde [zijn wond] en begon een visionaire ervaring waarbij de nonnen en hij collectief visioenen van de Grote Moeder hadden, van de Maria’s (?). De kleine Theresia van de Rozen was hierbij betrokken en Jezus versterkte via dit klooster een Groot Licht. [Theresia van Lisieux. Zij wordt de kleine Theresia genoemd ter onderscheid van de grote Theresia, Theresia van Avila, HvE ]

De nonnen verborgen hem als was hij een autistische savant. De Duitsers stonden hem toe te blijven, omdat hij fysiek werk voor de nonnen deed. Natuurlijk zeiden de nonnen dat zij hem als wees hadden gevonden. Die nonnen gaven voedsel aan de Duitsers en in het geheim gingen zij in gebed en zij brachten het Christuslicht. Ik ben er zeker van dat zij de zielen voedden van de Duitse soldaten. Ik voelde zo’n verbinding omdat ik besefte dat de gebeden van deze nonnen en misschien van andere mensen – en ik zeg niet alleen hierdoor – opwogen tegen de energie van Auschwitz, tegen de energie van het grote hologram van lijden dat een reptilian angstprogramma is.*

Later werkte ik met een vrouw die in reptilian programma’s vastzat. Ik weet dat de reptilian energie een hologram is. Het is een ongelooflijk machtig hologram met bewustzijn. Ik twijfel er niet aan dat er ondergrondse faciliteiten bestaan waar reptilian kinderen, die DNA dragen uit de lage reptilian rijken, geprogrammeerd worden en de gemeenschap ingezonden worden. Het is de tweede keer dat ik dit soort onderaardse faciliteiten zoals gisteren [met mijn geest] heb gezien. Ik weet dat de hypnose op de planeet geplaatst werd in verbinding met de Anunakki. Ik weet dat de reptilian mind control op deze planeet een hypnotische kracht is die een bepaald centrum in de hersens heeft geblokkeerd, een centrum dat ons normaal toestaat met de realiteit verbonden te zijn. De realiteit is liefde. De reptilian agenda is angst. We weten dit. We hebben dit op zoveel manieren verkend. Ik denk aan de menselijke offers, de oorlogsmachinerie. Ik denk ook aan de inheemse volkeren. Ik heb over de hele wereld een patroon gezien dat er mensen van vrede zijn die op gewelddadige wijze verslonden werden door mensen die heel dicht bij hen leefden zoals in Rwanda. Ik zie dat via mijn schoonzoon die over Nigeria praat met zijn kannibalen en met de Ebu die mensen van vrede zijn. Ik zie dat met de menseneters hier in Amerika en met mensenoffers in Mexico. Recent werd zelfs die film gemaakt over mensenoffers in Mexico. Die ging over de grote genocide door inheemsen van inheemsen, allemaal een onderdeel van de menselijke ervaring.

Dan denk ik eraan hoe zij onderling trouwden en het DNA zich mengde. Hoe de mensheid een vijver is met genen van andere werelden die hier gemanipuleerd werden. Sommige zijn genetisch gemanipuleerd en de intentie van de Nieuwe Wereld Orde – die onderbewust geleid wordt door de reptilian agenda – is om de jeugd te programmeren om een ras van krijgers te creëren. Ik geloof dat zij de jeugd als doelwit hebben, jeugd die zij misschien niet kennen, maar die dat gewelddadige DNA draagt, de reptilian geringschatting van anderen, het onvermogen tot compassie. Dat DNA wordt getriggerd wanneer een persoon afwijkt van het normale menselijke bewustzijn en extreem gewelddadig wordt zoals die jongeman die recent op de vertegenwoordiger in Arizona een aanslag pleegde en al die mensen vermoordde.

Ik weet dat de enige manier waarop dit zal verschuiven harmonische trilling, licht van liefde is. We weten dit. Ik zeg niet iets wat ik niet weet. Maar voordat ik aan deze opname begon, werd ik erg emotioneel omdat ik aan mijzelf dacht terwijl ik [tijdens mijn laatste vorige leven] in Auschwitz stierf. Ik dacht aan de nonnen en de kleine Theresia van de Rozen en aan deze jonge Poolse man. Hadden zij niet dat Grote Licht gebracht rond die tijd, dan zou dat hologram van het Derde Rijk misschien wel eens een dominante factor in ons holografisch veld geworden zijn, een factor die het terreurprogramma van het hologram van de reptilian agenda ingesloten zou hebben. Dit staat in de Openbaring bekend als de Laatste Strijd. Het is geen strijd van goed en kwaad. Het is simpelweg de macht van het Licht, de macht van oneindige liefde en de harmonische trillingen van het Levende Woord. Zo simpel is het. Veel lichtwerkers hebben deze strijd binnen henzelf geleverd en zijn er bewust van in hun geest. Wij allemaal moeten de weg van een oplossing vinden. Wij moeten het allemaal zelf doen.

Ik ben nu aan het channelen. Ik kan zien dat wij als collectief, als 13:13:13 zielengroep, ons individueel kunnen verbinden – zoals de vrouw dat gisteren deed – met het deel van ons hologram dat nog steeds gehecht is aan de reptilian agenda. Ik vraag iedereen om de tijd te nemen naar binnen te kijken, te focussen op de waarheid en je bewustzijn te openen voor elk deel van die energiecode die nog steeds gehecht is aan de reptilian agenda. Dat zou één DNA-code kunnen zijn die je met zoveel macht terzijde hebt geschoven dat je geen probleem hebt met dingen waarmee andere mensen wel problemen hebben zoals wraakgevoelens en haat. En wel omdat je zo’n liefhebbend wezen bent. Maar je hebt nog steeds één kleine DNA-code, omdat die zo massaal in de mensheid genetisch werd ingebracht. En juist nu doet zich de gelegenheid voor om dat veld van die code binnen te gaan en de harmonische trillingen van compassie te versterken.

Het is waar dat ons DNA een genetische bibliotheek is. Het is waar dat degenen van geweld die keer op keer in oorlogen en massaslachtingen de vrouwen hebben verkracht op die manier kinderen hebben gekregen. Vind dat stukje DNA, vind de voorouder, waar je een verbinding op elk niveau, denken/lichaam/geest, hebt of zelfs een zielsfragment met de reptilian agenda. Maak dit tot je persoonlijke ervaring en werp met intentie licht op de reptilian code – met de intentie om de harmonische trillingen van de zevende kosmische golf in deze DNA-code te channelen. Ik vraag jullie ruimschoots vóór de lente-equinox voorbereid te zijn zodat er zelfs groepen mensen zouden kunnen zijn die bereid zijn om het veld van de reptilian agenda te openen en ermee te werken. Omdat ik echt geloof dat we door de intentie van deze boodschap een voldoende kritische massa van energie kunnen hebben. We kunnen via deze transmissie de bibliotheken van de reptilian agenda openen om die op DNA-niveau via de zevende kosmische golf te overstromen met de harmonische trillingen van compassie. Dit is de grote bevrijding, vergelijkbaar met die kleine groep van nonnen en één heilige soldaat. Toen zij zich openden voor dit licht in de wereld, woog dat op tegen het hologram van het Derde Rijk. Het Derde Rijk was niet in staat de macht over de wereld te grijpen.

Toen de mensen in Rusland de straling van het licht in hun DNA brachten, was Stalin niet in staat om de wereld te overmeesteren. Toen de mensen in de hele wereld op 11 september 2001 voor  vrede baden, was de regering Bush niet in staat om de macht over de wereld te grijpen. In deze transmissie plaats ik George Bush naast Stalin en Hitler, als de drie hoofdleiders. Er zijn andere verborgen leiders. We mogen Engeland niet vergeten, maar het is niet mijn bedoeling verdere schuldigen aan te wijzen. Ik zeg dat er drie mensen zijn: Hitler, Stalin, Bush. Gedurende hun heerschappij bestond er in hun landen een agenda om de macht in de wereld te grijpen, we weten dat dit een onderdeel is van die agenda. En de gelegenheid doet zich nu voor [om die reptilian agenda onschadelijk te maken]. De zevende kosmische golf is de meest machtige kracht van Christusbewustzijn die denkbaar is. Een kleine groep nonnen en één soldaat wogen op tegen het Derde Rijk [en konden de loop van de geschiedenis] veranderen. En wie weet wie er verder nog gebeden opzeiden. Hoeveel licht was er in het Duitse volk? We kennen niet alle verhalen, maar gisteren werd ik mij bewust van deze kleine groep nonnen die de Duitse soldaten voedsel brachten. En ik zag in een visioen hoe het licht opwoog tegen het hologram van Auschwitz. Terwijl de nonnen baden, stierf ik. En ik ben teruggekeerd op aarde. Ik ben van plan naar Polen te gaan, ik moet naar Auschwitz toe. Ergens in Polen zal ik een plek vinden verbonden met het kleine klooster en ik zal een gebed van dankbaarheid uitspreken, omdat die nonnen een licht vanuit mijn ziel hooghielden. Ik weet dit, ik weet de verbinding met de kleine Theresia van de Rozen. Omdat zij mijn heilige is. Zij is een van mijn beschermheiligen.

Ik was daar ooit in Amsterdam – en ik wil dit vermelden – toen ik mijn nichtje Anne Frank bezocht. Toen ontmoette ik een klein katholiek meisje, een vriendin van Anne Frank, in het appartementencomplex, en zij bad voor Anne en mij. En zij is teruggekeerd als mijn kleindochter. Die verbinding is wonderbaarlijk. We hebben de verbinding gelegd. Iets is er in de schepping gebeurd dat een verbinding toestond en een kracht voedde. Dat is wonderbaarlijk. Ik vraag iedereen die in deze transmissie is geïnteresseerd zich te focussen op de macht van deze kracht en de macht van dit wonder. Ga de diepte in en zet het veld van de reptilian agenda op tijd in werking. Je hoeft niet in meditatie te gaan als je op tijd het veld openzet, op welke plek dan ook in je denken, lichaam of geest waar de reptilian DNA-code zit en bedenk, het is een menselijke ervaring. Channel de zevende kosmische golf. Zet het veld nu open zodat de zevende kosmische golf in het reptilian DNA wordt gechanneld. Ik weet dat dit reptilian DNA holografisch is, maar ik weet ook dat het zich over de hele planeet heeft verspreid. Je zou kunnen denken dat je de Christuscode die je in je DNA draagt samenbrengt met het reptilian DNA dat je in je individuele systeem draagt. Zet het veld klaar om de zevende kosmische golf in de reptilian code te channelen.

Ik dank jullie voor je deelname, ik dank jullie die wilt luisteren. Ik dank jullie dat jullie aandacht wilden besteden aan deze transmissie. De tijd van bevrijding is nabij en wij, de mensen van deze wereld, zullen de macht van vrijheid kennen, de vrijheid van het licht, de vrijheid van liefde, de vrij stromende compassie vanuit ons hart. De tijd van bevrijding is nabij.

Gezegend zijn jullie. Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2011

  • Een reptilian is in deze transmissie een buitenaards wezen met een laag bewustzijnsniveau. Er zijn in de kosmos ook reptilians die in het rijk van het licht leven.

 

Judith heeft nog diezelfde dag commentaar gegeven op de transmissie van de reptilian agenda: ‘Rond deze tijd, 19 januari 2011, zitten we in de zesde kosmische golf. We kunnen de zesde kosmische golf laten doordringen in het ondoordringbare veld in het eigen reptilian DNA. Dit zou een latent gen kunnen zijn. Open het veld ervan en je zult beschermd zijn. Het is niet zo dat het veld door het te openen zo machtig wordt dat het je overmeestert. Dat zal niet gebeuren, omdat de zesde kosmische golf doordringt in het veld en het licht van binnenuit versterkt. Wanneer je eenmaal dat veld opent, zul je ervoor klaar zijn om tijdens de lente-equinox de frequenties open te stellen om de harmonische trillingen van Eén via de goddelijke, holografische harmonie van het lumineuze, intelligente licht van Creatie te channelen in de reptilian code en wel met gebruikmaking van de zevende kosmische golf. Dit is een belangrijk punt van gevolgtrekking tussen de zesde en zevende golf in (ik kreeg een machtig gezoem in mijn oren toen ik dit channelde). Dit is de grote gelegenheid waarvan in de openbaringen van de Apocalyps gesproken wordt. Het is het oplichten van de sluier. Dus aan jullie allemaal wordt gevraagd om instrument van de Apocalyps te zijn. Aan jullie wordt gevraagd om de sluier over je reptilian DNA op te lichten, de sluier over iedere associatie die je mogelijk hebt met dat oude hologram dat onze planeet heeft overheerst en onderdrukt. Wanneer jullie eenmaal de sluier over dat veld hebben opgelicht, zullen jullie als de instrumenten van de Openbaring het licht van de zevende kosmische golf, die de kosmische Christus is, in het reptilian veld channelen. Dit is de grote bevrijding. Ik voel een totale bevestiging wat betreft de macht van deze transformatie en de macht van de profetie, de sleutel van profetie die in deze transmissie werkzaam is.’

Er bestaat de mogelijkheid om één dag voor het begin van de lente in Haarlem een workshop van Judith Moore bij te wonen die in het teken staat van de komst van de zevende kosmische golf. Zij zal worden bijgestaan door Maarten uit Zweden die de solaire codes voor de wederkomst van Christus draagt. Nadere informatie:  

Workshop ‘The Seventh Cosmic Wave’