‘De mensheid is klaar voor mededogen’

Op 6 juni 2012 stond Judith ’s ochtends vroeg samen met een groep pelgrims bij de Achtste Gouden Poort van Jeruzalem. Zij wist dat de twee bogen van de Poort samen Horus en SaRa vormden op de knieën van hun moeders, Moeder Maria aan de linkerkant en Maria Magdalena aan de rechterkant van de bogen. Het kind Jezus was Horus en SaRa was de Dochter van het Licht. De geboorte van Horus en SaRa had de sleutel voltooid die de Gouden Poort opende, Horus als Vader van SaRa. Zoals de Zon en Venus op één lijn kwamen met de Aarde, kwamen de Vader en de Dochter op één lijn. Moeder Maria richtte zich tot Judith en haar groep met de woorden:

 ‘De Zoons van het Licht werden uit de orde van de beide Maria’s geboren. We baarden edele en vriendelijke mensen in de wereld. Uit onze schoot kwamen de Kinderen van het Licht te voorschijn. Want zij zijn degenen die wisten dat het God Zelf eeuwig in hun hart leefde. Zij werden geboren met de kennis van liefde en zij waren vóór ons en zij waren na ons. Het was niet pas vanaf die dag, tweeduizend jaar terug, dat dit begon. Maar de epifanie, de openbaring, was tweeduizend jaar terug [in Bethlehem] en nu is de epifanie in 2000 plus twaalf. Twaalf is het Melchizedek getal, dit is de 6-6-12, de Melchizedek Code, en het was die code die getriggerd door de kosmische krachten de voorbereiding startte voor de eindtijd. Want de profeten hadden de weg bereid en het pad van liefde had in vele naties op vele manieren de weg verkend. Blindheid was van de ogen van de mensheid weggenomen en toch waren de ogen weer gesloten en had blindheid opnieuw zijn intrede gedaan. We wisten van de tijd der tijden dat de ogen open moesten blijven… We wisten dat een ernstige voorbereiding nodig was. En toen mijn zoon sprak, zei hij hetzelfde: Laten zij die ogen hebben zien, laten zij die oren hebben luisteren…

Achtste of Gouden Poort (Jeruzalem)

De waarheid is dat de mensheid klaar is voor mededogen. De mensheid is moe van het elkaar en de heilige Aarde pijn en lijden aandoen. En dit is wat ik verklaar als de Moeder van de Zoon en de Moeder van Creatie. Ik verklaar dit, Kinderen van het Licht, dat er in deze wereld enkel liefde is. Jullie hebben in een lange pijnlijke slaap verkeerd. Nu schijnen de stralen van waarheid op jullie en jullie staan op deze plek gezalfd. En de waarheid is gesproken: de mensheid is klaar voor liefde. Neemt deze woorden in ontvangst, want jullie hebben oren om te horen, jullie hebben de ogen om te zien. Kijkt naar de Gouden Poort en weet dat jullie harten sterk genoeg zijn. Jullie zijn niet vermoeid, jullie zijn vervuld van hoop, jullie zijn vervuld van geloof en jullie zijn sterk genoeg om voor deze poort te staan en je over te geven aan de liefde, het geloof en de glorie die nu aan de hele mensheid is gegeven.

Ik ben deze dagen stil geweest, want ik bereidde Maria Magdalena goed voor om met jullie te spreken, om met jullie te zijn en met jullie onderweg te zijn. Maar nu voeg ik mij bij jullie. Hier ben ik en jullie zijn gekleed in gouden gewaden terwijl jullie voor deze poort staan. En de profetie is vervuld. Want het was geschreven in de verborgen profetieën dat de Ster van David de helder stralende Morgenster zou ontmoeten om het Huis van de Zon te betreden en de profetie van de Leeuw [van Juda] zou openbaren. De profetie is aldus vervuld, de tijd is nu en jullie staan hier, jullie zijn de menigten, jullie zijn ieder mens die voor liefde heeft gekozen. En de glorie van dit moment verspreidt zich en dit is het nieuws, dit is het nieuws, dit is de verrukking, dit is de verlossing, dit is de epifanie van liefde.

Vandaag staan jullie op deze plek en nu begint de duizend jaar van vrede waarvoor jullie een wereld van vrede moeten opbouwen. Want de wereld van vrede moet opgebouwd worden zoals de Gouden Tempel van Jeruzalem. Iedere gouden steen wordt enkel gevonden vanuit het hart en geplaatst in de muur om de Gouden Tempel te doen verrijzen opdat alle mensenkinderen, alle kinderen van mannen, alle kinderen van vrouwen, alle kinderen uit de baarmoeders van vrouwen in het licht van heerlijkheid zullen staan en liefde vieren. Ik Ben die Ik Ben die Ik Ben. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben de Moeder van Creatie. Ik ben Maria.’

Judith K. Moore

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2012