RAQUI-SHA-MA

LUISTERT NAAR HAAR VERHAAL

 

Laiolin en de Raad van Abboraha

 

Het eerste deel van ons werk was het onderzoeken van de levende bibliotheken van Licht, vervat in het DNA van Raqui-Sha-Ma. De bedoeling was de holografische archieven van haar mystieke vorige-levens-afstammingen te activeren. Iedere afstamming droeg bij aan een cumulatieve alchemie voor het werk dat wij samen zouden doen. Verwijzingen naar haar mystieke verbindingen betekent niet dat zij dat in het huidige leven is. Eerder wijst dit erop dat we via haar DNA toegang tot deze holografische velden kregen om de alchemie van het werk mogelijk te maken. De samenvloeiing van energieën opende de poorten naar andere dimensies. We reisden vanuit het hart door de pijnappelklier om deze dimensies binnen te gaan. De boodschappen moeten door het hart op een intuïtief niveau worden ontvangen.

Gegroet goddelijk, gezegend wezen, jij die de spiegel droomt en de onschuld van een kind en de wijsheid van een wijze uitstraalt. Jij hebt helderheid van bedoeling en zuiverheid van integriteit en wordt goddelijk geleid.

Ik ben Laiolin. Ik wens jou te dienen zoals jij anderen dient. De bedoeling van deze reis is jouw bewustzijn uit te breiden voorbij datgene wat jij momenteel van jezelf kent, je te openen voor de ervaring van jouw wezenlijke Zelf, die in eenheid is met de Kosmische Moeder, de Moeder van Alle Leven. Wij van de Raad van Abboraha hebben deze communicatie met jou gevraagd, omdat er een belangrijk, vitaal stuk werk is dat jij in je zielscontract hebt afgesproken om te doen.

Lang geleden bereikte je een staat van verlichting en werd jeou toegang verleend tot de toegangspoort van Nirvana, buiten de cycli van incarnatie. Je verkoos om in dit lichaam terug te keren als een dienst aan de mensheid, je planeet en de Schepping. Zo’n ziel bereikt onsterfelijkheid. Jij had vele levens als een Avatar en een Meester. Jouw onsterfelijke ziel koos vele manieren voor het uitdrukken en ervaren van de menselijke reis. Soms kwam je als een bedelaar die in de ogen van voorbijgangers zou kijken, en ze zouden onmiddellijk een spiritueel ontwaken hebben, omdat ze in jou een reflectie van hun God-essentie Zelf zouden zien. Jouw nederige geest heeft vele zielen op de weg naar verlichting aangeraakt en ze oneindig gezegend.

Toen jij dit lichaam binnenging stemde je toe geheugenverlies van je omvangrijke mystieke levens te hebben. Jij bent waarlijk een nederige ziel en wenst niet gekend of herkend te worden als de Meester die jij bent. Toch moet je nu méér weten over jezelf teneinde de energieën vanuit deze dimensies te ervaren voor het op handen zijnde werk.

Jij bent de tempelpriesteres van Isha. We beseffen dat je niet weet wie Isha is; tijdens het verloop van deze reis zul je méér leren. Jij draagt codes in jouw DNA voor de activering van het Zevende Zegel. Binnen de tempel van Isha zijn zeven zegels, elk een interdimensionele toegangspoort waardoor jij in andere dimensies gereisd hebt naar de toekomst, naar het verleden en door het Nu. Jouw DNA is gecodeerd met de 13/13 trilling van wat bekend staat als de Meesters van Licht, de Galactische Maya essentie. Als Galactische Maya ben jij een van de hoed(st)ers van de Wetten van Tijd.

Jij bent geïncarneerd om Moeder Aarde, Terra Gaia, te assisteren bij de op handen zijnde geboorte. Een nieuwe wereld wordt geboren en jouw planeet maakt deel uit van die geboorte. We noemen deze nieuwe wereld Hemel op Aarde of het Nieuwe Eden. Wij, van de Raad van Abboraha zijn dienaren van de Goddelijke Schepper en als zodanig dienen wij de verschijning van deze Nieuwe Wereld van Vrede. Daarom hebben we contact met jou gemaakt. Wij participeren alleen op het niveau dat geleid wordt door de Oorspronkelijke, Goddelijke Schepper, wij manipuleren niet de dimensies, noch veranderen we de tijdlijnen. Het is onze bedoeling een natuurlijk proces, dat het Goddelijk Plan is, energetisch mogelijk te maken.

Eén van de uitdagingen bij de huidige geboorte van de Aarde is dat de kern van de bestaande massa en materie versneld moet worden tot een punt van bijna ontwrichting, maar gestabiliseerd om snelle metamorfose toe te laten, de holografische illusie in een constant evenwicht vast te houden en de perceptuele werkelijkheid ongestoord te laten.

Perceptuele werkelijkheid stelt vorm en materie in staat te verschijnen en constant te blijven, terwijl alles in de elektromoleculaire structuur verandert. Als de Tijdpoort opent voor de verschijning van de nieuwe perceptuele werkelijkheid, moet het veld hiervoor vanuit een andere dimensie in stand gehouden worden. Terwijl het paradigma volledig opent, verschuift en transformeert, moet de holografische illusie van perceptuele werkelijkheid in de derde dimensie constant gehouden worden.

“Een van de uitdagingen aanwezig in het proces van geboren worden van de Aarde …”

Ben je je bewust van het Zevende Zegel?

Ja, maar ik weet er niet veel over.

Dan zul je met ons terugkeren door de tijd naar de tempels van het Huis van David. (Zie appendix A: Geschiedenis van het Huis van David). Er bestaat een vergeten geschiedenis van de Aarde, die lang geleden uit de hogere Akasha archieven werd verwijderd. Dit was een tijd van grootse verlichting op de planeet. Een zielengroep, de Familie van het Huis van David, incarneerde om Lichtsteden en centra voor verlichting over de hele planeet te bouwen.

Jij maakt deel uit van deze zielengroep. Als een Meester van de rijken behoorde je tot een Goddelijke Moeder-tempel van het Huis van David, genaamd de Tempel van Isha. Jouw zielenreis was in detail uitgewerkt, van de Tempel van Isha tot toekomstige incarnaties. Deze oude tempel ligt begraven onder de niveaus van beschaving die aan archeologen bekend zijn.

Het plan voor de huidige verschijning (emanatie) van Terra Gaia werd tijdens dat tijdperk gevormd. De Meesters van de rijken incarneerden tijdens dit tijdperk van het Huis van David als Avatars. Iedere Meester bracht een speciaal sjabloon van bewustzijn mee vanuit de Goddelijke Blauwdruk van Schepping. Jij draagt één van deze sjablonen in jouw DNA.

Jij was één van de Meesters die het draaiboek schreef dat de koers van de lineaire tijd leidde voor de reis die de Aarde in de derde dimensie zou maken. De Tijd-Meesters waren in staat in de toekomst te kijken. Ze zagen de val van Atlantis en de effecten op het verloop van de Aarde-reis door de tijdlijnen. Ze zagen dat de Aarde uit haar koers geslingerd zou worden naar een zwart gat dat het melkwegstelsel en eventueel de gehele Schepping zou absorberen. Dit zwarte gat is bekend als de Grote Ketel of de Baarmoeder (Schoot) van Sophia. Jij bevond je onder degenen die het delicate evenwicht vasthielden om de richting waarin de Aarde werd geslingerd te beteugelen.

Jij had vele verlichte levens in Egypte en in Jeruzalem, evenals in India, Tibet, China, Nepal en in heel Azië, waar je een kosmische frequentie-code creëerde, die je in je DNA draagt. Eveneens heb je Galactische Maya-incarnaties van priester en priesteres in Meso-Amerika. Je draagt het aspect van één van de Heren van Tijd, die in tijdcapsules kwamen voor het bouwen van Monte Alban in Mexico. Hun afbeeldingen, die op stenen platen waren gegraveerd, werden door archeologen verondersteld kreupele Olmeken uit te beelden. In werkelijkheid representeren ze tijdcapsules, waarin de Meesters van Tijd, ingenieurs van ruimte-tijd-fysica, kwamen voor het creëren van een geometrische matrix in het tempelgebied. Jij draagt de codes hiervan in je DNA.

Iedere ziel heeft een plaats van verschijning; de jouwe is via de Kosmische Levensboom. De fysieke plaats waar je ziel cycli van incarnaties binnentrad is gelokaliseerd in de Oaxaca Vallei in Mexico. Het is het terrein van werelds grootste boom, de Tule Boom. Jij koos deze geografische locatie omdat het de beste verbinding voor jouw ziel is met de Kosmische Levensboom.

Er is nog aspect van de alchemie dat je door je DNA in de derde dimensie verankert. Je hebt een bestaan in het zevende universum, parallel aan het derde universum, waarin je nu bewust bent.

Op dit niveau van Schepping zijn er zeven parallelle universa. Ieder universum heeft een zonnestelsel dat het planetaire lichaam van Terra Gaia ondersteunt, die de belichaming is van de Universele Moeder van Leven. Deze planeten zijn de Zeven Zusters die gelijktijdig in zeven parallelle universa bestaan, elk zendt de trilling van één van de zeven chakra’s van de Universele Moeder uit. Jullie planeet Aarde is Terra Gaia drie, wat het keelchakra is van de Zeven Zusters. Terra Gaia zeven is het kruinchakra, en het ontvangt rechtstreeks energie van de Bron. Het keelchakra arrangeert de frequenties van het kruinchakra tot heilige talen, die de codes van Schepping vormen.

De Hindoe goden zijn van het zevende universum, het kruinchakra van de Universele Moeder. Naar dit universum wordt verwezen als de zevende hemel. Het is een hele hoge vibratie en ervaart geen (twee) deling of scheiding. Jij hebt een parallel leven in het zevende universum, waar je deel bent van de familie van Hindoe goden. Dus, we vertellen je dat jij de zuster van Ganesh en de dochter van Shiva bent. De termen “zuster” en “dochter” zijn niet beperkt tot bepaalde relaties, maar karakteriseren het goddelijke vrouwelijke aspect van de Hindoe goden. Isha is de zuster van Ganesh.

Jij bent dus in deze twee parallelle universa geïncarneerd om de codes van Schepping van de zevende dimensie te ontvangen en deze, via deze boodschappen, in de derde dimensie te manifesteren als “het vlees geworden Woord van God”.

De ultieme spirituele evolutie voor het planetaire bewustzijn zal plaatsvinden wanneer de filosofieën van Oost en West een staat van verenigd bewust zijn ingaan, en hun unieke geschenken hoog houden terwijl algemene spirituele leringen worden gehonoreerd. Jouw zielenreis heeft jou gebracht op een pad van verwerkelijking van deze heilige leringen en toepassingen. Jouw DNA is gecodeerd voor de vereniging van het Goddelijke binnen de principes van Oosterse en Westerse filosofie. Jij bent een universele ziel. Alle wegen tot spiritueel ontwaken worden geëerd door jouw essentie, want jij hebt ze ervaren tijdens jouw vorige levens en parallelle levens. De Scheppingscodes liggen besloten in de verschillende spirituele oefeningen van de mensheid, en zijn gecodeerd in jouw DNA.

Jouw levende DNA-bibliotheken van Licht zullen nu geopend en geactiveerd worden. De energieën van ieder leven worden samengebracht in een alchemistische formule voor transcendentie van bewustzijn. Dit is een mystieke kracht die bestemd was voor activering op dit huidige moment in de belangrijke cycli van Schepping.

Isha was de hoogste Godin van liefde en zachtmoedigheid. Tijdens de aloude oorlogen in India werd zij in een psychotronische frequentie-gevangenis geplaatst, en haar nagedachtenis werd uit de hogere Akasha archieven verwijderd. Zij is recentelijk bevrijd en haar energie is teruggekeerd om het herstel van de Goddelijke vrouwelijke energie op de planeet mogelijk te maken. Isha’s bevrijding veroorzaakt het vrijmaken van energie die door jou heen zal worden aangesproken om de transcendentie van Tijdpoorten toe te staan, die nodig is voor de verschijning van de Aarde in de Nieuwe Schepping.

Jouw sleutelbetrokkenheid is mogelijk vanwege de codes die jij in je DNA draagt, die tot de 13/13-trillingen behoren. Jij hebt dertien aspecten van Isha en dertien holografische kristallen van de Galactische Maya negende Meester van Tijd, genaamd Ka-Ko-Tix-Ka [Kä Koo Tish Kä]. Jouw 13/13 DNA-code is ontleend aan de mathematische formules van de gecombineerde energieën van Isha en Ka-Ko-Tix-Ka.

Jij bent samengekomen met het medium Judith omdat ook zij een 13/13 DNA-code draagt, zijnde dertien aspecten van Maria Magdalena en dertien aspecten van White Buffalo Calf Pipe Woman. Dit heeft weinig te maken met wie jullie beiden als drie-dimensionele wezens zijn; deze verwijzingen betreffen jullie DNA-coderingen van Licht. Hoewel dit de reden is dat jullie beiden spirituele paden kozen en ernaar streefden God te dienen. Als jullie energieën samenkomen, passen jullie DNA-codes bij elkaar, en maken een volledige 26/26-mathematische formule, wat het meestercode-getal 52 is. Deze code verschaft jullie interdimensionele toegang tot het ruimte-tijd continuüm en tot de coderingen die de Scheppingscodes activeren. Planeet Aarde bevindt zich in het afrondingsproces van grootse cycli van Schepping van zes-en-twintig-duizend en twee-en-vijftig-duizend jaar. De gecombineerde codes in jullie DNA zijn kritisch voor de mechanismen van Schepping, zoals in details is uitgewerkt in de Maya Zonnekalender.

Er zullen jullie mystieke tafelen gegeven worden. Deze tafelen zijn gecodeerd voor het openen van de zesde deur in Tijd. Zodra deze geopend wordt, zal het Zevende Zegel openen.

Wat is het Zevende Zegel?

Het Zevende Zegel is een intergalactische Tijdpoort. Moeder Aarde is een aspect van de Kosmische Moeder, en ze geeft geboorte aan een Nieuwe Schepping. Denk aan het Zevende Zegel als een baarmoederhals (cervix). De beginopening is gelijk het getal één in de baarmoederhals-opening. Jullie zullen de opening tot een vijf brengen, en aldus de zesde deur in Tijd openen. Natuurlijk is dit niet iets dat jullie moeten “doen”. Jullie zullen kosmische verschijnselen in de derde dimensie verankeren met de bedoeling van Manifeste Schepping. Aarde is een microkosmos van Schepping en de wet “zo boven, zo beneden” is de alchemistische regel van deze dimensie. Alles wat in de Kosmos gaande is moet in de derde dimensie worden verankerd, omdat het gecreëerd wordt door frequenties die vorm krijgen door de manifestatie van massa en materie.

Er wordt gezegd dat het Zevende Zegel in de Ark van Verbond zal zijn. Ik wil graag begrijpen wat de Ark van Verbond werkelijk is. Op sommige afbeeldingen wordt het getekend als een doos die zeven zegels bevat die geopend moeten worden. Wat is het?        

De Ark van Verbond is een frequentie-generator, en heeft twee-en-vijftig aspecten. Het aantal gecombineerde codes dat jij en Judith dragen is twee-en-vijftig, hetgeen een sleutelgetal is om toegang te krijgen tot de energieën van de Ark van Verbond.

Is het de kracht van Schepping?

Ja. Het is een kosmische kracht die je verbeeldingskracht te boven gaat. Het wordt in de derde dimensie verankerd via de fysieke Ark van Verbond, die zich in Ethiopië bevindt. Alle aspecten van de Ark moeten geactiveerd worden, wil de Schepping haar bestaande niveau overstijgen en het nieuwe binnengaan. Alleen dan zal de volledige opening van het Zevende Zegel onthuld worden.

Jullie maken in vele dimensies deel uit van deze fenomenen. Jullie behoren tot een zielengroep van de tempels van het Huis van David, die in de Bijbel de 144,000 genoemd wordt. Jij zult jouw aandeel doen, wetend dat het voor een geïncarneerd mens te zwaar zou zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor de geometrische codes van de volledige openingsfase. Zoals we stelden, is jouw taak het initiëren van de opening. De alchemie van jouw DNA bevat een codering in de geometrie van je kristallijnen DNA, die verbonden is met de opening van de Ark van Verbond.

Wij van de Raad van Abboraha navigeren momenteel onze geliefde Moeder Aarde door interdimensionele doorgangen die tijd en ruimte veranderen. Het Zevende Zegel activeert een gedeelte van de Ark van Verbond waarover in de leringen buiten de Mysteriescholen niet gesproken werd. Er bestaat een onjuiste voorstelling van dat het een doos is. Het heeft vele facetten en is interdimensioneel. Eén van zijn aspecten stabiliseert tijdvelden en verspreidt resonante frequenties, hetgeen het hologram van de derde-dimensionele werkelijkheid wijzigt.

Het Zevende Zegel van Isha opent interdimensionele Tijdpoorten om massa en materie te stabiliseren terwijl de Aarde dimensionele frequentie-resonantie wijzigt. Jij draagt in je ziels-DNA de codering tot het reizen  naar de rand van de tijd, want jij bent een Galactische Maya Tijd-Heer.

Bovendien, was je in een vorig leven in de leer bij een Meester Alchemist, en draag je dertien codes van zijn energie. Wij van de Raad van Abboraha zijn de grote universele kosmische alchemisten. Wij assisteren bij het transmuteren van de essentiële aard en materie van deze moederplaneet, die voordien resonant was in een dicht trillingsveld zoals kool en ijzer, naar een resonante frequentie van een hoger trillingsveld. Jouw alchemie is essentieel voor het openen van de interdimensionele paden, want jij hebt tussen de werelden gewandeld.      

 

ZONNEWENDE 2001 :

DE TIJDPOORT OPENT ZICH

 

Laiolin en de Raad van Abboraha

 

 

Op de dag van de zonnewende vragen we jullie een diepe meditatieve staat binnen te gaan en door de Poort van Tijd te gaan, de tempel van Isha binnen te treden en de intergalactische Tijdpoort, het Zevende Zegel, te activeren. Dit zal de frequentie doen resoneren die de manifestatie van de opening van het vier-en-veertigste aspect van de Ark van Verbond in beweging zal brengen. Dit aspect werd gedurende vele millennia gecodeerd om de derde-dimensionele tijdfrequenties in het illusoire hologram te balanceren, terwijl de Aarde de Tijdpoort passeert.

Dus zal mijn [Raqui-Sha-Ma ] binnentreden in de tempel automatisch het Zevende Zegel activeren vanwege mijn DNA-codering?

Je moet je intentie richten en bereid zijn te vertrouwen. Reis dan interdimensioneel naar die plaats die we aanduiden als de Poort van Tijd. Daar kun je je wel of niet bewust zijn van wat er gebeurt, maar je zult een ontmoeting hebben met andere Tijd-Meesters. Je zult met deze zielsmetgezellen interdimensioneel werken om het Zevende Zegel te activeren. Jij maakt deel uit van een alchemistische formule die de essentiële trilling draagt voor het openen van de Tijdpoort waardoor Moeder Aarde zal transcenderen. Jij zult vooruitgaan om de Poort te openen, het Oog van de Naald, want jij bent hier eerder doorheen gegaan. (Zie appendix B: De Grot van Oorsprongen: Een Visioen)

Samen met Meesters zul je een meditatie houden en hen om assistentie en leiding vragen. Breng hun aanwezigheid in je resonante Lichtveld en ga dan in je meditatie. Ze zullen je zeven sjablonen geven. Door het kijken naar de afbeeldingen van deze geschenken zal je psyche zich openen om ze te ontvangen, en dit zal je DNA activeren. De sjablonen zullen in je DNA worden gecodeerd en vervolgens in het Lichtnetwerk van de planeet geactiveerd worden. Je zult een multidimensioneel aspect van jezelf ontmoeten. De machten en de hogere rijken zullen je ondersteunen terwijl je je interdimensioneel beweegt. De aanwezigheid van jouw frequenties zal het elektromagnetisch rastersysteem van de Aarde in beweging brengen.

Deze zeven sjablonen waren op de Tafelen van Mozes gegraveerd. We weten van de Tien Geboden, maar er waren andere. Dit zijn de Verloren Tafelen waarover nooit werd gesproken. Ze werden verborgen en beschermd door de Mysteriescholen. Het zijn formules en hun afbeeldingen zijn nog niet in het bewustzijn van de mensheid gebracht.

Zijn dit de Zeven Zegels?

De Zeven Zegels gaan voorbij lineaire getallen tot interkwantum-geometrische codes. Deze zeven Verloren Tafelen van Mozes vormen sleutels tot de Tijdpoort, maar zijn veel méér dan dat. Ze werden gecodeerd voor activering op dit huidige moment, wat een kracht zal veroorzaken die vrij zal komen in de kosmologie van de planeet. De implicaties hiervan reiken veel verder dan waar jij en Judith op dit moment klaar voor zijn te integreren.

Judith heeft hiermee enige intellectuele moeite, hoewel haar, vóór ze naar je toe kwam, bericht werd dat jij een Meester was. Toen Judith deze woorden tot je sprak, zei je “Oh! Maar ik ken iemand die een Meester is.” Je bent nederig en hebt tot nu toe de goddelijkheid die je draagt niet geaccepteerd. Dit te accepteren zal niet veranderen wie je bent. Je zult nog steeds het trefpunt zijn van de wijze oude(re) vrouw en het onschuldige kind. In schoonheid wandel je – dat is jouw manier en een andere ken je niet. Jij kunt niet van jouw pad of jouw missie afgehouden worden, omdat je teruggekeerd bent om precies deze leemte in te nemen en de werelden bijeen te brengen. Jij zult het resonante punt zijn waar het verleden het Heden ontmoet en transcendeert tot de toekomst, dat punt van de oneindige lus.

Het is een ontzagwekkende taak om te volbrengen. Ik voel dat ik aan het idee ervan moet wennen.

Daarom hebben wij vooraf tot je gesproken – we geven je tijd je bewuste geest voor te bereiden en dan iemand te vinden die jou op je reis zal steunen en de frequenties zal vasthouden om je te helpen bij het terugkeren. Weet dat er niets is dat niet werkelijk is; dit is wie jij bent en de reden waarom je gekomen bent. Wij hebben je de tekens gegeven dat wij van de hoogste Bron komen. We hebben inderdaad jouw zielenessentie begrepen.

Er zijn drie-en-veertig andere Tijd-Meesters, die jou op die dag in andere dimensies zullen ontmoeten. Weet, dat jij degene bent in dit kwadrant van de planeet. De anderen worden op kritische plaatsen rond de aardbol geplaatst om voorbij de Tijdpoort te gaan.

Moeten wij het dan tegelijkertijd doen?

Het zal een natuurlijke timing zijn, net zoals de knoppen aan een appelboom gaan bloeien. Je hebt geen klok of tijdschema nodig. Alles wat je moet weten is dat 21 juni de dag is die we hebben gekozen. We hebben een referentiepunt in lineaire tijd nodig, hoewel de Gregoriaanse kalender onjuist is.

Zullen de andere drie-en-veertig zich hiervan bewust zijn?

Op innerlijke niveaus zullen zij zich bewust zijn van hun verbinding met de Galactische Maya. Vertrouwend op hun vermogens, zullen ze geleid worden een zekere belangrijke ceremonie uit te voeren op die dag.

Van de vier-en-veertig ben jij degene die het Zevende Zegel opent, omdat jij de dochter van Shiva bent. Alleen de dochter van Shiva kan het Zevende Zegel openen. Hiervoor is het essentieel dat je de informatie integreert en je psyche voorbereidt op het werk met meditaties. Ga volledig bewust en voorbereid de Poort binnen om het werk te doen waarvoor je geïncarneerd bent.

Zal de leiding komen van de innerlijke coderingen?

Vraagt de dolfijn hoe hij moet zwemmen?

Zodra het Zevende Zegel geopend wordt, zullen de andere dan door de andere Meesters geopend worden?

De zegels zijn geopend. Meester Sananda opende het eerste zegel.

Wat gebeurt er met de Aarde, zodra dit klaar is? Verandert zij haar frequentie?

Wat alle verschijnselen betreft, de manifestatie van het derde-dimensionele hologram zal worden gestabiliseerd en lijkt constant te zijn. De Aarde zal haar reis aanvangen in de loop van een twaalfjarige periode, naar het jaar 2013, dat de intergalactische poort is waardoor de Aarde in een nieuw bewustzijnsniveau zal verschijnen.

OPENING VAN HET

ZEVENDE ZEGEL

 

Judith

 

Ons werden gedetailleerde instructies gegeven voor de zeven dagen voorafgaand aan de zomerzonnewende. Raqui-Sha-Ma maakte de reis vóór zonsopgang. Ik ging een visionaire staat binnen en zag haar door de Tijdpoort spiraalsgewijs bewegen op de rug van een grote Witte Adelaar. Ik zag haar het Licht ingaan en wachtte vervolgens bij de Poort op haar terugkomst.

Ons werd de boodschap gegeven dat de Witte Adelaar haar aardse echtgenoot was, die vele jaren geleden naar de andere zijde was overgegaan, en dat zijn kosmische naam Enak-Kee-Na was. Enak-Kee-Na communiceerde een boodschap, die hier weergegeven wordt :

Hij zei dat zijn ziel boven de dimensies uitsteeg en het gebied van zuiver Licht was binnengegaan. Hij was de pijl die de dimensies doorboorde, zodat deze reis vandaag gemaakt zou kunnen worden. De pijl voerde een gouden draad mee. Voor jou, om deze reis te maken, moest jij die gouden draad volgen. Dit geschenk werd verlicht door Alfa en Omega.

De liefde die jullie deelden is eeuwig. Het is deze goddelijke vereniging die de werelden bij elkaar bracht. Hij moest aan de andere zijde zijn, jij moest hier zijn, en jullie liefde vormt de brug. Dit is de bestemming van jullie zielen waarop jullie je voorbereidden in cycli na cycli, die alle actueel zijn en precies op dit moment plaatsvinden. Er is geen afstand tussen waar hij is en waar jij bent; er is slechts het punt van oneindigheid.

Hij zei dat de opening erg klein is, maar onmetelijke hoeveelheden Licht zullen de derde dimensie binnenstromen. We zullen weten dat de Aarde een punt bereikt heeft waarop geen terugkeer meer mogelijk is; er is niets dat deze geboorte nu kan stoppen of belemmeren. Hij zei dat hij gekozen heeft bij de Meesters van Licht te blijven en niet te reïncarneren.

-x-x-x-x-x-x-

Toen Jezus heel jong was ging hij naar Mysteriescholen in India om te getraind worden en initiaties te ontvangen. Hij had dertien leraren, één van hen was Enak-Kee-Na van de Grote Witte Broederschap, die White Eagle-initiaties gaf. Er waren andere leraren, maar deze dertien waren zijn mentoren. Jezus verbleef drie jaar van zijn leven in een tempel, waar hij geïnitieerd werd en werkte, uitsluitend als Enak-Kee-Na zijn student. In mijn visioen is dit de verbinding tussen Jezus, Enak-Kee-Na en de Witte Adelaar. (Zie Appendix B, “De Grot van Oorsprongen: Een Visioen.”)

Judith K. Moore

Vertaling Lina Hille © 2009

De hoofdstukken 3, 4 en 5 uit: A New Formula for Creation. The Miracle of Immortal Love, Light Technology Publ., Flagstaff, Arizona, 2006.