Over Judith, over Sean en over de Kronieken van Ibis

Laiolin is Judiths goddelijke zielsbewustzijn. Tijdens een intense lichtervaring in 1992 kwam Judith samen met Laiolin. Laiolin is een 13e dimensionaal wezen van zuivere frequentie en komt van de Grote Centrale Zon. Ze is ambassadeur van de Raad van Abboraha, lid van de Galactische Federatie en de Galactische Raad van Licht. De Raad van Abboraha is een Galactische Raad van Licht en bekend als de Aardse Elohim. Als een multi-dimensionaal wezen is ze een Arcturiaanse Ambassadeur van de Galactische Raden van Licht. Zij leerde Judith dat er in totaal 13 dimensies zijn, zij is het dertiende-dimensionele aspect van Judiths goddelijke zielsaanwezigheid.

Judith’s initiaties en voorbereidingen om dit werk te doen overbrugden meer dan negen jaren (en vele levens). De eerste missie was in 1999 toen Judith de graancirkel-boodschappen van de Arcturiaanse cirkelmakers begon te channelen.

Het is Laiolins missie om te assisteren bij de uitbreiding van de kosmische geest van de mensheid, voorbij de beperkte functies die het angstraster, dat vele eonen geleden rond de Aarde werd geplaatst, toelaat. Uitbreiding van de kosmische geest is één aspect van het ontwaken van de Planetaire Christus, het ontwaken van het evolutionaire proces op Moeder Aarde en het ontwikkelen van hetgeen we het Eden Principe noemen. Andere begrippen hiervoor zijn de Hemel op Aarde, of de Geboorte van Gaia.

Begin van de Kronieken van Ibis in 2004

In december 2003 en januari 2004 ontvingen Sean en Judith een doorgeving van de Meesters van de Kronieken van Ibis. De informatie verklaarde dat Judith en Sean specifieke DNA-codes dragen die toegang bieden tot de aloude archieven van de Kronieken van Ibis. Ze leerden dat Sean een klerk is van Ibis, en Judith een orakel van Ibis. Beiden hebben ze aspecten hiervan. Er zijn zeven klerken en zeven orakels. De Kronieken van Ibis waren in de oude tijden gelokaliseerd in de binnen-aarde en werden tijdens omwentelingen van de aarde verwijderd. De Kronieken van Ibis werden tijdens de Hyperborea Tijd* weer teruggebracht naar de binnen-Aarde. [*zie de verklarende woordenlijst]

De Kronieken van Ibis bevatten alle heilige openbaringen die aan de profeten van alle volken van de Aarde werden gegeven om het ontwaken van het hoger bewustzijn op de planeet te leiden. Ze omvatten eveneens vorige levens van mensen die betrokken waren bij de aloude mysteriën. Het is de bedoeling de verloren geraakte mysteriën te channelen, energetische verstoringen in aloude archieven te schonen en de Akasha Archieven te herstellen door het menselijk collectief te bekrachtigen hogere staten van bewustzijn te bereiken. De energetische aspecten van dit werk zijn net zo belangrijk als de actuele gechannelde transmissies.

Inhoud van de Kronieken

De onderwerpen zijn divers van aard, zij omvatten: Boodschappen van Moeder/Vader God; reizen in de Schoot van de Schepping; de Mysteriën van Maria Magdalena en Jezus; de Verloren Tafelen van de Schepping; visioenen van de Profeten; de Mysteriën van de Tempel van Salomo; de 2012/2013 transitie en de kosmische kalenders; activering van de Inca Archieven; communicaties van de Meesters van het Universum; boodschappen van de Opgestegen Meesters en de Aartsengelen; Native American profetieën en medicijn-bundel boodschappen; boodschappen van de Geestelijke Raad van de 13 Inheemse Grootmoeders; reizen om de aard van het holografische universum te verkennen; reizen naar de Ik Ben-Tempels, dolfijnensteden en binnen-Aarde; de Poorten van Shambhala; Egyptische Mysteriën; de Isis en Osirus Code; kwantum fysica en de support van het energielichaam van de Aarde om omwentelingen tijdens de verschuiving van de polen af te wenden; integratie van de kosmische trillingen om de planetaire transitie naar hogere dimensionale energieën mogelijk te maken; holografische formules voor het raster van de Nieuwe Schepping; boodschappen van White Buffalo Calf Pipe Woman; boodschappen van Moeder Maria; … en meer.

Huidige Staat van de Archieven

Momenteel zijn er meer dan 1500 gechannelde transmissies in de archieven. De archieven bevatten individuele gechannelde boodschappen en readings van kliënten. De readings van kliënten zijn belangrijk omdat het DNA van één persoon een code kan bevatten die de verzegelde archieven opent. De verzegelde archieven zijn niet beschikbaar voor het collectief. Opening van deze archieven bevordert het ontwaken van hogere bewustzijnsstaten voor de mensheid in deze tijd. Ieder persoon geeft zijn/haar toestemming om de readings vast te leggen en te bewaren.

De archieven worden nu opgenomen in een databank. Er is een omvangrijke hoeveelheid informatie beschikbaar gekomen en die wordt bewaard. Sean heeft zich vele jaren vrijwillig beschikbaar gesteld om deze doorgevingen uit te werken, regelmatig zelfs 8-10 uren per dag. Andere vrijwilligers hebben zich aangeboden om te helpen en een lid van de zielengroep heeft een professionele redacteur in dienst genomen om de transcripten te voltooien. Het is Judith’s intentie dat er een fonds in leven geroepen wordt om op een goede wijze aan dit project te werken.

Over Judith

Judith: ‘Ik ben een Orakel voor de Archieven van de Schepping / de Archieven van RA. Ik betreed visionaire staten om mystieke transmissies over te brengen. Ik ben in staat om alle communicaties te ontvangen die voor het hoogste goed van de andere zijde van de sluier zijn, als mijn bewustzijn tijd en ruimte overstijgt. Tijdens de gechannelde ervaringen overstijg ik de dimensies en betreed ik verhoogde staten die de energetische balans van de electro-magnetische energieën in de dimensionale velden mogelijk maakt. Ik ben een bewust trance-medium en aangepast aan multi-dimensionaal journey-werk.

Mijn training en voorbereiding werden geleid vanuit de andere rijken. Ik heb mijn leven volledig overgegeven aan de dienstbaarheid van God, als een instrument van het Goddelijke voor het Ontwaken van de Nieuwe Hemel-Nieuwe Aarde.

Het is mijn bedoeling om een zuivere boodschapper en voertuig te zijn, dienstbaar aan de Goddelijke Schepper. Ik monitor mijn werk op helderheid en zuiverheid. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid te dienen en assistentie vanuit de mystieke werelden maakt dit werk mogelijk. Mijn echtgenoot, Randy, zorgt op vele niveau’s voor me. Zijn energie support mij, zonder dit zou ik niet in staat zijn dit werk te doen.

Over de 13:13:13 zielengroep

Ik word geassisteerd door een wereldwijde zielengroep van nu meer dan 100 mensen, genaamd de 13:13:13 Zielengroep. Ieder persoon heeft een reading ontvangen die enige mystieke kennis onthult en instemming om te participeren. Ieder persoon heeft DNA dat geassocieerd is met dit werk. De zielengroep is overbrenger of geleider voor het gronden en verankeren van deze energieën van het multi-versum naar de derde dimensie en in de Akasha Archieven. Hun speciale DNA codes zijn belangrijk voor de integratie van dit materiaal in het collectief. Ze zijn ook ‘gronders’ voor de intense energieën die mijn fysieke lichaam uitdagen. De zielengroep helpt om deze krachtige energieën te ankeren en te gronden en het werk mogelijk te maken.

Sean Sands is mijn co-medium en de Klerk voor de Archieven van de Schepping. Als een team zijn we in staat te werken in dimensies waartoe ik eerder geen toegang kon hebben.  Hij zorgt voor mijn energie-lichaam tijdens intense trance-toestanden. Hij doet dit vanuit zijn huis in het Sanctuary in Grandforks, BC.”

Over Sean

Sean Sands is een co-medium van Judith en de Klerk voor de Archieven van de Schepping. Als team zijn zij in staat te werken in dimensies waartoe Judith eerder geen toegang had. Hij assisteert en ondersteunt Judith’s energie-lichaam tijdens intense trance-toestanden.

Een andere belangrijke rol is het gronden van vele van de energieën vanuit zijn huis in de Sanctuary, in Grand Forks, Brits Columbia, Canada.

Sean’s unieke benadering van het leven en de community levensstijl is er een die vele mensen nieuwsgierig maakt. Sean’s papieren en glazen huizen in New Mexico vormden onderwerp voor tijdschriftartikelen. Sean is medicus en overwon kanker.

Beknopte biografie van Judith

Judith is moeder van zes geadopteerde kinderen en negen kleinkinderen. Twintig jaar lang diende ze als een pleiter voor kinderen en opvoeder voor adoptief ouders. Ze is de vroegere voorzitter van de Citizens Review Board in New Mexico. Ze was een belangrijke kracht bij de groei van de Chinese Geneeskunde en de Acupunctuur, plaatselijke en nationaal. Ze leidde 25 jaar lang de acupunctuur kliniek van haar vroegere echtgenoot, Dr. J. Michael Moore, en 16 jaar lang zijn Ka Jud Kenpo Martial Arts Dojo (school).

Judith woont met haar echtgenoot Randall Hansen in de heilige vallei van Chimayo, in New Mexico. Randy is met het licht van de engel Metatron verbonden, hij deelt haar visie, ze werken samen als een team dat werkt voor wereldvrede, global healing, en het ontwaken van de Hemel op Aarde.

  • April 2004: Masters Degree Therapeutisch Counselen
  • April 2006: Tot priester gewijd in de Oosterse Oriëntale Orthodoxe Katholieke Kerk van St. Thomas
  • July 2008: Doctoraat Filosofie in Therapeutisch Counselen, van De Open Universiteit voor Complementaire Geneeswijzen.