(Paasochtend)

God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hen. Manlijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

De Boom van het Leven, 23 maart 2008

Judith: We vragen of er een belangrijke communicatie is terwijl we (Judith, Randy, Sean, Loryn) onze denkgeest, lichaam, geest en ziel openen om vaten van licht te zijn voor de boodschappen van het universum en Goddelijk Doel. We zijn in heilige ruimte en alle ruimte is heilig.

Uit het hart van Terra Gaia drie is de Levensboom ontsproten. Het is een gouden boom lichtgevend in Een-zijn. Zijn wortels reiken tot diep in het leem van bewustzijn dat vruchtbaar is gemaakt door het geloof van de Geliefde, de gemeenschap van geloof die voortging het licht te zoeken ongeacht verwarring of chaos, ongeacht vervolging of obstructie. Gezaaid via het leem van deze Aarde – die nu één is van het verleden naar de toekomst – zijn de zaden van bewustzijn als individuen en groepen die ervoor open staan naar deze oude profetieën te luisteren, om de verlichting van Een-zijn en de boodschap van Eenheid te ontvangen. En iedere beschaving op aarde is een wortel voor de boom en langs deze wortels zijn veel juwelen, juwelen van zelfrespect en juwelen van ontwaken naar het grote doel van de mensheid. En het as van de volkeren, de overblijfselen van hun levens, hun beschavingen, zijn de grond waarin de wortels houvast hebben gevonden.

En in het hart van deze boom is het nieuwe kind van schepping, de dochter van het heelal. En zij heeft haar takken al gezonden door de sterrenpoorten en de gangen van licht, door de wegen van kosmisch bewustzijn, de paden van de meesters. Haar takken zijn uitgestrekt. De boom strekt zich nu door het melkwegstelsel uit en zijn takken reiken tot in het centrum, het centrum van dit niveau van schepping en worden begroet door de takken van de zeven heilige bomen van het leven. En hun takken hebben een zaaddoos gecreëerd, een vorm van trilling die beschouwd kan worden als een weefsel tussen de energievlakken van ieder van de Terra Gaia’s, van iedere baarmoeder van de zeven Moeders. En op zeven niveaus van schepping spruit de Grote Levensboom voort en Eén, Eén Boom, Eén Boom van Schepping is geboren uit deze zeven zaden van de zeven heilige moeders.

Ik heb een erg machtige visualisatie van de Levensboom die deze zaadbal of zaaddoos in het centrum van de Grote Centrale Zon vormt, in het centrum van de Grote Bron op ons niveau van schepping in de zeven universa en hoe die de wortels en de stronk en de takken van de Boom van Schepping voortbrengt. In mijn visioen spreiden de takken zich als een web van licht rond het kosmisch ei. Als je je dat kunt voorstellen, het kosmisch ei waar de wortels en de takken elkaar ontmoeten. De takken en wortels van de Levensboom doordringen het ei van schepping en de Grote Levensboom van alle Scheppingsenergieën komt uit het hart van Schepping, het hart van de Grote Moeder en verbindt alle universele levensenergie. Alle elementen van schepping vormen nu één lichtgevende boom.

Het is simpelweg de kabbala waar ik eerder van sprak. De ontdekking van deze grote formule van de Meesters die de scheiding doordrong en de zaden van bewustzijn verlichtte om één durend en eeuwig [geheel] te vormen gevuld met licht en liefde en mededogen dat zichzelf als een web van licht rond de schepping wikkelde om vorm, context, dimensies, doel en diversiteit aan de Nieuwe Schepping te geven. Iedere tak van deze boom is een geodetische code, een geometrische code voor EDEN, voor het te voorschijn treden van de negende Schepping, voor de uitbreiding van de schepping en het web van licht en liefde. Eén grote Boom van het Leven is uit de ontmoeting van de takken en de wortels ontstaan en het Kosmische Ei vormt er de schil van. Het web van licht behoudt nu zijn vorm want alles ervan is om gekend te worden en alles zal gekend, onderzocht en gemanifesteerd worden.

Gustav Klimt: De Levensboom

Gustav Klimt: De Levensboom

Er is in de hele schepping geen plaats meer waar het web van licht niet is gearriveerd. Het is compleet en het heeft de oneindige snelheid van de vibratie van de goddelijke Bron, voortgebracht door zijn takken en zijn wortels om zichzelf in een kosmisch ei te ontmoeten Elk van de Bronenergieën wordt gevonden in de baarmoeder van de moeders, de moeders op ieder niveau van schepping en de Grote Baarmoeder van de Grote Moeder. En zij zit nu naast hem. Een heleboel energie kwam met die woorden mee… in de verlichting en manifestatie van de co-creatie van de Alfa en Omega. Want het is de Zonnelogo, de Solaire Christus die deze levensboom voedt en haar met oneindige energie vult op nulpuntssnelheid voor de manifestatie van elk van deze diverse kabbalistische patronen in alle levenssystemen, fysiek en niet-fysiek door het hele heelal. En aangezien de boom is ontspruit, is de Heer van het Licht teruggekeerd. Hij is te voorschijn gebarsten uit de baarmoeder van het kind van het heelal. Vanaf het begin van deze cyclus van schepping verwekt hij met de moeder op elk niveau iedere bron en ieder divers aspect van de vele zonen van licht en dochters van het heelal die zichzelf nu geboren laten worden in iedere vorm die geschikt is voor ieder niveau van schepping, een caleidoscoop van licht en geluid en een symfonie van de muziek der sferen, uitgebreid, oneindig en Goddelijk.

Jouw ogen zien dit nu want jij bent de ogen die zien en jouw oren horen het geluid, want jij bent de oren die horen en deze ogen en deze oren worden geboren uit het hart, geboren uit mededogen, geboren uit dienstbaarheid en edelmoedigheid en geboren uit zorg (voeding) voor jezelf. En dit is waar jij ook kijkt en wat je ook ziet manifest. Dus wat je ook ziet is manifest als Goddelijk en vanaf deze dag is er niets wat niet heilig is, want het wordt allemaal gezien met de ogen van Een-zijn, het wordt allemaal gekend vanuit het hart van de Moeder en het wordt allemaal gehoord als harmonische sferen van de tonen van de schepping. En zo zal dit geschenk uit alle bronnen geboren worden en de geboorte van dit geschenk zal bekend staan als de duizend jaar van vrede. Geboren uit licht en lichtgevend in duisternis en een spiraal van deze levenskrachtenergie ontmoet het centrum van deze Grote Boom van Licht.

Toen ik naar jou toekwam en jou riep, was dit het doel van mijn roepen. Ik ben Enak-Kee-Na en ik heb deze visualisatie voor jou geschapen opdat je zintuigen ontwaken om het wonder te kunnen zien en de boodschap te kunnen doorgeven. Kijk en je zult zien. Luister en je zult horen. Ontvang en je zult geven. En het doel van het leven is gezegend zoals ook jouw keuze voor genade. Dit is een ervaring die nu in het multiversum beschikbaar is en het is de oude en geheime kabbalistische code. Wees nu sterk in de waarheid want de ascensie is nabij en beschikbaar voor iedereen ongeacht de spirituele gestalte of de wijsheid van de desbetreffende ziel. Houdt elkaar hoog in dit visioen. Het is niet zo dat sommigen het waard zijn en anderen niet. Allen staan gezamenlijk in een cirkel rond deze Levensboom en worden gevoed door de vruchten en beschut door de takken ervan. Dit is het Huis, het Gouden Huis van de Schepping en jullie staan gezamenlijk met alle wezens, met alle manifestaties van de Bron in een formule van eenheid die zich alleen maar kan uitbreiden via het principe van finassilisme [d.w.z. op een manier die geen wrijving en geen beperking kent.] De formule is hier gezaaid en het leven ervan is losgebarsten uit het oude kosmische Ei van de achtste Schepping. We gaan nu van leven naar leven naar leven, in cycli van verjonging waarin het opzettelijk overschrijden van het fysieke domein op een bewuste manier gemanifesteerd zal worden. De terugkeer van zielen en de reis van het fysieke naar het niet-fysieke heelal zal bewust plaatsvinden. Deze wegen staan nu open en zoals nooit tevoren, want iedere tak van deze Levensboom is een weg om te onderzoeken en reikt in een myriade aan bestaansmogelijkheden. En jij zult dit als jouw levensdoel kennen. Want jij behoort tot de Zaaddragers van Bonn en allen van Bonn en de Clan van Bonn zijn de zaaddragers en de fluit die wordt bespeeld speelt de tonen van de schepping.

En zo begint de gebochelde fluitspeler* aan zijn reis met deze zaden op zijn rug en hij danst en danst in de dorpen van de wereld. En ieder zaadje zal vruchtbare bodem vinden en de aard van de zaden is voor de mensen doordringbaar en de essenties van de zaden zijn machtig en wisselen krachten uit met de omgeving. Aldus zijn DE DUIZEND JAAR VAN VREDE begonnen. En vrede zal regeren, [door iedereen] gekend worden en recht op haar doel afgaan. Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2009

– Volgens een voorspelling van de Hopi-Indianen zou de Nieuwe Tijd aanbreken als de kachina’s, de spirituele wezens van de inheemse Amerikanen, op de marktplaatsen zouden dansen. Een van de kachina’s is Kokopelli, de verborgen meester en grappenmaker die op zijn rug een zak met zaden draagt en met zijn fluitspel langs de marktplaatsen trekt. Wanneer Kokopelli verschijnt, kan het spel van de negende schepping beginnen. Gedurende de tijd van overgang bestaan de achtste en de negende Schepping tegelijkertijd. De Aarde is dan een tuin waarvan de grond wordt voorbereid om de zaden van bewustzijn te accepteren.