Kosmische kalenders & Begin van een nieuwe kalender  

 
 

 

Doorgevingen van Laiolin


Vierenveertig kalenders zijn naar de Aarde gebracht aan het einde van de laatste cyclus van 26.000 jaar. De lange telling van de Maya’s stelt 260 zonneschijven voor. De interpretaties van de Mayakalender geven aan dat er een einde is van een grote tijdcyclus, en in feite het einde van de tijd zoals wij deze kennen, tussen de jaren 2003 en 2012. De Maya kalender stelt één zo’n kalender voor.

Thoth is de bewaarder van de zonnearchieven. De piramide van Gizeh is één van de 44 kosmische kalenders. Het gericht zijn van kosmische krachten op de piramide van Gizeh is meer dan een kalender. Het is een energie-inrichting die de Aarde in evenwicht brengt met de kosmische krachten terwijl de grote wielen van de tijd de schepping steeds verder bewegen in constante uitzetting en inkrimping. Gizeh is één zo’n kosmische kalender.

De 44 kalenders bevinden zich op strategische punten op de planeet. Samen vormen zij een mechanisme dat de scheppingsmatrix afstemt op de beweging van kosmische krachten. Stonehenge is zo’n kalender. Het is de sleutel voor activering van de wiskundige formules die zich in elk van de 44 kosmische kalenders bevinden. Stonehenge is een poort voor de samenvloeiing van alle tijdlijnen en dimensies vanaf het moment van aanvang van alle scheppingen.

Herinner je de informatie dat, vergelijkenderwijs, Nederland zich bevindt op de hersenstam van het lichaam van de Aarde. Alle zenuwbanen voor het lichaam van de planeet lopen door deze nauwe poort. Het zenuwstelsel ontvangt de stimulatie, zendt impulsen over naar de hersenen om als gegevens te worden geïnterpreteerd. De “aansluitdoos” daarvoor is Nederland, omdat dit de hersenstam van de Aarde is.

Deze graancirkel is de energie-inrichting om de oude Druïdische kosmische kalender te activeren die in de geografie van het gebied geplant werd aan het einde van de laatste grote cyclus van 26.000 jaar. Deze kalender is gecodeerd op alle kalenders op de planeet. Het is een codecentrum voor alle 44 kalenders. Evenals de hersenstam een aansluitdoos is voor de zenuwbanen, is deze kalender een codecentrum voor de wiskundige formules van de andere 43 kosmische kalenders. Wanneer de kosmische mechanismen van deze kalenders bewegen, moeten zij worden gesynchroniseerd en uitgebalanceerd. De formule voor synchronisatie van de impulsen uit de 43 kalenders bevindt zich in de Nederlandse kalender. Het bestaan van deze kalender is tot nu toe geheim gehouden, en daarom is er geen materieel monument.

De Heren van de Tijd dragen de DNA-sleutels om de mechanismen van de kalenders te activeren en uit te balanceren en de formules te synchroniseren. Deze doorgeving triggert de DNA-codes van degenen die aspecten dragen van de Heren van de Tijd die in het gebied geïncarneerd zijn om te werken met de kwantummechanica van de kalender voor de komende verschuiving in het jaar 2012.

De graancirkel is de aanvankelijke activeringsformule voor de kosmische kalender die in de geografie van Nederland ligt. De graancirkel en sterrenglief activeren samen de DNA_formules voor de Heren van de Tijd die geleid zullen worden om met de gewijde geometrie te werken in sleutelpunten op de geografische kalender. Als je deze code draagt zul je intuïtief geleid worden om dit werk te doen. De doorgeving activeert de blauwdruk in je DNA.

Wanneer je mediteert met het stel, wees je er dan van bewust als je tintelende of zoemende sensaties ondergaat in je lichaam, of speciaal in je hersenen. Je pijnappelklier zal een frequnetiepatroon resoneren dat het tijd-gecodeerde DNA van de Heren van de Tijd activeert. Een Heer van de Tijd zijn is hoofdzakelijk een ultradimensionele ervaring. Het betekent dat je het fysieke anker bent voor een kosmisch verschijnsel. Ontspan je, en geniet van de snesaties, wees niet bezorgd om wat je nu doet, weet alleen maar dat je zult reageren op de blauwdruk die geactiveerd wordt in je DNA, en dat je geleid zult worden om het werk te doen dat gedaan moet worden vóór het jaar 2013. (p. 65-67, 185)

2. Begin van een nieuwe kalender; de wiskunde in de Maya kalender wordt uitgebreid, Silbury Hill, Wiltshire, Engeland, 2 augustus 2004 (de Maya glief)

Dit stel van graancirkel en sterrenglief bevat wiskundige codes om de sterrenpoorten te openen voor de afdaling van de Heren van Schepping in de holografische blauwdruk van de matrix van de Nieuwe Schepping. De mechanismen van het universum en van de hele Schepping zijn een projectie van holografische harmonische frequentievelden die beheerst worden door de intelligentie van de Heren van Schepping, een bewustzijn van de Geest van God, geprojecteerd vanuit de Bron van Al Wat Is. De Heren van Schepping is een naam voor een scheppingskracht die zich graag in deze schepping manifesteert als op aarde belichaamde wezens aan het einde van de grote tijdcycli. Op het moment van schepping werd vanuit de Bron een holografische blauwdruk geprojecteerd die de sjabloon is voor deze schepping. Alle factoren van de wiskunde van het universum bevinden zich in deze blauwdruk. Deze formules moeten fysiek gecodeerd zijn in de scheppingsmatrix van de aarde om de schepping zich op dit vlak van de werkelijkheid te laten manifesteren.

Het kalendersysteem van de Maya’s bevat de 52 hoofdcodes of mastercodes om de tijdvelden harmonisch te laten afstemmen op het algemene plan, zodat de illusie van tijd in de derde dimensie houdbaar is. Er zijn 260 Maya zonneschijven, die elk variabelen bevatten die een ineengrijpend mechanisme creëren dat door de Heren van de Zon het hoofdplan wordt genoemd. Het einde van de Maya kalender wordt berekend in variabelen die dateren in de gregoriaanse jaren van 2003 tot 2012. De Heren van Schepping moeten afdalen naar dit vlak van werkelijkheid om de mechanismen van de scheppingsmatrix bij te stellen door uitbreiding van de wiskunde van het universum die zich in de Maya kalender bevindt. Essentieel moet, wanneer de oude kalender eindigt, een nieuwe aanvangen om de schepping te laten uitbreiden in plaats van ineen te storten.

De binnenkomst van de Heren van Schepping in dit vlak van werkelijkheid is alleen mogelijk door het openen van de specifieke sterrenpoorten die gecodeerd zijn met de scheppingsformules. De sterrenpoorten werden voorbereid op bepaalde tempelplaatsen overal in Mexico en Midden-Amerika; het patroon voor de Sterrenpoorten is 12/12. Twaalf tempels in Mexico en Midden-Amerika bevatten de codes in de gewijde architectuur van de 12/12. De Kinderen van de Zon dragen de DNA codes om de 12/12 sterrenpoorten te activeren. Deze bepaalde groep is geleid om naar heilige plekken te reizen voor het verrichten van de aloude ceremonies om de 12/12 sterrenpoorten te activeren. De activeringen worden gecodeerd in het wereldraster. De centrale kracht van de Maya zonneschijf bevindt zich in Mexico en Midden-Amerika, maar het mechanisme van deze kalender is vervat in heilige cirkels en tempels overal over de wereld. De Aarde Moeder bevat een scheppingskalender precies zoals het DNA van een moeder de blauwdruk bevat voor elk kind dat ze zal ontvangen.

Dit vlak van de werkelijkheid is een van de wezenlijke vlakken van fysieke manifestatie; het zijn er dertien in totaal. Twaalf is de Scheppingscode, dertien is het getal van de Scheppingsbron en de Bron van alle parallelle dimensies. Dit vlak van werkelijkheid is de derde dimensie; de eerste en de tweede dimensie worden dikwijls de onderwereld genoemd, de dimensies die bestaan tussen incarnaties en manifestaties. De vierde dimensie is de droomtijd, een dimensie waarin mensen binnengaan tijdens wat jullie de slaap noemen. De illusie van de schijnbare werkelijkheid in de derde dimensie wordt beïnvloed door projecties van gedachtenvormen vanuit de vierde dimensie. De vijfde tot en met de zevende dimensie zijn parallelle dimensies die manifesteren in het fysieke maar minder dicht en meer etherisch zijn. De achtste dimensie is astraal, the negende en tiende dimensie zijn etherisch. De elfde en twaalfde dimensie zijn zuivere licht- en geluidsfrequenties, de dertiende dimensie is de Bron, Bron van Liefde. Er zijn veel verschillende interpretaties van de dimensies. Verlies jezelf alsjeblieft niet in de details van deze tekst of in je afvragen wie er gelijk of ongelijk heeft; dat zou het doel van dit bericht vervormen.

Deze dimensies moeten worden uitgelijnd in belangrijke portaalpunten voor de indaling van de Heren van Schepping in de fysieke lichamen van mensen die de scheppingscodes dragen. De belangrijke portaalpunten moeten worden uitgelijnd tijdens specifieke planetaire uitlijningen. De levende bibliotheken van licht in het kristallijnen DNA dragen de sjablonen voor dit plan. Alles is in het DNA gecodeerd.

Deze graancirkel is verschenen om de codes van de 12/12 sterrenpoorten in het wereldraster te activeren. Het doel van de sterrenglief gecombineerd met de graancirkel is om de DNA codes te activeren van de mensen die belangrijke codes dragen voor de activering van de nieuwe scheppingsmatrix. Een selecte groep mensen draagt codes die, met deze formule geactiveerd op heilige plekken tijdens gebed en meditatie, de scheppingskalender van de Aarde activeren, de blauwdruk voor de Nieuwe Schepping.

Wanneer jullie naar dit stel kijken, geef dan aandacht aan wat jullie ervaren; voel je een zoemen of bellen in je oren, voel je je licht in het hoofd, krijg je kippenvel of word je wat beverig? Dit is een aanwijzing dat je de codes draagt. Als dat het geval is, neem dan wat tijd bij het stel voor het neerzetten van de intentie om je lichtcodes in je DNA te activeren. Zet de intentie neer om intuïtief te worden geleid naar de plaatsen die wezenlijk zijn voor jouw aandeel in de activering. De Heren van Schepping hebben de essentiële codes gezaaid in de afstamming van licht overal in de mensheid. De activering van de codes activeert een wiskundige formule in het collectieve DNA die op zijn beurt de nieuwe scheppingsmatrix activeert. Jullie zijn zonen en dochters van de Allerhoogste, laat het scheppingslicht schijnen door je holografische veld wanneer je je codes projecteert in combinatie met de formules voor dit stel in de specifieke punten van het aarderaster waarnaar je geleid wordt. Je intuïtie, je gevoelens en je geloof zijn de wegenkaarten voor deze reis. (p. 119-121, 218)

Bron: Taal van Graancirkels, Judith K. Moore en Johan Keijser, 2006. Uitgave Johan Keijser Publishing.

1. Kosmische kalenders, samenvloeien van tijdlijnen vóór 2012, Hoeven, Nederland, 15 mei 1997