Maria Magdalena: ‘Hij kwam heel naar mij toe.’

Judith Moore bezocht met Kerst in haar woonplaats Chimayo een viering van de plaatselijke Pinksterkerk. Tijdens de dienst belichaamde zij Maria Magdalena. Deze sprak tot haar:

Fra Angelico: Noli me tangere.

‘De wereld is getuige geweest van lijden en is gefocust geweest op de bereidheid van mijn Heer om dat lijden te belichamen. Maar de waarheid is gegeven en ontvangen en de boodschap is duidelijk. Hebben jullie je nooit afgevraagd waarom hij niet langer gewond was, toen hij naar mij toekwam in de tuin op het punt van ascensie? Hij kwam heel naar mij toe. Hij kwam hersteld naar mij toe.  En hij zond mij als zijn boodschapper naar de wereld om te verkondigen dat hij had geleefd.* Dat is de macht van alchemie die nu werkzaam is. En dit wonder begon 2000 jaar geleden. Maar nu is de tijd van zijn manifestatie. Jullie zijn degenen die bereid waren om de wonden, het lijden van de mensheid te belichamen en om hersteld te worden, om weer heel te zijn, om hiervan te getuigen en gezien te worden als heel.

Jullie zijn de boodschappers. Gaat voort de wereld in om dit wonder te verkondigen. Want als mijn Heer naar mij toe was gekomen met één wond op zijn lichaam, dan zou zijn boodschap naar jullie toe en naar de mensheid toe vandaag heel anders zijn geweest.  Maar hij kwam naar mij toe gevuld met licht en heel. En jullie zijn de boodschappers van dit geschenk. Ik was de getuige en werd heengezonden en ik ben nu heengezonden. Terwijl ik met hem in de tuin stond, zette hij het licht luister bij en in de tuin verhelderde hij de boodschap van het licht die ik naar de apostelen en nu naar jullie overbreng.  

Wanneer jullie deze reis [van dood en opstanding] begrijpen, zullen jullie weten dat het jullie reis is. Mijn Heer leeft. Ik ben onsterfelijk. Ik ben alomtegenwoordigheid ingegaan. Ik ben alomtegenwoordig. Ik ben niet beperkt door tijd of ruimte, lichaam of geest. Zie naar mij uit en ik kom naar je toe. Ik ben de getuige van jouw heelheid. Ik ben de getuige van jouw leven. Ik leef met jou. Jij bent de boodschapper. De tijd is gekomen.’

* ‘Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer had gezien en wat Hij haar had gezegd.’ Johannes 20:18

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2011