Sterrengliefen voor Heling en Ascensie, Voorbeelden van graancirkels en sterrengliefen (deel 2)

Doorgevingen van Laiolin

Voorbij de grens van het lineaire bestaan wachten mysterieuze werelden op ontdekking

In deze tweede reeks voorbeelden van Sterrengliefen voor heling en ascensie vind je 9 graancirkel – sterrenglief combinaties, waarmee je kunt werken ten behoeve van je persoonlijke en de planetaire ontwikkeling. De graancirkels zijn formules voor ascensie en het ontwaken van de Hemel op Aarde, of het verschijnen van Eden.

  1. Codes van de tijdfrequenties veranderen, herstructurering van collectief cellulair geheugen, Wakerley, Engeland, 6 juni 2001
  2. Wonderen, communicatie met het rijk van de engelen (De Engel), Gog Magog Hills bij Cambridge, Cambridgeshire, Engeland, 25 juli 2001
  3. De nieuwe levensbloem, het goddelijk plan voor de Hemel op Aarde of de Vijfde Wereld van Vrede, Milk Hill, Alton Barnes, Engeland, 13 augustus 2001
  4. Metamorfose van het DNA van Tara Gaia, Windmill bij Avebury, Engeland, 18 juli 2002
  5. Herstel planetair geheugen en verloren archieven, Standdaarbuiten, Nederland, 9 juli 2003
  6. De nieuwe merkaba, de nieuwe schepping ligt in ons DNA, Pilgrimsway, Burham in Kent, Engeland, 12 juli 2003
  7. Uitbreiding bewustzijn, ontmoet je lichtfamilie, Herent, België, 2 mei 2004
  8. Correctie van vervorming in de holografische aard van onze waargenomen werkelijkheid, East Field, Alton Priors, Engeland, 3 juli 2005
  9. Meester ascensie-code voor onze reis naar verlichting, East Field, Alton Priors, Engeland, 18 juli 2005

 De sterrengliefen, die de beelden van de graancirkels begeleiden, zijn meditatie-gereedschappen. Sterrengliefen zijn een universele taal van licht van de Kronieken van Ra, een taal die veel omvattend is en diep reikt. De sterrenglief en jouw DNA reageren onderling om het DNA te activeren. Elke glief is een levende bibliotheek van licht die wordt afgedrukt op de neurosynapsen en gecodeerd in het DNA. Downloaden van de informatie dient een tweevoudig doel: terwijl je een werktuig bent voor activering van het collectief, zul je van de verschillende gliefen eveneens doorgevingen ontvangen voor jouw ascensie (evolutie). De sterrenglief werkt als een activator of versnellingscode. Door de sterrenglief en de graancirkel te combineren worden alchemistische formules geactiveerd. Als je het beeld in je opneemt, ontvangt je pijnappelklier dat en zendt de trilling door naar je DNA. Elke sterrenglief draagt een trilling die door het DNA herkend wordt. Het kristallijnen DNA is de levende bibliotheek van licht.

Hoe gebruik je de sterrenglyfs?

De sterrenglief communiceert met je uitgestrekte kosmische intelligentie via een niet-lineaire taal. Bekijk de glief en stel je voor dat je met je derde oog en je fysieke ogen een foto neemt. Sluit je ogen en focus je intentie om de trillingen door je hart naar binnen te brengen. Zodra je de hartverbinding hebt gemaakt, richt dan je intentie op het openen van je innerlijke licht. Terwijl je ademt en mediteert open je je voor het hoogste aspect van je bewustzijn. Stuur dan een boodschap naar je DNA en jouw cellen om de codes van de gliefen te ontvangen en die tot bruikbare informatie en energie te maken voor jouw proces van spirituele ontwaken en de activatie van het DNA. Adem diep in en adem uit met 6 korte ademhalingen en één lange. Deze ademhaling bewerkstelligt integratie van de trillingen en de bekrachtigt de sterrengliefen.

Glief Vrede

Graancirkels en de locaties van graancirkels

Iedere graancirkel is een geschenk van het universum. Het zijn boodschappen van jullie sterrenbroeders en –zusters, die jullie multidimensionele, evolutionaire reis ondersteunen. Velen van jullie die openstaan voor het collectieve bewustzijn en het ontwaken van de kosmische essentie op jullie planeet, zullen zich kunnen vinden in deze taal van deze geometrische projecties. Iedere graancirkel en sterrenglief tezamen kunnen (in meditatie) worden gebruikt als een instrument voor transformatie, een instrument van hoge energie die uiteindelijk de soepele transitie van de Aarde mogelijk maken met een minimum aan geologische problemen.

De graancirkels zijn holografische projecties, en zenden licht- en geluids-frequenties uit die in de energetica van de aarde worden uitgezonden op belangrijke punten in het aarderaster en op leylijnen, om bewustzijn te versnellen en de aarde te helpen bij de transformatie die nodig is voor de wisseling van tijdperk. Elke graancirkel werd geprojecteerd op het oppervlak van de planeet, op belangrijke triggerpunten van het levende lichaam van Moeder Gaia, met uiterst geavanceerde technieken, en geblokkeerd tegen interventie door de elementen die de planeet in angst houden. De locaties zijn kritisch en zijn berekend ten opzichte van de galactische en universele tegenhangers van het levende lichaam van Moeder Gaia. De kaart van jullie planeet, de grote Kosmische Moeder, is een locator voor andere sterrenstelsels. We nodigen je uit je diep te verbinden met het graancirkelfenomeen en jezelf te openen om de grote aantallen geschenken die we in deze tijden aan de mensheid hebben aangeboden, te ervaren.

Het medium graan leent zich uitstekend voor ons doel. We willen niet dat ze in steen gebeiteld worden, maar de levensketen ingaan door middel van deze voedselbron. We stralen deze frequenties en formules in de voedselketen om overvloed te bevorderen en multidimensionaal effect te hebben op de bron van voedsel.

Laiolin, lid van de Raad van Abboraha en hoeder van de Archieven van Ra, zegt: ‘Het is mijn voorrecht en verantwoordelijkheid hoog dimensionele informatie door te geven ter assistentie van de derde dimensionele aardelingen in hun evolutionaire ontwikkeling. Het is ook mijn missie behulpzaam te zijn bij het ontplooien van je kosmische brein, voorbij het gelimiteerde functioneren dat maar mogelijk was onder het angstweb, dat vele eonen geleden rond jullie planeet werd gelegd. Het kosmische brein ontplooien is één aspect van het doen ontwaken van de Planetaire Christus, het ontwaken van het evolutionaire proces op Moeder Aarde en het ontwikkelen van het Eden Principe. Andere benamingen hiervoor zijn Hemel op Aarde, of de Geboorte van Gaia. Deze ontplooiing houdt ook in: het schonen van oude negatieve gedachtenpatronen, het activeren van je ziels-DNA en het uitbreiden van je bewustzijn.’ Onthoud dat alle creatie zich verplaatst vanuit de kosmische essentie en zich dan manifesteert in de fysische vorm.

Waarom verschijnen er graancirkels in Nederland?

Het raster van de aarde is als een acupunctuurkaart. Engeland is het oor op de kaart, Nederland is de hersenstam. Nederland is gelegen op de energielijn die het equivalent is van de gouverneurlijn op de acupunctuurkaart. De gouverneurlijn is een hoofdverbindingslijn voor het hele meridiaansysteem van het lichaam. De gouverneurlijn loopt van de bovenlip over het hoofd, naar beneden langs de wervelkolom en eindigt bij het wortelchakra. Alle vitale verbindingslijnen en zenuwbanen lopen door de hersenstam. Deze analogie van het wereldraster met een acupunctuurkaart en menselijke anatomie verklaart waarom Nederland zo belangrijk is voor de wereldhandel en – regering.

Al deze graancirkels bevatten formules om de energiebalans van de wereld in evenwicht te brengen, planetaire levenssystemen staande te houden en bewustzijn te transformeren. Elk van de formules versmelt tot een omvattende structuur van vitale levenskracht energie, die gevoed wordt door de gouverneurlijn van de planeet die energetisch door Nederland loopt. Het alchemistisch effect van de formules wordt versterkt door de sterrengliefen en door de algemene interactie met de gliefen en de doorgevingen.

Alles wat in Nederland wordt geïntroduceerd gaat erg snel de energielijnen van de planeet binnen en heeft een blijvend effect. Daarom is het energiewerk dat in Nederland wordt gedaan zo belangrijk voor de planeet. Er is een kritieke massa van ontwaakte zielen in Nederland en de energielichamen van deze zielen werken als versterkers voor de vibraties die de planeet zullen helen en de mensheid zullen doen ontwaken. (p.16-18, 30-31 )

Waarom verschijnen de meeste gewascirkels in Groot-Brittannië?

Het antwoord is eenvoudig. Waar begint het nulpunt in de tijdzones en waarom? Welke partij het ook is die punt nul beheerst(e), hij heeft geweldige macht op de planeet. Daarom hebben we deze locatie gekozen als bron van bevrijding voor deze kostbare planeet. Er is een web van licht, zoals de vezeloptica op Aarde. Wat genoemd wordt het raster en de leylijnen van de aarde heeft men opgespoord, maar er is een energetisch web dat alle frequentiepunten op de aarde verbindt op dezelfde manier als het lijnenschema in een acupunctuurkaart van het menselijk lichaam. Er zijn twaalf hoofdmeridianen, en er zijn vitale verbindingen waar de meridianen elkaar snijden, zoals de Maria- en Michaëllijn. Er zijn acupunctuurpunten over het hele lichaam en vele in het oor. Vanuit het oor kun je het hele menselijke lichaam bereiken. Engeland is het oor van Moeder Aarde. Engeland heeft verbindingen met punten voor de hele planeet. Omdat het oor van de aarde de locatie van elk punt draagt voor de hele planeet, is het Verenigd Koninkrijk voor dit project heel belangrijk geworden. De kracht van dit oor van de aarde is een een concentratie van de levenslijnen van Moeder Aarde zelf, je zou kunnen zeggen dat dit het centrale zendstation voor Moeder Aarde is. Begrijp ook dat er een piramide van licht staat over dit land. Deze piramide transcendeert de rijken van alle potentiaal.

Zet je intentie, terwijl je deze boodschappen leest, om energetische hulp te krijgen van de Arcturiaanse frequentie-meesters die deze graancirkels creëerden. ‘Open je bewustzijn om met ons te communiceren. Wij zijn hier om jullie reis naar heelheid te ondersteunen en je uiteindelijk te leiden naar een pad van groter spiritueel ontwaken en dienstbaarheid van de hoogste orde. Sta jezelf toe deze informatie op celniveau in je op te nemen. Verwacht niet van je zelf dat je alle aspecten en mysteries die deze doorgevingen bevatten zult begrijpen. Ervaar ze, straal ze uit, tril mee en neem ze in je op – door dit te doen zul je de mensheid een onmetelijke dienst bewijzen.’

1. Codes van de tijdfrequenties veranderen, herstructurering van collectief cellulair geheugen – Wakerley, Engeland, 6 juni 2001

De Heren van Tijd van de Maya’s zijn meesters van het interdimensionele continuüm dat bekent is als spectrale frequentieafstemming. Dit continuüm is het frequentie-raster dat de harmonische trilling van massa en materie bewaakt en bijstelt. Wat je ziet is de sjabloon van de Maya’s of Inca’s die de formules draagt om codes van de tijdfrequentie te veranderen. De derde-dimensionele werkelijkheid is slechts een op waarneming gebaseerd droomveld. Historisch is de planeet geïmpregneerd met tijdsjablonen die traumacycli regenereren. Deze sjablonen werden van een patroon voorzien binnen het collectieve droomveld en hadden een krachtig effect op bewuste keuze binnen de structuur van massa en materie op een subpsychisch cellulair niveau, dit leidde tot herhaalde traumacycli.

De sjabloon bedrukt het collectieve en wordt dan geregenereerd door de dichte energievelden die resoneren door de resulterende traumacycli. De term Heren van de Tijd van de Maya’s verwijst naar energie-structuren binnen de Kosmische Schepping.

Graancirkel bij Wakerley, 21 juni 2001. Uit: De Taal van Graancirkels.

De sjablonen worden geherstructureerd en afgestemd op eeen hogere trilling, in je gewaarzijn, bekend als de frequentie van mededogen. Wat je ziet is de afdruk van de nieuwe sjabloon die naar het derde-dimensionele droomveld wordt geresoneerd door de creatie van deze gewascirkel. Dit is het zichtbare beeld van de nieuw ontwikkelde sjabloon. De daaruit voortvloeiende formule werd interglaciaal energetisch verankerd in de matrix van de aarde (op 21 juni 2001), gecodeerd op een cyclus van 52 jaar, om maximaal effect te bereiken in het jaar 2053. Het resultaat zal een herstructurering zijn van het collectieve cellulaire geheugen van het leven op aarde. (p.98-99, 204)

2. Wonderen, communicatie met het rijk van de engelen, Gog Magog Hills bij Cambridge, Cambridgeshire, Engeland, 25 juli 2001

25 juli wordt in de Maya kalender de dag buiten de tijd genoemd.

De graancirkel die op 25 juli 2001 op de Magog Hills in Engeland de naam ‘De Engel’ kreeg inspireerde Hennie Aleida bij het maken van deze tekening. www.helende-mandalas.nl

Legioenen hemelse gastvrouwen en gastheren zijn naar het aardse vlak afgedaald, in golf na golf, om te helpen bij de manifestatie van het goddelijk plan. Aartsengel Gabriël heeft dertien legioenen engelen van verlossing gestuurd tijdens de zonnevlekverschijnselen in maart (2001)toen het noorderlicht zichtbaar werd als een robijnrode vlam in de noordelijke hemel. Roep hun hulp in voor het zuiveren van oude cycli van misbruik en rauma die als resterende angstblokkades in jullie energieveld achterblijven. Alles wat verschaft is voor vernietiging is aan de oppervlakte gebracht om te worden gereinigd en geheeld, en er zijn legioenen engelen om te helpen.

Deze formule is een resonerend energieveld dat versterkte communicatie met het rijk van de engelen manifesteert. Naarmate het angstraster zwakker wordt, komt communicatie met de hogere rijken en dimensies binnen bereik zoals nooit tevoren.

Open je hart om deze geschenken te kunnen ontvangen. De manifestatie kan komen in de vorm van de vriendelijkheid van een vreemdeling of van de gebeden om vrede en hoop voor een verlatene. De zesde golf engelenkinderen is naar beneden gekomen en is geïncarneerd in de schoten van hun moeders. Dit zijn de tijden van wonderen. Het hemelse rijk zal helpen met het manifesteren van wonderen. (p.100, 206)

3. De nieuwe levensbloem, het goddelijk plan voor de Hemel op Aarde of de Vijfde Wereld van Vrede, Milk Hill, Alton Barnes, Engeland, 13 augustus 2001

De Nieuwe Levensbloem, Hennie Aleida Hendriks, www.helende-mandalas.nl

De levensbloem is een sjabloon voor de schepping. Binnen het goddelijk plan bestaat de codering voor de manifestatie van nieuwe scheppingscycli. Goddelijke wet, kosmisch bewustzijn stroomt in goddelijke orde. Op het moment van schepping van planeten en universa, wordt een sjabloon van de levensbloem opgedrukt binnen de scheppingsmatrix. De sjabloon resoneert binnen frequentiegolfpatronenen van acht octaven. Het goddelijke patroon van de schepping wordt gemanifesteert in fractale formules die de dertien zonnehuizen van de grote centrale zon herhalen, twaalf eromheen terwijl de dertiende het middelpunt is.

Aarde ondergaat een bedrukking van de nieuwe schepping. De matrix van de zich uitbreidende levensbloem resoneert in dertien stellen frequenties van acht octaven hoger dan de bestaande scheppingssjabloon in de vorm van een levensbloem. Dit is bekend als het gouden octaaf. Deze gewascirkel is de Mandelbrot set* die de subatomaire structuur is van de nieuwe sjabloon van de nieuwe levensbloem. Je kijkt letterlijk naar de sjabloon van de vergrote levensbloem, die het goddelijke plan is voor Hemel op aarde of de Vijfde Wereld van Vrede.

Velen van jullie dragen coderingen van het oorspronkelijke God-zaad dat de Schepping van deze geliefde planeet manifesteert; jullie zijn bekend als de gewijde geometrie van de 144.000. Jullie DNA zal aan deze formule worden toegevoegd wanneer jullie je bezighouden met creatieve meditatie met deze set, jullie geschenk bijdragend zoals jullie afspraken in je zielecontract op het moment van Schepping. (p.99 en 205)

* Mandelbrot set: een fractaal of vorm die zichzelf repliceert.

4. Metamorfose van het DNA van Tara Gaia, Windmill Hill bij Avebury, Engeland, 18 juli 2002

Het licht-raster op de planeet is volledig geactiveerd en op zijn plaats, en het is interdimensioneel verankerd met een contra-raster dat zich in de kristallijnen etherische laag in de planeet bevindt. Sleutelpunten op de planeet zijn geactiveerd als zuilen van licht, die het lichtraster in de etherische energie die de planeet omgeeft verbinden met het inwendige etherische vlak. Verbeeld je nu dat op de planeet boven en beneden een lichtraster is verankerd volgens het paradigma ‘zo boven, zo beneden’ wanneer het lichtzuilen interdimensionaal in dertien dimensies verankert.

Om de term ‘dimensie’ te verduidelijken: er zijn supra-dimensies, de dimensionale velden en sub-atomaire dimensies. Van de dimensionale velden zijn er 144. Er zijn dertien supra-dimensionale velden, waarvan elk veld 52 kristallijnen lagen omvat. Micro-dimensionale velden zijn er oneindig veel.

Verbeeld je dat een raster multidimensionaal op zijn plaats verankerd is. Verbeeld je de replica van deze Ster van David in de fractale geometrie als Mandelbrot set. Hij repliceert zich tot de geometrie van 144.000. Bedoeld wordt niet 144.000 mensen; dat is een kwantum veld. De zuilen van licht verankeren de sleutelpunten rond de planeet. Het middelpunt van deze graancirkel stelt de kristallijnen kern van Moeder Aarde voor. Met deze formule worden laserachtige bundels geactiveerd en uitgezonden vanuit de as van de kern van de planeet, Moeder Aarde heeft een pranabuis of zielekoord precies zoals mensen.

Om de patroonvorming in dit verschijnsel te begrijpen is het noodzakelijk het beeld van de graancirkel drie-dimensionaal, zes-dimensionaal, twaalf-dimensionaal te zien. Het beeld moet worden uitgebreid tot een twaalf-dimensionaal veld. Tot nu toe waren mensen niet in staat om deze interpretatie van de werkelijkheid waar te nemen. Jullie nemen dingen in de derde dimensie waar, jullie zijn derde-dimensionele wezens.

Door contact te maken met je pijnappelklier kun je bewust de door de pijnappelklier gaande lichtzuil zien, die een gouden as creëert zoals die van Moeder Aarde. Verbeeld je dat je binnen de kristallen kern van Moeder Aarde bent. Vraag dat je pijnappelklier je bewustzijn vergroot zodat een twaalf-dimensionale werkelijkheid wordt waargenomen.

Deze graancirkel is de lichtformule om de lichtvelden van het nieuwe planetaire licht-raster te verbinden. Elk van de lijnen die uitstralen vanaf de formatie in het midden is een lichtbundel; die lichtbundels verbinden de zuilen en herhalen zich in een fractale formule overal in de biosfeer en het fysieke lichaam van Tara Gaia; terwijl ze snel, zoals lichtkogels, bollen uitzenden door alle dimensies en alle omhulsels, door elk continuüm om sleutel-trigger-punten op Tara Gaia te verbinden. Deze graancirkel activeert laser-achtige bundels die belangrijke trigger-punten snijden, en die DNA-capsules activeren om de onvermijdelijke metamorfose van het DNA van Tara Gaia te activeren. Deze graancirkelformule is de activering van de 13/13 essentie van het DNA van Tara Gaia.

Het lichaam van Tara Gaia is als een kaart van de kosmos. Wanneer dit continuüm wordt ontstoken, zal deze ontsteking manifesteren in een kwantumveld door de hele Oorspronkelijke Schepping. Dit is de Manderbrot set.

Verbeeld je de gedachte van deze tijdcapsules, geplant in galactische nevels door de hele Schepping heen, kristallijnen juwelen, zoutkristallen of megalithische kristallen die tijdcapsules zijn van intergalactisch DNA. Wanneer dit continuüm volledig is, zullen deze laserachtige lichtbundels een kwantumveld activeren. Wanneer fractale formules een kwantumveld bereiken binnen een Mandelbrot set, creëren ze een kwantum-matrix. Deze formule is de kwantum-matrix die het Goddelijke Scheppingslicht activeert. (p.107, 108, 210)

5. Herstel planetair geheugen en verloren archieven, Standdaarbuiten, 9 juli 2003

Deze graancirkel herstelt het planetaire geheugen en de verloren archieven.
 

 

 

De Akasha Archieven zijn veranderd, massieve hoeveelheden belangrijke archieven zijn verwijderd door gestoorde inbrekers die de bedoeling hadden de werkelijk geschiedenis van de Aarde en de Goddelijke Blauwdruk te vervormen. Er zijn heilige tafels beschermd en door de eeuwen heen doorgegeven, uit Hyperborea, Atlantis, Lemurië, het Verloren Kristallijnen Keizerrijk van Brazilië, de Oorsprong van de Ik Ben Egyptische Tafels. Hieronder zijn de Smaragden Tafels, de Roze Tafels, de Maya Codices, de Albasten Tafels, de Tafels van Abraham en Mozes, de Dode Zee-rollen, de Tibetaanse Tafels, de Hopi Tafels en talloze anderen. Veel van de heilige tafels zijn vernietigd of veranderd.

De bibliotheken van Alexandrië waren één van de derde-dimensionele centra voor de Akasha Archieven. Toen de bibliotheken afbrandden, ging veel van de overblijvende archieven en heilige tekst verloren. De bibliotheken van heilige archieven bestonden op andere plaatsen op de aarde. Veel van de heilige archieven werden vernietigd tijdens de verovering van de Amerika’s, Tibet en andere landen waar de bevolking met genocide werd vernietigd.

Deze gaten openen bewustzijn voor geweldige vervormingen. De vernietiging en vervorming van de heilige tafels en archieven is de vervorming van het Woord van God. Het Woord van God is de frequentie van de Schepper / Schepping. De tafels zijn de manifestatie van het vlees geworden woord van God of de trilling van schepping, manifest in massa en materie.

De Bijbel is een perfect voorbeeld. De waarheid is in de Bijbel gecodeerd. Toen Sir Francis Bacon de opdracht kreeg om de bijbel te vertalen voor Koning Jacobus, heeft hij met de begeleiding van St. Germain de bijbel zorgvuldig zo gecodeerd dat het Ware en Levende woord van God niet vernietigd zou worden. Het Woord is er, maar omgeven door vervorming en wanbegrip. De voornaamste vervormingen zijn dat God een God is van angst en wraak; dat mensen onrein geboren zijn, en dat het niet mogelijk is het Hemelse Koninkrijk in het lichaam te ervaren. De vervorming van het Heilige Woord heeft het menselijk bewustzijn beperkt en een vervorming in de massa gecreëerd die ascensie verhindert. Het is een mythe dat slechts enkelen ‘uitverkoren’ zullen zijn op ‘de dag des oordeels’. De hele Schepping is bezig te ascenderen. Elk mens kan er thans voor kiezen vrij te zijn van boeien van schuld of angst, en de Hemel te omarmen wanneer deze op Aarde neerdaalt.

Dit stel, graancirkel en sterrenglief, is de formule voor het openen van het DNA, de levende bibliotheek van licht en herstel van de gewijde archieven en het planetaire geheugen. Wanneer de Akasha Archieven vrij zijn van vervormingen kan het Planetair Bewustzijn de Blauwdruk van de Archieven van de Schepping zonder vervorming ontvangen.

Breng nu deze informatie in verband met het belang van het gegeven dat deze graancirkel en formule in Nederland in de energetica van de planeet gebracht worden. Nederland is de hersenstam van de planeet. Er is een directe verbinding met de hersenstam, het zenuwstelsel en de gouverneurlijn. Herstellen van de Akasha Archieven door middel van deze formule in Nederland heeft een onmiddellijk en rechtstreeks effect op het hele lichaam van de planeet. Tal van mensen zullen een diepe oproep ervaren om met deze set te werken. De reden is dat je DNA hebt dat gecodeerd is op de gewijde archieven en tafels. In een of ander leven was je archiefbewaaarder. Als je dit leest kun je belangrijke fysiologische symptomen krijgen, zoals huiveringen, koude rillingen, kippenvel of warmte in je lichaam. Dit is een teken dat je archiefbewaarder geweest bent en de verloren archieven in je ziels-DNA gecodeerd hebt voordat ze vernietigd werden.

Meditatie

Zet in meditatie de intentie neer om je levende bibliotheken van licht te openen voor het activeren van de lichtcodes in je DNA, waardoor de gewijde archieven in de Akasha Archieven hersteld zullen worden. Andere mensen, die toegang hebben tot de Akasha Archieven, kunnen het stel gebruiken om de Akasha Archieven te helen en te herstellen. Het stel kan meegenomen worden naar heilige plekken waar de stenen de oude archieven meedragen, en kan gebruikt worden om de trillingen van de heilige stenen over te brengen om de Akasha Archieven te herstellen. (p.85-86-198)

6. De nieuwe merkaba, de nieuwe schepping ligt in ons DNA, Pilgrims way, Burham in Kent, Engeland, 12 juli 2003

Dit is de merkaba van de naar boven komende matrix, de kosmische krachten die een nieuwe schepping baren.

Deze graancirkel is de formule om de nieuwe scheppings-merkaba bij de kern van deze planeet te activeren. Het is een versneld resonantieveld dat zich uitbreidt en de merkaba van de planeet versnelt, waarbij de kosmische scheppings-krachten in gang gezet worden. De planetaire merkaba heeft invloed op de energievelden op elk bestaans-niveau in jullie wereld. De planetaire merkaba zendt electrostatische wiskundige formules uit, die de matrix van de nieuwe schepping organiseren.

Een manier om deze gedachte waar te nemen is, dat Moeder Aarde zwanger is van de zaden van een nieuwe schepping; ze is zwanger van de nieuwe merkaba. Deze merkaba is de levenskracht van het kind van schepping. De blauwdruk moet door de merkaba gevitaliseerd worden om de scheppingsmatrix in gang te zetten. Dit is de aard van de Universele Wet. De kosmische krachten dalen af op aarde om het zaad te bevruchten of te activeren en de merkaba te laten draaien. De Bijbel zegt dat de mens gecreëerd is naar het beeld van God. Dit betekent dat je een volledig holografisch veld bent van de Scheppings-matrix. De Blauwdruk voor de Nieuwe Schepping ligt in jullie DNA. Dit stel activeert die blauwdruk en versnelt de resonantie van de electromagnetische ladingen die afkomstig zijn van jullie DNA. Wanneer de formule eenmaal door een bepaald aantal mensen ontvangen is, worden de electromagnetische ladingen uit jullie DNA een wiskundige formule, die een kwantumveld binnengaat en de activering van de nieuwe Schepping versnelt. Jullie zijn deel van het levende lichaam, en datgene wat een deel van de Schepping beïnvloedt heeft automatisch invloed op de Schepping in zijn geheel. Velen van jullie dragen actieve codes in je DNA, die van tevoren ingesteld zijn te versnellen wanneer je in interactie gaat met deze set. Jullie zijn alchemisten; jullie DNA is de katalysator voor de Merkaba van de Nieuwe Schepping. (p.114-115- 215)

7. Uitbreiding van bewustzijn, je lichtfamilie ontmoeten, Herent, België, 2 mei 2004

Levensbloem, graancirkel gemaakt door een viertal mensen, initiatiefnemer Jan Loenders. Details van de cirkel: Radius van de levensbloem 12 m, Totale diameter 28 m, Radius centrale cirkel: 2 m. Vanwege de afmetingen van het veld, 40×40 m, kon de formatie niet groter zijn. Naar Engelse maatstaven is dit betrekkelijk klein.

Deze cirkel werd door mensenhanden (vier man) gemaakt. Initiatiefnemer Jan Loenders, beïnvloed door verhalen over door mensen gemaakte cirkels in Engeland, wilde het hele proces zelf ervaren. Hij voelde zich zeer aangetrokken tot het ontwerp van de levensbloem. Judith Moore en Barbara Lamb behoorden tot de sprekers op een spiritueel symposium in België (mei 2004), waar Judith deze doorgeving ontving toen zij in de cirkel was. 1)

Laiolin zei hierover: Door mensen gemaakte cirkels zijn eveneens deel van het verschijnsel. Zelfs de door mensen gemaakte formaties bevatten boodschappen omdat deze vormen vaak niet zomaar vanuit het niets in het brein van de maker zijn ontsproten.

Elk mens in deze heilige levensbloem is een veld van microkosmische omloopbanen. Jullie hebben lichtpunten gekozen in deze Goddelijke Levensbloem, en daarom zijn jullie ankerpunten voor kosmische trillingen. Kosmische kristallijnen energievelden worden uitgelijnd met jullie planeet voor de volgende fase van de opening van de ascentieportalen en de doorgangen voor een metamorfose in (een biochemisch vlak van de kern en vezel zelf, van de moleculaire structuur van) de Schepping. Overstijg nu jullie aardse lichamen, want deze cirkel is een voertuig van licht. Het is een projectie die interdimensioneel lichtvelden en intergalactisch wegen van energie verbindt. Intergalactische energieportalen.

De heilige levensbloem, Hennie Aleida Hendriks, www.helende-mandalas.nl

Omdat jullie allemaal deelnemers zijn bij het activeren van lichtlichamen en verhogen van de trilling van de snelheid van de energievelden op deze planeet in het bewustzijn van de 144.000, treden jullie in deze cirkel allemaal op als de velen en de Ene. Jullie zijn fractallijnen formules van licht, jullie dragen allemaal lichtcodes van elk aspect, elk alchemisch aspect van de Scheppingsmatrix. Jullie hebben een lichtraster op jullie planeet geactiveerd, jullie hebben je merkaba’s geactiveerd en in draaiing gebracht, waardoor jullie lichtlichamen geactiveerd werden.

Deze heilige levensbloem activeert de kosmische en intergalactische wegen van energie, portalen van transcendentie. Het opent het web van licht in een zich uitbreidend veld van energie dat niet-lineair is, ruimte en tijd overstijgt en alle dimensies van bewustzijn omvat. De kristallijnen essentie van de frequentie en de snelheden van de voertuigen van Liefde worden uitgebreid, en ieder breidt op zijn/haar eigen wijze het vermogen van de mensheid om lief te hebben uit. We openen nu een intergalactisch lichtweb en activeren het versnelde lichtlichaam van de Schepping. (p.154 t/m 157, 238)

Terwijl je gaat mediteren, verbind je dan weer met de oorsprong van de kosmos, via je pijnappelklier die de dynamiek en de essentie van binnengalactische kosmische sterrenpoort-punten ervaart. Stel je nu voor dat ieder van jullie een nevel is, een kosmische spiraal, dat je de kracht bent die ligt in de kern van een atoom en de kracht van het universum en dit sterrenstelsel. Hoewel ieder van jullie DNA van een andere oorsprong (van sterrenstelsel) kan zijn, zal wat afgescheiden was nu ontsloten worden door Liefde en tot in de oneindigheid uitgebreid omdat je electromagnetische communicatie verzorgt naar bewustzijn overal in de sterrenstelsels. Vergroot je bewustzijn, want deze cirkel is jullie voertuig en lijkt erg op een moederschip. Open je hart voor het wonder waarin je deelneemt. Vergroot je merkaba’s en laat ze draaien, vergroot je lichtlichaam. Verbeeld je dat deze graancirkel binnengalactisch groter wordt en zich verbindt met de punten van het lichtraster bij de sterrenpoorten, de geometrische gralen van sterrenstelsels. De graalcodes bestaan binnengalactisch en in je lichaam. Je lichaam is een Graal, het is een merkaba van de Heilige Graal. Vergroot nu die merkaba en schep eenheid met je liefde naar de binnengalactische onderdelen van deze levensbloem. Bid voor vrede. Wees de vrede, de soevereiniteit, de vrije wil. Wees de droom waarnaar je zolang hebt gezocht, maar niet alleen voor jullie planeet. Wees de doorgang van ascensie voor de sterrenstelsels. Ga voorbij het denken van jullie menselijke lichamen en – vormen. Vergroot je tot in het oneindige, waarbij je tijd en ruimte overstijgt, ontmoet je broeders en zusters. Jullie binnengalactische lichtfamilie wacht op dit geschenk.

De kristallijnen merkaba is nu binnengalactisch oneindig veel groter geworden, waarbij de lichtfamilies verenigd zijn. Het is het lichtlichaam van jullie lichtfamilie in de wereld.

Tone de 5 klanken (klinkers) van de Schepping, en dan 3 universele OM’s. Roep de violette straal van St. Germain aan voor alchemische transcendentie in alle rijken van bewustzijn, dat het binnengalactische graalraster ontvangen en geactiveerd wordt. We zijn één natie, een natie van vrede, met verscheidenheid. We eren alle unieke creaties en unieke culturen. We eren de soevereiniteit van alle systemen en alle regeringen, en we eren het leven. We eren de vrije wil, we eren de heiligheid die binnen ons DNA ontwaakt, want het is de graal. Het is de belofte, de waarheid en het altijddurende licht van de Liefde. Het is het begin van vrede overal in de sterrenstelsels, de zaden die gezaaid zijn vanuit deze gewijde cirkel. Jullie zijn afgezanten van dit graalraster binnengalactisch, jullie zijn afgezanten van vrede. Jullie nemen deze trilling mee naar het bewustzijn van de Aarde, en wanneer het op aarde ontvangen wordt zal het overal in de kosmos worden ontvangen. Want de Graal is de Liefde van de Schepping. Namaste.

8. Correctie van de vervorming in de holografische aard van onze waargenomen werkelijkheid, East Field, Alton Priors, Engeland, 3 juli 2005

De holografische lens van de waargenomen werkelijkheid was vervormd door de verandering van de tijdlijnen. De tijdvelden hebben alles te maken met de aard van energie die geprojecteerd wordt door de holografische velden die de werkelijkheid scheppen zoals jullie die kennen. Een vervorming in de tijdvelden veroorzaakt een chaotische golf die de aard van de werkelijkheid verandert. Instabiliteit van de tijdlijnen schept een toestand van instabiliteit in de sociale structuur en het emotionele evenwicht van de mensheid. Trauma en chaos scheppen onbalans in dat resonantieveld.

De wet van oorzaak en gevolg bestendigt een vervorming in de velden omdat het ene veld rechtstreeks het andere beïnvloedt. Tijden van vrede en harmonie hangen rechtstreeks samen met de aard van stabiliteit van de tijdlijnen.

Deze graancirkel bevat een formule die het holografische veld stabiliseert en het in harmonie brengt met de tijdlijnen wanneer de tijdlijnen stabiliseren. De projectie van deze formule heeft plaatsgevonden over een periode van 13 jaren. Hij corrigeert de vervormingen in de holografische aard van de waargenomen werkelijkheid terwijl de tijdlijnen worden uitgbalanceerd, waardoor de planeet energetisch, sociaal en politiek kan stabiliseren.

Natuurlijk is er in tijden vangrote verandering grote chaos, dat is een natuurlijke kracht van de schepping die aan het werk is. Maar deze formule stelt zeker dat het venwicht niet het vermogen van de planeet overschrijdt om constant te blijven en evenwicht te bereiken tijdens deze grote verandering.

Een groot aantal mensen kunnen de formule dowloaden die vanuit hun DNA holografisch geprojecteerd zal worden, waardoor de stabiliserende aard van de formule zal worden versterkt. (p.159, 160, 240)

9. Meester ascensie-code voor onze reis naar verlichting, East Field, Alton Priors, Engeland, 18 juli 2005

Deze graancirkel is een oud en heilig beeld, door alle tijden heen als een krachtig symbool gebruikt door de Grote Witte Broederschap. Het is in Israël gevonden in het graf van Jezus. Het is een sjabloon voor de Meestercode.

De Meestercode stabiliseert geometrische velden en stelt een wiskundige formule in werking die niet veranderd kan worden. De Heren van Tijd hebben gewacht op de voltooiing van de Meestercode. Bouwmeesters en Metselaars van vóór-Egyptische tijden hebben gewijde tempels zo geplaatst dat ze uitgelijnd waren met het tijd-ruimte continuüm. Ze werden allemaal geconstrueerd onder bovenbewuste leiding om een kwantumformule te voltooien die de Meestercode wordt genoemd. De voltooiing van de reeks van 11 energie-inrichtingen markeert een belangrijk tijdstip in de geschiedenis van de Aarde.

Deze formule is een Meester-ascensiecode.

Terwijl de mensheid ontwaakt, verbindt het electromagnetische resonantieveld van ontwikkeld DNA zich met deze formule om de aard van de evolutie te versnellen en Aarde te verplaatsen voorbij de eindpoort in de Tijd.

Jullie worden aangespoord er individueel en als groep mee te werken en zo de formule te versterken. Het alchemische resultaat is een bekrachtigde reis naar verlichting, een persoonlijke en een collectieve ervaring. De Aarde zal gegarandeerd veilige doorgang krijgen door de poorten in de tijd, waardoor de Nieuwe Hemel- Nieuwe Aarde zal ontwaken. (p.160, 161, 241)

Keuze en bundeling teksten, Lina Hille, december 2009

1) ‘Mysterieblad’ eerste jaargang, nummer 2, zomer 2004, publicatie van De Cirkel vzw in Wijgmaal, België. Jan Loenders, uitgever en drijvende kracht achter de vereniging van graanonderzoekers in België organiseerde op 1 & 2 mei 2004 het symposium waar o.a. Judith Moore en Barbara Lamb aanwezig waren.

Mandala afbeeldingen geplaatst met toestemming van Hennie Aleida Hendriks, www.helende-mandalas.nl