Manifestatie van wonderen

Laiolin gechanneld door Judith Moore, juli 2002

Met een meditatie.

Mijn geliefden, het zou zo fantastisch zijn wanneer jullie deze kostbare Tara Gaia planeet zouden kunnen zien vanuit het perspectief van de Raden van Licht. Stel je even deze planeet twintig jaar geleden – of zelfs honderd jaar geleden – voor, met kleine eilandjes van vibrerende energievelden in oceanen van chaos en angst. De activatie van de energetische velden op deze planeet heeft werkelijk onze hoogste verwachtingen overtroffen. Ik kan dit zeggen, want zoals jullie je realiseren kom ik uit de toekomst en weet dat de manifestatie van wonderen op dit moment voorspelbaar wordt.

We vragen je het hele concept van ‘manifesteren van wonderen’ eens even onder de loep te nemen. Wat ooit een wonder genoemd werd is eigenlijk simpelweg de frequenties van de matrix van de Schepping gefocust in lichtvelden, wat de genetische patronen van massa en materie verandert, en daarbij de fysieke dimensie re-vitaliseert. Toen jullie, in andere cycli van de schepping, ervoor kozen een Avatar te zijn – degene die miraculeuze genezingen manifesteert – moedigden jullie de mensheid aan, verlokten jullie de mensheid en daagden jullie hun verbeelding uit met een vermogen dat veel fenomenaler is dan het simpelweg helen van de blinde en de lamme.

Zoals je je herinnert, heb ik in andere discussies al eens gesproken over de manifestatie van de schepping zoals deze gefocusseerd wordt in een spectrale lichtfrequentie om massa en materie te re-organiseren. Er zijn op dit moment enorme mogelijkheden om te kiezen voor de manifestatie van het goddelijk doel voor alle dingen op het aardse niveau. In het weet hebben van de mogelijkheden van de densiteit hoeven we dit vermogen niet langer te manifesteren. Als drie-dimensionale aardewezens kunnen we ervoor kiezen verder dan dat (3D) potentiëel met zijn negatieve implicaties te kijken, naar een hoger potentiëel.

Glief Wonderen, communicatie met het rijk van de engelen.

Dat is het mysterie van deze eindtijden. Jullie leven letterlijk in een afstervende wereld; terwijl iedere cel, ieder fractaaldeeltje van de subatomaire massa van deze planeet degenereert en wordt afgeworpen, wordt het vervangen door miljoenen microscopische stukjes met hoge trillingsfrequenties die letterlijk de massa en de materie van jullie planeet aan het herstructureren zijn.

Ik begon met spreken over wonderen en vroeg jullie de wezenlijke aard te overdenken van de wonderen die gaan komen. Je zult gaan zien hoe jullie planeet tot de rand van de afgrond komt en vervolgens over de diepe kloof heen zeilt – de nieuwe dimensie in. Het doet er niet toe hoe je ascensie ziet, het doet er niet toe wat jouw persoonlijke interpretatie is; wat belangrijk is, is dat het wonder op handen is.

Er is een enorme vreugde in de Galactische Federatie over het immense kwantumeffect dat bereikt is sinds dit gregoriaanse jaar 2002 begon. Er is letterlijk een kwantumveld van energie beschikbaar dat optimaal is voor het beoogde effect om een wonder voor deze planeet te manifesteren.

Velen van jullie hebben hier op zielsniveau toestemming voor gegeven tijdens de begintijd van Atlantis, het Lemurische rijk of in Egypte, toen jullie samenkwamen in de tempels van licht; je kwam overeen om te incarneren om een wonder voor jullie planeet te manifesteren. Ben je bereid de logica te tarten, het voorspelbare te ontstijgen, voorbij te gaan aan wat ‘normaal’ geacht werd? Natuurlijk ben je dat, daarom lees je deze tekst, terwijl je vanuit je hart een diep gevoel van ‘weten’ en uitlijning ervaart met het potentiëel van de manifestatie van dit wonder.

Velen van jullie worden geholpen door bovenaardse wezens, moederschepen, ondersteuningsschepen en natuurlijk door je multidimensionale zelven, voor de manifestatie van dit wonder. Het is mìjn missie jullie de meditatie aan te bieden, en die van jullie is om eraan deel te nemen, met behulp van de hogere rijken.

Ieder van jullie heeft het vermogen je bewust te verbinden met je zielekoord* of prana buis. Je kunt dit in meditatie doen door een gouden koord te visualiseren dat loopt vanaf je kruin tot je voetzolen; het lijkt op een middellijn die door je lichaam heen loopt. Het energieveld van het koord heeft een krachtige verbinding met je ziele-essentie en de hogere bewustzijnsstaten. Wanneer je bewust de prana buis – of zielekoord – in gaat, wordt ons trillingseffect op het kwantum veld van de resonantie van de aarde geoptimalizeerd. Dit is het trillingsveld dat toegang geeft tot de lichtdimensies die nodig zijn om wonderen te manifesteren.

Meditatie

Begin de meditatie met bewust ademen, ontspannen en jezelf centreren; richt je intentie op het volledig in je lichaam aanwezig blijven tijdens de meditatie. Bepaal je heilige ruimte en bescherm je energieveld op de manier waarop jij dat gewend bent. Je kunt ervoor kiezen de Saffierblauwe Straal aan te roepen, of je kunt je energieveld met het Christuslicht beschermen. De specifieke techniek is minder belangrijk dan de bewuste daad van bekrachtiging en psychische voorbereiding voor het werk.

Richt nu je intentie op je pranabuis of zielekoord. Sta jezelf toe deze gouden buis van licht te visualieren. Nu, met bewuste intentie, roep je jouw goddelijke ziel of hogere ziele-zelf naar binnen. Vraag om rechtstreekse communicatie met je hogere ziele-zelf.

Blijf tijdens deze oefening doorgaan met bewust ademhalen en sta toe dat de energie rustig van je hersenen en pijnappelklier langs je ruggegraat, en door ieder van je cellen stroomt. Wanneer je werkt met intensieve energieoefeningen is de energiedoorstroming heel belangrijk ter voorkoming van energetische hoofdpijn.

Richt nu je intentie op de hartchakra en stel je voor dat je ontwaakt en de lotusbloem van compassie activeert. Treed dan je hart-kamer binnen en zie de lotusbloem van compassie zich openen; stap in deze hoge zetel [voertuig] van compassie.

Terwijl je dit doet, vraag bewust om verbonden te worden met de matrix van de Schepping, welke de energie van compassie is en die massa en materie stabiliseert. Vul je hartchakra met dit energetische trillingsveld; laat nu deze energie vanuit je hartchakra uitdijen totdat het iedere cel in je lichaam vult.

Visualiseer dan dat jíj Moeder Aarde bent. We willen graag dat je, tijdens deze hele oefening, bewust je energiefrequenties verbindt mét, en een levend voertuig wordt vóór het lichaam van Moeder Aarde. Jij bent nu de volledige manifestatie van de planetaire essentie.

Straal nu, vanuit je hart, het licht van compassie uit, als de Moeder van het Leven voor de planetaire essentie, en stuur je liefdevolle energie van mededogen naar ieder element van jullie planetaire lichaam. Allen zijn je kinderen. Als een Moeder van het Leven houd jij evenveel van de heiligen als van de verloren zielen, want ze zijn jouw kinderen.

Stel je nu voor dat je vanuit de resonantie in je hartchakra – de lotusbloem van de hoge zetel van compassie – deze energie uitstraalt en dat dit massa en materie stabiliseert.

Ga nu omhoog langs je zielekoord of prana buis, naar je pijnappelklier.

Hier opent de lotusbloem van het hogere ziele-zelf – de zetel van het Bodhisattva-zelf – zich, ga naar binnen in die ruimte en neem bewust een meditatieve positie aan. Straal de energie uit en vul iedere cel van je pijnappelklier met de herinnering aan het hoogste bewustzijn dat jouw ziel ooit heeft gekend.

Straal die energie uit in iedere cel, in ieder DNA-deeltje van het levende lichaam.

Ga nu langs je zielekoord naar beneden, tot 10 cm onder je navel, het krachtactivatie centrum van jouw wezen.

Vind een merkaba, een dubbele tetrahedon of Ster van David, en laat dit draaien. Terwijl dit in galactische spiralen rond draait, begint je zielekoord-as te resoneren en vibreren met een krachtige vibrationeel activerende energiebron.

Keer dan met je bewustzijn terug naar je pijnappelklier.

Activeer je lichtlichaam, en laat iedere cel van je wezen uitdijen en vitaliseren. Breidt nu je lichtlichaam uit tot je auraveld, vervolgens tot je astrale veld en uiteindelijk tot je etherische veld.

Terwijl je de focus van je lichtlichaam bekrachtigt, is je bewuste intentie gericht op het ‘zijn’ van de manifestatie van Moeder Gaia. Stel je voor, dat jij het Levende Lichaam bent van Moeder Aarde.

Stuur nu een boodschap uit naar alle Verrezen Meesters, degenen die zich herinneren wie ze zijn, en eveneens naar degenen die dat niet doen.

Roep de Ziele-familie van de Ik Ben Aanwezigheid aan zich te verbinden met jouw bewustzijn.

Stuur vanuit je pijnappelklier een boodschap uit, als een baken, een radiosignaal, om de Bodhisattva Aanwezigheid van Verlichting wakker te maken voor alle manifestaties van de Schepping op je geliefde planeet.

Verbind nu jouw lichtlichaamsbewustzijn met het groepsbewustzijn en word één verenigd veld van licht. Geef bewust je intellect toestemming zich met het collectieve brein te verbinden.

Weet dat de tijd al snel zal komen voor jullie ras waarin jullie telepathische vermogens zullen toenemen, omdat jullie een vibratie zullen resoneren die in harmonie is binnen een verenigd veld met andere hoger geëvolueerde wezens. Zet een stap vooruit in de evolutie van jullie soort.

Terwijl je je verbindt, creëren jullie lichtlichamen een verenigd bewustzijnsveld – één brein, één hart, één ziele-as. Terwijl je dit doet zul je de hitte in je lichaam voelen toenemen.

Biedt jullie intentie aan, jullie zielegroeps brein te verbinden met het collectieve brein van jullie planeet. Stel je dan voor dat jullie het levende lichaam van licht van Moeder Gaia zijn. Visualiseer dat dit lichtlichaam van je zielegroep ieder subatomair deeltje van jullie planeet vult.

Breidt jullie Christuslicht uit dóór het levende lichaam van jullie planeet, en ziet hoe iedere cel van de planeet wordt geactiveerd en gevitaliseerd, en verzoekt dat de harmonische resonantie van jouw zielegroeps brein wordt afgestemd op de harmonische resonantie van het groepsbrein van jullie planeet.

 

Manifesteer het wonder

Geliefden, de Aarde staat op het punt om een enorme elektromagnetische verschuiving te ondergaan. Eén doel van deze meditatie is de as van de planeet stabiliseren – maar er is méér.

Stel je voor – als het levende lichaam van Moeder Aarde – dat de as van jullie zielekoord de as is van het verenigde bewustzijn; visualiseer of manifesteer afstemming op de Kosmische Wet van de Ene. Manifesteer de stabilisering van de elektromagnetische energievelden terwijl de Aarde zich gereed maakt voor de kwantumsprong van haar moleculaire velden van licht en geluid, die de trilling van deze planeet vasthouden in een verenigd veld. Open jezelf, opdat je energetische hulp ontvangen kunt van je sterrenbroeders, de Verrezen Meesters en jouw multidimensionale zelven.

Velen van jullie zijn ‘walk in’s, of delen een lichaam met bovenaardse wezens die welwillend gekomen zijn om te helpen bij deze verschuiving aller tijden.

Verbind je trillingen met hun energievelden en ontvang energetische assistentie om het potentieel van dit fenomeen te optimaliseren. Stem toe een hoger ‘werktuig’ te zijn, en sta toe dat deze energie door je heen stroomt en de Aarde binnengaat.

Mandala Co-creatie, Ellen Noome www.yoursoulmandala.com

Wanneer de frequenties intenser worden kun je een pulserende sensatie ervaren; sta toe dat dit zachtjes door je heen stroomt. Laat de manifestatie van die wonderen vaste vorm aannemen, sta toe dat jullie groepsbrein de manifestatie van de wonderen creëert die nodig zijn ter heling van deze geliefde planeet om haar een kwantumsprong over de drempel, naar het Nieuwe Jeruzalem te laten maken. Jullie zijn het levende lichaam van Moeder Aarde, de manifestatie van de kracht van de Schepping middels het droomveld van de galactische Gaia.

Sta jezelf toe een ‘time-warp’ binnen te gaan, waarbinnen de lineaire componenten van de driedimensionale werkelijkheid verdwijnen, en treed de energie van wezenlijke Schepping binnen.

In deze frequentie zijn de krachten van manifestatie verhoogd tot de 9e quadrasonische sonar resonantie. Jullie zijn de dromers, jullie zijn de verwezenlijking van het wonder voor de planetaire essentie. Velen van jullie zijn in de toekomst geweest en teruggekomen om de cellulaire essentie van het collectieve brein te onderwijzen.

Manifesteer het wonder. Er is geen honger. Vrijheid, overvloed, vrede en vreugde zijn Hier-Nu. Er zijn zalen vol grootse kennis, luisterrijke tuinen, de mensheid verenigd als broeders en zusters in het licht, regenwouden die overvloedig terugkeren, soorten waarvan eens gedacht werd dat ze uitgestorven waren hebben de ruimte in vrijheid te leven en keren terug op Aarde. Jij weet waarom je gekomen bent – voorbij enig woord dat ik kan zeggen, wees wie je weet dat je bent.

Ga door met ademhalen en zaai bewust het collectieve brein in.

Tone ter verankering van de matrix de vijf klanken (klinkers) van de Schepping, A-E-I-O-U en eindig met 3x het universele AUM.

Breng nu rustig je lichtlichaam terug in je etherische veld, individualiseer de essentie van jouw lichtlichaam terwijl je je energie in je etherische veld richt, dan in het astrale veld, het auraveld, dan in je fysieke lichaam en je zielekoord.

Beweeg je bewustzijn zachtjes langs het zielekoord naar de merkaba en zet deze stil.

Beweeg je omhoog langs je zielekoord, stap uit de lotusbloem van je pijnappelklier, en dan uit de lotusbloem van compassie in je hart en sta toe dat ze zich sluiten.

Deelname aan deze meditatie biedt rijkgeschakeerde voordelen. Naast het assisteren van jullie planeet en jullie soort, heb je ook een trilling ontvangen die jouw ascensie zal versnellen.

Blijf nog enige ogenblikken in stil gebed, dank de Schepper en de Schepping voor de ervaring van dit geschenk en het mogen doorgeven aan de planetaire essentie.

Je hebt meegedaan aan een proefproject om een bijzonder krachtige energiematrix op jullie planeet te verankeren. Ik heb uitgelegd dat een wonder een speciale frequentiefocus van lichtenergie is, die de elektromoleculaire structuur herschikt, het daarbij mogelijk makend dat bij een blind persoon de cellen van zijn/haar optische zenuwen verjongd worden.

Door deze expansie hebben we een vibratie op de planeet geïntroduceerd die verder gaat dan wat bekend stond als ‘de energie van wonderen’ op jullie planeet. We hebben geholpen de stroomsterkte te verhogen en het vervolgens in de planetaire essentie ingeplugd. Je zult vaker verhalen horen over plotselinge remissies van kankers en ongewone verschijningen in operatiekamers, waarbij organen voor de ogen van de doktoren genezen worden. Je zult verslagen horen over dingen die je vijf, tien of twintig jaar geleden niet voor mogelijk had gehouden, want de energie moest eerst door middel van fysieke lichamen verankerd worden en in de voedingsbodem vloeien. Jullie zijn de instrumenten voor dit wonder voor jullie planeet.

Ik ben er zeker van dat het een uitdaging is voor jullie menselijke wezens, de werkelijke omvang te beseffen waaraan je zojuist hebt deelgenomen. Ik daag jullie hierbij uit en vraag je dat je bij het manifesteren van overvloed – goede dingen in je leven en prachtige dingen voor de Schepping – jezelf toestaat je te verbinden met het energieveld dat we zojuist gemanifesteerd hebben – en kijk dan maar eens wat er gebeurt! Wees altijd voorzichtig met hetgeen je vraagt. Het Arcturiaanse moederschip is geen wensfee; jij bent de manifestatie van je schepping en daarom is het belangrijk wijs te zijn.

Wij voelen ons gezegend met jullie in dienstbaarheid te zijn, opdat de geliefde Kinderen van Moeder Aarde de gelukzaligheid en vreugde van de Gouden Tijd zullen ervaren.

Zo is het.

Zo boven, zo beneden,

Zoals de geest, zo de ziel,

Zo binnen, zo buiten. Wees gezegend.

 

*Over het zielekoord

In je fysieke structuur is er een krachtige uitstraling van het zielekoord tussen je kruinchakra en je voetzolen. Een verlenging van die middellijn verbindt het zielekoord met de Schepping en met de kern van Moeder Aarde. Als jij je bewust kunt verbinden met het gouden zielekoord ga je hoger bewustzijn binnen. Het werk dat je doet terwijl je bewust verbonden bent met dat zielekoord draagt een hogere frequentie en een zuiverder integratie van alle energievelden, lessen, alle vormen van verruimd bewustzijn. Daarom is het zo belangrijk altijd je intentie te richten op het bewustzijn van jouw zielekoord. Sommige wezens op jullie planeet hebben zoveel trauma’s ondergaan dat de goddelijke ziel afgebrokkeld is van het zielekoord, maar dit kan geheeld worden.

Het zielekoord heeft drie aspecten: de geïncarneerde ziel, de goddelijke ziel en de as-ziel. Als alle drie aspecten op één lijn liggen met de pranabuis zijn mensen in staat hoger bewustzijn te ontvangen en hierop te reageren. De as-ziel is het elektromagnetische energieveld dat in lijn ligt met jullie planeet. Om te kunnen existeren binnen het elektromagnetische energieveld van jullie planeet, moet je een uitlijning hebben met de as van de wereldbol. Door het bombardement van chaotische energievelden op de planeet hebben de as-zielen van vele mensen aritmie, precies zoals een hart uit z’n ritme, uit z’n harmonie kan zijn. Dit kan resulteren in symptomen van angstige ongerustheid; het schept een gevoel niet in harmonie te zijn met de vibraties van de Schepping, niet op één lijn te liggen met de as van de planeet. Dit werkt sterk desoriënterend.

Door middel van meditatie en intenties kun je deze drie aspecten van de ziel op één lijn brengen, waarbij je de as-ziel in een trillingsfrequentie brengt die is afgestemd op de stabiliserende kracht voor de planetaire energieën. De Grote Meesters hadden deze staat bereikt. Ik houd niet zo van het woord ‘meester’, het is teveel misbruikt. Ik zou hen de Nederigen willen noemen, zij die het pad zochten van de zachte ziel, verlichting en éénheid met de Schepper God. Deze wezens konden de vibratie van de Aarde-as voelen en stemden hun as-ziel op deze vibratie af. Nu de polen verschuiven en de electromagnetische velden van jullie planeet een complete metamorfose ondergaan, wordt de as-ziel energetisch uitgedaagd wat resulteert in ernstige desoriëntatie. Vele aanpassingen en nieuwe afstemmingen zijn noodzakelijk voor de as-ziel nu jullie planeet de metamorfose ondergaat die nodig is voor de verschuiving van alle tijden. Misschien zal deze informatie je helpen, reiziger, bij het bereiken van een heldere en krachtiger verbinding met het zielekoord ofwel de pranabuis, de bron van jouw goddelijke ziel.

Gepubliceerd in de Shield of the Command, mei 2002.Vertaling Jill van Maasdijk. Redactie Lina Hille. De Shield of the Command is een maandelijkse nieuwsbrief over actuele spirituele ontwikkelingen, uitgegeven door Jill van Maasdijk, Prinseneiland 63e, Amsterdam. Email jillvanmaasdijk@chello.nl