Heling van de geweldscyclus – Doorgevingen van Laiolin  

Het Nederlandse Graancirkel Project van Judith Moore en Johan Keijser maakt melding van verschillende graanformaties uit Nederland, Engeland en Polen] die sinds 1994 bijdragen aan het beëindigen, schonen en helen van de geweldcyclus. Iedere formatie belicht een bepaald facet hiervan, en zijn hier bijeengebracht om er zelf mee te werken.

Judith’s planetaire dienstverlening als lichtwerker richt zich onder meer op dit speciale gebied: het transmutateren van negativiteit opgeslagen in de aarde en afkomstig van slagvelden, genocide en satanische ceremonieën, het reizen naar de onderwereld om licht te brengen naar het demonische en het demonische rijk te helen.

In these times
 

even our sacred spaces

are invaded by negativity.

We have to fight

to clear them,

not by the sword

but with the heart.

Deep within our own beings,

we have to call

upon the light of peace

to transform ourselves

and the world.

Ya Nur – Ya Salaam (Invoking Light – Invoking Peace), voorwoord van Stephen Sachs, 2002, in ‘Song of Freedom.’ Judith’s verhaal over haar ont-dekkingsreis naar verborgen herinneringen en vrijheid, en over het transformeren van angst en kwaad in liefde en heling.
In Song of Freedom beschrijft Judith hoe haar geestelijk ontwaken begon op de dag van de Harmonische Convergentie: “Ik was naar Zuid-Dakota voor een zonnedans gegaan (een heilige traditie voortgezet door de inheemse Amerikanen) en ik besloot het Rosebud reservaat te bezoeken voor de Harmonische Convergentie. Ik had een heleboel pijn, zowel fysiek als emotioneel. Een deel van de zonnedans bestond uit een genezingsceremonie. Ik stond onder een paal, de zogeheten zonne-as, in de schaduw, terwijl tweehonderd dansers met hun veren rondom ons wervelden en ons gebden voor genezing aanboden. Aan het eind van de cirkel van dansers kwam een oude man aan ons voorbij en hij zegende mij met zijn veren. Over mijn hele lichaam voelde ik vleugels van vogels. Later werd mij verteld dat hij een uwipi, een genezer was. Ik weet dat deze genezer op die dag door zijn aanraking geholpen heeft mij te bevrijden. Het duurde echter tot 1989 voor ik de lange weg van mijn helingsproces begon. Oktober 1989 schreef ik in mijn dagboek: Zoek de waarheid en de waarheid zal je bevrijden.” (pg. 13)
  1. Zuivering van karma en het astrale vlak, Zoelmond, Nederland, 24 juli 1994
  2. Opschonen van getraumatiseerde gebieden en volksgroepenOud-Beijerland, Nederland, 12 augustus 1998
  3. Schonen van de vervorming in de groepsgeest van de mensheid, Wylatowo, Polen, 21-22 juli 2000 en 27 juli 2001
  4. Heling van terreur, cycli van geweld en slachtoffers van geweldmisdrijven, Ridgeway bij Avebury, Engeland 31 juli 2005
  5. Loslaten van oude traumapatronen, East Field Alton Barnes, Engeland, 7 juli 2007, (07-07-07 Aum teken)
  6. Judith en de boom in de tuin van het Anne Frank huis

 

Inleiding: De ineenstorting van het angstraster

In het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw begon het angstraster al ineen te storten. Een golf van kosmische energie vormde het startsein voor het ontwaken van het massabewustzijn. Er vormden zich theosofische gezelschappen en veel mediums begonnen licht te channelen door het raster heen. Het raster begon daardoor te verzwakken en de Matrix werd radeloos.

Als daad van zelfbehoud creëerde de Matrix daarop de Holocaust. En wel door manipulatie van wereldregeringen met de assistentie van lager vibrerende buitenaardsen die oorspronkelijk deel uitmaakten van de Wereldraad van Diametici. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen werden door middel van gedachtevormen en holografische manipulaties opgewekt.

Het was daarbij de bedoeling om een terreur te scheppen die zo groot was, dat het angstraster de planeet zou opsluiten in een matrix van de geest die bij voortduring zou zorgen voor het voeden van de Matrix met laagvibrerende energieën die door angst werden opgewekt. De Duitse en Russische concentratiekampen, alsmede de atoombommen op Japan, waren bedoeld om een dermate omvangrijke terreur te creëren dat het vermogen van menselijk DNA om het Licht van Creatie te gebruiken en op te wekken zou veranderen.

Zielen raakten gevangen in pseudo-dimensies, die een soort holografische gevangenissen waren. Deze zielen herbeleefden de terreur keer op keer en waren niet in staat op te stijgen naar het licht. Het was de bedoeling om het angstraster op slot te doen en de mensheid te gebruiken als instrument van robotcontrole ontworpen via DNA teneinde de Matrix te dienen.

1. Zuivering van karma en het astrale vlak, Zoelmond, Nederland, 24 juli 1994

Deze formule activeerde de afstemming van de velden van harmonische resonantie die het reinigen van het astrale vlak in gang zette. 1995 was het jaar waarin het einde van de Dertien Hellen van de Maya Profetieën en het begin van de Negen Hemels gedateerd waren. Dat markeerde een overgang naar de “duizend jaren van vrede”. Het astrale vlak heeft directe invloed op en wordt beïnvloed door aardse geloofsystemen die het droomveld beheersen en leiden tot geprojecteerde werkelijkheid. Om de werkelijkheid te veranderen moet het astrale vlak worden gereinigd om bewustzijn te laten verschuiven door een resonantie van hogere trilling. Het astrale vlak is een dimensie die gewoonlijk door entiteiten van dichte energie gebruikt wordt om met de derde dimensie te interfereren. Het astrale vlak van de planeet is gevuld met dichte energievelden die de trilling op de planeet verlagen.

Deze set is zet een multidimensioneel harmonisch frequentieveld in werking dat een energie in beweging brengt om het astrale vlak te reinigen van blokkeringen van (ver)dichte energie en entiteiten van lage trilling. De set is waardevol om – met het gebruik van onvoorwaardelijke liefde en vergeving – de karmische geloofsystemen op te ruimen en karma uit vorige incarnaties te zuiveren, zodat er niet opnieuw vastzetting van entiteiten plaatsvindt. De individuele (astrale) zuivering draagt bij aan het zuiveren van het astrale vlak van de planeet. Vele mensen hebben in vorige levens karmische bindingen gekregen met entiteiten van lage trilling die het astrale vlak bezetten. Deze vastzettingen van entiteiten ontstonden dikwijls tijdens de inquisitie, de kruistochten of gedurende de donkere eeuwen. Alle karmische bindingen van deze soort zijn afkomstig van een geloofssysteem van slachtofferschap. Op een bepaald punt van de karmische cyclus gelooft een fragment van bewustzijn dat de “donkere broeders” macht over hen hebben. Dat geloofssysteem laat invasie van het astrale vlak toe door entiteiten die niet voor het hoogste goed zijn. (p. 52-54, 176)

2. Opschonen van getraumatiseerde gebieden en volksgroepen, Oud-Beijerland, Nederland, 12 augustus 1998

De aarde voelt de pijn van de oorlogen van de mensen. Telkens wanneer het volk lijdt door oorlogen en ziekte bestempelt dat het oppervlak van de aarde met herinneringen, die traumacodes ontwikkelen in het cellulaire geheugen van de planeet. Deze gebieden worden centra voor verontreiniging, economische depressie, emotionele en culturele depressie, misdaad, oorlog en geweld.

Er is dan geen verleden of toekomst, er is slechts dit moment in de tijd. Alles gebeurt gelijktijdig. Lagen van oorlogen en trauma zijn geworden als een bioscoop die tientallen horrorfilms tegelijk vertoont op een scherm dat uit lagen bestaat.

Fragmenten van zielen van mensen die in deze tijdlijn geïncarneerd zijn, ervaren deze trauma’s omdat ze vastzitten in een scheefgetrokken tijd. Hun gevoelens worden in de fysieke werkelijkheid geprojecteerd door middel van die gevoelens. Er worden zielegroepen gevormd vanuit traumatische ervaringen in vroegere levens en die groep ervaart collectieve angst, traum, onopgelost leed en boosheid. Dit collectieve energieveld wordt razernij en depressie. Grote volksgroepen in die getraumatiseerde gebieden zitten vast in een holografisch patroon dat de traumapatronen steeds blijft herhalen. Massa’s van de bevolking worden op deze manier zo gefragmenteerd dat ze niet in het goddelijke Nu kunnen komen.

Generaties van mensen geven deze traumacodes in hun DNA door aan hun kinderen. Ze blijven incarneren in dezelfde families, in dezelfde gebieden, wat dient als versterking van de traumacodes en versterking van de karmische vergrendeling. Veel lichtwezens hebben ervoor gekozen in deze afstammingslijnen te incarneren om heling te brengen en het goddelijke DNA in hun oorspronkelijke families te herstellen. Deze mensen voelen dikwijls niet dat ze in hun families thuishoren, omdat ze geen deel zijn van de zielegroepen die incarneerden om traumapatronen te herhalen.

Deze formule is een holografisch resonantieveld dat de traumacodes schoont en de goddelijke sjabloon van de Aarde herstelt. De Aarde zal helen wanneer de traumacodes gemuteerd en geschoond zijn. Wanneer Moeder Aarde heelt, wordt haar helende energie door de mensheid ontvangen, ze is een krachtige heler. Ze heeft het vermogen zichzelf in evenwicht te brengen en te helen, deze formule roept haar helende krachten te hulp.

Onthoudt dat deze formules niet gescheiden zijn van aarde-energieën, het zijn aarde-energieën en kosmische energieën. Het zijn infusies van licht- en geluidsformules die aarde-energieën doen ontwaken en de schoot van de Aarde openen om de geschenken uit de kosmos te ontvangen die geboren kunnen worden als een Nieuwe Hemel – Nieuwe Aarde.

Velen van jullie zijn aardehelers en werken reeds met het vermogen om deze dichte energiepatronen te reinigen. Dit stel is een prachtig gereedschap voor je werk.

Bekijk het stel met de intentie om de formule te integreren in je energielichaam, roep dan de violette vlam van Saint Germain aan om met de formule te werken voor je helende werk voor Moeder Aarde.

Anderen die dit lezen zullen gaven wekken waarvan je niet wist dat je ze had. Je zult geleid worden om naar verschillende plaatsen te reizen waar jullie generaties trauma ervaren hebben, en om in die gebieden schoonmaakwerk te doen. Als je dat doet zul je de slavernij van angst, die vele generaties oud is, helen. Je DNA codes zullen de DNA codes van de hele zielegroepen en familiegroepen veranderen. Aanbevolen wordt dat jullie kopieën van deze set maken en plastificeren, zodat je ze mee kunt nemen naar plaatsen die heling nodig hebben, om het schoonmaakwerk en de heling te vergemakkelijken. (p.74, 75, 191)

Road to freedom, Ellen Noome www.yoursoulmandala.com

Judith: “Tijdens mijn verblijf in Marlborough – de begraafplaats van Merlijn zelf! waar een groot deel van de graancirkels verschijnt – kwam ik in contact met een dame uit Zuid-Afrika die veel geweld in haar leven had gekend. Ze vroeg mij of je van zo’n geweldtrauma kon genezen. Ik stemde onmiddellijk toe om een helingssessie met haar te doen, als geschenk. We werkten aan karma uit vorige levens en de holografische patronen die voor deze gebeurtenissen verantwoordelijk waren. Toen we de sessie beëindigden voelden we beiden een zeer krachtige energie – de cirkelmakers namen telepathisch contact met me op en zeiden dat er een cirkel zou verschijnen die de geweldcyclus helen. De volgende dag verscheen deze cirkel. (p.74, 75, 191)

3. Schonen van de vervorming in de groepsgeest van de mensheid, Wylatowo, Polen, 21-22 juli 2000 en 27 juli 2001

Deze graancirkel is een formule voor uitbreiding van de planetaire geest. Deze set schoont de vervorming, balanceert de golfvormen en herstelt het hologram.

Het collectieve bewustzijn van de Aarde is een holografisch energiesjabloon, bekend als de planetaire geest en hangt rechtstreeks samen met de geest van elke soort op de planeet. Elke gedachte die je hebt, zendt energiegolven uit die energetisch worden gevoeld en ervaren door de planetaire geest. De planetaire geest projecteert deze trilingen holografisch in een frequentieveld dat de illusie van de schijnbare werkelijkheid doet ontstaan.

De vervormingen in de groepsgest van de mensheid liggen aan de wortel van de verstoring van het levensweb dat de Scheppingsmatrix in het Scheppingshologram in dit vlak van de werkelijkheid ondersteunt. Alles in de schepping is onderling afhankelijk van al het andere. Wanneer een belangrijke sector van bewustzijn een vervorming projecteert, is deze vervorming in staat een kwantumveld te bereiken dat golfvormen repliceert en produceert die overal in de schepping vervormd zijn.

Dit stel van graancirkel en glief schoont de vervorming, balanceert de golfvormen en herstelt het hologram. De formule creëert samenhangende veld-golfvormen die worden uitgewisseld tussen deze geestbronnen. Dit samenhangende veld versterkt de planetaire harmonie. Herstel van de harmonieën van de groepsgeest ondersteunt de uitbreiding van bewustzijn in de collectieve geest. De groepsgeest is in harmonische resonantie wanneer hij is afgestemd op de Geest van de Goddelijke Schepping.

Het gebruik van dit stel helpt jullie en het zonnestelsel met de voorbereiding voor ascensie.

Ga in een vredige meditatie en activeer je lichtlichaam. Projecteer de formule via je hart in het collectieve bewustzijn. Geef dan de intentie aan om jullie hersenfrequenties af te stemmen op de harmonieën van de Geest van God, waarbij de trillingen van de groepsgeest geharmoniseerd worden met de Goddelijke Geest. (p. 151, 152, 235)

4. Heling van terreur, cycli van geweld en slachtoffers van geweldmisdrijven, Ridgeway bij Avebury, Engeland 31 juli 2005

Toen ik op 5 augustus deze cirkel binnen ging met iemand, begon ik meteen Om Nama Shiva te chanten. De boodschap kwam dat de graancirkel het geluid van de universele OM vertegenwoordigde. Het midden van de cirkel is de OM en de kringen erom heen tonen de golven van geluid die uitdijen vanuit dat centrum, wat weergeeft hoe de ringen van energie – de vibraties van het heilige OM – vanuit onze waarheid de wereld instromen.

We mediteerden en chantten de universele OM, terwijl ik de volgende boodschap doorkreeg:

De trilling van deze graancirkel reinigt alle negativiteit en heelt terreur, cycli van geweld en slachtoffers van geweldmisdrijven. Geweldmisdrijven creëren vervormingen in de energielichamen van de slachtoffers die heel specifiek zijn en verschillen van de patronen die ontstaan zijn door opgehoopte trauma’s. De energetische lichamen ontwikkelen dichte trillingspatronen die holografisch van aard zijn. Deze donkere velden van verschrikking gaan in de afdruk van de ziel mee van het ene leven naar het volgende, wat er voor zorgt dat de slachtoffers steeds weer incarneren in zich herhalende cycli van geweld. Door de levens heen hoopt dit zich op, waardoor het slachtoffer als een magneet meer episodes van geweld aantrekt. De energiepatronen zijn constant in alle energetische lichamen, het Ka-lichaam*, het emotionele lichaam, het auraveld, het etherisch lichaam en het astrale lichaam. Wanneer iemand verschrikkingen heeft meegemaakt en het zich niet herinnert of niet werd geheeld, wordt het een aangroeiende energie.

Je kunt je hierbij een beeld voorstellen door je een liftschacht voor te stellen of diepe, lange, zwarte gangen in de energievelden. Het emotionele lichaam wordt negatief beïnvloed omdat de schachten van dichte energie plotselinge dalingen veroorzaken in gevoelens van welzijn, waardoor het slachtoffer in de doodsangst van het resterende energieveld wordt gestort. Zonder waarschuwing vooraf ervaart die mens plotseling de diepgewortelde angst van de ervaring, die holografisch wordt doorgegeven en gegrift staat in haar/zijn energielichaam. De psyche reageert hierop met paniek en doodsangst wanneer het slachtoffer op deze wijze wordt getriggerd. Je kunt je dit voorstellen wanneer je denkt aan iemand die een liftdeur opent en in de lege liftschacht stapt, en zij/hij de afgrond van haar/zijn persoonlijke hel instort.

Op zulke momenten wordt alles wat ze aan geweld door alle levens heen met zich meegedragen hebben getriggerd, in deze schachten van (ver)dichte energievelden in hun Ka-lichaam. Stel je het Ka-lichaam voor als een energieveld en zie die donkere schachten als uitgerekte magneten, waar de energie zich instort en gelijkgerichte energie tot zich trekt. Dit patroon gaat niet over het Ka-lichaam van één slachtoffer, het is de geweldadigheid die het Ka-lichaam van onze maatschappij als geheel is binnen gedrongen. De slachtoffers kiezen ervoor te incarneren in zielegroepen die de patronen herhalen in verschillende scenario’s van slachtoffers en daders. Deze energievelden resoneren extreem dichte trillingspatronen die bijna ondoordringbaar zijn. Deze zielegroepen resoneren een energiepatroon dat holografisch het collectieve onbewuste van culturen, gemeenschappen en het gehele menselijke ras meesleurt, waarbij de collectieve psyche wordt ingesloten in cycli van geweld. * Ka-lichaam: lichtlichaam

Deze graancirkels zendt de trilling uit van het heiligste der heiligen, het binnenste heiligdom van het geheiligde land en het bewustzijn van de Schepping van de grote universele OM (AUM). De graancirkel bevat een frequentiepatroon dat een formule is van de trilling van de universele OM die doordringt in die dichte schachten van verschrikking. Een manier om deze formule te begrijpen is te denken aan de effecten van ultrasound therapie op het lichaam: dit ultrasound dringt door tot in de pijnlijke spieren, en de gebieden die energetische blokkades hebben worden geheeld waardoor het hele lichaam kan helen. Deze zachte, diep binnendringende trilling is als een infuus in deze lagen van verschrikking in het Ka-lichaam.

Deze formule zal uiteindelijk het bewustzijn van de geweldslachtoffers herstellen, waarbij de cycli van de gewelddelicten worden veranderd. Het is het (type) geweld dat bedreven wordt in Irak, het Midden Oosten en alle plaatsen van collectieve verschrikking. Deze schachten van verschrikking zijn een (ver)dichte energie, maar ze zijn niet helemaal zonder licht. Zelfs deze diepe, donkere energievelden dragen een herinnering met zich mee dat ze licht waren. Deze herinnering verlicht zichzelf want hij is het Christuslicht, de Goddelijke Liefde. Elk deeltje licht en liefde dat ervaren wordt op een moment van verschrikking blijft als een zaad van licht in het Ka-lichaam achter.

Alles in de schepping zoekt het licht van het Goddelijke want de oerherinnering van alle manifestatie is de Bron, de zuivere Goddelijke Liefde van de Schepper. Alle duisternis kent zichzelf als licht, alle angst kent zichzelf als liefde, en alle verschrikking draagt een herinnering aan euforie met zich mee. De formule krijgt toegang tot de (ver)dichte trillingsvelden door de meegedragen herinnering aan liefde en licht te herstellen. Deze velden openen zich voor de trilling en herinneren zichzelf weer als liefde. De schijnbaar ondoordringbare trillingen verzachten dus en geven zich over aan de trilling van het universele OM waardoor de formule kan binnendringen en de lichtdeeltjes in de (ver)dichte energievelden kan versnellen. De formule fungeert als het ware als een schijnwerper op het licht in de duisternis van de psyche, van een individu en van het collectief onbewuste. Wanneer het veld lichter wordt keert de polariteit van het magnetisme om en wordt electromagnetische energie van hogere trillingen aangetrokken. Wanneer eenmaal een kwantumveld bereikt is dupliceert de formule zichzelf oneindig, waardoor een nieuwe trilling, die van het universele OM, wordt geresoneerd.

Deze formule werkt zowel op individueel als op collectief niveau. Dit stel van graancirkel en glief kan rechtstreeks gebruikt worden om jezelf of slachtoffers van geweldmisdrijven te helen. Het kan ook gebruikt worden als hulpmiddel voor meditatie, voor het helen van de groepspsyche, het collectieve onbewuste, dat geweldcycli blijft herhalen.

Meditatie

Begin met het ingaan van een rustige meditatie. Kijk naar de set van graancirkel en glief en breng deze via je derde oog diep in het hart. Visualiseer dat de trillingen in de formule uitstralen als golfjes in het water, uitgezonden om het licht in het Ka-lichaam te beschijnen. Zet de intentie op het ontvangen van de trilling en stuur deze trilling uit naar de soldaten, de krijgers, de slachtoffers van geweld, en alle gebruikers van geweld op elk niveau. Chant het universele OM, terwijl je je voorstelt dat de trilling uitgaat in concentrische cirkels, zoals de ringen van deze graancirkel.

Wanneer je de set eenmaal als meditatie hulpmiddel gebruikt hebt, draag je de trilling in je energielichaam. Het zal doorgaan jou en anderen te helen. Je wordt een levende tempel van licht die de formule resoneert om cycli van geweld te helen. Waar je ook gaat, je zult deze kostbare trilling resoneren.

Velen van jullie kunnen helen op afstand, we stellen jullie voor deze formule te zenden naar plaatsen waar geweldmisdrijven hebben plaatsgevonden, om de energie:en van de aarde op die plaatsen te helen. Dit kan ook gedaan worden als je op reis bent en een plaats bezoekt waarvan je voelt dat deze de herinnering aan geweld met zich meedraagt. Deze plaatsen zijn dikwijls het toneel van herhaalde gewelddadige gebeurtenissen. Concentreer de formule in het veld en zet de intentie neer om de formule uit te stralen, waarbij hij gericht wordt naar het getroffen gebied. Het universum ondersteunt de transitie die op handen is wanneer de Nieuwe Hemel-Nieuwe Aarde tevoorschijn komt. Jullie zijn de ENE, jullie hebben beloofd te incarneren in deze tijden van grote verandering om werkzaam te zijn bij het herstellen van vrede en goedheid voor deze prachtige blauw-groene planeet. Dat bedoelde Meester Jezus toen hij zei: “Wat ik gedaan heb zult gij ook doen, maar dan groter”. (p. 167 t/m 169, 244)

5. Loslaten van oude traumapatronen, East Field Alton Barnes, Engeland, 7 juli 2007, (07-07-07 Aum teken)

Deze graancirkel en sterrenglief bevatten de formule voor het loslaten van stagnerende energie die zich heeft opgehoopt in pseudo subdimensionele velden. Het doel van dit stel is om dichte energiepatronen op te ruimen die zich hebben opgehoopt gedurende eonen van tijd op Aarde. Deze energiepatronen dragen bij aan de zich herhalende cycli van vernietiging. De Aarde gaat naar een Gouden Tijdperk. Dit stel bevordert een gelijkmatige overgang bij het proces van het loslaten van oude traumapatronen die een negatieve invloed hebben op het electromagnetische veld van de aarde en bijdragen aan rampen wanneer de polen verschuiven. Aarde heeft een historie van extreem trauma en indoctrinatie door angst. Historisch oefenen maatschappijen controle van sociale structuren uit door het gebruik van geweld en terreur programmering. Deze regel van overheersing wordt gedragen door de gedachte dat macht ook recht geeft. Beschavingen komen tot macht door overheersing, destructie, bruutheid en terreur, om uiteindelijk slechts in te storten en te worden vervangen door een nieuw paradigma. De nieuwe sociale structuur ontwikkelt dezelfde infrastructuur en volgt uiteindelijk hetzelfde verloop van conflict en overheersing gedurende een heel bewind van terreur. Elke beschaving stijgt tot macht en valt om te wijken voor een sterkere civilisatie, die ook zal oprijzen en vallen. (foto graancirkel 07-07-2007 Lucy Pringle).

Deze, zich herhalende historische cycli creëren subdimensionele velden die gekoppeld zijn met de tijdlijnen op de planeet. Deze subdimensionele velden zijn tijdsloten. De energieën in deze velden herhalen de holografische projectie van een bepaald tijdperk, in

een patroon dat in de tijd vergrendeld is. Dit is een vorm van een tijdslot. Het is waarschijnlijker dat de holografische velden van deze gebieden toekomstige traumatische patronen repliceren. Deze subdimensionele velden beïnvloeden rechtstreeks de incarnatiepatronen van zielengroepen. De zielen van mensen die een zich herhalend trauma patroon uit vorige levens hebben, zijn gefragmenteerd. Een deel van de ziel gelooft nog steeds het trauma te beleven, terwijl het individu de traumapatronen in het huidige leven weerspiegelt. Er ontwikkelt zich een krachtige gedachtenvorm die de ziel de bestemming geeft traumapatronen te herhalen en te incarneren in zich herhalende cycli van trauma en terreur. Telkens wanneer een ziel deze ervaring heeft, hoopt de energie zich op. Deze energievelden zijn tussen levens onderling gekoppeld. Dikwijls gaat het bij deze patronen om groepen zielen die een contract hebben om samen te incarneren om slachtoffering en misbruik te ervaren. De patronen zijn diep vergrendeld in het collectieve onbewuste en zijn zelden bekend aan de mensen die deelnemen in de tijdsloten.

Deze gedachtenvorm is doorwrocht met illusie en is gebaseerd op egocentrische machtsstructuren die nu moeten wijken voor het verschijnen van het nieuwe Gouden Tijdperk op Aarde of het verschijnen van de Hemel op Aarde. Deze zielen zenden dichte electromagnetische energie uit. De menselijke geest zendt holografische velden uit die rechtstreeks samenhangen met de aard van perceptuele werkelijkheid. Wanneer een groepsgeest traumacontracten blijft herhalen, beïnvloedt hij rechtstreeks het planetaire holografische veld. Al deze ongunstige energieën worden gevangen in de pseudo subdimensionele velden die gemanipuleerd zijn door een groepsgeest, die feitelijk gelooft die hij moet helpen bij het ter ziele gaan van deze cyclus, zodat een nieuwe cyclus kan aanvangen. Het resultaat is een herhaling van destructieve historische patronen die eindeloos lijken door te gaan. De pseudo subdimensionele velden beïnvloeden het magnetisme van de aarde omdat ze geladen zijn met positieve ionen. Het holografische sjabloon wordt door de traumacyclus zo geprogrammeerd dat hij een climax bereikt van een geweldige ramp.

De Aarde nadert zo’n grote tijdcyclus en poolverschuiving. Elke 12.000 jaren verschuiven de polen, wat leidt tot verwoesting en enorme veranderingen op aarde. De positieve ionenladingen dragen bij aan het onvermogen van de aarde de magnetische velden bij te stellen voor de poolverschuiving. Alle tekenen duiden er op dat de Aarde de rampencyclus zal herhalen, maar dat is niet het geval. Deze pseudo subdimensionele velden moeten worden geopend en opgeruimd, waardoor een nieuwe cyclus kan verschijnen. Elk mens die de traumapatronen van het verleden opruimt draagt bij aan het openen van pseudo subdimensionele velden en aan loslaten van oude traumapatronen die vernietigingscycli van de aarde vasthouden. Wij, de Arcturianen, hebben met deze graancirkel een formule afgegeven om het proces van het opruimen van deze energievelden te verhaasten. Deze formule koppelt energetisch jullie psyche met de locaties op de planeet waar trauma plaatsvindt en bevordert het opruimen van jullie oude traumapatronen. Deze graancirkel zond in het planetaire raster een krachtig energieveld uit dat een supergeleidende lading van negatieve ionen heeft. Wanneer jullie met dit stel mediteren, bevordert dat de verplaatsing van negatieve ionendeeltjes door de lijnen van het aardraster, waardoor de subdimensionele velden worden geopend om oude traumapatronen los te laten en heling van jezelf en de planeet te bevorderen.

Jullie kunnen heel goed een groep vrienden hebben aangetrokken waarmee je traumacycli deelt. Meditatie met dit stel kan de zuivering van groepscontracten bevorderen en her-magnetisering van de ionische velden die energieën ontladen naar jullie vlak van bestaan. Wanneer een individu of groep met dit stel mediteert, worden daardoor signalen uitgezonden naar het traumagebied. Deze formule geeft dan ionen af in de pseudo subdimensionele velden om de trauma cycli te veranderen. Zowel wanneer je alleen werkt, als met een groep is het belangrijk te beginnen met muziek van hoge trilling, tonen en positieve beeldvorming. Geef dan de intentie aan dat je door de meditatie toegang krijgt tot de pseudo subdimensionele velden. Geef een groepsintentie aan of een individuele intentie dat door de kracht van onvoorwaardelijke liefde alle contracten uit het verleden losgelaten worden en uiteindelijke vergiffenis wordt ontvangen. Mediteer met het stel waarbij de hulp wordt ingeroepen van de Arcturiaanse Raden van Licht. Wij zullen jullie telepathische verzoek om hulp ontvangen en ons energetisch verplichten jullie te helpen bij het proces van transformatie van energievelden. Eindig je meditatie met een ontspannende ademhaling en de intentie alle oude energie-patronen kwijt te schelden.

Neem dan wat tijd met positieve beeldvorming, waarbij je overgaat tot co-creatie met je goddelijke intentie om jezelf te ervaren als vreedzaam en liefhebbend wezen. Aan het einde van jullie ervaring wensen jullie misschien te delen wat je voelde. Je kunt flitsen ervaren van oude levens die gereinigd werden. Je kunt ook verrukking ervaren en een gevoel van welzijn wanneer de energiepatronen worden losgelaten. Het is op dat moment belangrijk dat je de intentie aangeeft deze trilling te delen met alle zielen waarmee je in voorbije cycli geïncarneerd bent. Geliefden, er verschijnt een nieuwe cyclus, stel jezelf geen grenzen door de beperkingen van het verleden. De toekomst is nieuw en zal manifest zijn in overeenstemming met het goddelijke plan; dat is het verschijnen van een hoger bewustzijn en de kracht van de Ene.

6. Judith en de boom in de tuin van het Anne Frank huis

Toen Judith [november 2008] in Amsterdam was voelde Agnes dat het belangrijk was naar de tuin van het Anne Frank huis te gaan, de boom daar had een geheim dat het wenste te delen met iemand. Hij bevindt zich in de tuin in een staat van sterven; mensen mogen deze plek meestal niet betreden maar Agnes voelde dat het erg belangrijk was er naar toe te gaan. Het kwam er op neer dat Anne Frank’s huis in hetzelfde blok gesitueerd was geweest als het Nazi hoofdkwartier. Ik las energetisch dat het bestond uit een computer Derde Rijk psychotronische matrix. We werkten met heilionlicht en ik ging de tuin in. Ik verbond deze boom met de boom in Jericho en met de (tule) boom met de deva’s in Oaxaca. Toen vroeg ik de boom wat hij mij wenste te vertellen. Het zei dat Anne Frank’s vader een Jood was in een geheime kabbalistische gemeenschap.

Ik voelde zijn aanwezigheid toen er een energie ingezet werd ons tot een bepaald punt toe te laten. Het geheim van de boom was mij een ondergrondse kamer te tonen onder het hoofdkwartier van het Derde Rijk die ze verzegeld hadden voordat ze Nederland ontvluchtten. De kamer bevatte een Atlantische relikwie die de Nazi’s hadden gebruikt. Napoleon had het heroverd van Egypte en het naar Frankrijk gebracht, waar de Nazi’s het vonden en het vervolgens naar Nederland meenamen. Ze wisten hoe strategisch Nederland voor de wereld was en ze gebruikten het als een Atlantische matrix energie-apparaat. Het was iets stoffelijks, meegebracht vanuit Atlantis. We waren in staat het holografisch binnen te gaan. We gebruikten een tijdsleutel om de kamer in te gaan en verwijderden die Atlantische matrix, en vervingen deze door heilion licht en het flower of life symbool. Daarna verzegelden we de kamer, die een duistere energie had vastgehouden op de planeet [zie tekst hierboven over het vergrendelen van een energiepatroon in de tijd dat werkt als een tijdslot]. Agnes wist, intuïtief dat dit het einde van de oorlog zou zijn. Het was de herdenkingsdag van het einde van de Eerste Wereldoorlog en ze had voorvoeld dat er vandaag iets zou gebeuren ter beëindiging van oorlogen op de planeet.

Keuze en bundeling Lina Hille, januari 2010

Bron: Taal van Graancirkels, 2006, en Werken met de Graancirkel Codes, 2008, door Judith K. Moore en Johan Keijser. Uitgave Johan Keijser Publishing. Afbeelding geplaatst met toestemming van Ellen Noome.