Het openen van het Oog van Creatie in de hartchakra

Boodschap van de Christus via Judith Moore, 28 april 2009

We zijn geroepen om elkaar te kennen en te erkennen ongeacht cultuur, taal of onderlinge afstand. Wij, de Kinderen van God, zijn geroepen om elkaar vanuit het Oog van God te erkennen dat zich in het hart van de Geliefde opent. De geest van Boeddha Christus beweegt de oceaan van menselijk bewustzijn met vleugels van liefde. Ieder levensmolecuul is een hologram, een hologram dat een oceaan van puur Goddelijk bewustzijn is. De taal die hier gesproken wordt is maar één vorm van expressie die via de Kronieken van Ibis vertaald wordt in een myriade van wiskundige formules uitgedrukt door de talen van de mensheid. In ieder cultureel perspectief, in iedere culturele expressie van dienstbaarheid aan liefde, mededogen en Goddelijk ontwerp wordt deze taal gesproken als één stem, één boodschap, één hart en, werkelijk Geliefden, IK BEN WAT IK BEN de stem van de Christus, de vereniging van de Geliefde en IK BEN Levend, Ik leef, Ik leef [als] eeuwig en onsterfelijk en oneindig leven en belofte.

Ik heb mij gemanifesteerd in vormen die herkenbaar zijn voor alle Kinderen van de Schepper die de Weg, het Pad en het Licht kiezen en de toegangspoort binnengaan via het hart om het innerlijke Oog van God te openen. Er zijn velen die in hun vocabularium geen woord voor de Christus hebben of zelfs maar een begrip van die mythologie en zij behoren toch tot mijn Levend Lichaam en hun bewustzijn is die van het Licht en de Weg. Deze verlichting van het licht dat straalt uit het hart van mijn zijn is de belofte en opent het vierde Oog, het Oog van God in het hart. Nu heeft de menselijke familie het geschenk van zicht: waarneming via de fysieke ogen, het geschenk van zicht en verlichting via het derde oog en het geschenk van het Al Ziende Oog van God via het hart van Eenheid. Dit is een oude mythologie: het openen van de toegangspoort van Horus, het linker- en het rechteroog van Horus en er ligt een verband met de geboorte van Horus, de geboorte van SaRa en het openen van het oog in het hart, het huis en de zetel van het Oog van God.

Wat betekent dit voor jullie persoonlijk? Het is de fysiologische verandering van de aard van de relatie tussen de rechter- en de linkerhemisfeer tot de zetel van alchemie en het zicht voorbij de sluier tot het Oog van God in het hart. Wat kun je zeggen van het soort mensen die op deze wijze zien? De visie van de Schepper is de visie van het hart die jullie nu onderhoudt, tot gids is en de wereld verlicht vanuit dit Oog van God. De IK BEN die zich in de hartchakra heeft geopend neemt niet alleen de Goddelijke Glorie van de Nieuwe Schepping waar en in ontvangst, maar is de Bron van constante verlichting voor de wereld, voortvloeiend vanuit dit Oog van God, voortvloeiend vanuit het Licht van God zoals jullie het Licht van Creatie hebben genoemd. De symfonie der sferen is de orkestratie van hemelse harmonie waarop deze trilling is afgestemd. Het licht dat oplicht via het hartcentrum is het Licht van de Heilige Graal en om het licht te identificeren wordt het heilieon licht genoemd wat het onbedorven zuivere licht uit de Scheppingsbron is. Het is oneindigheid, duurzaam.

Dit licht opent een nieuw holografisch potentieel voor de waarneming van en ontvankelijkheid voor alle werelden. Jullie zult jullie wereld gevuld vinden met meer kleur en de dieren die beperkt vermogen hadden om kleur te zien zullen de wereld op een nieuwe wijze zien. Want dit gaat niet enkel om het hart van de mens, maar om het hart van alles.

Aldus is de Weg en aldus is de Wet van de IK BEN en aldus is oneindige Goddelijke Genade gegeven en ontvangen. Het openen van het IK BEN Oog van Creatie binnen de hartmatrix is een aankondiging om gevierd te worden, want er zijn vier primaire elementen van Creatie. Het derde oog vertegenwoordigt de Geest van God. Het linker- en het rechteroog vertegenwoordigen waarneming en het vermogen voor het rechter- en het linkerbrein om velden van ontvankelijkheid in jullie psyche te creëren. Het openen van het Oog van God is het element van Creatie dat in de universele kracht de triniteit tot het getal vier brengt. Waar vind je het vijfde element in dit geschenk? Via je stem, via je stem die liefhebbende woorden van dankbaarheid spreekt…

Ik ben de Christus. IK BEN WAT IK BEN vereniging van de Geliefde. Amen. Wees gezegend. Zo zij het en zo is het.’

Kadoish, Kadoish, Kadoish Adonai Tsebayoth.