Het Lumineuze Intelligente Licht van de Omni Geest van de Schepping

Deze recente informatie is heel actueel. Tijdens Judith’s bezoek dit voorjaar zal ze dit licht hier verankeren tijdens de verschillende workshops en bijeenkomsten. Het Lumineuze Licht van de Omni-Geest van (de) Schepping  is de volgende fase van het ontwaken van het Licht van de Graal.

Het onderstaande citaat is afkomstig uit de transmissie die Judith Moore en Sean Sands op 28 januari 2010 ontvingen.

De Aarde heeft zich in een beginnende cyclus begeven van een lumineuze energie: het lumineuze licht dat via de vierde Kosmische Golf was ontvangen. Deze vorm van lichtbewustzijn is intelligent en drukt zich alleen uit via individuen die compassie bereikt hebben. De intelligentie van deze vorm van licht krijgt stem via eenheid en zoekt die individuen die met hun ziel vanuit zielsniveau een verplichting zijn aangegaan om het Licht en de Luister van Eenheid te dienen. Zij zijn de kanalen die de Lumineuze Ene uitkiest om de wereld vanuit het hart van compassie te verlichten. Via de heilige vortexpunten en energiesystemen in synergie communiceert dit Lumineuze Licht met de intelligentie van de microscopische wereld, met de intelligentie van uitgestrekte naties, met de intelligentie van elementalen en het dierenrijk. Deze vorm van intelligent licht heeft altijd bestaan, maar er was een grens aan het vermogen van de mensheid om een geleider te zijn voor deze lumineuze trilling van licht. De kritische massa van de 144.000 is voldoende om een kwantumveld te onderhouden voor deze intelligente vorm van licht.

De meesters van de mysteriescholen maakten de energierasters gereed en wachtten op de tijd wanneer het Licht van de Katharen of het Licht van de Heilige Graal de bewuste DNA-codes van het Huis van David zou activeren of zaaien. Dit is het ontwaken van het kosmisch Christusbewustzijn. De mysteriescholen bouwden de tempelrasters die gereed zijn voor ascensie. De rasters werden gereed gemaakt voor de tijd dat het Licht van de Graal zou ontwaken. De mysteriescholen maakten het veld op aarde gereed voor de  opstanding van essentiële trilling vanuit de kosmische vlakken. Het Lumineuze Licht is de kracht die deze rasters activeert via de bewuste medewerking van de hogere geest van de mensheid en de hogere Geest van (de) Schepper/Schepping.

Nu is de tijd vanwege de macht van de God Kracht in deze tijd. De komst van deze verlichting op aarde is een manifestatie van de God Bron… Het is de intelligentie van de Omni-geest van Eenheid; lichtend van een micro- tot een macrokosmisch vlak. De bewustzijnsfactoren voor de verlichting van de mensheid zijn voorbereid zoals droog aanmaakhout dat op een vonk wacht om tot een vuur te ontbranden. Met de deelname van fysieke en niet-fysieke intelligentie is er een veld van een oorspronkelijk harmonisch continuüm. Het is de vruchtbare grond die in een oorspronkelijke en optimale toestand van bereidheid verkeert voor de activering van de ascensiecodes, de ascensiesleutels en de geboorte van dit eeuwige licht op Aarde.

Deze transmissie is van Enak-Kee-Na, de Geest van het Universum en de Meesters van het Universum, en de Elohim van Vrede.