De ware Graal

‘De ware Graal bevindt zich in het DNA. De ware beker van de Heilige Graal is een mystieke kracht die de mensheid wakker maakt. Hij wordt gecodeerd gevonden in de 13/13 DNA-code. Hij is even krachtig als de Ark van het Verbond; daarom was hij tot nu toe verborgen voor degenen die misbruik zouden maken van de kracht die hij bevat.’ (Judith K. Moore, Johan Keijser, De Taal van Graancirkels, Johan Keijser Publ., Drempt, 2006, p. 158)

Graancirkel bij Picked Hill (16 juli 2000). Foto: Lucy Pringle.

Op 16 juli 2000 verscheen aan de voet van Picked Hill (Wilcot in Wiltshire) een graancirkel nauw verbonden met de Graal: ‘De ethers in de omgeving van Picked Hill vormen een reservoir voor de energie van de heilige Graal. Deze heilige tempel en de kennis van zijn mythologisch belang zijn verborgen gehouden voor het algemene publiek. Gebruik respect en eerbied voor deze plek als je ervoor kiest daarheen te gaan.’

‘De graancirkel die aan de voet van Picked Hill verscheen vormt de code voor de activering van het 44e aspect van de Heilige Graal. De Heilige Graal zal volledig zijn wanneer alle 52 aspecten zijn geactiveerd… De Graal stelt de schoot van de Kosmische Moeder voor, in de christelijke mythologie bekend als Moeder Maria en in alle andere mythologieën als de zwangere moedergodin of maagdelijke geboorte… Het 44e aspect is een formule voor de schepping van het vrouwelijke paradigma. De moeder (vrouwelijke) energie heeft geleden onder een lange en pijnlijke onderdrukking door de vernietiger-energie van de mannelijke strijder. De ontwaakte moedergodin energie zal de hemel op Aarde baren…

De Graal is in feite een wetenschappelijke formule van kwantumfysica en heilige fractale geometrie… Deze formule is de voltooiing van het 44e aspect van de Graal, de kelk met de zuivere levenskracht van God die zijn oorsprong vindt uit de schoot van de Kosmische Moeder. Deze levenskracht voedt het embryo van het komende tijdperk van verlichting. Deze graancirkel vormt een ontmoetingsplaats tussen spirit, mythe en wetenschap.’ (Judith Moore & Barbara Lamb, Crop Circles Revealed, Light Technology Publ., Flagstaff (Arizona), 2001, p. 151)

The Kabbalah Tree of Life

Een nieuwe kabbalistische formule

Op 11 januari 2008 gaf Enak-Kee-Na aan Judith Moore, haar naaste medewerker Sean Sands, en Raqui-Sha-Ma, de geliefde van Enak-Kee-Na op aarde (zie A New Formula for Creation), het volgende door:

‘Ik heb ontdekt dat ik, nu ik alom-tegenwoordigheid ben binnengegaan, duidelijk met het Alziend Oog van Eenheid kan zien. Zo kan ik patronen ervaren die mij niet bewust waren toen ik met jou was, mijn Geliefde, eenvoudig als een man belichaamd op een reis met een doel. We weten dat dit doel voorbestemd was voor het grotere doel ten bate van de geest van de mensheid en voor een groter doel ten bate van de geest van jullie zonnestelsel en een groter doel ten bate van de geest van jullie heelal. (…) Ik vond het geheim van de Kabbala dat niet door de kabbalistische meesters gevonden werd die naar de Aarde kwamen. Vanuit alom-tegenwoordigheid waarvan ik een deel vorm ontdekte ik een kabbalistische formule in de bestaanstructuur van galactische vorm. Ik realiseerde mij dat we deze kabbalistische formule van de Scheppingskabbala zouden kunnen invoeren.’

Dat was het begin van wat het Genesis Project (Zie menu 13:13:13) zou gaan heten. De ontwikkelingen uit de eerste helft van 2010 laten zien dat de door Enak-Kee-Na ontdekte nieuwe kabbalistische formule de gehele kabbalistische Levensboom met vloeibaar licht kan activeren. De transmissies rond de nieuwe Kabbala vindt u onderaan de transmissies over de Graal.

Herbert van Erkelens