Ines Ligthart Schenk: Pastels in Kosmische Taal, Atelier “De Roos van Jericho”

Zoals de woestijnplant Roos van Jericho zich opent wanneer die water ontvangt, opent Ines zich wanneer zij het Licht ontvangt. Zij is in staat om “De Nieuwe Taal van het Licht” te ontvangen, die Creator God manifesteert om een nieuwe wereld van vrede te creëren. Zij zet de vibraties van de door haar ontvangen taal via haar hart en sensitiviteit om in tekens, geometrie en kleuren. Haar pastels – wanneer er met een open hart naar gekeken wordt – zijn in staat de vibraties die zij bevatten te activeren in anderen. Van ongeveer 50 pastels zijn reproducties en ansichten te bestellen op A3, A4, A5 en A6 formaat. www.rose-of-jericho.nl

Griekenland serie

De RoepDe Roep

VoorbereidingVoorbereiding

Isis hergeboren 9-9-9

ZegenZegen

VoltooiingVoltooiingDe 13 Grootmoeders serie  van 3 pastels 2007


De 13 spirituele Grootmoeders 1, 2007
Alle 13 grootmoeders zijn aanwezig als cirkelvormige energie-velden. 12 Kleine cirkels met ieder een eigen teken en 1 grote cirkel, de 13e grootmoeder. De grote lichte cirkel symboliseert de hartklop van moeder aarde, het heelal en onszelf. Een hartklop gevuld met louter liefde; de basis van het bestaan. De 12 kleinere cirkels hebben ieder hun eigen functie in het geheel van de schepping, zoals de 12 grootmoeders die hebben. Geen van de grootmoeders kan gemist worden. Alle krachten samen vormen een balans en mogelijkheid tot heling van de aarde en onszelf. De 13 grootmoeders samen vormen rechts een pilaar van krachtvelden, omringd door tekens die ons kunnen helpen die krachtvelden te integreren en medehelers te zijn van moeder aarde en al wat leeft.

De 13 op aarde levende Grootmoeders 2, 2007
De 13 op aarde levende grootmoeders, uit verschillende inheemse stammen van over de hele wereld, die samen komen voor heling van de aarde. Zij doen ceremonies, bidden, zingen, dansen en helen samen. Zij vormen een groot verenigd krachtveld, dat werkt op transmutatie van het zelf in het Zelf. De pastel bevat de energie, die het vrouwen mogelijk maakt hun waarheid te spreken en te leven en de moed te hebben eerlijk te zijn en in liefde te blijven.

De 13 Grootmoeders 3, 2007
Een combinatie van de spirituele grootmoeders en de op aarde levende, inheemse Grootmoeders. De buitenste kring van 12 cirkels geeft 12 spirituele Grootmoeders weer, ieder met een eigen kleur en teken. De binnenste kring van 12 cirkels geeft 12 belichaamde, aardse grootmoeders weer met elk een eigen kleur, vierkant en teken. Van beide kringen van 12 cirkels valt de kracht samen in de centrale cirkel met die van de 13e Grootmoeder. De centrale cirkel verenigt de krachten van alle Grootmoeders, zowel de spirituele als de belichaamde. Van deze cirkel gaat een grote transformerende kracht uit.