Inleiding graancirkels & Citaten uit ‘De Taal van Graancirkels’ – Johan Keijser  

Voorbij de grens van het lineaire bestaan wachten mysterieuze werelden op ontdekking     

 
 
 

 

  

Inleiding Graancirkels 

Graancirkels – of beter gezegd oogstformaties – zijn een over de hele wereld voorkomend verschijnsel. Elke graancirkel heeft zijn specifieke formules en effecten. De graancirkels – of beter gezegd: graanformaties – hebben invloed op mensen, planten- en dierenleven, water, lucht, culturele en maatschappelijke verhoudingen, en op Moeder Aarde. Sommige formaties helpen de Aarde in de huidige tijd van de grote ontwikkelingen die hun oorsprong in de kosmos vinden. Andere zijn gericht op het oplossen van wereldwijde problemen, dikwijls van een zodanige aard dat het leven op deze planeet ernstig in gevaar gebracht is. 

Iedereen kan werken met de foto’s en bijbehorende sterrengliefen – tekeningen met grote kracht in een universele kosmische tekentaal, die de codes bevatten om de effecten van de cirkels op de Aarde en jezelf aanzienlijk te versterken. 

Graancirkels zijn geen ‘nationale’ cirkels, of ‘onze’ cirkels. De sterke formules die zich in elke cirkel bevinden, en de effecten ervan, worden overgebracht middels rasterlijnen die zich over de hele wereldbol uitstrekken. 

Een blik op de lijst van karakteristieken van de cirkelformules – niet in termen van hun vormen maar in termen van de ermee beoogde doelen en effecten – toont dat de cirkels in Europa en die in Noord-Amerika elkaar aanvullen. Samen richten ze zich op een indrukwekkende reeks van de meest ernstige wereldwijde problemen. Problemen die voor het grootste deel door mensen veroorzaakt zijn, en die dikwijls van een zodanige aard zijn dat het leven zelf op deze planeet ernstig in gevaar gebracht is. 

Omdat dus alle graancirkels deel zijn van een groter plan, is het ook zinvol om de cirkels in andere landen te bestuderen, zelfs aan de andere kant van de Noordzee of de Atlantische oceaan. Niet alleen te bestuderen, maar ook om te mediteren op de foto’s en de bijbehorende sterrengliefen – tekeningen met grote kracht in een universele kosmische tekentaal. Door deze meditaties kan iedereen persoonlijk profiteren van de effecten van elke cirkel, maar zul je ook de effecten van de cirkels op de Aarde, in zoveel van haar aspecten, aanzienlijk versterken. Er is een ruime keuze uit de wereldwijde problemen, en je kunt zo bijdragen aan de oplossing van die problemen die je aanspreken. 

Ondanks de toestand van transformatie van de aarde en alles wat zich erop bevindt, ondanks de geweldige veranderingen en rampen die er plaatsvinden, hebben wij het volste vertrouwen dat de aarde niet afstevent op vernietiging, maar dat wij allemaal kunnen bijdragen aan positieve veranderingen. Wij hebben het vertrouwen dat de aarde een toekomst heeft, een ongelofelijk mooie toekomst.

 

Graancirkel ‘Grand Finale’ 13 augustus 2001 Milk Hill, Wiltshire, Engeland. (p.99, 205). ‘De Nieuwe Levensbloem’, Hennie Aleida Hendriks, www.helende-mandalas.nl 

Citaten uit “Taal van Graancirkels” 

De graancirkels nodigen jullie uit om verder te reizen dan het bekende, en om grote gebieden van de microkosmos en de macrokosmos te gaan onderzoeken.  

Alle graancirkels bevatten formules om de energiebalans van de wereld in evenwicht te brengen, planetaire levenssystemen staande te houden en bewustzijn te transformeren.  

De sterrengliefen zijn een geschenk van de cirkelmakers. Ze zijn activeringscodes voor de formules die zich in de graancirkels bevinden. De sterrengliefen zijn een universele taal van licht waarmee de zich in elk van de doorgevingen bevindende informatie wordt afgebeeld.  

Ik wijs er graag op dat er andere geldige interpretaties van deze graancirkels zijn….. De wetenschappelijke gemeenschap ontdekt dikwijls een vergelijking, een wetenschappelijke theorie, of wat eruit ziet als een antwoord op een mysterie; helaas beitelen ze dat dan in steen en beweren dat dit het enige antwoord is. Het universum werkt niet op die manier.  

Iedereen die deze interpretaties leest en op de sterrengliefen en graancirkels mediteert, zal helpen bij het evolutionaire proces van de collectieve geest en het collectieve hart.  

Deze graancirkels zijn geometrische fractale patronen en wiskundige formules.  

Elke graancirkel werd geprojecteerd op het oppervlak van de planeet op belangrijke triggerpunten van het levende lichaam van Moeder Gaia ….. 

De graancirkels zijn licht- en geluidsfrequenties van wiskundige formules voor ascensie, of het verschijnen van ‘Eden’. 

De kosmische levensboom, die boom van overvloed waarvan de mensheid wortel en stam is. 

Kijk ernaar als het fysieke lichaam van Moeder Gaia en onthoudt dat je oorsprong als Godzaden weergeven wordt in de fysieke takken van de boom.  

Graancirkel ‘Terugkeer naar Eden, naar eenheid’ 15 juli 2002, East Field, Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. (p.209, 105-106) 

Gewassen lenen zich voor onze doeleinden goed als medium. We willen….. dat ze de levensketen binnengaan via voedingsbronnen.  

Na de creatie van een door mensen gemaakte cirkel zenden de technici in de sterrenschepen frequenties uit door de biochemische structuur van het gewas heen om de energetica te versterken en lokale tijdcapsules binnen het etherische te activeren. Dit zijn inderdaad waardevolle creaties en ze dragen bij aan de formules voor ascentie die, volgens de bestemming van het project, voltooid moeten worden.  

Glief Versterking van het Immuunsysteem 

De sterrenglyfs zijn de universele taal van licht. 

Deze universele taal is een vergeten mysterie dat tot nu toe nog geen deel was van het collectieve verwijderen van de sluier…… 

  

De doorgevingen zijn de basisvertalingen van de sterren-gliefen. De gliefen bevatten veel meer informatie dan de doorgevingen. De talen van de gliefen zijn veelomvattend en verreikend. Hun beelden worden feitelijk gecreëerd in een vorm die bruikbaar is voor de psyche.  

De Arcturianen de ingenieurs zijn van het graancirkel verschijnsel….. geholpen door wetenschappelijke teams van Orion, de Pleiaden, Arcturus, de Dogon en andere. 

De graancirkel wordt vanuit het moederschip naar relayeerstations uitgezonden; dat zijn transformators, om de frequenties omlaag te brengen. De schepen bewaken ze dan in zeer kleine fractalen. Het laatste schip is een straler die een hologram van de formules in de Mandelbroth set uitstraalt in frequenties van licht en geluid, en het hologram gaat het invloedsveld van deze planeet binnen. Dit hologram is afgeschermd tegen visuele interpretatie.  

De gezichtszenuw van menselijke wezens is zich aan het ontwikkelen, en sommigen van jullie zijn in staat lichtverschijnselen te zien (soms vang je ze op in een camera of zijn de lichtverschijnselen op video gezien), maar de normale of onontwikkelde gezichtszenuw neemt deze hologrammen niet waar wanneer ze het invloedsveld van de aarde binnengaan.  

Menselijk intellect zou graag in staat zijn te denken dat de stoom de plant zacht maakt, wat buigzaamheid toelaat, en dat is waar. Dit is een deel van het proces. Maar ook wordt de subatomaire structuur zelf van massa en materie erdoor afgebroken, waarbij de celbestanddelen worden geherstructureerd en het DNA en de fysische vorm van de gebruikte stof worden veranderd, om zo het patroon te creëren. Letterlijk worden deze velden gewijzigd in een vorm die massa en materie transcendeert. Daarom is het zo’n perfectie.  

Deze [formules] worden in de ethers van de aarde uitgevoerd of verankerd door middel van leylijnen. De gewascirkel dient slechts als zichtbare bevestiging dat er iets belangrijk gebeurd is. Wat jullie niet zien zijn de frequenties die verankerd worden binnen de energetica van de aarde, in de ethers.  

Er is een energetisch web dat alle frequentiepunten op de Aarde verbindt op dezelfde manier als het lijnenschema in een acupunctuurkaart van het menselijk lichaam….. Er zijn acupunctuurpunten over het hele lichaam, en heel veel in de oren. Ze zeggen dat je vanuit het oor het hele menselijk lichaam kunt bereiken. Engeland is het oor van Moeder Aarde..… Je zou kunnen zeggen dat dit het centrale zendstation voor Moeder Aarde is.  

Gedurende de tijden van de druïden waren er individuen die van over de hele planeet naar Stonehenge kwamen. Er bestond interdimensioneel reizen.  

De plaatsen van de zandcirkels die in de woestijnen verschenen zijn, zijn bijzonder belangrijk, omdat sommige van deze zandcirkels zich manifesteren boven oude tempels die begraven zijn door de duinen in de Sahara en andere grote woestijnen.  

Ik wil dus tegen de lezers van deze teksten zeggen: wees dankbaar en waardeer dat jullie gezegend worden met het zien van de manifestaties, want sommige van de meest fenomenale creaties zullen nooit gezien worden.  

Ik ben het eens met de bewering dat er geen nepcirkels zijn. Ze zijn allemaal deel van het verschijnsel. De kristallijnen codes in het DNA van elk individu dat een door mensen gemaakte cirkel creëert zijn deel van een formule, de alchemische formule van de in deze manifestaties uitgestraalde frekwenties..… We moedigen menselijke activering, activiteit en betrokkenheid bij het maken van enkele cirkels aan. Menselijk betrokkenheid maakt niet dat ze ‘nep’ zijn, omdat de energievelden gemanifesteerd worden zoals we ze wensen, na de creatie.  

Sommige van de lichtverschijnselen zijn afkomstig van de frequenties die de cirkels vormen; andere zijn de lichtlichamen van de naar de aarde teruggekomen Opgestegen Meesters. Sommige daarvan zijn wat de inheemse Amerikanen ‘Tunkashilas’ noemen, de spirituele wezens van dit land, de Oudsten, de voorouders van dit land, verschijnende in de vorm van hun lichtlichaam. Het zijn dus energieën. 

 .…. de gewascirkels zijn een zichtbare manifestatie van een pakket vol energie dat daar wacht.  

Het is belangrijk te onthouden dat de gewascirkels multidimensioneel zijn en vele facetten hebben. Deze doorgevingen bevatten slechts een facet van hun hele bericht.  

Wanneer je deze doorgevingen leest, stel je intentie dan in op het uitbreiden van je buitengrenzen voorbij wat je bewuste geest tot nu toe heeft geweten of geaccepteerd als feiten. Onderzoek de wereld van de waarheid, die inderdaad vreemder is dan fictie. 

 
Judith K.Moore, Johan Keijser en Hennie Aleida Hendriks, 15 augustus 2005 

Uit Taal van Graancirkels, Judith K.Moore en Johan Keijser, 2006. Werken met de Graancirkel Code, Judith K.Moore en Johan Keijser, 2008. www.taalvangraancirkels.nl  Er is eveneens een DVD Graancirkels in de tijd van Transformatie van Johan Keijser.