Nieuwe Tijds-kinderen en Golven van Sterrenkinderen – Doorgevingen van Laiolin  

Judith heeft een netwerk van speciale kinderen die telepathisch contact hebben met elkaar, met Grandma Chandra en met haarzelf. De meesten van hen bevinden zich hier in Nederland, enkelen in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Samen met Grandma Chandra faciliteert Judith in Nederland een ontmoeting met ‘psychic’ kinderen en ouders.

 

1. Golven van Sterrenkinderen, met buitengewone eigenschappen en uitdagingen – Sugar Creek Township, Ohio USA, 9 augustus 1996

Sterrenkinderen of sterrenwezens zijn zielen die oorspronkelijk afkomstig zijn van andere sterrenstelsels of universa, die de oproep hebben beantwoord om de Aarde te helpen in haar ascentie-proces. Sterrenzaden zijn zielen die vanuit andere sterren-stelsels geïncarneerd zijn om bruggen van communicatie naar andere dimensies te zijn, met als doel de aarde te helpen bij haar ascensie.

Een groep mensen heeft ermee ingestemd de ouders te zijn van sterrenzaadkinderen. De overeenkomst is met het hoge ziel zelf. Met dit project wordt de vrije wil gerespecteerd. De sterrenzaadkinderen hebben ongebruikelijke vermogens en moeilijke taken, maar ze zijn gekomen als ambassadeurs van het bewustzijn van andere culturen overal in het sterrenstelsel. Ze hebben dikwijls ouders in andere dimensies en een diep gevoel buitenaardse familie te hebben. Hun energievelden en telepatische vermogens zijn buitengewoon. Door de enkele aanwezigheid van deze kinderen wordt een nieuw DNA potentiëel voor de menselijke soort gecreëerd.

De gemeente waar deze cirkel verschenen is, werd uitgekozen om menselijke DNA patronen en verenigbaarheid met buitenaards DNA te bestuderen. De graancirkel is ook een aftastinrichting die de DNA codes van een typische gemeenschap van mensen analyseert. Veel soorten zijn er in geïnteresseerd hun DNA bij te dragen aan wat genoemd wordt het ‘Eden’ project, waardoor een heel grote genenpool wordt gecreëerd van wezens die de Adam Kadmon blauwdruk of God-code hebben geïntegreerd. De hele schepping evolueert en de aarde is een cruciaal deel van deze evolutie. 

Moeder Aarde is een Kosmische Moeder. Zij zal ontwikkelde planeten overal in de Kosmos vreedzaam inzaaien. Deze vanuit de sterren gezaaide kinderen zijn essentiëel voor dit plan. Verscheidenheid in DNA draagt bij aan vreedzaam samenleven van de soorten die wonen op de planeten die gebaard zijn uit zaaddozen van Eden. Zaaddozen zijn als volledige cellen van de Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde, het DNA dat een volledige blauwdruk is van het Eden project. De aarde zal niet gekloond worden, dat is niet de bedoeling. Daarom wordt Aarde ook Moeder Aarde genoemd; zoals gezegd werd in eerdere doorgevingen is de Aarde een Kosmische Moeder.

Er worden golven sterrenzaadkinderen ontvangen door ouders over de hele wereld. Ze dragen veel bij aan de mensheid en de toekomstige evolutie van de menselijke soort. (p.140,141,230 Taal van Graancirkels)  

   

2. Nieuwetijds-kinderen in deze regio dragen een speciale DNA-codering ten bate van het ontwaken van de Aarde en van de ascensie – Groesbeek, Nederland, 23 juni 2002

Deze graancirkel bevat lichtcodes die specifiek zijn afgestemd op het DNA van lichtwerkers in België en Nederland. Deze zielengroep heeft collectief ingestemd om deel te nemen aan de versnelling van de lichtvelden op de planeet. Deze lichtvelden zijn frequentieformules die vanuit Nederland worden uitgezonden naar het aarde-raster en de energetische laag van de planeet binnendringen via portalen die gedurende het laatste decennium zijn geopend.

Grote aantallen lichtwerkers zijn geleid om deze portalen overal ter wereld te openen. Deze portalen maken deel uit van het ascentieplan voor de planeet. Elke mens werd geleid om te reageren op de leiding van een bovennatuurlijk bewustzijn wat betref de locatie van de portalen welke in het afgelopen decennium zijn geopend; de leiding kwam van de ascensieblauwdruk van de Aarde.

Wij, de Arcturiaanse Cirkelmakers, hebben deze blauwdruk gemanifesteerd vanuit de Goddelijke Blauwdruk van de Aarde bij de Bron van Creatie. We hebben een holografische kamer gecreëerd genaamd Aardeschip Gaia Drie. Het hologram van de aarde bevat tijdcodes die diverse activeringen aanduiden welke essentieel zijn voor de planetaire ascensie op een tijdlijn van de evolutie van het Goddelijke Plan voor Aarde. De kamer geeft de versnelling van de planetaire trillingen aan, de integratie van de kosmische energieën van de planeet, en de noodzaak om energie te zenden naar bepaalde delen van de planeet welke belangrijk zijn voor een wereldwijd evenwicht van energieën. De trillingen van de planeet dienen geïntegreerd te worden in een constant continuüm.

Bepaalde delen van de planeet zijn nog altijd ondoordringbaar en bieden weerstand tegen de nieuwe frequenties; andere delen accelereren snel vanwege de activiteiten in die gebieden. De planeet dient te worden bewaakt ten bate van de stabiliteit van de holografische aarde gedurende deze overgangsperiode.

Dit portaal is een projectie van de bewakingsinrichting bij het hart van de holografische aarde in de kamer van Aardeschip Gaia Drie. Het portaal biedt een referentiepunt voor het focussseren van lichtveldtrillingen vanuit Nederland in het aarderaster en een bewaking van de frequentievelden van diverse gebieden op de planeet. Deze graancirkel is een voedend bron-portaal dat energie toestaat het raster in te stromen, terwijl de Arcturiaanse wetenschappers de energie bewaken om de stabiliteit van de planeet te beschermen en veranderingen van de Aarde te minimaliseren.

De DNA-codes van licht van deze specifieke zielengroep van Nederlandse Lichtwerkers zijn feitelijk gecodeerd op een kosmische formule voor de planetaire ascentie. Deze mensen zijn multidimensionale wezens welke over specifiek DNA beschikken dat op kosmische orde is gecodeerd en de intelligentie welke de mensheid naar een staat van co-creatie leidt met de krachten van Creatie door de directe begeleiding van de God-Bron. Het DNA van deze zielengroep is een kwantumformule van geodesische lichtcodes die zijn gecodeerd om de planetaire matrix te activeren en de transformatie van de planeet te versnellen. Deze zielengroep is geïncarneerd in deze regio met een eerdere overeenkomst een ascentiegemeenschap te zijn.

Mandala, Hennie Aleida www.helende-mandalas.nl

Het is belangrijk om deze transmissie wereldwijd te laten circuleren door middel van het netwerk van lichtwerkers in deze regio. De Sterrenglief activeert, in combinatie met de graancirkel, de blauwdruk van het kosmische DNA in deze zielengroep. Wereldwijd is er een netwerk van portaalbewakers en mensen die telepathisch gekoppeld zijn aan deze zielengroep. De activering van deze formule binnen deze zielengroep versterkt de kracht van de frequenties die vanuit de specifieke ascensieportalen worden uitgezonden. De nieuwetijds-kinderen maken deel uit van dit netwerk. Er is een specifieke groep nieuwetijds-kinderen die zijn geïncarneerd in deze regio, welke gouden straal, kristallen straal en Christus straal kinderen zijn. Ze hebben reeds een telepathisch energienetwerk met andere nieuwetijds-kinderen op de planeet. Deze kinderen dragen allemaal een speciale DNAcodering ten bate van het ontwaken van de aarde en van de ascensie. Ze hebben allemaal niet-werelds, hoogwaardig, buitenaards DNA. Dit is een specifieke formule. Dit stel van cirkel en glief is bijzonder krachtig wanneer ze gelamineerd worden en getoond aan kinderen. Zij zullen de formule projecteren in hun wereldwijde telepathische team, waarbij het kwantumveld van de wereldwijde formule en het evenwicht van de planetaire harmonische energieën worden versterkt. (www.taalvangraancirkels.nl Een nagekomen cirkel uit 2002) 

3. Hoogontwikkelde zielen begeleiden de mensheid naar hogere staten van bewustzijn – Valkenburg, Nederland, 27 juni 2004.  

De formatie bestond uit een vijftal cirkels in tarwe met diameters van 6 tot 13 meter. (foto Robert Boerman)

Er zijn veel ontwikkelde zielen die in menselijke lichamen wensen te incarneren om te helpen bij en deel te zijn van het wonder dat zich ontvouwt, wanneer Moeder Tara Gaia (Aarde) haar reis begint om de ‘Nieuwe Hemel Nieuwe Aarde’ te doen ontwaken. Overal in de kosmos zijn er dimensies waar wezens leven in beschavingen die de Wet van de Ene beheersen. Deze wezens leven in harmonie en vrede. Vele van deze wezens hebben geen ervaring met belichaming zoals jullie wel op Aarde kennen; de sferen waaruit zij afkomstig zijn, zijn meer etherisch en minder materiëel. Ze kunnen in hun energieveld geen lichaam aannemen dat dicht is omdat ze wezens van een hoog trillingsniveau zijn.

Deze zielen brengen vele geschenken en leringen mee om de mensheid te begeleiden naar hogere staten van bewustzijn. Ze nemen graag deel aan het scheppen van een nieuwe wereld van vrede hier op aarde. De frequenties van de aarde nemen toe tot een hogere trilling, wat de incarnatie van deze zielen zal vergemakkelijken.

Dit stel van gewasformatie en glief zorgt voor de voorbereiding (verbreding) van de portalen voor de incarnatie van de kinderen van de toekomstige aarde. De nauwe poort zal breder worden, waardoor het mogelijk wordt dat een groter aantal wezens van hoog niveau op het aardse vlak binnengaat.

De Indigo kinderen die gekomen zijn om de mensheid voor te bereiden voor transformatie van bewustzijn. De Kristallen Kinderen en de Kinderen van de Gouden Straal volgden hen. Wanneer deze kinderen opgroeien en volwassen worden, zullen ze de aarde voorbereiden voor het naar beneden komen van de kinderen van de Allerhoogste. Wezens die zullen binnenkomen, gereed om te leven naar de beginselen van vrede en een nieuwe wereld te bouwen, in evenwicht met de Wet van de Ene. Veel van de Kristallen Kinderen en de Kinderen van de Gouden Straal zullen in de toekomst de ouders zijn van deze prachtige wezens.

Soul mandala, Ellen Noome www.yoursoulmandala.com 

De portalen voor hun reis naar een lichaam moeten nu worden geopend. Mediteer op de cirkels in dit stel waardoor de portalen voor de binnenkomst van deze zielen worden verbreed. De portalen moeten worden uitgelijnd met verschillende sterrenbeelden in de dierenriem. Gebruik het stel om te mediteren op de dierenriem en de uitlijning van portalen die divers zullen zijn, voor de incarnatie van deze kinderen. Met gebruik van dit stel kunnen jullie telepathisch berichten naar deze wezens sturen, waardoor ze op aarde verwelkomd worden. Zij zijn de zaden van morgen.

Incarnerende zielen gaan het aardse vlak binnen door toegangspoorten of incarnatieportalen, die verbinding vormen met ‘pools’ van zielen of zielenbronnen. In deze gewasformatie zijn vijf* van de portalen weergegeven waar zielen doorheen reizen om in het lichaam te komen en het lichaam te verlaten en terug te keren naar de pool van bewustzijn waar ze vandaan kwamen. Veel van de op aarde geïncarneerde zielen hebben deelgenomen aan het grote experiment. Ze kwamen hier om te leren van de ervaring van dualiteit, en ze zijn niet bestemd om terug te keren in de incarnatiecyclus om de toekomstige bestemming van de planeet te laten ontwikkelen. Deze zielen hebben de karmische patronen uitgewerkt die het bewustzijn van de soort in afgescheidenheid houden. Alle zielen maken deel uit van een heel grote pool van bewustzijn die niet gescheiden is van de schepping, maar hoe een ziel ervoor kiest aspecten van de evolutie van bewustzijn uit te drukken, is uniek voor iedere ziel. Dit is een uiterst vereenvoudigde beschrijving van de mechanismen van een omvangrijk patroon van de incarnatie van zielen. Alle zielen die op het aardse vlak geïncarneerd zijn, moesten er in toestemmen op een of andere manier dualiteit te ervaren. Ze moesten ook in staat zijn zich aan te passen aan de dichtere angsttrilling die opgewekt wordt vanuit de zielen die deze vervorming met zich mee dragen. (p.94-95, 203 Taal van Graancirkels)

Keuze en bundeling Lina Hille, december 2009

Mandala’s geplaatst met toestemming van Ellen Noome en Henny Aleida Hendriks.