De reis van de ziel door de krachten van Armageddon

Morgenster

De Apocalyptische krachten verlangen naar een oplossing. Zij drukken de snelheid van negativiteit uit via de dynamica en drama van menselijk conflict… Zij die in nirwana verkeren dienen niet te oordelen over degenen die Armageddon overbruggen. Biedt hun bemoediging aan. Zij doen het echte zielswerk om de verschillende werkelijkheidsniveaus te overbruggen. Zij zijn niet minder betrokken bij het scheppen van vrede. Het zijn sterke zielen omdat zij in staat zijn de afstand naar de afgrond af te leggen zonder hun geloof te verliezen. Pure liefde is wat hen sterker maakt. Onthoudt hun niet jullie liefde. Deelt die kwistig uit aan hen die een brug slaan tussen de dimensies van Armageddon en de conceptie van de Nieuwe Aarde.

Hef je hart op en kijk naar de Morgenster. Zij (Venus) toont je de belofte van de terugkeer van alles wat schoon is. Richt je ogen op de Morgenster, zij zal je leiden over de brug…. Je kunt niet langer in het verleden leven. Die wereld bestaat niet meer…. Je zult zien dat er nu geen duisternis is. Je zult alles zien wat je nodig hebt om te zien en je zult deze brug oversteken en je gehechtheid aan materiële zekerheid achter je laten. Wanneer je werkelijk in staat bent om de gehechtheid aan de materiële zekerheid van het verleden achter je te laten, dan zul je ontdekken dat je voeten in de Tuin van Licht en Vrede wandelen en alle geschenken zullen om je heen stromen. Zij zullen jou gegeven worden en je zult hen gul uitdelen aan anderen…

Je ziel moet degene zijn om alleen de reis naar de Tuin te maken aangezien dit tot de soevereiniteit van iedere ziel op aarde behoort om de eigen timing te kiezen. Je kunt je enkel focussen op je eigen persoonlijke reis en de liefde laten stromen eindeloos, oneindig, naar de zielen die de reis maken terwijl zij twijfelen aan het eeuwige leven. Zo persoonlijk is het… Aldus zal vrede heersen wanneer je die vrede met je licht versterkt en jezelf met het geloof erin voedt. Dat is alles wat vereist is… De dageraad breekt nu aan. Alles was duister toen deze boodschap begon en nu is de dageraad aangebroken. Viert deze dag want zij is een Geschenk van het Leven.

Judith K. Moore © 9 oktober 2011

Zie volledige tekst:

De reis naar de tuin van vrede – Judith K. Moore