Maria Magdalena Profetes coverHet nieuwe boek Maria Magdalena. Profetes van het levende verbond van Herbert van Erkelens en Judith K. Moore bevat fragmenten uit het leven van Maria Magdalena die nooit eerder open­baar zijn gemaakt. Zij werd geboren in Ethiopië en werd door Jezus in een verboden Kabbala ingewijd. Na de kruisiging en opstanding van Jezus vertrok zij naar Zuid-Frankrijk, waar zij visioenen ontving en de evangeliën van het ‘Levende Verbond’ optekende.

Dit baanbrekende boek was voor het eerst op 12 mei jl. verkrijgbaar tijdens de workshop ‘Opening the Mirror of Magdala.’ Het vormt één geheel met De spiegel van Magdala dat in augustus 2013 is verschenen.  Beide boeken bevatten de verboden kennis die lange tijd niet beschikbaar was voor het christendom. Deze kennis is nauw verbonden met Maria Magdalena die niet als de vrouwelijke Christus werd erkend.

Als boodschapper voor Maria Magdalena heeft Judith de taak om de geheimen van de vrouwelijke Christus en de verboden Bruid alsnog te ont­sluieren. De spiegel van Magdala veroorlooft haar daarbij de toegang tot verloren gegane archieven met kennis die de sleutel bevat om nieuwe wereld te scheppen, een wereld van compassie.

Judith K. Moore: Dit boek beschrijft een intense periode in mijn leven. Twee keer maakte ik een pelgrimstocht naar Jeruzalem en in 2010 bezocht ik de graancirkels van Zuid-Engeland. Maar het accent ligt in dit boek bij Maria Magdalena. Sinds 1998 heb ik visioenen van haar die vaak de vorm van een herinnering hebben. Maar ik ben geen reïncarnatie van Maria Magdalena. Wel belichaam ik haar af en toe zo krachtig dat ik haar emoties voel en werkelijk het gevoel heb dat ik het verleden herbeleef. Het doel van de belichaming is om haar tegenwoordigheid te versterken voor de transformatie van ons bewustzijn en de geboorte van het Gouden Jeruzalem.

In mijn visioenen zie ik Maria Magdalena met lang donker haar, een olijfkleurige gelaatskleur, fijne gelaatstrekken, een echte schoonheid. Zij verschijnt altijd hetzelfde aan mij. Mijn archieven bevatten honderden transmissies waarin zij een rol speelt. Zij was een profetes van het Levende Verbond. Zij ontving 2000 jaar terug heilige evangeliën die vermoedelijk vernietigd werden of verloren zijn ge­gaan. Wat zij mij doorgeeft, wordt gedaan met het bewustzijn van nu. Zelf noemt zij de transmissies die op haar betrekking hebben het Boek van het Levende Verbond. Ik weet dat dit Verbond binnenkort tot bloei zal komen.

In relatie tot Moeder Maria is Maria Magdalena de Zwarte Isis, de Zwarte Madonna. De Lichte en de Donkere Isis vormen de balans van licht en schaduw. Wanneer de schaduw de metgezel van het licht wordt in plaats van de vijand te zijn, kunnen we het bewustzijn van Eenheid betreden. Het is de taak van Maria Magdalena om in de on­derwereld af te dalen en licht te brengen in de duisternis. Alleen zij kan de breuklijn in de schepping en in het bewustzijn van de mensheid genezen.

Herbert van Erkelens: De winkelprijs van het boek bedraagt € 16,-. De verzendkosten bedragen € 3,90.  Dit boek kan als volgt bij mij besteld worden:

Stuur een email met je naam en adres op naar herbertvanerkelens (at) gmail.com en maak € 19,90 over op rekeningnummer NL47 ASNB 0706 8436 81 van H. van Erkelens te Haarlem. Het boek wordt dan zo snel mogelijk toegestuurd. U kunt ook verzoeken om een door mij gesigneerd exemplaar. De verzendkosten naar België zijn een stuk hoger.  Zie de webshop voor overige publicaties van Judith K. Moore.

Zelf beschrijf ik op mijn website de weg waarlangs dit boek tot stand is gekomen: Maria Magdalena: de Zwarte Madonna van Ethiopië